Používanie značiek a poznámok na zdieľanie informácií s kolegami

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Pomocou značiek a poznámok môžu používatelia zdieľať informácie a spolupracovať s kolegami.

Obsah tohto článku

Prehľad

Príklady použitia značiek a poznámok

Pridávanie značiek do obsahu

Spôsoby pridania značiek

Zobrazenie značiek

Odstránenie značiek

Vysvetlenie povolení a ochrany osobných údajov v označenom obsahu

Písanie poznámok

Písanie poznámok používateľom

Písanie poznámok o obsahu

Vysvetlenie povolení a ochrany osobných údajov v poznámkach

Pridanie značiek a poznámok do dokumentov a položiek zoznamu

Pridanie značiek a poznámok do stránok lokality SharePoint

Pridanie nástroja na označovanie a poznámky do obľúbených položiek v prehliadači

Pridanie značiek na ľubovoľnú webovú stránku pomocou nástroja na označovanie a poznámky

Písanie poznámok ostatným používateľom

Prehľad

Pomocou poznámok a značiek o obsahu môžu používatelia ľahšie nájsť a zdieľať príslušný obsah alebo nájsť informované osoby. Poznámky ďalším používateľom môžu podnietiť neformálny dialóg a umožniť osobám jednoduchú spoluprácu.

Príklady použitia značiek a poznámok

 • Upozornenie ostatných používateľov na užitočné zdroje informácií

 • Jednoduchšie objavenie partnerov s rovnakými záujmami alebo potenciálnych mentorov s požadovanými znalosťami

 • Zjednodušenie práce osôb na iných miestach, vďaka čomu sa môžu od seba navzájom učiť

 • Poznanie a zdieľanie informácií o relevantných aktivitách

 • Jednoduchšie udržiavanie kontaktov zamestnancov s ďalšími tímami

Na začiatok stránky

Pridávanie značiek do obsahu

Značky môžete pridať do dokumentov alebo stránok, ktoré chcete jednoducho sledovať a zapamätať si ich, alebo o ktorých si myslíte, že by mohli byť zaujímavé pre ostatných. V závislosti od nastavenia v organizácii je možné pridávať značky aj k stránkam alebo článkom, ktoré vás zaujmú na internete.

Zhluk značiek

Prostredníctvom sociálneho označovania je možné zvýšiť kvalitu výsledkov vyhľadávania pomocou filtrovania s konkrétnymi značkami. Pripojiť sa môžu aj osoby, ktoré majú záujem zdieľať obsah s ostatnými používateľmi s rovnakými záujmami.

Spôsoby pridania značiek

K dispozícii je niekoľko odlišných spôsobov označovania obsahu. Pri prezeraní obsahu lokality SharePoint môžete pridať značky a poznámky pomocou tlačidiel a rýchlo tak určiť, že sa vám položka páči a radi by ste sa k nej vrátili alebo by ste ju chceli zdieľať.

Ak chcete označiť online informácie na ľubovoľnom mieste, môžete použiť nástroj lokality SharePoint na označovanie a poznámky, ktorý môžete pridať k obľúbeným položkám prehliadača, do záložiek alebo na panel prepojení.

Návrhy značiek

Ak už niekto v minulosti značku použil, alebo ak má vaša organizácia definované niektoré značky a štruktúru, môžu sa vám pri zadávaní značky zobrazovať návrhy. Návrh môžete prijať tak, že naň kliknete a nemusíte ani dopísať značku do konca.

Zobrazenie značiek

Vaše značky a poznámky sú organizované v „zhluku značiek“, ktorý môžete rôznymi spôsobmi prehľadávať. Značky, ktoré používate najčastejšie, sa zobrazujú väčšie než ostatné značky. Značky môžete rôznym spôsobom filtrovať a prehľadávať.

Keď kliknete na značku v zhluku značiek, zobrazí sa zoznam všetkých aktivít priradených k uvedenej značke. Výraz „aktivity“ sa týka všetkého obsahu, ktorý ste označili týmto kľúčovým slovom. Napríklad pre nižšie uvedený vzorový zhluk značiek je zobrazený zoznam všetkých aktivít pre značku Reklamné kampane vybratú v zhluku značiek.

Výberom značky sa zobrazí obsah, ku ktorému ste ju priradili.

Odstránenie značiek

Ak chcete odstrániť značku zo zhluku značiek, musíte ju vybrať a potom odstrániť všetky k nej priradené aktivity. Ak chcete odstrániť napríklad vyššie uvedenú značku Reklamné kampane, je potrebné odstrániť dve aktivity zobrazené v zozname na pravej strane kliknutím na položku Odstrániť. Po odstránení aktivít je potrebné obnoviť webový prehliadač, až potom sa prejaví odstránenie značky zo zhluku značiek.

