Používanie programu Excel s predchádzajúcimi verziami programu Excel

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po inštalácii novej verzie programu Excel, možno budete chcieť vedieť, ako môžete ďalej pracovať so zošitmi, ktoré boli vytvorené v staršej verzii programu Excel, ako môžete nechať týchto zošitov so zjednodušeným ovládaním pre používateľov, ktorí nemajú aktuálne nainštalovaná verzia programu Excel , a tak, že pracujete vplyv rozdielov medzi verziami.

Chcete zachovať spätnú kompatibilitu so staršími verziami programu Excel, ako napríklad Excel 97-2003, môžete použiť niekoľko spôsobov, ako vymieňať zošity medzi jednotlivými verziami.

 • Práca v režime kompatibility    Môžete otvoriť zošit, ktorý bol vytvorený v staršej verzii programu Excel, a pracovať v režime kompatibility, aby zošit zostal vo formáte súboru, ktorý možno otvoriť aj starších verziách. Režim kompatibility nie je k dispozícii pre zošity vytvorené v programe Excel 2007.

 • Stiahnutie konvertorov súborov    Môžete použiť konvertory súborov, ktoré si môžete stiahnuť na otvorenie zošita programu Excel v staršej verzii programu Excel.

 • Kontrola kompatibility zošita    Ak chcete pracovať v aktuálnom formáte súboru, ale zošit budete zdieľať s používateľmi starších verzií programu Excel, môžete skontrolovať, či sú údaje kompatibilné s predošlými verziami programu Excel. Potom môžete vykonať potrebné zmeny, ktorými predídete strate údajov alebo zníženiu presnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri otvorení tohto zošita v staršej verzii programu Excel.

Práca v režime kompatibility

V programe Excel 2010 a novších verzií, keď otvoríte zošit, ktorý bol vytvorený v programe Excel 97-2003, automaticky sa otvorí v režime kompatibility a v hranatých zátvorkách vedľa názvu súboru v záhlaví okna programu Excel sa zobrazí Výraz režim kompatibility.

Formát súborov režimu kompatibility

V režime kompatibility akékoľvek nové alebo vylepšené funkcie Excelu nie sú k dispozícii, ktoré zabraňuje strate údajov a presnosti pri otvorení zošita v staršej verzii programu Excel. Tiež, namiesto aktuálny formát súboru (.xlsx, .xlsb, .xltx, .xlsm, .xltm) sa uloží zošit v formáte súboru programu Excel 97-2003 (.xls), formát súboru, ktorý je možné otvoriť v starších verziách programu Excel.

Režim kompatibility je automatický

Na rozdiel od iných programov balíka Office, napríklad Word, ktorý nie je možné manuálne zapnúť režim kompatibility v programe Excel a nemáte možnosť zahrnúť všetky nové funkcie, keď pracujete v zošite v režime kompatibility.

Ukončenie režimu kompatibility

Ak už chcete pracovať v režime kompatibility, môžete konvertovať zošit na aktuálny formát súboru. Informácie nájdete v téme Konverzia zošita na nový formát súboru.

Použitie konvertorov súborov v starších verziách programu Excel na otvorenie novší zošita programu Excel

Konkrétne aktualizácie a konvertory súborov sú k dispozícii na Office.com, ktoré pomáhajú pri otvorení zošita v staršej verzii programu Excel (Excel 97-2003). Ak ste ešte nenainštalovali aktualizácie a Konvertory, pri pokuse o otvorenie zošita programu Excel, môže byť výzva na to.

Po nainštalovaní aktualizácií a konvertorov, možno otvoriť zošity tak, aby ste mohli upraviť a ukladať aj bez inovácie vašou verziou Excelu. Novšia verzia špecifické funkcie a formátovanie nie je možné zobrazené v staršej verzii programu Excel, ale sú stále k dispozícii, keď zošit uloží a znova otvorí v novšou verziou. Ďalšie informácie o funkciách a formátovanie, ktoré nie sú zobrazené v téme funkcie programu Excel 97-2003, ktoré nie sú podporované v novších verziách.

Stiahnutie a používanie konvertorov súborov

 1. V počítači, ktoré staršia verzia programu Excel nainštalovaný, Stiahnite si balík Microsoft Office Compatibility Pack z webovej lokality Microsoft Office Downloads a nainštalujte aktualizácie a Konvertory, ktoré potrebujete na otvorenie zošitov programu Excel.

 2. V staršej verzii programu Excel (Excel 97-2003), otvorte zošit.

Nové funkcie, ktoré nie sú podporované v starších verziách programu Excel

Nové funkcie nie sú podporované v starších verziách programu Excel. Keď pracujete v režime kompatibility alebo chcete uložiť nazošit do formátu súboru programu Excel 97-2003 (.xls), Kontrola kompatibility môžete určiť problémy, ktoré môžu spôsobiť významnú stratu funkčnosti alebo menšej strate presnosti v staršej verzii programu Excel. Ak chcete zabrániť strate údajov alebo funkcie v staršej verzii programu Excel, môžete potom vykonajte potrebné zmeny do aktuálneho zošita.

Pri pokuse o uloženie zošita na formát súboru programu Excel 97-2003, sa automaticky spustí Kontrola kompatibility. Však overte, či je kompatibilný s aktuálnou verziou programu Excel v zošite, musíte spustiť kontrolu kompatibility manuálne prvé uložení zošita. Potom môžete určiť, či Kontrola kompatibility sa automaticky spustí zakaždým, keď sa tento zošit uložiť. Informácie o tom, ako spustiť kontrolu kompatibility nájdete v téme Kontrola kompatibility so staršími verziami programu Excel zošita programu Excel.

Kontrola kompatibility zobrazí zoznam nájdených problémov a v prípade mnohých problémov zobrazí aj tlačidlá Hľadať a Pomocník. Potom môžete vyhľadať všetky výskyty problému a získať informácie o spôsoboch jeho vyriešenia. Ak sa kontrola kompatibility spustí automaticky, bude uvedená aj verzia programu Excel, v ktorej sa potenciálny problém s kompatibilitou vyskytuje.

Funkcia Kontrola kompatibility so zvýraznenými verziami

Nepodporované funkcie hárkov

Nepodporované funkcie hárka môžu spôsobiť nasledovné problémy s kompatibilitou, ktoré môžu viesť k významnej strate funkčnosti alebo menšej strate presnosti.

Významná strata funkčnosti

Riešenie

V tomto zošite obsahuje údaje v bunkách mimo vymedzeného riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. Údaje 65 536 riadkov podľa 256 stĺpcov (IV) sa neuložia. Odkazy na údaje v tejto oblasti vrátia #REF! Vyskytla sa chyba.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, veľkosť hárka je 1 048 576 riadkov výšku by16, 384 stĺpcov, ale Excel 97-2003 je len 65 536 riadkov podľa 256 stĺpcov. Údaje v bunkách presahujúce tento limit stĺpcov a riadkov je k dispozícii v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať a vyhľadajte bunky a rozsahy, ktoré presahujú počet riadkov a stĺpcov, vyberte tieto riadky a stĺpce a potom ich pomocou príkazov Vystrihnúť a Prilepiť umiestnite do povoleného rozsahu riadkov a stĺpcov hárka alebo do iného hárka.

