Používanie Projectu Online s externými používateľmi

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Project Online je lokalita aplikácie Project Web App kolekciou lokalít v rámci služby SharePoint Online a zdieľanie lokality aplikácie Project Web App s externými používateľmi funguje ako zdieľanie akejkoľvek inej lokality služby SharePoint Online. V tomto článku sa zaoberáme možnosťami pre externé zdieľania, ktoré sú relevantné pre aplikáciu Project Web App v službe Project Online, ako aj licenčnými vplyvmi určenými na poskytnutie prístupu externým používateľom k funkciám aplikácie Project Web App v službe Project Online. Odporúčame prečítať si aj informácie o správe externého zdieľania v prostredí SharePoint Online.

Po Project Web App lokality zdieľal s externým používateľom, používateľ môžete spolupracovať prostredníctvom dokumentov a zoznamy v danom mieste, vrátane problémy a riziká. Žiadne interakcie na projektovej lokalite vyžaduje Projectu Online licenciu.

Poznámka: Ďalšie informácie týkajúce sa Projectu Online licenciu pre externých používateľov nájdete v téme Popis služby Project Online.

Spravovanie licencií a povolení pre externých používateľov je rovnaké ako pre interných používateľov. (Ak chcete externých používateľov vyhľadať v zozname používateľov, skúste to urobiť tak, že budete vyhľadávať používateľov, ktorí majú v mene výraz #EXT#.)

Plánovanie zdieľania aplikácie Project Web App s externými používateľmi

Lokalitu aplikácie Project Web App v službe Project Online môžete zdieľať dvomi spôsobmi. Vopred vyplňte adresár služieb Office 365 používateľmi, s ktorými chcete lokalitu zdieľať, alebo odošlite používateľom pozvanie na zdieľanie priamo z vašej lokality aplikácie Project Web App.

Vyplnenie adresára vopred   

Adresár služieb Office 365 môžete vopred vyplniť externými používateľmi. Môžete to urobiť prostredníctvom B2B spolupráce v službe Azure Active Directory alebo manuálnym pridaním používateľov a zmenou typu používateľov na možnosť Hosť. Vykonanie tohto kroku prináša niekoľko výhod:

 • Po konfigurácii zdieľania vašej lokality aplikácie Project Web App môžete vybrať možnosť Povoliť zdieľanie len s externými používateľmi, ktorí sa už nachádzajú v adresári organizácie. Takto zvýšite úroveň kontroly nad zdieľaním lokality, a to konkrétne obmedzením rozsahu ľudí, ktorí môžu byť na lokalitu pozvaní.

 • Ak zoznam používateľov importujete do adresára naraz, môžete ich automaticky pridať do skupín zabezpečenia a potom tieto skupiny zabezpečenia použiť na ovládanie povolení lokalít určených pre rôzne roly aplikácie Project Web App, ako je napríklad projektový manažér, člen tímu atď.

 • Importovaným používateľom môžete priradiť licencie, a to ešte pred odoslaním prepojenia na lokalitu aplikácie Project Web App, na základe ktorého získajú správny prístup pri prihlásení sa do aplikácie Project Web App.

Priebežné pridávanie používateľov   

Ak adresár vopred vyplniť nechcete, môžete pri konfigurácii zdieľania lokality vybrať možnosť Povoliť externých používateľov, ktorí prijmú pozvánky na zdieľanie a prihlasujú sa ako overení používatelia.

Výhodou tejto metódy je, že lokalitu možno jednoducho zdieľať s kýmkoľvek, kto má konto Office 365 alebo konto Microsoft. Nových používateľov môžete pozvať kedykoľvek kliknutím na položku Zdieľať na lokalite aplikácie Project Web App. Používatelia, ktorí prijmú pozvánky, sa pridajú do vášho adresára služieb Office 365 a vy ich môžete na tomto mieste spravovať.

Pri používaní tejto metódy si však treba zapamätať jednu vec. Pozvaní používatelia sa do vášho adresára služieb Office 365 pridajú až vtedy, keď prijmú vaše pozvanie na zdieľanie. Zároveň sa musia v adresári nachádzať ešte predtým, než im priradíte licenciu na Project Online. Z tohto dôvodu nebudú mať pri prvom prijatí pozvánky k aplikácii Project Web App úplný prístup. Používatelia môžu pracovať s dokumentmi, zaoberať sa problémami a rizikami, kým však nebudú mať licenciu na Project Online, nebudú môcť spravovať projekty alebo pracovať s časovými výkazmi.

Výber metódy zdieľania   

Použiť môžete ktorúkoľvek z vyššie uvedených metód zdieľania, prípadne môžete použiť aj kombináciu dvoch metód. Svoj adresár môžete vopred vyplniť počiatočným zoznamom a potom ďalších ľudí pozvať neskôr. Najdôležitejšie je vybrať si možnosť zdieľania, ktorá vám najviac vyhovuje.

Možnosť Povoliť zdieľanie len s externými používateľmi, ktorí sa už nachádzajú v adresári organizácie je viac obmedzujúca a umožňuje väčšiu kontrolu nad tým, kto môže byť na lokalitu pozvaný. Ak chcete túto možnosť použiť, musíte svoj adresár vopred vyplniť používateľmi, ktorých chcete na lokalitu pozvať.

Možnosť Povoliť externých používateľov, ktorí prijmú pozvánky na zdieľanie a prihlasujú sa do služieb Office 365 ako overení používatelia je všestrannejšia a umožňuje odosielať pozvánky každému, kto má konto Microsoft. Pri tejto možnosti tiež môžete svoj adresár vyplniť vopred, nie je to však povinné.

Konfigurácia zdieľania pre aplikáciu Project Web App

Nasledujúci postup použite na konfiguráciu zdieľania lokality aplikácie Project Web App v službe Project Online. Predtým, než budete pokračovať, zabezpečte, aby bolo zdieľanie zapnuté na úrovni nájomníka.

Konfigurácia zdieľania pre aplikáciu Project Web App

 1. V centre spravovania služby SharePoint Online začiarknite v oblasti kolekcie lokalít políčko pre lokalitu aplikácie Project Web App, ktorú chcete zdieľať.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Zdieľanie.

 3. Vyberte požadovanú možnosť, ktorú chcete pri zdieľaní použiť:

  • Povoliť zdieľanie len s externými používateľmi, ktorí sa už nachádzajú v adresári organizácie, ak chcete zdieľať len s používateľmi, ktorých ste importovali z iného adresára alebo nájomníka.

  • Povoliť externých používateľov, ktorí prijmú pozvánky na zdieľanie a prihlasujú sa overení používatelia, ak chcete odosielať pozvánky používateľom s kontom Microsoft alebo kontom Office 365.

 4. Kliknite na položku Uložiť.

Po nakonfigurovaní možností zdieľania pre vašu lokalitu aplikácie Project Web App a pridaní používateľov do vášho adresára služieb Office 365 (ak je to potrebné) môžete na lokalitu pozvať externých používateľov pomocou tlačidla Zdieľať nachádzajúceho sa na lokalite, a to rovnakým spôsobom, akým pozývate interných používateľov.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×