Používanie zoznamu uchovávajúceho viacero hodnôt

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tejto téme je vysvetlený spôsob používania rozbaľovacích zoznamov začiarkavacích políčok a zoznamov začiarkavacích políčok, čiže zoznamov, ktoré vám umožňujú vybrať a uložiť viacero hodnôt v poli tabuľky. Tieto zoznamy s viacerými hodnotami sú novou funkciou programu Microsoft Office Access 2007. Pracujú podobne ako normálne zoznamy, ibaže pri každej položke zoznamu obsahujú začiarkavacie políčko. Začiarknutím políčok môžete vybrať až 100 položiek.

Nové zoznamy pomáhajú riešiť niektoré bežné problémy so zadávaním a ukladaním údajov. Predpokladajme napríklad, že používate program Access na sledovanie priradení pracovných úloh. Teraz môžete priradiť viacero osôb k jednej úlohe tak, že vyberiete ich mená z jednoduchého zoznamu, čo v predchádzajúcich verziách programu Access nebolo možné bez použitia programovania v jazyku Visual Basic for Applications.

Poznámka: Nové zoznamy preberajú svoje údaje z inej súčasti databázy, ktorá sa označuje ako vyhľadávacie pole s viacerými hodnotami. Ak chcete vytvárať zoznamy s viacerými hodnotami, musíte mať v aspoň jednej z tabuliek databáz vytvorené vyhľadávacie pole s viacerými hodnotami. Vysvetlenie spôsobu vytvárania vyhľadávacích polí s viacerými hodnotami nie je predmetom tohto článku.

Informácie o vytvorení viachodnotového vyhľadávacieho poľa, nájdete v článkoch Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho poľa, ktoré umožňuje uloženie viacerých hodnôt a Sprievodca poľami s viacerými hodnotami.

Čo vás zaujíma?

Porozumieť technológia za zoznamov rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok a zoznamov začiarkavacích políčok

Použitie zoznamu s viacerými hodnotami vo formulári

Použitie zoznamu s viacerými hodnotami v tabuľke

Zväčšiť zoznam rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok sa zobrazia ďalšie možnosti

Technologické aspekty rozbaľovacích zoznamov začiarkavacích políčok a zoznamov začiarkavacích políčok

Rozbaľovacie zoznamy začiarkavacích políčok a zoznamy začiarkavacích políčok využívajú novú funkciu, ktorá sa označuje ako polia s viacerými hodnotami. Jednoducho povedané, polia s viacerými hodnotami vám umožňujú priložiť viaceré položky do jedného poľa tabuľky, čo v predchádzajúcich verziách programu Access nebolo možné.

Program Office Access 2007 vám prináša polia s viacerými hodnotami spolu s určitými funkciami, ako sú rozbaľovacie zoznamy začiarkavacích políčok a zoznamy začiarkavacích políčok, polia tabuliek s viacerými hodnotami a prílohy. Zoznamy a polia tabuliek s viacerými hodnotami vám umožňujú vybrať viaceré položky v jednom zozname a prílohy vám umožňujú priložiť viacero častí údajov k záznamu, ako je to napríklad v prípade obrázkových alebo iných príloh e-mailových správ.

Ďalšie informácie o používaní príloh nájdete v článku Priloženie súborov a grafiky do záznamov v databáze.

Začiarknite políčko Rozbaľovací zoznam alebo začiarknutie políčka zoznamov, ktoré vytvoriť viachodnotové vyhľadávacie pole – pole tabuľky, ktoré používa dotaz na vodorovné vyhľadanie hodnôt uvedených na inom mieste v databáze. Spôsob vytvárania viachodnotové vyhľadávacie pole je nad rámec tohto článku.

Informácie o vytváraní ich, prečítajte si články s názvom Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho poľa, ktoré umožňuje uloženie viacerých hodnôt a Sprievodca poľami s viacerými hodnotami.

Po vytvorení vyhľadávacieho poľa s viacerými hodnotami môžete pole použiť priamo alebo k nemu môžete naviazať rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok alebo zoznam začiarkavacích políčok. Rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok je ovládací prvok pole so zoznamom, ktorý je nastavený na podporu viacerých hodnôt.

Typický rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok v zatvorenom a otvorenom stave je znázornený na nasledovnom obrázku.

Rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok v zatvorenom stave

Rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok v otvorenom stave.

Poznámka: Bežné ovládacie prvky poľa so zoznamom vám umožňujú vybrať položky v zozname alebo zadávať nové položky priamo v ovládacom prvku. Ak sa však ovládací prvok pole so zoznamom nastaví na podporu viacerých hodnôt, môžete iba vyberať položky v zozname. Nemôžete zadávať vlastné hodnoty.

Zoznam začiarkavacích políčok je ovládací prvok zoznam nastavený na podporu viacerých hodnôt.

Zoznam začiarkavacích políčok

Na rozdiel od rozbaľovacieho zoznamu začiarkavacích políčok sa zoznam začiarkavacích políčok po vykonaní výberu nezavrie a neposkytne ani tlačidlá OK alebo Zrušiť.

Každý ovládací prvok môžete použiť vo formulároch alebo v zostavách. Ak však tieto ovládacie prvky použijete v zostavách, vybraté možnosti sa budú iba zobrazovať. Ovládacie prvky v zostave na základe predvoleného nastavenia nie je možné použiť na zmenu údajov.

Vyhľadávacie pole s viacerými hodnotami môžete nakoniec použiť aj priamo v tabuľke tak, že kliknete na pole tabuľky alebo inak vyberiete toto pole. 