Kontrola kompatibility

Tento zošit obsahuje scenáre s odkazmi na bunky presahujúce limit riadkov a stĺpcov vybratého formátu súborov. Tieto scenáre sa neuložia vo vybratom formáte súborov.

Čo to znamená    Scenár v hárku odkazuje na bunku mimo limit stĺpcov a riadkov programu Excel 97-2003 (65 536 riadkov podľa 256 stĺpcov) a už nie je k dispozícii pri ukladaní zošit do formátu súboru staršej verzie programu Excel.

Čo urobiť    V Správcovi scenárov vyhľadajte scenár, ktorý obsahuje odkaz smerujúci mimo limit riadkov a stĺpcov staršej verzie programu Excel a potom zmeňte odkaz tak, aby odkazoval na miesto v rámci limitu.

Na karte Údaje kliknite v skupine Nástroje pre údaje na položku Analýza potenciálnych scenárov a potom kliknite na položku Správca scenárov. V poli Scenáre vyhľadajte scenár spôsobujúci problém s kompatibilitou a upravte jeho odkaz.

Tento zošit obsahuje dátumy vo formáte kalendára, ktorý nie je podporovaný vybratým formátom súboru. Tieto dátumy sa zobrazia ako gregoriánske dátumy.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete vytvoriť vlastné formáty medzinárodných kalendárov, napríklad hebrejčina lunárneho, japonská lunárneho, čínština lunárneho, Saka, znamení čínskych, znamení kórejčina, Rokuyou lunárneho a kórejčina lunárneho. Tieto formáty kalendárov však nie sú podporované v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    Ak chcete zabrániť strate funkčnosti, zmeňte formát kalendára na jazyk (alebo miestne nastavenia), ktorý je podporovaný v programe Excel 97-2003.

Tento zošit obsahuje dátumy vo formáte kalendára, ktorý nie je podporovaný vybratým formátom súboru. Tieto dátumy je potrebné upraviť pomocou gregoriánskeho kalendára.

Čo to znamená    V Exceli 2007 môžete použiť iný ako západný typ kalendára, napríklad thajský budhistický kalendár alebo arabský – hedžra. V Exceli 97-2003 je možné tieto typy kalendára upraviť len v gregoriánskom kalendári.

Čo urobiť    Ak chcete zabrániť strate funkčnosti, zmeňte formát kalendára na jazyk (alebo miestne nastavenia), ktorý je podporovaný v programe Excel 97-2003.

Tento zošit obsahuje viac buniek s údajmi, ako je podporované v starších verziách programu Excel. Staršie verzie programu Excel tento zošit neotvoria.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, celkový počet dostupných blokov buniek (blokov) je obmedzený dostupnou pamäťou. V programe Excel 97-2003 celkový počet dostupných blokov buniek je obmedzené na 64 000 blokov v inštancii programu Excel.

Blok buniek obsahuje 16 riadkov hárka. Ak všetky riadky hárka obsahujú údaje, hárok bude obsahovať 4 096 blokov buniek a jedna inštancia Excelu môže obsahovať iba 16 takýchto hárkov (bez ohľadu na počet otvorených zošitov v Exceli).

Čo urobiť    Uistite sa, že zošit neprekračuje limit 64 000 buniek a či ho možno otvoriť v programe Excel 97-2003, mali by ste pracovať v režime kompatibility po uložení zošita na formát súboru programu Excel 97-2003. V režime kompatibility programu Excel sleduje zo blokov v aktívnom zošite.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje krivku. Krivky sa neuložia.

Čo to znamená    V Exceli 97-2007 sa krivky znázorňujúce trendy v radoch hodnôt nezobrazia v hárku.

Všetky krivky však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2010 alebo novšej verzii.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce krivky, a potom vykonajte požadované zmeny. Môžete napríklad použiť podmienené formátovanie namiesto pridávania kriviek, ktoré sa nezobrazia v predchádzajúcich verziách programu Excel.

Menšia strata presnosti

Riešenie

Staršie verzie programu Excel nepodporujú formátovanie farieb v texte hlavičky a päty. V starších verziách programu Excel sa informácie o formátovaní farieb zobrazia ako obyčajný text.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete použiť formátovanie textu hlavičky a päty farieb. Nemožno použiť formátovanie farieb v hlavičkách a pätách v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Opraviť, ak chcete odstrániť formátovanie farieb.

Kontrola kompatibility

Tento zošit obsahuje hárky, ktoré majú na párnych stranách alebo na prvej strane hlavičku a pätu. Tieto hlavičky a päty strán sa nedajú zobraziť v starších verziách Excelu.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, máte možnosť Zobraziť text rôzne hlavičky a päty na párnych stranách alebo na prvej strane. V programe Excel 97-2003 nie je možné zobraziť párna strana alebo prvý hlavičky a päty, ale zostať k dispozícii na zobrazenie pri pokuse o otvorenie zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia znova.

Čo urobiť    Ak často ukladáte zošit vo formáte súboru programu Excel 97-2003, v tomto zošite nepoužívajte hlavičky ani päty na párnych stranách ani na prvej strane.

Niektoré bunky alebo štýly v tomto zošite obsahujú formátovanie, ktoré vybratý formát súboru nepodporuje. Tieto formáty sa skonvertujú na najbližší dostupný formát.

Čo to znamená    V Exceli 2007 je k dispozícii odlišné formátovanie buniek alebo možnosti štýlu buniek, napríklad špeciálne efekty a tieňovanie. Tieto možnosti nie sú k dispozícii v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    Počas ukladania zošita Excel použije najbližší dostupný formát, ktorý môže byť identický s iným formátom, ktorý ste použili na iné položky. S cieľom vyhnúť sa duplicite formátov môžete zmeniť alebo odstrániť formátovanie buniek a štýly buniek, ktoré nie sú podporované, ešte predtým, než budete ukladať zošit do formátu súboru programu Excel 97-2003.

Tento zošit obsahuje väčší počet jedinečných formátov buniek, než podporuje vybratý formát súboru. Niektoré formáty buniek sa neuložia.

Čo to znamená    V Exceli 2007 môžete používať 64 000 jedinečných formátov buniek, v Exceli 97-2003 je ich však k dispozícii len 4 000. Jedinečné formáty buniek zahŕňajú všetky špecifické kombinácie formátovania použité v zošite.

Čo urobiť    S cieľom vyhnúť sa strate špecifických formátov bunky, ktoré chcete zachovať v programe Excel 97-2003, môžete odstrániť niektoré formáty bunky, ktoré nebudete potrebovať.

Tento zošit obsahuje väčší počet jedinečných formátov písma, než podporuje vybratý formát súboru. Niektoré formáty písma sa neuložia.

