Používateľský cieľ: Výber správneho zobrazenia plánu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Výber správneho zobrazenia

V Ganttových grafoch na prvý pohľad vidíte, ako projekt napreduje. Prostredníctvom zobrazení Projectu však môžete získať kritické pripomienky ku všetkým oblastiam svojho plánu.

Výber správneho zobrazenia plánu predstavuje prvý významný krok k sledovaniu projektu.

Ďalšie články zo série príručiek o spravovaní projektov nájdete v téme Návod k Projectu.

Niekoľko tipov na riadenie projektov skôr než začnete...

  • Chcete zistiť, ktoré úlohy sú pre váš plán tie najdôležitejšie?    Všetky úlohy v pláne sú dôležité. Niektoré úlohy však majú na dátum ukončenia plánu väčší vplyv než iné. Tieto úlohy označujú projektoví manažéri ako „kritické úlohy“. Ak chcete opraviť problémy v pláne, zamerajte sa najskôr na ne.

  • Chcete zistiť, ako spolu úlohy súvisia?   Ganttov graf je iba jedným zo spôsobov zobrazenia súvislostí medzi úlohami. Nebojte sa však použiť iné zobrazenia. Sieťový diagram odhaľuje zložitejšie vzťahy medzi úlohami. Kalendár zobrazuje úlohy v známom formáte mesačného kalendára. Časová os zobrazuje hlavné medzníky plánu.

  • Chcete vedieť, ako sa vašim ľuďom darí?    Ak chcete vidieť plán komplexnejšie, mali by ste sa oboznámiť so zobrazením Použitie zdroja. V zobrazení Plánovač tímov uvidíte, kto pracuje na ktorých úlohách.

  • Chcete projekt ukázať vedúcemu pracovníkovi?    Zriedka je vhodné odoslať vedúcemu pracovníkovi kópiu plánu. Vedúci pracovníci a iní účastníci projektu požadujú na zistenie celkového stavu projektu iba dostatok podstatných podrobností. Project 2013 našťastie ponúka úplne novú množinu vizuálnych zostáv zachytávajúcich správne množstvo podrobností vo forme grafov a diagramov, a to bez väčšej námahy z vašej strany.

  • Chcete zobraziť náklady a informácie o rozpočte?    Project vám môže poskytnúť všeobecné zobrazenie nákladov alebo sofistikovanú zostavu získanej hodnoty. Okrem toho môžete projekt exportovať do Excelu vždy, keď potrebujete komplexnú analýzu informácií o nákladoch.

  • Ste a začiatku plánovania a zatiaľ nechcete projekt zobraziť v Microsoft Projecte?    Ak ste ešte len na začiatku plánovacieho procesu, možno nechcete Project použiť vôbec. Možno máte jednoduchý zoznam na lokalite SharePoint, v Exceli alebo na papierovom obrúsku. Možno sa chcete pred spustením Projectu a vytvorením plánu o svoje myšlienky najskôr podeliť s inými ľuďmi.

Krok 1: Vyhľadanie správneho zobrazenia

Výber správneho zobrazenia

Najskôr to najdôležitejšie: na konkrétny účel treba vybrať konkrétne zobrazenie. Informácie o tíme je napríklad lepšie sledovať v zobrazení Plánovač tímov alebo v zobrazení Použitie zdroja a nie v Ganttovom grafe obsahujúcom informácie o úlohách.

Zobrazenie priebehu plánu v Ganttovom grafe

Priebeh sa najjednoduchšie sleduje na zmenách pruhov Ganttovho grafu počas práce.

Zobrazenie projektových aktivít na časovej osi

Pomocou časovej osi môžete vytvoriť zostavu s komplexným prehľadom. Časová os predstavuje náčrt kľúčových úloh a medzníkov pre schôdze venované stavu projektu. Stačí ju presunúť do powerpointovej snímky, vytlačiť alebo odoslať e-mailom šéfovi, čím okamžite vytvoríte zostavu.

Zobrazenie práce v sieťovom diagrame

Vo veľmi zložitých projektoch pomáha sieťový diagram vzťahov medzi úlohami zoradiť veľké množstvo prepojených častí plánu. V sieťových diagramoch sú klasickým spôsobom zobrazené informácie o projekte a použité prepojené polia a čiary.

Zobrazenie správ o stave získanej hodnoty

Získaná hodnota je neveľmi komplikovanou, no výkonnou funkciou na sledovania a vytváranie rozpočtu v Projecte. Získaná hodnota pomáha zodpovedať otázky tákajúce sa napríklad toho, koľko peňazí sa malo minúť na prácu, ktorá sa doposiaľ v projekte vykonala, alebo či sa projekt stihne dokončíť načas.

