Používanie služby Outlook Anywhere na pripojenie na server Exchange bez virtuálnej súkromnej siete

V prostredí lokálnej siete (LAN) sa na komunikáciu programov Outlook 2010 a Outlook 2007 so serverom Microsoft Exchange Server využíva vzdialené volanie procedúr (RPC) s protokolom TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Táto metóda poskytuje rýchly a efektívny prístup do podnikovej siete.

Poznámka: Táto funkcia si vyžaduje konto na serveri Microsoft Exchange.

Prístup k serveru Exchange z prostredia mimo podnikovej brány firewall (napríklad pri práci doma alebo na cestách) je však zvyčajne možný len vtedy, ak je virtuálna súkromná sieť (VPN) pripojená do podnikovej siete. Pripojenie virtuálnej súkromnej siete poskytuje pripojenie v rámci podnikovej siete a jej brány firewall. Pripojenie virtuálnej súkromnej siete umožňuje získať prístup aj k ďalším sieťovým službám okrem služieb, ktoré sú potrebné na prístup k e-mailovým správam.

Pripojenie k serveru Microsoft Exchange

Pre vzdialené pripojenia je v programe Outlook k dispozícii služba Outlook Anywhere ako alternatíva pripojení typu virtuálnej súkromnej siete, ktorá umožňuje používať program Outlook rovnako, ako keby ste sa nachádzali v podniku, bez ďalších požiadaviek na pripojenie alebo hardvér, ako sú napríklad karty Smart Card alebo tokeny zabezpečenia. Program Outlook sa môže na server Exchange pripojiť prostredníctvom Internetu pomocou vzdialeného volania procedúr cez protokol HTTP. Služba Outlook Anywhere vám poskytuje prístup ku kontu programu Exchange na diaľku z Internetu, keď pracujete mimo podnikovej brány firewall.

Podmienky používania služby Outlook Anywhere:

 • Vaše konto musí byť hosťované na serveri Microsoft Exchange Server 2016, Exchange Server 2013, Exchange Server 2010, Exchange Server 2007 alebo Exchange Server 2003.

 • V prípade serverov Exchange Server 2003, 2007 a 2010 musí správca nakonfigurovať server na povolenie pripojení prostredníctvom protokolu HTTP. Ďalšie informácie pre správcov servera Exchange sú k dispozícii v súprave Microsoft Office Resource Kit a v dokumentácii k programu Microsoft Exchange.

 • Servery Exchange 2013 a 2016 povoľujú službu Outlook Anywhere predvolene, pretože pripojiteľnosť Outlooku zabezpečuje výhradne táto služba. Po nasadení je ešte potrebné nainštalovať platný certifikát protokolu SSL na serveri klientskeho prístupu a služba Outlook Anywhere je pripravená na používanie. Servery poštových schránok vo vašej organizácii si vyžadujú iba predvolený certifikát SSL s vlastným podpisom.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Outlook Anywhere.

Zapnutie služby Outlook Anywhere v programe Outlook

V prípade programov Outlook 2007 a 2010 môže správca servera Exchange automaticky nakonfigurovať všetky kópie programu Outlook v organizácii alebo poskytnúť špeciálny spustiteľný skriptový súbor, ktorý zapína službu Outlook Anywhere. Službu Outlook Anywhere môžete nakonfigurovať aj manuálne, ak sú splnené systémové požiadavky a máte správnu adresu URL a informácie o zabezpečení od správcu servera Exchange.

V programoch Outlook 2013 a 2016 už nie je možné manuálne konfigurovať profily Exchange. V týchto programoch je na povolenie služby Outlook Anywhere potrebné, aby správca nakonfiguroval Automatickú konfiguráciu. Ďalšie informácie nájdete v témach služba Autodiscover a Implementácia služby Autodiscover v Outlooku 2016.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte konto Exchange a kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia a potom kliknite na kartu Pripojenie.

 5. V časti Outlook Anywhere začiarknite políčko Pripájať na server Exchange použitím protokolu HTTP.

 6. Na zadanie servera proxy kliknite na tlačidlo Server proxy servera Exchange - nastavenie.

  Nastavenia pripojenia

  1. Zadajte adresu URL, ktorú vám poskytol správca servera Exchange.

  2. Ak správca servera Exchange vyžaduje používanie pripojenia s použitím protokolu SSL (Secure Sockets Layer), začiarknite políčko Pripájať len s použitím protokolu SSL.

  3. Ak to správca servera Exchange vyžaduje, začiarknite políčko Pripojiť sa len na servery proxy, ktorých certifikát obsahuje tento hlavný názov a potom zadajte msstd: a adresu URL, ktorú vám poskytol správca.

 7. V časti Nastavenie overovania na serveri proxy kliknite podľa pokynov správcu servera Exchange na položku Základné overenie alebo na položku Overenie NTLM.

  Nastavenie overovania na serveri proxy

  Poznámka: Ak kliknete na položku Základné overenie alebo na položku Overenie NTLM a vyberiete Úroveň kompatibility LM nižšiu ako 2, pri každom pripojení na server Exchange sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Ak vyberiete možnosť Základné overenie, heslo sa odosiela ako obyčajný text. Ak chcete zvýšiť zabezpečenie, odporúčame vám používať nastavenia Overenie NTLM a Pripájať len s použitím protokolu SSL.

Na začiatok stránky

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenia konta, vyberte konto programu Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia a potom kliknite na kartu Pripojenie.

 3. V časti Outlook Anywhere začiarknite políčko Pripájať na server Exchange použitím protokolu HTTP.

  Karta Pripojenie

  Poznámka: Ak časť Outlook Anywhere nie je k dispozícii, v počítači pravdepodobne nie je spustený balík Windows XP Service Pack 2 alebo novší.

 4. Na zadanie servera proxy kliknite na tlačidlo Server proxy servera Exchange - nastavenie.

  Nastavenia pripojenia

  1. Zadajte adresu URL, ktorú vám poskytol správca servera Exchange.

  2. Ak správca servera Exchange vyžaduje používanie pripojenia s použitím protokolu SSL (Secure Sockets Layer), začiarknite políčko Pripájať len s použitím protokolu SSL.

  3. Ak to správca servera Exchange vyžaduje, začiarknite políčko Pripojiť sa len na servery proxy, ktorých certifikát obsahuje tento hlavný názov a potom zadajte msstd: a adresu URL, ktorú vám poskytol správca.

 5. V časti Nastavenie overovania na serveri proxy kliknite podľa pokynov správcu servera Exchange na položku Základné overenie alebo na položku Overenie NTLM.

  Nastavenie overovania na serveri proxy

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak kliknete na položku Základné overenie alebo na položku Overenie NTLM a vyberiete Úroveň kompatibility LM nižšiu ako 2, pri každom pripojení na server Exchange sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Ak vyberiete možnosť Základné overenie, heslo sa odosiela ako obyčajný text. Ak chcete zvýšiť zabezpečenie, odporúčame vám používať nastavenia Overenie NTLM a Pripájať len s použitím protokolu SSL.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Outlook Anywhere

Určenie verzie servera Microsoft Exchange Server, ku ktorému sa pripája konto

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×