Čo to znamená    V Exceli 2007 je k dispozícii 1 024 globálnych typov písma a v jednom zošite ich môžete použiť maximálne 512. Excel 97-2003 podporuje menej jedinečných formátov písma.

Čo urobiť    S cieľom vyhnúť sa strate špecifických formátov písma, ktoré chcete zachovať v programe Excel 97-2003, môžete odstrániť niektoré formáty písma, ktoré nebudete potrebovať.

Ďalšie informácie o riešení týchto problémov s kompatibilitou nájdete v nasledujúcich článkoch:

Nepodporované funkcie tabuliek programu Excel

Nepodporovanéexcelovej tabuľky funkcie môžu spôsobiť nasledovné problémy s kompatibilitou vedúce k menšej strate presnosti.

Menšia strata presnosti

Riešenie

Tabuľka obsahuje v riadku súčtu vlastný vzorec alebo text. V starších verziách programu Excel sa údaje zobrazia bez tabuľky.

Čo to znamená    Aj napriek tomu, že vzorce a text ostanú v Exceli 97-2003 neporušené, rozsah už nebude vo formáte tabuľky.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte tabuľku obsahujúcu vlastný vzorec alebo text a potom z riadka súčtu odstráňte príslušný vzorec alebo text a potom použite iba vzorce, ktoré sú k dispozícii v riadku súčtu.

Tabuľky v tomto zošite nezobrazuje riadok hlavičky. V starších verziách programu Excel, údaje sa zobrazí bez tabuľky, ak nie je začiarknuté políčko zoznam obsahuje hlavičky (údaje > zoznam > Vytvoriť zoznam ).

Čo to znamená    V Exceli 97-2003 sa tabuľka nedá zobraziť bez riadka hlavičky.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte tabuľku, v ktorej sa riadok hlavičky nezobrazuje, a potom zobrazte riadok hlavičky.

V tabuľke tohto zošita je použitý štýl tabuľky. V starších verziách programu Excel sa formátovanie štýlu tabuľky nedá zobraziť.

Čo to znamená    V Exceli 97-2003 nie sú k dispozícii štýly tabuliek založené na motívoch a nedajú sa zobraziť.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte tabuľku, v ktorej je použitý štýl tabuľky, odstráňte štýl tabuľky a potom manuálne naformátujte tabuľku.

Tabuľka v tomto zošite je pripojená k externému zdroju údajov. Funkčnosť tabuľky sa stratí, údaje však zostanú pripojené. Riadky tabuľky skryté v dôsledku filtrovania zostanú v staršej verzii programu Excel skryté.

Čo to znamená    V Exceli 97-2003 nefungujú tabuľky.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte tabuľku, ktorá je pripojená k externému zdroju údajov a potom ju odpojte od externého zdroja údajov. V programe Excel 97-2003 môžete potom znova pripojiť údaje k externému zdroju údajov.

Tabuľka v tomto zošite obsahuje pripojenie k zoznamu služieb Windows SharePoint Services určené len na čítanie. Funkčnosť tabuľky sa stratí, rovnako ako schopnosť obnovenia alebo úpravy pripojenia. Riadky tabuľky skryté filtrom zostanú v staršej verzii Excelu skryté.

Čo to znamená    V Exceli 97-2003 nefungujú tabuľky.

Čo urobiť    V aplikácii Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte tabuľku, ktorá má pripojenie na čítanie k zoznamu Microsoft SharePoint Foundation a potom odpojte tabuľku zo zoznamu SharePoint. V programe Excel 2003 potom môžete importovať zoznam lokality SharePoint ako zoznam na čítanie a zapisovanie.

Taktiež môžete vytvoriť zoznam na čítanie a zapisovanie v zošite programu Excel 2003 a potom pracovať v tomto zošite v režime kompatibility v programe Excel 2010, v ktorom sa zachová formát súboru programu Excel 97-2003.

Alternatívny text sa použije pre tabuľky v tomto zošite. Alternatívny text pre tabuľky sa odstránia v starších verziách programu Excel 2010.

Čo to znamená    Alternatívny text nie je k dispozícii v programe Excel 97-2007 a nie je možné zobraziť v týchto starších verziách programu Excel.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať a vyhľadajte tabuľku programu Excel, ktorá obsahuje alternatívny text. Ak chcete zobraziť alternatívny text v staršej verzii programu Excel, môžete ho skopírovať do prázdnej bunky na hárku, prípadne môžete vložiť komentár, ktorý bude tento text obsahovať.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v tabuľke, kliknite na položku Tabuľka a potom kliknite na položku Alternatívny Text. Do poľa Popis vyberte alternatívny text a potom stlačte Kombináciu klávesov CTRL + C ho skopírujte.

Ďalšie informácie o riešení týchto problémov s kompatibilitou nájdete v nasledujúcom článku:

Nepodporované funkcie kontingenčných tabuliek

Nepodporované funkcie kontingenčnej tabuľky môžu spôsobiť nasledovné problémy s kompatibilitou, ktoré môžu viesť k významnej strate funkčnosti alebo menšej strate presnosti.

Významná strata funkčnosti

Riešenie

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite presahuje predchádzajúce obmedzenia a po jej uložení v staršom formáte súboru sa stratí. V starších verziách programu Excel budú fungovať iba kontingenčné tabuľky vytvorené v režime kompatibility.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, podporuje zostava kontingenčnej tabuľky 1 048 576 jedinečných položiek v jednom poli, ale v programe Excel 97-2003, sú podporované iba 32 500 položiek v jednom poli.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorá presahuje predchádzajúce obmedzenia. Uložte zošit vo formáte programu Excel 97-2003 a potom vytvorte túto zostavu znova v režime kompatibility.

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje pravidlá podmieneného formátovania, použité v bunkách v zbalených riadkoch alebo stĺpcoch. Ak chcete zabrániť strate týchto pravidiel v starších verziách programu Excel, rozbaľte tieto riadky alebo stĺpce.

Čo to znamená    Pravidlá podmieneného formátovania, ktoré sa používajú v bunkách v zbalených riadkoch alebo stĺpcoch, nie sú súčasťou Excelu 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte zbalené riadky alebo stĺpce, ktoré obsahujú pravidlá podmieneného formátovania, a potom tieto riadky alebo stĺpce rozbaľte – to však ešte pred tým, než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie programu Excel.

Tento zošit obsahuje pomenované množiny, ktoré nie sú priradené ku kontingenčnej tabuľke. Tieto pomenované množiny sa neuložia.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2007 sa odstráni pomenované množiny, ktoré nie sú priradené ku kontingenčnej tabuľke.

Čo urobiť    Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, dbajte na to, aby ste vytvorili kontingenčnú tabuľku pomocou pripojenia.

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite zapla analýzu citlivosti. Všetky nepublikované zmeny citlivosti sa stratia v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    Zmeny citlivosti, ktoré nie sú publikované na serveri, sa nezobrazujú v staršej verzii Excelu.

