Používanie programu Project 2010 s predchádzajúcimi verziami programu

Program Project 2010 vám umožňuje otvárať a upravovať projekty z predchádzajúcich verzií programu Microsoft Project bez toho, aby ste museli mať v počítači predchádzajúce verzie. Súbor programu Project 2010 tiež môžete uložiť vo viacerých starších verziách programu Project aj bez prevzatia a nainštalovania konvertora.

Obsah tohto článku

Čo sa stane pri otvorení súborov vytvorených v starších verziách programu Project vo verzii programu Project 2010

Čo sa stane pri uložení súboru vytvoreného v programe Project 2007 vo verzii programu Project 2010

Čo sa stane pri uložení súboru vytvoreného v programe Project 2010 v predchádzajúcej verzii programu

Čo sa stane pri otvorení súborov vytvorených v starších verziách programu Project vo verzii programu Project 2010

Ak na otvorenie súborov formátu .MPP, ktoré boli vytvorené v starších verziách programu Project, použijete program Project 2010, program Project bude pracovať v režime s obmedzenou funkčnosťou a v záhlaví v hornej časti okna programu Project sa zobrazí označenie Režim kompatibility. V režime kompatibility môžete otvárať, upravovať alebo ukladať súbory vytvorené vo verziách programu Project 2000–2003 a Project 2007 do pôvodných formátov, ale nebudete môcť používať nové funkcie programu Project 2010. Program Project bude pracovať v režime kompatibility, kým neskonvertujete daný projekt do formátu súboru programu Project 2010.

Ak program Project 2010 pracuje v režime kompatibility, niektoré nové funkcie programu Project 2010 budú pracovať v režime s obmedzenou funkčnosťou.

Funkcia programu Project 2010

Správanie v režime kompatibility

Neaktívne úlohy    

Úlohy nie je možné nastaviť ako neaktívne.

Manuálne naplánované úlohy    

Úlohy nemožno plánovať manuálne. Úlohy je možné naplánovať len automaticky.

Nezadané dátumy    

Keďže úlohy bez zadaných dátumov sú funkciou manuálne naplánovaných úloh, je potrebné nastaviť dátumy začatia a dokončenia vo všetkých úlohách.

Na začiatok stránky

Čo sa stane pri uložení súboru vytvoreného v programe Project 2007 vo verzii programu Project 2010

Ak skonvertujete súbor programu Project 2007 na súbor programu Project 2010, program Project nebude pracovať v režime kompatibility, ale v režime s úplnou funkčnosťou. Predvolené správanie programu Project pre existujúce a nové úlohy sa však bude odlišovať od nových súborov, ktoré boli vytvorené v programe Project 2010.

Funkcia programu Project 2007

Správanie po uložení v programe Project 2010

Automatické plánovanie    

Existujúce úlohy sú nastavené na automatické plánovanie.

Vytvorenie novej úlohy    

Nové úlohy sú predvolene nastavené na automatické plánovanie. Po vytvorení úloh ich možno nastaviť na manuálne plánovanie.

Stĺpec Režim úlohy    

Stĺpec Režim úlohy (označuje, či je úloha nastavená na manuálne alebo automatické plánovanie) sa nezobrazí. Stĺpec je možné pridať.

Hlavné projekty    

Hlavné projekty sa zobrazia s plnou funkčnosťou. V rámci hlavných projektov však nie je možné rozbaliť vedľajšie projekty, ak neboli skonvertované do programu Project 2010 . Vedľajšie projekty skonvertované do programu Project 2010 je možné rozbaliť.

Krížové prepojenia projektov    

Krížové prepojenia projektov medzi súbormi programu Project, ktoré neboli skonvertované do programu Project 2010 a sú súčasťou súboru skonvertovaného do programu Project 2010, nie je možné rozbaliť. Krížové prepojenia projektov, ktoré boli skonvertované do programu Project 2010, je možné rozbaliť.

