Používanie webovej časti hlavného banera

Používanie webovej časti hlavného banera

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zvýraznite a zlepšite vzhľad svojej stránky pomocou webovej časti hlavného banera. Môžete v nej zobraziť až päť položiek a použiť pútavé obrázky, text a prepojenia na zvýšenie ich viditeľnosti. Webová časť hlavného banera sa predvolene nachádza na lokalitách zameraných na komunikáciu, môžete ju však pridať aj na iné stránky.

Poznámky: 

 • Niektoré funkcie sa zavádza sa postupne pre organizácie, ktoré sa zapojili do programu zamerané vydania. To znamená, že ešte nezobrazuje Táto funkcia alebo ju môže vyzerať inak, ako sú popísané v článkoch Pomocníka.

 • Na vytváranie stránok musíte mať povolenia na úpravu. Ak ste vlastníkom, ale nemôžete pridať stránku, váš správca pravdepodobne túto možnosť vypol.

Obsah

Webová časť hlavného banera na lokalitách zameraných na komunikáciu: téma a prezentácia

Ak chcete vytvoriť lokalitu komunikácie, webovej časti obrázok Hero predvolenom nastavení na stránke. Je vopred vyplnené s predvolené obrázky, text a prepojenia, ktoré zmeníte prezentovať vlastné obrázky, text, stránok, prepojenia alebo dokumenty.

Po výbere položky Téma požadovaného typu lokality zameranej na komunikáciu predvolene tvorí webovú časť hlavného banera dlaždicové rozloženie s piatimi dlaždicami (ich počet môžete meniť od jednej dlaždice po päť):

Webová časť hlavného banera na lokalite zameranej na komunikáciu

Po výbere položky Prezentácia požadovaného typu lokality zameranej na komunikáciu predvolene tvorí webovú časť hlavného banera zvislé rozloženie s tromi vrstvami (ich počet môžete meniť od jednej vrstvy po päť):

Prezentácia hlavného banera

Rozloženie webovej časti hlavného banera môžete meniť z mriežky na zvislé vrstvy pomocou tlačidla Upraviť webovú časť Tlačidlo úpravy webovej časti . Pomocou tlačidla Upraviť podrobnosti Upraviť podrobnosti môžete zmeniť prepojenia, obrázky a text každej dlaždice alebo vrstvy pre všetky dlaždice alebo vrstvy.

Tlačidlá úpravy hlavného banera

1. Tlačidlo Upraviť webovú časť

2. Tlačidlo Upraviť podrobnosti

Zmena rozloženia webovej časti hlavného banera

Pozrite si toto video a zistite, ako na to, alebo postupujte podľa krokov pod videom.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
 1. Ak ešte nie ste v režime úprav stránky, v pravom hornom rohu stránky kliknite na položku Upraviť.

 2. Na ľavej strane kliknite na tlačidlo Upraviť webovú časť Tlačidlo úpravy webovej časti a vyberte požadovaný typ rozloženia. Môžete vybrať až 5 dlaždíc (ako na lokalite Téma) alebo až 5 vrstiev (ako na lokalite Prezentácia).

  Možnosti rozloženia hlavného banera Možnosti rozloženia hlavného banera

Zmena obrázka, textu a prepojení pre každú dlaždicu alebo vrstvu

Pozrite si toto video a zistite, ako na to, alebo postupujte podľa krokov pod videom.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
 1. Ak ešte nie ste v režime úprav stránky, v pravom hornom rohu stránky kliknite na položku Upraviť.

 2. Kliknite na položku Upraviť podrobnosti Upraviť podrobnosti v pravom dolnom rohu dlaždice alebo vrstvy, ktorú chcete zmeniť.

 3. Na paneli nástrojov kliknite na položku Zmeniť, potom vyberte umiestnenie, z ktorého chcete získať prepojenie:

  • Nedávne: Ak ste nedávno otvorili obrázky, stránky alebo dokumenty, nájdete ich v zozname tu.