Čo urobiť    Publikujte zmeny analýzy citlivosti pred tým, než otvoríte zošit v staršej verzii programu Excel (Nástroje pre kontingenčné tabuľky, karta Možnosti, skupina Nástroje, tlačidlo Analýza hypotéz).

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje údajovú os, na ktorej sa rovnaký ukazovateľ zobrazuje viac než jeden raz. Táto kontingenčná tabuľka sa neuloží.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2010, môžete duplikovať merania v kontingenčnej tabuľke, ktorý je pripojený k zdroju údajov Online Analytical Processing (OLAP). V kontingenčnej tabuľke nie je možné zobraziť v programe Excel 97-2007.

Čo urobiť    Vo funkcii Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte kontingenčnú tabuľku obsahujúcu údajovú os, na ktorej sa zobrazuje jeden z rovnakých ukazovateľov a potom odstráňte všetky duplicitné ukazovatele tak, aby z nich ostal iba jeden.

Kontingenčná tabuľka alebo pripojenie údajov v tomto zošite obsahuje nastavenia servera, ktoré neexistujú v staršej verzii programu Excel. Niektoré nastavenia servera kontingenčnej tabuľky alebo údajového pripojenia sa neuložia.

Čo to znamená    Niektoré kontingenčnej tabuľky alebo údajov pripojenia servera nastavenia, ktoré nie sú k dispozícii v programe Excel 97-2007 sa stratia.

Čo urobiť    Overte, či nastavenia servera sú kompatibilné so staršími verziami programu Excel a potom vykonajte potrebné zmeny (Nástroje pre kontingenčné tabuľky, karta Možnosti, skupina Údaje, tlačidlo Zmeniť zdroj údajov, príkaz Vlastnosti pripojenia).

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje údaje znázornené pomocou funkcie Zobraziť hodnoty ako. Tieto vlastné výstupy sa neuložia a nahradia sa pôvodnými hodnotami z údajového zdroja.

Čo to znamená    Zobraziť hodnoty ako funkcia nie je podporovaná v programe Excel 97-2007 a vlastné hodnota nie je možné zobraziť údaje zadané (napríklad % z celkového súčtu, % súčtu stĺpca alebo Medzisúčtu zobrazíte v ).

Čo urobiť    Vo funkcii Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte kontingenčné tabuľky obsahujúce vlastné hodnotové výstupy a potom odstráňte tieto výstupy (Nástroje pre kontingenčné tabuľky, karta Možnosti, skupina Výpočty, tlačidlo Zobraziť hodnoty ako).

Do kontingenčnej tabuľky v tomto zošite sa používa alternatívny text. Odstráni sa alternatívny text v kontingenčných tabuľkách v starších verziách programu Excel 2010.

Čo to znamená    Alternatívny text nie je k dispozícii v programe Excel 97-2007 a nie je možné zobraziť v týchto starších verziách programu Excel.

Čo urobiť    Vo funkcii Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte kontingenčnú tabuľku programu Excel, ktorá obsahuje alternatívny text. Ak chcete zobraziť alternatívny text v staršej verzii programu Excel, môžete ho skopírovať do prázdnej bunky hárka alebo môžete vložiť komentár obsahujúci daný text.

Kliknite pravým tlačidlom myši kamkoľvek do kontingenčnej tabuľky a potom kliknite na položku Možnosti kontingenčnej tabuľky. Na karte Alternatívny text v poli Popis vyberte alternatívny text a potom stlačením klávesov CTRL + C skopírujte text.

Menšia strata presnosti

Riešenie

V kontingenčnej tabuľke tohto zošita je použitý štýl kontingenčnej tabuľky. V starších verziách programu Excel sa formátovanie štýlu kontingenčnej tabuľky nedá zobraziť.

Čo to znamená    V Exceli 97-2003 nie sú dostupné štýly kontingenčnej tabuľky založené na motívoch a nie je možné ich zobraziť.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte kontingenčnú tabuľku, v ktorej je použitý štýl kontingenčnej tabuľky, odstráňte tento štýl a potom manuálne použite formátovanie kontingenčnej tabuľky, ktoré je podporované v starších verziách programu Excel.

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite nebude fungovať vo verziách starších než je program Excel 2007. V starších verziách programu Excel budú fungovať iba kontingenčné tabuľky vytvorené v režime kompatibility.

Čo to znamená    Zostavy kontingenčnej tabuľky, ktoré vytvoríte v programe Excel 2007 alebo novšia verzia nie je možné obnoviť v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať a vyhľadajte zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorá bola vytvorená v aktuálnom formáte súboru. Uložte zošit do formátu programu Excel 97-2003 a potom znova vytvorte túto zostavu kontingenčnej tabuľky v režime kompatibility tak, aby ste ju mohli otvoriť v programe Excel 97-2003 bez straty funkčnosti.

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje polia v kompaktnom formulári. V starších verziách programu Excel sa toto rozloženie zmení na formulár tabuľky.

Čo to znamená    Kompaktný formulár (samostatný alebo spolu s tabuľkovým formulárom a formulárom prehľadu), ktorý slúži na ochranu údajov pred vodorovným rozšírením mimo obrazovku a ako pomôcka na minimalizovanie posúvania sa, nie je dostupný v programe Excel 97-2003, a polia sa zobrazia v tabuľkovom formulári.

Čo urobiť    Vo funkcii Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorá obsahuje polia v stručnom formáte, a potom podľa potreby zmeňte nastavenie na tabuľkový formát alebo formát prehľadu zrušením začiarknutia políčka Zlúčiť a vycentrovať bunky a menovkami (Nástroje pre kontingenčné tabuľky, karta Možnosti, skupina Kontingenčná tabuľka, príkaz Možnosti, karta Rozloženie a formát).

Kontingenčný graf v tomto zošite má povolené alebo zakázané špecifické tlačidlá polí. Všetky tlačidlá polí sa uložia ako povolené.

Čo to znamená    Tlačidlá poľa, ktoré sa nezobrazujú v kontingenčnom grafe, sa uložia ako povolené po otvorení a uložení zošita v staršej verzii programu Excel.

Čo urobiť    Keď znova otvoríte zošit po jeho uložení do formátu súboru staršej verzie programu Excel, je možné, že budete musieť povoliť a zakázať tlačidlá poľa na zobrazenie tých tlačidiel, ktoré požadujete (Nástroje pre kontingenčné grafy, karta Analyzovať, skupina Zobraziť alebo skryť, tlačidlo Tlačidlá poľa).

Tento zošit obsahuje rýchle filtre, ktoré možno použiť na filtrovanie kontingenčných tabuliek a funkcií kocky v rámci zošita. Rýchle filtre nebudú fungovať v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    Rýchle filtre nie vyskytli do programu Excel 2010.

Čo urobiť    V starších verziách programu Excel môžete použiť filtre kontingenčnej tabuľky na filtrovanie údajov.

Tento zošit obsahuje rýchle filtre, ktoré možno použiť na filtrovanie kontingenčných tabuliek a funkcií kocky v rámci zošita. Rýchle filtre sa neuložia. Vzorce odkazujúce na rýchle filtre vrátia chybu #NÁZOV?.

