Používanie webovej časti služby Microsoft Forms

Keď na lokalitu pridávate modernú stránku, pridávate a prispôsobujete webové časti, napríklad pre službu Microsoft Forms, ktoré sú stavebnými prvkami vašej stránky. Pomocou webovej časti služby Microsoft Forms môžete na svoju stránku SharePoint Online pridať formulár alebo výsledky formulára.

 1. Podržte myš nad alebo pod existujúcou webovou časťou a zobrazí sa čiara so zakrúžkovaným symbolom +. Vyzerá to takto:

  Znamienko plus na pridanie webových častí na stránku

 2. Kliknite na položku + a zobrazí sa vám zoznam webových častí, z ktorých si môžete vybrať. Kliknite na webovú časť služby Microsoft Forms.

  Tlačidlo Pridať na stránku s vybratou webovou časťou služby Microsoft Forms.

  Poznámka: Niektoré funkcie sa postupne zavádzajú pre organizácie, ktoré sa zapojili do programu First Release. Táto funkcia sa preto zatiaľ nemusí vôbec zobrazovať alebo môže vyzerať inak, ako je opísané v článkoch Pomocníka.

Chcete na zhromaždenie odpovedí pridať nový alebo existujúci formulár?

 1. Kliknite na položku Pridať nový formulár.

 2. V paneli na pravej strane zadajte názov nového formulára.

  Panel webovej časti služby Microsoft Forms pre nový formulár.
 3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 4. Služba Microsoft Forms sa otvorí na novej karte. Prečítajte si, ako vytvoriť formulár.

 5. Po dokončení vytvárania formulára sa vráťte na svoju stránku SharePoint Online. Uistite sa, že je vybratá možnosť Zhromaždiť odpovede a potom kliknite na položku OK, aby sa stránka obnovila a vy ste videli jej aktuálny obsah.

  Po vytvorení nového formulára panel webovej časti služby Microsoft Forms zobrazuje webovú adresu formulára.

  Poznámka: Webová adresa formulára, ktorý ste práve vytvorili, sa zároveň nahrá aj do poľa Webová adresa formulára.

 1. Kliknite na položku Pridať existujúci formulár.

 2. Ak chcete zdieľať jeden z vlastných formulárov, prejdite na lokalitu https://forms.office.com a otvorte formulár, ktorý chcete zdieľať na stránke SharePoint Online.

 3. Z panela s adresou prehliadača skopírujte webovú adresu.

  Poznámka: V službe Microsoft Forms tiež môžete prejsť na kartu Zdieľať. V časti Odoslať a zhromaždiť odpovede kliknite na tlačidlo Kopírovať, pomocou ktorého sa skopíruje webová adresa formulára.

 4. Vráťte sa na stránku SharePoint Online. V poli Webová adresa formulára prilepte webovú adresu svojho formulára.

  Panel webovej časti služby Microsoft Forms pre existujúci formulár.

  Tip: Webovú adresu prilepíte pomocou kombinácie klávesov CTRL + V.

  Poznámka: Do poľa Webová adresa formulára môžete prilepiť aj webovú adresu, ktorú s vami niekto zdieľal.

 5. Uistite sa, že je vybratá možnosť Zhromaždiť odpovede a potom kliknite na položku OK, aby sa stránka obnovila a vy ste si mohli pozrieť svoj formulár.

Úprava formulára

 1. Na svojej stránke SharePoint Online vľavo ukážte myšou na webovú časť služby Forms a kliknite na ikonu Upraviť webovú časť.

  Úprava webovej časti služby Microsoft Forms.
 2. Na paneli na pravej strane kliknite na položku Upraviť aktuálny formulár, pomocou ktorej budete môcť vykonať zmeny vo formulári.

  Úprava aktuálneho formulára na paneli webovej časti služby Microsoft Forms pre existujúci formulár.

Zobrazenie výsledkov formulára

Po zhromaždení odpovedí si môžete pozrieť výsledky.

 1. Na paneli na pravej strane vyberte položku Zobraziť výsledky formulára.

  Výber webovej časti služby Microsoft Forms na zobrazenie výsledkov formulára.

  Poznámka: V časti Webová adresa formulára je predvolene vybratá táto správa: Vytvorí sa webová adresa. Súhrn odpovedí si môže zobraziť ktokoľvek s ňou. Služba Microsoft Forms vygeneruje webovú adresu na zdieľanie výsledkov tohto prieskumu. Túto webovú adresu môžete zdieľať s každým, komu chcete ukázať zhrnutie odpovedí v tomto prieskume.

  Poznámka: Webové adresy na zdieľanie môžu vytvárať iba vlastníci a spoluvlastníci formulára.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

  Zhrnutie odpovedí si teraz môžete zobraziť priamo v službe SharePoint Online.

  Zobrazenie súhrnu výsledkov webovej časti služby Microsoft Forms.

Máte pripomienky k službe Microsoft Forms?

Dajte nám vedieť, čo si myslíte. V pravom hornom rohu okna Microsoft Forms kliknite na položky Ďalšie možnosti (...) > Pripomienky. Môžete tiež navštíviť lokalitu User Voice a poskytnúť návrhy či hlasovať o nápadoch, ktoré už niekto pridal.

Pozrite tiež

Pridanie stránky na lokalitu SharePoint

Používanie webových častí na stránke SharePoint Online

Vytvorenie formulára pomocou služby Microsoft Forms

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×