  • Vyhľadávanie na webe: môžete nájsť obrázky z Bingu, ktoré využívajú Creative Common licencie. Ste zodpovední za kontroly licencií pre obrázok pred vložením na stránke. len SharePoint Online.

  • OneDrive: môžete získať prepojenie pre dokument alebo obraz uložených vo OneDrive. len SharePoint Online.

  • Lokalita: Môžete získať prepojenie na dokument, obrázok alebo stránku z lokality, ktorú určíte.

  • Nahrať: Môžete nahrať dokument alebo obrázok z osobného zariadenia.

  • Z prepojenia: Zadajte prepojenie na svoju stránku, dokument alebo obrázok z OneDrivu for Business alebo zo SharePointu Online.

 4. Vyberte obrázok, stránku alebo dokument a kliknite na položku Otvoriť.

 5. Na paneli s nástrojmi v časti obrázka, vyberte vlastný obrázok alebo farbu iba (len farba je k dispozícii len pre dlaždice rozloženia a farby zodpovedá farbu motívu lokality).

  Možnosť Automatický výber automaticky vyberie obrázok zo stránky alebo dokument, ktorý chcete pripojiť, ak je k dispozícii.

 6. Zadajte alternatívny text obrázka.

 7. V časti možnosti:

  • Zavolať na prepojenie akcie môžete zobraziť Prepnutím prepínača na Áno. Potom pridajte svoje zavolať na akciu text (napríklad "Ďalšie informácie nájdete"). Výzva na prepojenie akcie je k dispozícii pre každú vrstvu, vrstvené rozloženie, ale len pre najväčšiu dlaždíc v uloženie rozloženie.

  • Vrstvené rozloženie, môžete tiež Zobraziť nadpis témy pre každú vrstvu Prepnutím prepínača na tému nadpisu na Áno. Potom pridajte text nadpis témy.

Zmena ústredným bodom obrázok

SharePoint Online, môžete zmeniť kontaktné miesto na vybratý obrázok v rámci webovej časti obrázok Hero získať najdôležitejších častí obrázka v ráme.

 1. Ak ešte nie ste v režime úprav stránky, v pravom hornom rohu stránky kliknite na položku Upraviť.

 2. Kliknite na položku nastaviť ústredným bodom Tlačidlo Nastavenie kontaktné miesto na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrázok Hero, ktorý chcete zmeniť.

 3. Presuňte ústredným bodom, ak chcete na obrázku.

  Ústredným bodom

Zmena poradia dlaždíc alebo vrstiev

Poradie dlaždíc alebo vrstiev môžete zmeniť ich premiestnením na požadované miesto.

 1. Ak ešte nie ste v režime úprav stránky, v pravom hornom rohu stránky kliknite na položku Upraviť.

 2. Kliknite na tlačidlo Premiestniť položku a podržte ho, potom presuňte dlaždicu alebo vrstvu na požadované miesto.

  Položka Premiestnenie hlavného banera

Zobrazenie webovej časti hlavného banera v jednom stĺpci

Webová časť obrázok Hero je určený na zaberať celú šírku stránky. Ak by ste radšej webovej časti obrázok Hero nemali začať celú šírku, môžete pridať premiestniť do stĺpca, ktorý nie je celú šírku.

Pozrite si toto video a zistite, ako na to, alebo postupujte podľa krokov pod videom.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
 1. Ak ešte nie ste v režime úprav, kliknite na položku Upraviť v pravej hornej časti stránky.

 2. Umiestnite kurzor myši nad Hero webovú časť a kliknite na zakrúžkované + na ľavej strane webovej časti

 3. V časti Rozloženie sekcie vyberte jeden stĺpec.

  Jeden stĺpec
 4. Na ľavej strane webovej časti pomocou tlačidla Premiestniť webovú časť presuňte webovú časť do stĺpca, ktorý ste práve pridali.