Čo to znamená    Rýchle filtre nie sú podporované v programe Excel 97-2007 a nie je možné zobraziť.

Keď obnovíte pripojenie alebo aktualizujete kontingenčnú tabuľku, filtre, ktoré použili rýchle filtre, sa viac nezobrazia a rýchle filtre sa stratia.

Obnovenie pripojení s funkciami OLAP, ktoré odkazujú na rýchle filtre, vrátia namiesto očakávaných výsledkov chybu #NÁZOV?.

Čo urobiť    Na filtrovanie údajov použite filtre kontingenčnej tabuľky namiesto rýchlych filtrov.

Štýl rýchleho filtra existuje v tomto zošite, nie je však podporovaný v staršej verzii programu Excel. Tento štýl rýchleho filtra sa neuloží.

Čo to znamená    Vlastný štýl výseku sa stratí, keď sa uloží zošit do formátu súboru staršej verzie programu Excel.

Čo urobiť    Zmeňte vlastný štýl rýchleho filtra na vstavaný štýl rýchleho filtra predtým, než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie programu Excel (Nástroje rýchleho filtra, karta Možnosti, galéria Štýly rýchleho filtra).

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje jedno alebo viacero polí, ktoré obsahujú opakujúce sa označenia. Po obnovení kontingenčnej tabuľky sa tieto označenia stratia.

Čo to znamená    Opakované označenia nie sú podporované v programe Excel 97-2007 a tieto označenia sa stratia po obnovení zostavy kontingenčnej tabuľky v staršej verzii programu Excel.

Čo urobiť    Vo funkcii Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte kontingenčnú tabuľku obsahujúcu opakujúce sa menovky, a potom vypnite opakovanie menoviek (Nástroje pre kontingenčnú tabuľku, karta Návrh, skupina Rozloženie, tlačidlo Rozloženie zostavy, príkaz Neopakovať menovky položiek).

Ďalšie informácie o riešení týchto problémov s kompatibilitou nájdete v nasledujúcom článku:

Nepodporované funkcie zoraďovania a filtrovania

Nepodporované funkcie zoraďovania a filtrovania môžu spôsobiť nasledovné problémy s kompatibilitou vedúce k menšej strate presnosti.

Menšia strata presnosti

Riešenie

Hárok v tomto zošite obsahuje stav zoraďovania s viac než tromi podmienkami zoraďovania. Tieto informácie sa v starších verziách programu Excel stratia.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete použiť stavy zoraďovania s najviac 64 podmienkami zoraďovania možno zoradiť údaje podľa, ale Excel 97-2003 podporuje zoraďovať štátov s iba až tri podmienky. Aby ste predišli strate stav zoraďovania tak informácie v programe Excel 97-2003, možno budete chcieť zmeniť stav zoraďovania tak na ten, ktorý používa najviac tri podmienky. V programe Excel 97-2003, môžete údaje zoradiť aj manuálne.

Všetky informácie o stave však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak neupravíte informácie o stave zoraďovania v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte údaje, ktoré boli zoradené podľa viac ako troch podmienok, a potom zmeňte stav zoraďovania použitím maximálne troch podmienok.

Hárok v tomto zošite obsahuje stav zoraďovania, ktorý používa podmienku zoraďovania s vlastným zoznamom. Tieto informácie sa v starších verziách programu Excel stratia.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete zoradiť podľa vlastného zoznamu. Na získanie podobné zoradenia výsledkov v programe Excel 97-2003, môžete zoskupovať údaje, ktoré chcete zoradiť, a potom manuálne zoradenie údajov.

Všetky informácie o stave však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak neupravíte informácie o stave zoraďovania v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte údaje, ktoré boli zoradené podľa vlastného zoznamu, a potom zmeňte stav zoraďovania tak, aby viac neobsahoval vlastný zoznam.

Hárok v tomto zošite obsahuje stav zoraďovania používajúci podmienku zoraďovania, ktorá určuje informácie o formátovaní. Tieto informácie sa v starších verziách programu Excel stratia.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete zoradiť údaje podľa určitého formátu, napríklad farba bunky, farba písma alebo množiny ikon. V programe Excel 97-2003 môžete zoradiť iba text.

Všetky informácie o stave však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak neupravíte informácie o stave zoraďovania v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte údaje, ktoré boli zoradené podľa určitého formátu, a potom zmeňte stav zoraďovania tak, aby viac neurčoval informácie o formátovaní.

Menšia strata presnosti

Riešenie

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované spôsobom, ktorý nie je podporovaný v starších verziách programu Excel. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete použiť filtre, ktoré nie sú podporované v programe Excel 97-2003. Ak chcete zabrániť strate funkčnosti filtra, filter vymazať, skôr, než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie programu Excel. V programe Excel 97-2003 môžete potom filtrovať údaje manuálne.

Všetky informácie o stave filtrovania však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak neupravíte informácie o stave filtrovania v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované podľa farby bunky. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete filtrovať podľa farby bunky, farby písma alebo množiny ikon, tieto metódy nie sú podporované v programe Excel 97-2003. Ak chcete zabrániť strate funkčnosti filtra, filter vymazať, skôr, než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie programu Excel. V programe Excel 97-2003 môžete potom filtrovať údaje manuálne.

Všetky informácie o stave filtrovania však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak neupravíte informácie o stave filtrovania v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované podľa farby písma. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete filtrovať podľa farby bunky, farby písma alebo množiny ikon, tieto metódy nie sú podporované v programe Excel 97-2003. Ak chcete zabrániť strate funkčnosti filtra, filter vymazať, skôr, než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie programu Excel. V programe Excel 97-2003 môžete potom filtrovať údaje manuálne.

Všetky informácie o stave filtrovania však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak neupravíte informácie o stave filtrovania v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované podľa ikony bunky. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete filtrovať podľa farby bunky, farby písma alebo množiny ikon, tieto metódy nie sú podporované v programe Excel 97-2003. Ak chcete zabrániť strate funkčnosti filtra, filter vymazať, skôr, než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie programu Excel. V programe Excel 97-2003 môžete potom filtrovať údaje manuálne.

Všetky informácie o stave filtrovania však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak neupravíte informácie o stave filtrovania v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované podľa viac než dvoch kritérií. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete filtrovať údaje podľa viac ako dvoch kritérií. Ak chcete zabrániť strate funkčnosti filtra, filter vymazať, skôr, než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie programu Excel. V programe Excel 97-2003 môžete potom filtrovať údaje manuálne.

Všetky informácie o stave filtrovania však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak neupravíte informácie o stave filtrovania v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované podľa zoskupenej hierarchie dátumov, výsledkom čoho je existencia viac než dvoch kritérií. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete filtrovať dátumy podľa zoskupenej hierarchie. Pretože to nie je podporovaný v programe Excel 97-2003, chcete oddeliť hierarchie dátumov. Ak chcete zabrániť strate funkčnosti filtra, filter vymazať, skôr, než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie programu Excel.