Súbory fondu prostriedkov    

Projekt skonvertovaný do programu Project 2010, ale používa zdieľaný fond prostriedkov, ktorý nebol skonvertovaný do programu Project 2010, nebude mať prístup k informáciám o prostriedkoch v danom fonde prostriedkov, pokiaľ súbor fondu prostriedkov nebude skonvertovaný do programu Project 2010.

Zmeny polí vo vzorcoch    

Ak používate polia vo vzorcoch na vytvorenie vlastných polí v programe Project 2007, niektoré polia sa automaticky zmenia na ich ekvivalent programu Project 2010. Zmenia sa nasledujúce polia:

 • pole Začatie sa zmení na pole Plánované začatie,

 • pole Trvanie sa zmení na pole Plánované trvanie,

 • pole Dokončenie sa zmení na pole Plánované dokončenie,

 • pole Začatie podľa pôvodného plánu sa zmení na pole Odhadované začatie podľa pôvodného plánu,

 • pole Trvanie podľa pôvodného plánu sa zmení na pole Odhadované trvanie podľa pôvodného plánu,

 • pole Dokončenie podľa pôvodného plánu sa zmení na pole Odhadované dokončenie podľa pôvodného plánu.

Na začiatok stránky

Čo sa stane pri uložení súboru vytvoreného v programe Project 2010 v predchádzajúcej verzii programu

Pri uložení súboru vytvorenom v programe Project 2010 v predchádzajúcej verzii programu Project dôjde k zmene niektorých nastavení úloh. Čím je verzia programu Project staršia, tým viac sa bude líšiť nastavenie úloh.

Funkcia

Správanie po uložení v predchádzajúcej verzii

Program Project 2007    

 • Manuálne naplánované úlohy     Manuálne naplánované úlohy sa nastavia na automatické plánovanie.

 • Neaktívne úlohy     Neaktívne úlohy sa odstránia.

 • Prečiarknuté písmo     Prečiarknuté písmo sa odstráni. Úloha sa neodstráni.

 • Farebné efekty     32-bitové farebné rozlíšenie sa nastaví najbližšie k daným 16 farebným typom pre štýly panelov, indikátorov a ostatných grafických efektov.

 • Súhrnné úlohy    Manuálne naplánované súhrnné úlohy sa v programe Project 2007 nastavia na úlohy medzníka.

Program Project 2000 – 2003    

Ak sa súbor programu Project 2010 uloží ako súbor programu Project 2000 – 2003, v programe Project 2007 nebudú k dispozícii nasledujúce funkcie:

 • Informácie o rozpočte     Informácie v poliach rozpočtov sa nezachovajú.

 • Nákladové prostriedky     Informácie v poliach nákladových prostriedkov sa môžu zmeniť, pretože nákladové prostriedky sa skonvertujú na materiálové prostriedky. Informácie v ostatných poliach nákladov sa zachovajú.

 • Formátovanie pozadia bunky     V bunkách pracovného hárka, v ktorých je použité formátovanie pozadia, sa toto formátovanie nezachová. Informácie v týchto poliach sa zachovajú.

 • Vlastník nasadenia     Informácie v nových poliach Vlastník nasadenia sa nezachovajú.

 • Výnimky kalendára     Nové výnimky pridané do funkcií kalendára projektu a kalendára prostriedkov (napríklad mesačné výnimky, ročné výnimky alebo výnimky s ľubovoľnými dátumami) sa nezachovajú.

 • Nové polia a vlastné polia     Informácie v poliach, ktoré sú nové v programe Project 2007, alebo vzorce, ktoré od týchto polí závisia, sa nezachovajú. Nové možnosti, ktoré sú nastavené vo vlastných poliach a ktoré boli vytvorené v programe Project 2007, ako napríklad nové nastavenie zahrnutia na výpočet riadkov nasadenia, sa neuložia. Nezachovajú sa ani hodnoty vlastného poľa nasadenia úlohy.

 • Vlastné podnikové polia     Žiadne vlastné podnikové polia vytvorené v programe Project 2007 sa nezachovajú.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×