Vysvetlenie povolení a ochrany osobných údajov v označenom obsahu

Ak niektorú značku neurčíte ako súkromnú, všetky značky sú na základe predvoleného nastavenia verejné. Ostatní používatelia môžu zobraziť značku aj obsah, ktorý je k nej priradený (ak majú povolenia na zobrazenie obsahu).

Značky sa môžu zobrazovať v profile osobnej lokality, na stránke profilu danej značky a v zhlukoch značiek. Ak ľudia, ktorých používatelia sledujú ako kolegov, pridajú poznámky alebo značky, kanály noviniek sa aktualizujú. Ďalšie podrobnosti o informáciách, ktoré je možné zdieľať prostredníctvom osobnej lokality a profilu, sa nachádzajú v článkoch v časti Pozrite tiež.

Keď značku určíte ako súkromnú, ostatní používatelia neuvidia, že na webovú stránku bola pridaná značka aj napriek tomu, že označený text je verejný. Ostatní používatelia neuvidia značku ani v zhluku značiek. Videli by ju len vtedy, keby používateľ, ktorý značku pridal, použil tú istú značku aj na inej webovej stránke, a tam ju neoznačil ako súkromnú.

Na začiatok stránky

Písanie poznámok

Pomocou poznámok môžete zdieľať svoj názor na obsah alebo komunikovať s ostatnými. Napríklad je možné rýchlo napísať poznámku a zablahoželať niekomu alebo uverejniť komentár k článku.

Pomocou funkcie Výveska môžu používatelia okamžite vyjadriť názor bez toho, aby sa museli presunúť k e-mailom, okamžitým správam alebo k telefónu. Používatelia môžu napríklad komentovať webovú stránku hneď pri jej prezeraní. Ostatným používateľom sa potom zobrazí komentár a prepojenie na webovú stránku, ktorú potom majú možnosť v prípade záujmu navštíviť. Vďaka tejto rýchlosti sa webové lokality osobnej lokality a stránky osobného profilu stávajú centralizovaným miestom na správu verejných konverzácií.

Písanie poznámok používateľom

Písanie poznámok ostatným používateľom môže byť neformálnym spôsobom na nadviazanie kontaktu, napríklad môžete niekomu zablahoželať k získanému oceneniu alebo rýchlo zdieľať názor na konferenciu.

Funkcia Výveska lokality SharePoint

Písanie poznámok o obsahu

Pomocou poznámok môžete zdieľať názor na článok alebo stránku, napríklad či je obsah relevantný alebo prečo môže byť užitočný pre ostatných. Ostatní používatelia môžu zobraziť alebo pridať komentáre.

Poznámky o obsahu

Vysvetlenie povolení a ochrany osobných údajov v poznámkach

Poznámky sú verejné. Používatelia môžu vidieť poznámky, ktoré napíšete, na stránke profilu alebo vo vašich posledných aktivitách bez ohľadu na to, či vás sledujú ako kolegu alebo nie. Ak niekto sleduje vás alebo osobu, ktorej píšete poznámku ako kolegu, poznámka sa mu zobrazí aj v kanáli noviniek.

Poznámky môžete odstrániť, potom sa už nebudú zobrazovať s obsahom alebo v profile niekoho iného. Text poznámky sa však neodstráni napríklad z kanála noviniek, ak daná osoba vás alebo príjemcu poznámky sleduje ako kolegu.

Na začiatok stránky

Pridanie značiek a poznámok do dokumentov a položiek zoznamu

Po pridaní prepojenia Značky a výveska do prehliadača môžete toto prepojenie používať počas označovania webových stránok, ktoré si chcete zapamätať alebo zdieľať.

 1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať značky a poznámky.

 2. V prehliadači kliknite na položku Značky a výveska.

 3. Zadajte značky, ktoré vám pomôžu zapamätať si a klasifikovať obsah na stránke. Značky oddeľte bodkočiarkami. Ak už značky boli predtým použité alebo vytvorené, môžu sa vám pri písaní zobrazovať návrhy.

 4. Ak chcete, aby bola značka súkromná, začiarknite políčko Súkromné. Používatelia neuvidia, že ste obsah označili, no samotná značka bude verejná.