Výber položiek vo vyhľadávacom poli s viacerými hodnotami je vysvetlený v postupe v nasledovnej časti. V jednotlivých krokoch sa používa šablóna databázy Sledovanie problémov, ktorá sa dodáva s programom Office Access 2007.

Na začiatok stránky

Použitie zoznamu s viacerými hodnotami vo formulári

Tento postup vychádza z predpokladu, že máte k dispozícii tabuľku databázy, ktorá obsahuje vyhľadávacie pole s viacerými hodnotami, a formulár, ktorý obsahuje rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok alebo zoznam začiarkavacích políčok.

Ďalšie informácie o vytvorení vyhľadávacieho poľa nájdete v článkoch s názvom Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho poľa, ktoré umožňuje uloženie viacerých hodnôt a Sprievodca poľami s viacerými hodnotami.

Použitie zoznamov s viacerými hodnotami

 1. Otvorte formulár obsahujúci rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok alebo zoznam začiarkavacích políčok.

  V oboch typoch zoznamov je ku každej položke priradené začiarkavacie políčko.

 2. Kliknite na začiarkavacie políčka, ktoré chcete vybrať. Ak použijete rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok, kliknite na tlačidlo OK.

  Ak používate rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok, ovládací prvok sa zavrie a zobrazí vybraté možnosti v zozname oddelenom čiarkami:

  Zatvorený rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok vo formulári

  Ak sa nezobrazujú všetky vybraté možnosti, môžete otvorte formulár v návrhovom alebo v zobrazení rozloženia a zväčšiť ovládací prvok zoznamu. Informácie o tom, nájdete v časti zväčšenie zoznam rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok sa zobrazia ďalšie možnosti, ďalej v tomto článku.

Poznámka: 

 • Nezabúdajte, že zoznam s viacerými hodnotami je možné jednoducho rozlíšiť, pretože sa v ňom vedľa každej položky zoznamu zobrazujú začiarkavacie políčka.

 • V tomto príklade sa v zozname vo vzorovej databáze používa ovládací prvok rozbaľovacieho zoznamu začiarkavacích políčok. Na rovnakom princípe pracuje aj ovládací prvok zoznamu rozbaľovacích políčok: položky vyberáte kliknutím na začiarkavacie políčka, ale tlačidlá OK a Zrušiť nie sú pre tento ovládací prvok k dispozícii.

  Môžete vybrať maximálne 100 začiarkavacích políčok.

Na začiatok stránky

Použitie zoznamu s viacerými hodnotami v tabuľke

Pri používaní zoznamu s viacerými hodnotami v tabuľke je v programe Access k dispozícii iba jeden ovládací prvok (rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok) a tento ovládací prvok nemôžete zmeniť.

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť. Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 2. Prejdite do poľa s viacerými hodnotami a potom kliknite na šípku nadol vedľa poľa.

  Poznámka: Umiestnenie šípky nadol určujú miestne a jazykové nastavenia systému Windows.

 3. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa každej položky, ktorú chcete vybrať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Zoznam sa zavrie a jednotlivé vybraté položky sa zobrazia oddelené čiarkami:

  Rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok v údajovom hárku

Na začiatok stránky

Zväčšenie rozbaľovacieho zoznamu začiarkavacích políčok na zobrazenie väčšieho počtu možností

Pri použití rozbaľovacieho zoznamu začiarkavacích políčok na výber veľkého počtu položiek nemusia byť po zavretí zoznamu viditeľné všetky položky. Návrhári databáz používajú rozbaľovacie zoznamy (ovládacie prvky polí so zoznamom), pretože tieto prvky efektívne využívajú priestor na obrazovke: zobrazujú možnosti, ktoré používateľ potrebuje, a po výbere sa zavrú. Ak rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok nie je dosť veľký na to, aby sa v ňom zobrazili všetky vybraté položky, môžete ovládací prvok zväčšiť. Zväčšenie ovládacieho prvku a testovanie zmien je vysvetlené v nasledovnom postupe.

Poznámka: Veľkosť ovládacích prvkov zoznamov začiarkavacích políčok zvyčajne nie je potrebné zmeniť, pretože ak zoznam presiahne veľkosť okna ovládacieho prvku, zobrazí sa posúvač.

Zmena veľkosti ovládacieho prvku

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie alebo na položku Zobrazenie rozloženia.

  alebo

  Na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie alebo na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Kliknite na ovládací prvok rozbaľovacieho zoznamu začiarkavacích políčok, ukážte na niektorú z rukovätí a pomocou myši presuňte okraj ovládacieho prvku tak, aby dosiahol požadovanú výšku alebo šírku:

  Zmena veľkosti poľa s viacerými hodnotami

  alebo

  Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a kliknite na položku Vlastnosti. Na hárku vlastností kliknite na kartu Všetko, kliknite na vlastnosti Výška alebo Šírka a zadajte veľkosť.

  Susediace ovládacie prvky sa v programe Access automaticky premiestnia nadol, doľava alebo doprava.

 3. Uložte výsledky svojej prácu a prejdite do formulárového zobrazenia, aby ste skontrolovali zmeny. Na prepnutie zobrazení môžete použiť tlačidlo v stavovom riadku programu Access, alebo môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu formulára a použiť kontextovú ponuku.

  Pri testovaní zmien si položte otázky typu:

  • Zobrazí sa pri novej veľkosti dostatok údajov?

  • Bude v zozname možné vybrať dostatočné množstvo položiek na vyplnenie ďalšieho priestoru?

  • Budú mať tieto zmeny vplyv na vizuálny vzhľad, použiteľnosť alebo tok činností pri práci s formulárom?

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×