Zobrazenie informácií o projekte v atraktívnej zostave

Vytvorte a prispôsobte výrazné grafické zostavy s ľubovoľnými požadovanými informáciami o projekte. Ak so zostavou nebudete úplne spokojní, môžete ju v priebehu niekoľkých sekúnd prispôsobiť.

Zvýraznenie prepojení na úlohy

V zložitých projektoch sa strana Ganttovho grafu s pruhmi môže zaplniť viacfarebnými pruhmi a roztrúsenými čiarami prepojení. Lepší vizuálny prehľad získate zobrazením cesty k úlohe so zvýraznením predchodcov a nástupcov konkrétnej úlohy.

Tlač zobrazenia

Na tlač zobrazení Projectu môžete použiť tlačiareň na pracovnom stole alebo veľký súradnicový zapisovač. Zobrazenia si potom budete môcť zavesiť v hale alebo na projektovacom stole.

Krok 2: Vyladenie zobrazenia

Pridanie stĺpca do zobrazenia

Ak chcete o úlohe zobraziť ďalšie informácie, pridajte do zobrazenia projektu stĺpce. Stĺpce môžete aj skryť a chrániť tak citlivé informácie.

Zmena časovej mierky v zobrazení

Časovú mierku môžete upraviť na zobrazovanie menších alebo väčších časových jednotiek od hodín až po roky. Možno budete chcieť napríklad zobraziť čas vo fiškálnych a nie kalendárnych rokoch alebo zobraziť pruhy Ganttovho grafu pre mesiace a nie pre dni.

Zoskupenie úloh alebo zdrojov

Ak projekt nie je prehľadný, pretože obsahuje príliš veľa úloh, skúste ich zoskupiť do kategórií. Zoskupenie vám poskytuje množstvo možností zoradenia, napríklad podľa priority, typu obmedzenia alebo stavu dokončenia.

Rozdelenie zobrazenia

Niekedy je lepšie vidieť dve zobrazenia než jedno. Ak Ganttov graf tvorí horné zobrazenie, v dolnom zobrazení môžete prejsť na detaily o konkrétnej úlohe. Skúsení projektoví manažéri sa učia používať rozdelené zobrazenia, aby svoju každodennú prácu projektového manažmentu dokázali vykonávať rýchlejšie.

Zoradenie informácií o projekte podľa úloh, zdrojov alebo dátumov

Úlohy budete mať zväčša zobrazené v chronologickom poradí. So zväčšovaním projektu možno budete považovať za praktické zoradiť úlohy abecedne podľa stavu alebo zdroja.

Filtrovanie zobrazenia

Informácie o projekte nemusíte mať vždy zoradené vo zvyčajnom chronologickom poradí. Môžete ich usporiadať ľubovoľne.

Zníženie úrovne úloh s cieľom vytvorenia čiastkových úloh a súhrnných úloh

Znižujte a zvyšujte úrovne úloh, čím sa zobrazí hierarchia alebo vzťahy úloh vo fázach a vedľajších fázach.

Zdieľanie prispôsobení v budúcich projektoch

Nechcete, aby vaše prispôsobené zobrazenia vyšli nazmar. Zdieľajte ich s inými používateľmi alebo ich uložte ako šablóny pre budúce projekty.

Krok 3: Zobrazenie údajov Projectu pomocou iného programu

Zobrazenie informácií o projekte na lokalite SharePoint

Ak už dlhšie chcete synchronizovať svoje projekty so sharepointovým zoznamom úloh bez použitia Projectu Server, teraz máte príležitosť. Project Professional vám pomôže s nastavením sharepointového zoznamu úloh, ktorý sa bude synchronizovať s vaším projektom. Členovia vášho tímu môžu zobraziť plán alebo aktualizovať svoju prácu v SharePointe a vám sa tieto zmeny zobrazia v Projecte.

Zobrazenie projektu v PDF formáte

Ak plán projektu uložíte ako PDF alebo XPS dokument, budete ho môcť zdieľať s ľubovoľným používateľom počítača, dokonca aj keď nemá nainštalovaný Project.

Importovanie údajov Excelu do Projectu

Ak ste v Exceli vytvorili zložitý projekt alebo databázu a obávate sa, že pri premiestňovaní projektu do Microsoft Projectu nastanú problémy s údajmi, použite Sprievodcu importom, ktorý vám pomôže importovať zložitejšie projekty.

Uloženie súboru projektu v inom formáte

Project podporuje exportovanie informácií o projekte do formátov Excelu, Visia, PDF a mnohých iných bežných formátov.

Späť na tému Návod k Projectu

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×