 5. Ak chcete napísať poznámku o stránke, kliknite na položku Výveska a zadajte poznámku o stránke.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Pridanie značiek a poznámok do stránok lokality SharePoint

Pri prezeraní stránky lokality SharePoint je možné použiť aj tlačidlá Páči sa mi a Značky a poznámky, ak sú k dispozícii.

Pomocou tlačidla Páči sa mi je možné rýchlo označiť obsah a zapamätať si ho do budúcnosti, ak práve nechcete použiť ďalšie značky a poznámky. Konkrétne značky môžete v prípade záujmu pridať neskôr.

Tlačidlá Páči sa mi a Značky a poznámky

Ak tlačidlá Páči sa mi a Značky a poznámky nie sú na vašej stránke k dispozícii, môžete použiť nástroj Značky a výveska v prehliadači.

 1. Prejdite na stránku na lokalite SharePoint Server, na ktorú chcete pridať značky a poznámky.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete rýchlo označiť obsah pamätať neskôr bez pridania ďalších značiek alebo poznámok, kliknite napáči sa mi tlačidlo.

  • Ak chcete pridať ďalšie značky a poznámky, pomocou týchto krokov:

   1. Kliknite na tlačidlo Značky a poznámky.

   2. Zadajte značky, ktoré vám pomôžu zapamätať si a klasifikovať obsah na stránke. Značky oddeľte bodkočiarkami. Ak už značky boli predtým použité alebo vytvorené, môžu sa vám pri písaní zobrazovať návrhy.

   3. Ak chcete, aby bola značka súkromná, začiarknite políčko Súkromné. Používatelia neuvidia, že ste obsah označili, no samotná značka bude verejná.

   4. Ak chcete napísať poznámku o stránke, kliknite na položku Výveska a zadajte poznámku o stránke.

   5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Pridanie nástroja na označovanie a poznámky do obľúbených položiek v prehliadači

Presné kroky na pridávanie odkazu Značky a výveska sa môžu odlišovať v závislosti od prehliadača – začínate však použitím prepojenia daného nástroja na stránke Značky a poznámky lokality Osobná lokalita.

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak už prezeráte iného profilu alebo na stránku na vašej osobnej lokalite, kliknite na položku Môj profil. Osobný profil

  • Ak si prezeráte iný typ stránky na lokalite SharePoint, kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu Názov profilu , a potom kliknite na položku Môj profil.

 2. Kliknite na položku Značky a poznámky.

 3. V časti Nástroj na pridávanie značiek a poznámok SharePoint kliknite pravým tlačidlom myši na prepojenie a pridajte ho k svojim obľúbeným položkám, prepojeniam alebo záložkám v prehliadači. V niektorých prehliadačoch (napríklad Internet Explorer) môžete pridať prepojenie na panel s nástrojmi prepojení. Ďalšie informácie sa nachádzajú v prehliadači v časti Pomocník.

Tip: S cieľom zjednodušiť postup pridávania záložiek môžete zobraziť obľúbené položky alebo prepojenia prehliadača v paneli s nástrojmi prehliadača.

Na začiatok stránky

Pridanie značiek na ľubovoľnú webovú stránku pomocou nástroja na označovanie a poznámky

Po pridaní prepojenia Značky a výveska do prehliadača môžete toto prepojenie používať počas označovania webových stránok, ktoré si chcete zapamätať alebo zdieľať.

 1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať značky a poznámky.

 2. V prehliadači kliknite na položku Značky a výveska.

 3. Zadajte značky, ktoré vám pomôžu zapamätať si a klasifikovať obsah na stránke. Značky oddeľte bodkočiarkami.

 4. Ak chcete napísať poznámku o stránke, kliknite na položku Výveska a zadajte poznámku o stránke.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Písanie poznámok ostatným používateľom

Keď na profile iného používateľa vytvoríte poznámku, poznámka sa bude spravidla zobrazovať dovtedy, kým daný používateľ nedostane novšie poznámky. V závislosti od nastavenia lokalít Osobná lokalita vo vašej organizácii je možné, že daný používateľ dostane aj e-mailové oznámenie s informáciami o vašej poznámke.

Poznámky je možné používať na rôzne účely, ako napríklad pripomienky k nedávnemu projektu kolegu, k medzníku alebo na spýtanie sa otázky.

 1. Vyhľadajte profil osoby, na ktorom chcete zanechať poznámku. Ak sa meno danej osoby zobrazuje na lokalite SharePoint (napríklad vedľa dokumentu, ktorý daná osoba naposledy upravovala), kliknutím na meno navštívite profil danej osoby.

 2. Do poľa v časti Výveska zadajte poznámku.

 3. Kliknite na tlačidlo Zverejniť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×