Používanie Wordu Mobile pre Windows Phone

Potrebujete skontrolovať dokument v Microsoft Worde, ktorý ste dostali e-mailom? Alebo chcete urobiť menšiu zmenu, prípadne pridať nejaký komentár? Nemusíte čakať, kým sa dostanete k počítaču. S programom Microsoft Word Mobile môžete otvoriť, upraviť alebo dokonca vytvoriť nové wordové dokumenty priamo v telefóne. Ak chcete začať, stačí prejsť do centra Office.

Otvorený wordový dokument

Otvorenie wordového dokumentu

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Office Ikona Office .

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • V časti Umiestnenia ťuknite na miesto, v ktorom je dokument uložený, a potom ťuknite na dokument. Môže sa nachádzať v ľubovoľnom z týchto miest – v telefóne, v e-maile, v službe OneDrive, na lokalite Microsoft SharePoint 2010 alebo v jej novšej verzii alebo na lokalite SharePoint Online, ktorá je súčasťou služieb Microsoft Office 365.

  • Rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Nedávne a ťuknite na nedávno otvorený dokument.

  • Ťuknite na tlačidlo Hľadať Ikona Hľadať . V poli Hľadať začnite písať názov dokumentu a keď sa dokument zobrazí, ťuknite naň.

   Poznámky: 

   • Word Mobile nepodporuje všetky funkcie v Microsoft Worde 2010 alebo novšom. Aj keď má dokument nepodporovaný obsah, môžete ho v telefóne otvoriť. Nepodporovaný obsah sa ale nezobrazí a je možné, že nebudete môcť dokument upraviť.

   • Hľadáte dokument, ktorý ste už otvorili z e-mailu? Rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Umiestnenia, ťuknite na položku E-mail a ťuknite na daný dokument.

   • Ak chcete pracovať s dokumentmi uloženými vo OneDrive, v telefóne musí byť nastavené konto Microsoft. Ďalšie informácie o ukladaní a synchronizácii dokumentov vo OneDrive nájdete v téme Synchronizácia dokumentov s OneDrivom.

   • Informácie o práci s dokumentmi uloženými v SharePoint alebo na lokalite SharePoint Online nájdete v téme Práca s dokumentmi v SharePointe.

   Tipy: 

   • Text z dokumentu môžete skopírovať a prilepiť do iných súborov, aplikácií alebo správ v telefóne.

   • Ak nejaký dokument často používate, môžete ho pripnúť ho na domovskú obrazovku. V centre Office rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Nedávne, ťuknite na dokument a podržte ho a potom ťuknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Vytvorenie a uloženie nového dokumentu

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Office Ikona Office .

 2. Rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Nedávne a potom ťuknite na položky Nový Ikona nového dokumentu > Word alebo ťuknite na niektorú z wordových šablón.

 3. Po vykonaní zmien ťuknite na položky Viac Ikona Viac ikon > Uložiť.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov a ťuknite na zoznam Miesto uloženia > Telefón alebo OneDrive > Uložiť.

Zobrazenie iných častí dokumentu

 1. Ťuknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom ťuknite na položku Prehľad Ikona Prehľad .

 2. Ak chcete prejsť na konkrétnu časť dokumentu, ťuknite na niektorú z nasledujúcich možností – na začiatok dokumentu, názov sekcie alebo komentár.

  Poznámky: 

  • Stiahnutím a roztiahnutím prstov môžete obsah priblížiť a vzdialiť.

  • Ak dokument znova otvoríte v telefóne, automaticky prejdete na miesto, v ktorom ste ho opustili.

Pridanie komentára

 1. Ťuknite na ľubovoľné miesto v dokumente, ťuknite na položku Upraviť Ikona Upraviť a potom ťuknite na nejaké slovo alebo iné miesto v dokumente, kde chcete pridať komentár.

 2. Ťuknite na položku Komentár Ikona pridania komentára .

