Používanie referenčných nástrojov

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Nástroje obsahujú Referenčné nástroje, Zošit a Správu o kompabilite vo Worde, Exceli a PowerPointe. Každá z týchto aplikácií balíka Office pre Mac má v Nástrojoch ďalšie špecifické nástroje. Napríklad Nástroje Wordu obsahujú Štýly a Nástroje Excelu obsahujú Nástroj na tvorbu vzorcov. Referenčné nástroje poskytujú prístup k synonymickému slovníku, slovníku a informáciám o preklade.

Dôležité: Ak chcete používať referenčné nástroje, balík Office musí byť pripojený na internet. Pri prvom použití referenčných nástrojov sa zobrazí výzva Kliknite sem, ak chcete povoliť prístup k online referenčným nástrojom.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vyhľadanie synoným v synonymickom slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie definície v slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie slova v inom jazyku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Dvojjazyčný slovník.

 4. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je uvedené slovo.

 5. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete slovo preložiť.

Preklad textu z iného jazyka

 1. V dokumente vyberte text, ktorý chcete preložiť.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 3. Otvorte panel Preklad.

 4. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je text napísaný.

 5. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete text preložiť.

  Tip: Ak chcete preložiť celý dokument, kliknite v poli pod kontextovou ponukou do jazyka na položku Preložiť tento dokument. Text sa cez internet odošle do služby Microsoft Translator.

Vyhľadanie slova na internete

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Hľadanie na webe.

Skrytie slovníka alebo iného referenčného nástroja

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. V kontextovej ponuke Paleta kliknite na položku Referenčné nástroje.

 4. V časti Zobraziť panely zrušte začiarknutie políčok referenčných nástrojov, ktoré chcete skryť.

  Poznámka: Synonymický slovník nemôžete skryť.

Zobrazenie alebo skrytie nástrojov

 • Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

Zmena nastavenia zobrazenia Nástrojov

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. Vykonajte požadované zmeny.

Pozrite tiež

Prispôsobenie pása s nástrojmi a panelov s nástrojmi

Kontrola kompatibility dokumentu

PowerPoint

Nástroje obsahujú Referenčné nástroje, Zošit a Správu o kompabilite vo Worde, Exceli a PowerPointe. Každá z týchto aplikácií balíka Office pre Mac má v Nástrojoch ďalšie špecifické nástroje. Napríklad Nástroje Wordu obsahujú Štýly a Nástroje Excelu obsahujú Nástroj na tvorbu vzorcov. Referenčné nástroje poskytujú prístup k synonymickému slovníku, slovníku a informáciám o preklade.

Dôležité: Ak chcete používať referenčné nástroje, balík Office musí byť pripojený na internet. Pri prvom použití referenčných nástrojov sa zobrazí výzva Kliknite sem, ak chcete povoliť prístup k online referenčným nástrojom.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vyhľadanie synoným v synonymickom slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie definície v slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie slova v inom jazyku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Dvojjazyčný slovník.

 4. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je uvedené slovo.

 5. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete slovo preložiť.

Preklad textu z iného jazyka

 1. Skopírujte text z dokumentu, ktorý chcete preložiť.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 3. Prilepte text, ktorý chcete preložiť, do poľa Slovo alebo výraz.

 4. Otvorte panel Preklad.

 5. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je text napísaný.

 6. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete text preložiť.

  Tip: Ak chcete preložiť celý dokument, kliknite v poli pod kontextovou ponukou do jazyka na položku Preložiť tento dokument. Text sa cez internet odošle do služby Microsoft Translator.

Vyhľadanie slova na internete

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Hľadanie na webe.

Skrytie slovníka alebo iného referenčného nástroja

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. V kontextovej ponuke Paleta kliknite na položku Referenčné nástroje.

 4. V časti Zobraziť panely zrušte začiarknutie políčok referenčných nástrojov, ktoré chcete skryť.

  Poznámka: Synonymický slovník nemôžete skryť.

Zobrazenie alebo skrytie nástrojov

 • Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

Zmena nastavenia zobrazenia Nástrojov

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. Vykonajte požadované zmeny.

Pozrite tiež

Prispôsobenie panelov s nástrojmi a ponúk

Kontrola kompatibility dokumentu

Excel

Nástroje obsahujú Referenčné nástroje, Zošit a Správu o kompabilite vo Worde, Exceli a PowerPointe. Každá z týchto aplikácií balíka Office pre Mac má v Nástrojoch ďalšie špecifické nástroje. Napríklad Nástroje Wordu obsahujú Štýly a Nástroje Excelu obsahujú Nástroj na tvorbu vzorcov. Referenčné nástroje poskytujú prístup k synonymickému slovníku, slovníku a informáciám o preklade.

Dôležité: Ak chcete používať referenčné nástroje, balík Office musí byť pripojený na internet. Pri prvom použití referenčných nástrojov sa zobrazí výzva Kliknite sem, ak chcete povoliť prístup k online referenčným nástrojom.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vyhľadanie synoným v synonymickom slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie definície v slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie slova v inom jazyku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Dvojjazyčný slovník.

 4. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je uvedené slovo.

 5. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete slovo preložiť.

Preklad textu z iného jazyka

 1. Skopírujte text z dokumentu, ktorý chcete preložiť.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 3. Prilepte text, ktorý chcete preložiť, do poľa Slovo alebo výraz.

 4. Otvorte panel Preklad.

 5. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je text napísaný.

 6. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete text preložiť.

  Tip: Ak chcete preložiť celý dokument, kliknite v poli pod kontextovou ponukou do jazyka na položku Preložiť tento dokument. Text sa cez internet odošle do služby Microsoft Translator.

Vyhľadanie slova na internete

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Hľadanie na webe.

Skrytie slovníka alebo iného referenčného nástroja

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. V kontextovej ponuke Paleta kliknite na položku Referenčné nástroje.

 4. V časti Zobraziť panely zrušte začiarknutie políčok referenčných nástrojov, ktoré chcete skryť.

  Poznámka: Synonymický slovník nemôžete skryť.

Zobrazenie alebo skrytie nástrojov

 • Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

Zmena nastavenia zobrazenia Nástrojov

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. Vykonajte požadované zmeny.

Pozrite tiež

Prispôsobenie panelov s nástrojmi a ponúk

Kontrola kompatibility dokumentu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×