Všetky informácie o stave filtrovania však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak neupravíte informácie o stave filtrovania v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Zoskupovanie údajov, môžete tiež vypnúť zo súboru > Možnosti > Rozšírené > Zobraziť možnosti pre tento zošit > zrušte začiarknutie políčka možnosť Zoskupiť dátumy v ponuke automatického filtra.

Ak používate program Excel 2007, stlačte kláves Office tlačidlo Kliknite na tlačidlo Microsoft Office , potom Možnosti programu Excel.

Nepodporované funkcie vzorcov

Nepodporované funkcie vzorcov môžu spôsobiť nasledovné problémy s kompatibilitou, ktoré môžu viesť k významnej strate funkčnosti alebo menšej strate presnosti.

Významná strata funkčnosti

Riešenie

Niektoré hárky obsahujú väčší počet vzorcov poľa odkazujúcich na ďalšie hárky, než podporuje vybratý formát súboru. Niektoré z týchto vzorcov poľa sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, zošit polia, ktoré odkazujú na iné hárky sú obmedzené len na dostupnou pamäťou, ale v programe Excel 97-2003, hárkov môže obsahovať maximálne 65,472 zošit polia, ktoré odkazujú na iné hárky. Zošit polia maximálny limit sa skonvertujú na a zobrazenie #VALUE! chyby.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce poľa odkazujúcich na iný hárok, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!.

Niektoré vzorce obsahujú väčší počet hodnôt, odkazov alebo názvov, než podporuje vybratý formát súboru. Tieto vzorce sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, je maximálna dĺžka obsahu vzorca 8,192 znakov a Maximálna vnútorná dĺžka vzorca je 16 384 bajtov. V programe Excel 97-2003, maximálna dĺžka obsahu vzorca je 1 024 znakov a Maximálna vnútorná dĺžka vzorca je 1 800 bajtov. Pri kombinácii argumentoch vzorca (vrátane hodnôt, odkazov alebo názvov) presiahne maximálnych limitov programov Excel 97-2003, vzorce bude mať za následok #VALUE! chyby pri uložení zošita v staršom formáte súboru programu Excel.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky obsahujúce vzorce presahujúce maximálne obmedzenia dĺžky vzorca v programe Excel 97-2003, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!.

Niektoré hárky obsahujú väčší počet úrovní vnárania, než podporuje vybratý formát súboru. Vzorce, ktoré obsahujú viac než sedem úrovní vnárania, sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môže vzorec obsahovať najviac 64 úrovní vnárania, ale v programe Excel 97-2003 je maximálny počet úrovní vnárania 7.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce s viac než 7 úrovňami vnárania, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!.

Niektoré hárky obsahujú funkcie s väčším počtom argumentov, než podporuje vybratý formát súboru. Vzorce, ktoré obsahujú viac než 30 argumentov na jednu funkciu, sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môže vzorec obsahovať najviac 255 argumentov, ale v programe Excel 97-2003 je maximálny počet argumentov v jednom vzorci 30.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce s viac než 30 argumentmi, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!.

Niektoré vzorce používajú väčší počet operandov, než povoľuje vybratý formát súboru. Tieto vzorce sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, je maximálny počet operandov, ktoré je možné použiť vo vzorcoch 1 024, ale v programe Excel 97-2003 je maximálny počet operandov vo vzorcoch iba 40.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce s viac než 40 operandmi, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!.

Niektoré vzorce obsahujú funkcie s väčším počtom argumentov, než podporuje vybratý formát súboru. Vzorce obsahujúce viac než 29 argumentov na jednu funkciu sa neuložia a skonvertujú sa na chyby #HODNOTA!.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, používateľom definovaná funkcia (UDF), ktorú vytvoríte pomocou programu Visual Basic for Applications (VBA) môže obsahovať najviac 60 argumentov, ale v programe Excel 97-2003, počet argumentov v používateľom obmedzený programom VBA na iba 29 argumentov.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať , vyhľadajte bunky, ktoré používajú viac než 29 argumentov, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #HODNOTA!. Na zmenu používateľom definovaných funkcií môže byť nutné použiť kód VBA.

Najmenej jedna funkcia v tomto zošite nie je dostupná v starších verziách programu Excel.  Pri prepočítaní v starších verziách tieto funkcie vrátia namiesto svojich aktuálnych výsledkov chybu #NÁZOV?.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, boli pridané nové a premenované funkcie. Pretože tieto funkcie nie sú k dispozícii v programe Excel 97-2003, ktoré vrátia #NAME? chyba namiesto očakávaných výsledkov pri otvorení zošita v staršej verzii programu Excel.

V niektorých prípadoch sa ku vzorcu pridá predpona _xlfn, napríklad =_xlfn.IFERROR (1,2).

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky s funkciami, ktoré sú dostupné v starších verziách programu Excel, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #NÁZOV?.

Funkcie kompatibility sú dostupné pre všetky funkcie, ktoré boli premenované. S cieľom vyhnúť sa chybám môžete používať tieto funkcie.

Nové funkcie možno nahradiť vhodnými funkciami, ktoré sú dostupné v starších verziách programu Excel. Taktiež môžete odstrániť vzorce, ktoré používajú nové funkcie ich náhradou za výsledky vzorca.

Niektoré vzorce obsahujú odkazy na tabuľky, ktoré nie sú podporované vybratým formátom súboru. Tieto odkazy sa skonvertujú na odkazy na bunky.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete použiť štruktúrované odkazy aby bolo oveľa jednoduchšie a viac intuitívne na prácu s tabuľku údajov, keď používate vzorce, ktoré odkazujú na tabuľku, časť tabuľky alebo na celú tabuľku. Táto funkcia nie je podporovaná v programe Excel 97-2003 a štruktúrované odkazy sa skonvertujú na odkazy na bunky.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce so štruktúrovanými odkazmi na tabuľky, a zmeňte ich na odkazy na bunky, ktoré chcete použiť.

Niektoré vzorce obsahujú odkazy na tabuľky v iných zošitoch, ktoré v tejto inštancii programu Excel momentálne nie sú otvorené. Tieto odkazy sa pri uložení do formátu programu Excel 97-2003 skonvertujú na chybu #ODKAZ, pretože ich nemožno skonvertovať na odkazy na hárky.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete použiť štruktúrované odkazy aby bolo oveľa jednoduchšie a viac intuitívne na prácu s tabuľku údajov, keď používate vzorce, ktoré odkazujú na tabuľku, časť tabuľky alebo na celú tabuľku. Táto funkcia nie je podporovaná v programe Excel 97-2003 a štruktúrované odkazy sa skonvertujú na odkazy na bunky. Však ak štruktúrované odkazy odkazujú na tabuľky v iných zošitoch, ktoré nie sú momentálne otvoreného, budú skonvertujú a zobrazia ako chyby #REF.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce so štruktúrovanými odkazmi na tabuľky v iných zošitoch, a zmeňte ich tak, aby ste zabránili vzniku chýb #ODKAZ.