  Tlačidlo Premiestniť webovú časť

  Premiestnenie hlavného banera

Pridanie prázdnej webovej časti hlavného banera na stránku

Môžete pridať Hero webovej časti na stránku tímovej lokality alebo lokality komunikácie . Postupujte takto:

 1. Ak ešte nie ste v režime úprav stránky, v pravom hornom rohu stránky kliknite na položku Upraviť.

 2. Na stránke podržte myš nad alebo pod existujúcou webovou časťou. Zobrazí sa čiara so zakrúžkovaným symbolom +. Vyzerá to takto:

  Znamienko plus na pridanie webových častí na stránku

  Kliknite na znamienko + a potom vyberte webovú časť hlavného banera.

  Prázdna webová časť hlavného banera
 3. Kliknite na tlačidlo Upraviť webovej časti Tlačidlo úpravy webovej časti a vyberte požadovaný typ rozloženia. Dá sa použiť mriežka s 1 – 5 dlaždicami alebo 1 –5 zvislých vrstiev.

 4. Na každej dlaždici, ktorú chcete zmeniť, kliknite na položku Vybrať prepojenie.

 5. Na každej dlaždici kliknite na paneli nástrojov na položku Vybrať, potom vyberte umiestnenie, z ktorého chcete získať prepojenie:

  • Nedávne: Ak ste nedávno otvorili obrázky, stránky alebo dokumenty, nájdete ich v zozname tu.

  • Vyhľadávanie na webe: môžete nájsť obrázky z Bingu, ktoré využívajú Creative Common licencie. Ste zodpovední za kontroly licencií pre obrázok pred vložením na stránke. len SharePoint Online.

  • OneDrive: môžete získať prepojenie pre dokument alebo obraz uložených vo OneDrive. len SharePoint Online.

  • Lokalita: Môžete získať prepojenie na dokument, obrázok alebo stránku z lokality, ktorú určíte.

  • Nahrať: Môžete nahrať dokument alebo obrázok z osobného zariadenia.

  • Z prepojenia: Zadajte prepojenie na svoju stránku, dokument alebo obrázok z OneDrivu for Business alebo zo SharePointu Online.

 6. Vyberte obrázok, stránku alebo dokument a kliknite na položku Otvoriť.

 7. Na paneli s nástrojmi v časti obrázka, vyberte vlastný obrázok alebo iba farbu. Auto je vybratá možnosť automaticky vyberie obrázok zo stránky alebo dokument, ktorý vytvárate prepojenie, ak je k dispozícii. Iba farbu je k dispozícii iba pre dlaždice rozloženia a farby zodpovedá farbu motívu lokality.

 8. Zadajte alternatívny text obrázka.

 9. V časti Možnosti (lenSharePoint Online ):

  • Zavolať na prepojenie akcie môžete zobraziť Prepnutím prepínača na Áno. Potom pridajte svoje zavolať na akciu text (napríklad "Ďalšie informácie nájdete"). Výzva na prepojenie akcie je k dispozícii pre každú vrstvu, vrstvené rozloženie, ale len pre najväčšiu dlaždíc v uloženie rozloženie.

  • Vrstvené rozloženie, môžete tiež Zobraziť nadpis témy pre každú vrstvu Prepnutím prepínača na tému nadpisu na Áno. Potom pridajte text nadpis témy.

Obrázok mierky vo webovej časti obrázok Hero

Ak chcete vybrať optimálne veľkosti obrázkov Hero webovej časti, zvážte nasledovné:

 • Webová časť je navrhnutý tak, aby šírku obrazovky v celej presahu v rozloženia.

 • Na karte rozloženie dlaždíc výšku webovej časti je architektonických dodržiavať pomer 8:3 a obrázkov do webovej časti Mierka pomer strán 4:3.

 • Na karte rozloženie vrstvy jednotlivé vrstvy váhy pomer 8:3 a obrázkov do každej vrstvy stupnice pomer strán v blízkosti 9:16.

Poznámka: Môžete pridať prepojenie na video alebo nahrať video na webovej časti obrázok Hero. Videá sa však nie je možné prehrať vo webovej časti. Používateľov môžete kliknúť na prepojenie na video a prijať k zdroju videa prehrávača alebo prepojenie na zobrazenie videa.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×