Používanie technológií XML v programe InfoPath

Program Microsoft Office InfoPath je súčasťou aplikácie Microsoft Office System a slúži na vytváranie šablón formulára na základe jazyka XML (Extensible Markup Language) a súvisiacich technológií. Jazyk XML predstavuje priemyselný štandard na popis, organizáciu a výmenu údajov. V programe InfoPath sú šablóny formulára založené na technológiách XML a údaje formulárov sa ukladajú alebo odosielajú vo formáte XML. Program InfoPath využíva nasledujúce technológie XML:

  • transformácia XSL (XSLT)

  • schéma XML

  • jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)

  • jazyk XPath

  • jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)Document Object Model (DOM)

  • podpis XML

    Poznámka: Informácie o týchto technológiách môžete nájsť na webovej lokalite World Wide Web Consortium (W3C), kde môžete jednotlivé technológie vyhľadať.

Tieto technológie spravuje organizácia konzorcium World Wide Web (W3C), ktorá odporúča špecifickú množinu pravidiel, smerníc a konvencií na prípravu súborov, ktoré možno jednoducho vytvoriť a spracovať pomocou rozličných počítačov a aplikácií. Okrem podporovaných technológií XML program InfoPath využíva aj špeciálne pokyny na spracovanie a priestor názvov a obsahuje množstvo metód na využitie technológie DOM prostredníctvom objektového modelu programu InfoPath.

Hoci nie je potrebné porozumieť všetkým podrobnostiam technológií XML, nasledujúca tabuľka pomôže objasniť, ako sa tieto technológie používajú v programe InfoPath.

Názov

Popis

Formát XML

XML je výstupný formát vytváraný formulárom programu InfoPath. Formát XML slúži aj na uloženie ukážky údajov, ktoré sa zobrazujú v poliach formulára pred jeho vyplnením používateľom. Program InfoPath používa formát XML vo verzii 1.0 štandard.

Formát XSLT

XSLT je formát súborov zobrazenia, ktoré sa vytvárajú pri návrhu šablóny formulára. Program InfoPath nepodporuje použitie formátovacích objektov XSL (XSL-FO) na prezentáciu údajov XML ani importovanie ľubovoľných súborov typu .xsl. Program InfoPath používa formát XSLT vo verzii 1.0 štandard.

Schéma XML

Schémy XML slúžia ako hlavný prostriedok na overovanie údajov vo formulári a zabezpečujú základnú štruktúru dokumentu XML vytvoreného šablónou formulára. Schéma XML sa okrem toho používa aj na definovanie štruktúry súbor definície formulára, ktorý vytvára program InfoPath pri návrhu šablóny formulára. Program InfoPath nepodporuje schémy podľa špecifikácií XDR (XML-Data Reduced) ani DTD (Document Type Definition). Program InfoPath používa schému XML vo verzii 1.0 štandard.

Jazyk XHTML

XHTML predstavuje vhodne naformátovaný jazyk HTML a slúži hlavne na vytváranie oblastí vo formáte RTF. Program InfoPath používa formát XHTML vo verzii 1.0 štandard.

Jazyk XPath

Výrazy XPath sa používajú pri vytváraní viazať ovládacích prvkov k poliam a skupinám v zdroj údajov šablóny formulára. Výrazy XPath sa používajú aj pri overovaní údajov a pri výrazoch podmienené formátovanie. Program InfoPath používa formát XPath vo verzii 1.0 štandard.

Technológia DOM

Technológia DOM slúži na programovanie prístupu k obsahu zdrojového dokumentu XML, ktorý vytvára šablóna formulára. Slúži aj na zabezpečenie prístupu k obsahu súboru typu .xsf v režime len na čítanie. Program InfoPath používa technológiu DOM vo verzii 1.0 štandard.

Podpis XML

Podpisy XML slúžia na digitálne podpisovanie formulárov programu InfoPath. Ak sú povolené, každý formulár programu InfoPath môže obsahovať jeden alebo viacero digitálnych podpisov. Program InfoPath podporuje digitálne podpisovanie častí formulára aj celého formulára.

Procesor XML

Procesor XML slúži na načítanie zdrojového kódu XML dokumentu do dynamickej pamäte počítača, jeho overenie pomocou schémy XML a vytvorenie zobrazenia dokumentu pomocou formátu XSLT. Program InfoPath podporuje procesor XML Microsoft XML Core Services (MSXML), verziu 5.0. Prechádzajúce verzie tohto procesora nie sú podporované.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×