Najmenej jedna bunka tohto zošita obsahuje pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek. Tieto pravidlá overovania údajov sa neuložia.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2010, pravidlá overovania údajov môžete odkazovať na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek. V programe Excel 97-2007 sa tento typ údajov overovacie pravidlo nie je podporovaná, a nie je k dispozícii.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek a vykonajte potrebné zmeny.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch. Tieto pravidlá overovania údajov nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2010, ktoré môžete vykonávať pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch. Toto nie je podporované v programe Excel 97-2007.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch, a potom vykonajte požadované zmeny tak, aby pravidlá overovania údajov odkazovali na údaje v rovnakom hárku.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch. Tieto pravidlá overovania údajov nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2010, môžete použiť pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch. V programe Excel 97-2007 sa tento typ overenia údajov nie je podporovaná, a nie je možné zobraziť v hárku.

Všetky pravidlá overovania údajov však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2010 a novších verzií, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2007.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch, a potom vykonajte požadované zmeny na karte Nastavenia v dialógovom okne Overenie údajov (karta Údaje, skupina Nástroje pre údaje).

Tento zošit obsahuje rozsah zlučovania údajov, ktorý odkazuje na bunky mimo obmedzení riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. Odkazy vzorca na údaje v tejto oblasti sa upravia a nemusia sa správne zobraziť v staršej verzii programu Excel.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2010, rozsahy zlúčenia údajov môže obsahovať vzorce, ktoré odkazujú na údaje mimo vymedzeného riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. V programe Excel 97-2003, hárka s veľkosťou 65 536 riadkov podľa 256 stĺpcov. Odkazy vzorcov na údaje v bunkách presahujúce tento limit stĺpcov a riadkov sa upravia a nezobrazia správne.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte rozsahy zlučovania údajov, ktoré obsahujú odkazy vzorca na údaje mimo obmedzenia počtu riadkov a stĺpcov programu Excel 97-2003, a potom vykonajte požadované zmeny.

Menšia strata presnosti

Riešenie

Niektoré vzorce poľa v tomto zošite odkazujú na celý stĺpec. Pri prepočte týchto vzorcov v starších verziách programu Excel sa tieto vzorce môžu skonvertovať na chyby #ČÍSLO!.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, vzorce poľa, ktoré odkazujú na celý stĺpec skonvertujú a zobrazia ako #NUM! chyby pri prepočte v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte vzorce poľa, ktoré odkazujú na celý stĺpec, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #ČÍSLO!.

Aspoň jeden definovaný názov v tomto zošite obsahuje vzorce používajúce viac než 255 znakov, ktoré povoľuje vybratý formát súboru. Tieto vzorce sa uložia, pri ich úpravách v starších verziách programu Excel sa však skrátia.

Čo to znamená    Ak pomenované rozsahy vo vzorcoch presahujú limit 255 znakov podporovaný v programe Excel 97-2003, vzorec bude fungovať správne, v dialógovom okne Názov však bude skrátený a nebude ho možné upraviť.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú pomenované rozsahy vo vzorcoch, a potom vykonaním potrebných zmien umožnite používateľom upravovať vzorce v programe Excel 97-2003.

Niektoré vzorce v tomto zošite sú prepojené na iné zošity, ktoré sú zatvorené. Pri prepočte týchto vzorcov v starších verziách programu Excel bez otvorenia prepojených zošitov, nebude možné vrátiť znaky presahujúce limit 255 znakov.

Čo to znamená    Ak sú vzorce v jednom zošite prepojené na iné zošity, ktoré sú zatvorené, pri prepočte v programe Excel 97-2003 je možné zobraziť najviac 255 znakov. Výsledky vzorca môžu byť skrátené.

Čo urobiť    Vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce s prepojením na iné zatvorené zošity, overte prepojenia a vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku skrátených výsledkov vzorcov v programe Excel 97-2003.

Vzorec Overenie údajov obsahuje viac než 255 znakov.

Čo to znamená    Ak vzorce overovania údajov presahujú limit 255 znakov podporovaný v programe Excel 97-2003, vzorec bude fungovať správne, bude však skrátený a nebude ho možné upraviť.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce overovania údajov, a potom použite menší počet znakov, čím umožníte používateľom upravovať vzorce v programe Excel 97-2003.

Niektoré vzorce obsahujú polia s vyšším počtom prvkov, než podporuje vybratý formát súboru. Polia s viac než 256 stĺpcami alebo 65 536 riadkami sa neuložia a ich výsledky môžu byť odlišné.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2010, môžete použiť vzorce poľa, ktoré obsahujú prvky pre viac než 256 stĺpcov a 65 536 riadkov. V Excel 2007 to presahuje limit pre array prvky a môžu vrátiť odlišné výsledky.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce vzorce poľa, ktoré obsahujú viac prvkov, než podporujú staršie verzie programu Excel, a potom vykonajte požadované zmeny.

Tento zošit obsahuje vlastné popisy používateľom definovaných funkcií aplikácie VBA. Všetky vlastné popisy sa odstránia.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2010, môžete použiť program Visual Basic for Applications (VBA) vytvoriť používateľom definované funkcie (UDF) s vlastné popisy. Vlastné popisy nie sú podporované v programe Excel 97-2007 a sa odstránia.

Čo urobiť    Nevyžaduje sa žiadna akcia, pretože všetky vlastné popisy sa odstránia.

Ďalšie informácie o spôsobe vyriešenia jedného alebo viacerých takýchto problémov s kompatibilitou nájdete v časti Novinky: Zmeny funkcií programu Excel.

Nepodporované funkcie podmieneného formátovania

Nepodporované funkcie podmieneného formátovania môžu spôsobiť nasledovné problémy s kompatibilitou vedúce k významnej strate funkčnosti.

Významná strata funkčnosti

Riešenie

Niektoré bunky obsahujú väčší počet podmienených formátov, než podporuje vybratý formát súboru. V starších verziách programu Excel sa zobrazia iba prvé tri podmienky.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môže podmienené formátovanie obsahovať maximálne 64 podmienok, ale v programe Excel 97-2003 uvidíte iba prvé tri podmienky.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky s podmieneným formátovaním, ktoré používajú viac než tri podmienky, a potom vykonajte potrebné zmeny tak, aby ste mohli používať maximálne tri podmienky.

Niektoré bunky obsahujú prekrývajúce sa rozsahy podmieneného formátovania. Staršie verzie programu Excel nevyhodnotia všetky pravidlá podmieneného formátovania v prekrývajúcich sa bunkách. Prekrývajúce sa bunky zobrazia odlišné podmienené formátovanie.