 3. Napíšte komentár. (Ak pridávate komentár prvý raz, zobrazí sa výzva na zadanie mena používateľa. Tá zabezpečí, aby ostatné osoby vedeli, kto dokument upravil. Meno používateľa môžete neskôr zmeniť tak, že ťuknete na položku Nastavenia Ikona Nastavenia v zozname aplikácií, rýchlym pohybom prsta prejdete na položku Aplikácie a potom ťuknete na položky Office > Meno používateľa.)

 4. Ak chcete ukončiť písanie komentára, ťuknite mimo poľa komentára.

 5. Ak chcete komentár zobraziť, ťuknite na komentár v dokumente.

Formátovanie textu

 1. Ťuknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom ťuknite na položku Upraviť Ikona Upraviť .

 2. Ak chcete vybrať text na formátovanie, ťuknite na slovo a potom myšou presuňte krúžky na všetkých koncoch, aby sa vybral text, ktorý chcete formátovať.

 3. Ťuknite na položku Formát Ikona formátovania textu a potom vykonajte niektorú z týchto akcií:

  • V sekcii Formát ťuknite na formátovanie textu, ktoré chcete použiť. Možnosti formátovania textu: Tučné Ikona Tučné , Kurzíva Ikona Kurzíva , Podčiarknutie Ikona Podčiarknutie , Prečiarknutie Ikona Prečiarknutie a Zväčšiť Ikona Zväčšiť alebo Zmenšiť Ikona Zmenšiť veľkosť písma.

  • V časti Zvýraznenie ťuknite na farbu, ktorú chcete použiť na zvýraznenie textu.

  • V časti Farba písma ťuknite na farbu, ktorá sa má použiť pre text.

 4. Ak chcete ukončiť formátovanie textu, ťuknite na miesto za vybratým textom, ťuknite na položku Formát Ikona formátovania textu a potom ťuknutím na ikonu formátovania, ktoré sa práve používa, toto formátovanie vypnite.

  Tipy: 

  • Chcete, aby sa text formátoval počas písania? Ťuknite na položku Formát Ikona formátovania textu , vyberte požadovanú možnosť formátovania a začnite písať.

  • Môžete použiť viac možností formátovania. Vyberte text na formátovanie, ťuknite na položku Formát Ikona formátovania textu a vyberte prvú možnosť formátovania. Potom znova ťuknite na položku Formát Ikona formátovania textu a vyberte ďalšiu požadovanú možnosť formátovania.

Vyhľadanie slova alebo slovného spojenia

 1. Ťuknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom ťuknite na položku Hľadať Ikona Hľadať .

 2. Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, a potom ťuknite na tlačidlo Zadať Ikona Zadať .

 3. Ťuknite na tlačidlo Nasledujúci Ikona Nasledujúci , ak chcete nájsť ďalší výskyt.

 4. Ak chcete hľadanie ukončiť, kedykoľvek môžete stlačiť tlačidlo Späť Ikona tlačidla Späť alebo ťuknúť na tlačidlo OK v dolnej časti okna Hľadanie dokončené.

Tip: Ak chcete vyhľadať výskyty slova v dokumente, môžete ťuknúť na prvý výskyt slova, ktorý nájdete, a potom ťuknúť na položky Hľadať Ikona Hľadať > Zadať Ikona Zadať > Nasledujúci Ikona Nasledujúci .

Odoslanie dokumentu e-mailom

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Office Ikona Office .

 2. Na vyhľadanie dokumentu, ktorý chcete odoslať, vykonajte niektorú z týchto akcií:

  • Ak ide o dokument, ktorý ste už otvorili, rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Nedávne.

  • Rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Umiestnenia a ťuknite na umiestnenie, v ktorom sa nachádza daný dokument.

  • Ťuknite na tlačidlo Hľadať Ikona Hľadať a vyhľadajte dokument.

 3. Ťuknite na dokument a podržte ho, ťuknite na tlačidlo Zdieľať a potom ťuknite na názov e-mailového konta.

 4. Do e-mailu pridajte príjemcu a všetky ostatné informácie a ťuknite na tlačidlo Odoslať Ikona odoslania e-mailu .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×