Čo to znamená    Prekrývajúce sa rozsahy podmieneného formátovania nie sú podporované v programe Excel 97-2003 a podmienené formátovanie sa nezobrazí podľa predpokladu.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať , vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú prekrývajúce sa rozsahy podmieneného formátovania, a potom vykonajte potrebné zmeny tak, aby nedochádzalo k prekrývaniu.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje typ podmieneného formátovania (napríklad údajové pruhy, farebné mierky alebo množiny ikon), ktoré nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2003 sa nezobrazia typy podmieneného formátovania, ako napríklad údajové pruhy, stupnice farieb, množiny ikon, prvé alebo posledné hodnoty v poradí, hodnoty nad alebo pod priemerom, jedinečné alebo duplicitné hodnoty a ani porovnanie stĺpca tabuľky, ktoré sa používa na určenie buniek na formátovanie.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku nájsť, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú typy podmieneného formátovania, ktoré sú nové v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, a potom vykonaním potrebných zmien používať iba typy formátovania, ktoré sú podporované v starších verziách programu Excel.

Niektoré bunky obsahujú podmienené formátovanie so zrušenou možnosťou „Zastaviť, ak je splnená podmienka“. Staršie verzie programu Excel nerozpoznajú túto možnosť a zastavia formátovanie po prvej splnenej podmienke.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2003 nie je k dispozícii možnosť podmieneného formátovania bez zastavenia priebehu funkcie v prípade, ak sa podmienka splnila. Podmienené formátovanie sa po splnení prvej podmienky (hodnota TRUE) viac nepoužije.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú podmienené formátovanie so zrušenou možnosťou Zastaviť, ak je splnená podmienka, a potom kliknutím na položku Opraviť vyriešte problém kompatibility.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje typ podmieneného formátovania nesusediaceho rozsahu (napríklad prvé alebo posledné N, prvé alebo posledné N%, nad alebo pod priemernou hodnotou alebo nad alebo pod smerodajnou odchýlkou). Táto funkcia nie je podporovaná v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2003 sa nezobrazuje podmienené formátovanie buniek, ktoré spolu nesusedia.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce typ podmieneného formátovania v nesusediacom rozsahu a potom vykonajte potrebné zmeny tak, aby sa dali použiť pravidlá podmieneného formátovania, ktoré sú dostupné v starších verziách programu Excel.

Niektoré kontingenčné tabuľky obsahujú podmienené formátovanie, ktoré v starších verziách programu Excel nemusí správne fungovať. Pravidlá podmieneného formátovania nezobrazia pri používaní týchto kontingenčných tabuliek v starších verziách programu Excel rovnaké výsledky.

Čo to znamená    Výsledky podmieneného formátovania, ktoré sa zobrazujú v zostavách kontingenčnej tabuľky programu Excel 97-2003, nebudú rovnaké ako v zostavách kontingenčnej tabuľky vytvorené v programe Excel 2007 alebo novšia verzia.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte polia zostavy kontingenčnej tabuľky, ktoré obsahujú pravidlá podmieneného formátovania a potom použite pravidlá podmieneného formátovania, ktoré sú dostupné v starších verziách programu Excel.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje podmienené formátovanie, ktoré odkazuje na hodnoty v iných hárkoch. Tieto podmienené formáty nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2007, podmienené formátovanie, ktoré odkazuje na hodnoty v iných hárkoch sa nezobrazuje.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2010 a novších verzií, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2007.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce podmienené formátovanie, ktoré odkazuje na hodnoty v iných hárkoch a potom použite podmienené formátovanie, ktoré neodkazuje na hodnoty v iných hárkoch.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje podmienené formátovanie používajúce formát „Text, ktorý obsahuje“ s odkazom na bunku alebo vzorec. Tieto podmienené formáty nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená     V programe Excel 97-2007, podmienené formátovanie používajúce vzorce pre text, ktorý obsahuje pravidlá sa nezobrazí v hárku.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2010 a novších verzií, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2007.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce podmienené formátovanie, ktoré používa vzorce pre text obsahujúci pravidlá a potom použite podmienené formátovanie, ktoré je podporované v starších verziách programu Excel.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje pravidlo, ktoré nie je podporované v starších verziách programu Excel, pretože v rámci zadaného rozsahu sa vyskytuje chyba vzorca.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2007, podmienené formátovanie, ktoré používa pravidlá založené na rozsahu nie je možné správne zobraziť v hárku keď pravidlá založené na rozsahu obsahujú chybu vzorca.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce pravidlá založené na rozsahu, ktoré obsahujú chyby vzorca, a potom vykonajte potrebné zmeny, aby pravidlá založené na rozsahu neobsahovali chyby vzorca.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje usporiadanie množiny ikon podmieneného formátovania, ktoré nie je podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    V Excel 97-2003, podmienené formátovanie, ktoré zobrazuje špecifické ikonu usporiadanie množiny nie je podporované a usporiadanie množiny ikon sa nezobrazí v hárku.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Excle 2007 alebo novšia verzia, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce podmienené formátovanie, ktoré zobrazujú špecifické usporiadanie množiny ikon, a potom overte, či podmienené formátovanie nezobrazuje dané usporiadanie množiny ikon.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje pravidlo údajového pruhu, ktoré používa nastavenie zápornej hodnoty. Tieto údajové pruhy nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2007, podmienené formátovanie, ktoré obsahuje pravidlo údajového pruhu, ktoré používa zápornú hodnotu nie je zobrazená v hárku.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2010 a novších verzií, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2007.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce podmienené formátovanie, ktoré obsahuje záporné údajové pruhy, pretože formát zápornej hodnoty je nastavený v časti Automatický v dialógovom okne Nové pravidlo formátovania alebo položka Nastavenia osi bola nastavená na hodnotu Automatický alebo Stredový bod bunky v dialógovom okne Nastavenie záporných hodnôt a osi, a potom vykonajte potrebné zmeny.

Najmenej jedna bunka tohto zošita obsahuje podmienené formátovanie, ktoré odkazuje na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek. Tieto podmienené formáty sa neuložia.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2007, podmienené formátovanie, ktoré odkazuje na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek sa nezobrazí v hárku.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2010 a novších verzií, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2007.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce podmienené formátovanie, ktoré odkazuje na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek a zmeňte počet nesúvislých oblastí buniek, na ktoré odkazuje podmienené formátovanie.

Menšia strata presnosti

Riešenie

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje pravidlo údajového pruhu, ktoré používa nastavenie výplne, ohraničenia alebo smerovania pruhu. Tieto údajové pruhy nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2007, podmienené formátovanie, ktoré obsahuje pravidlo údajového pruhu, ktorý používa plnú farbu výplne alebo orámovania alebo doľava, doprava a sprava doľava pruhov nastavenia smeru pre údajové pruhy sa nezobrazí v hárku.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v programe Excel 2010 alebo novšiu verziu, ak pravidlá neboli upravované v programe Excel 97-2007.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce pravidlo údajového pruhu podmieneného formátovania, ktoré používa plnú farebnú výplň, orámovanie alebo nastavenia zľava doprava a sprava doľava pre údajové pruhy, a potom vykonajte požadované zmeny.

Ďalšie informácie o riešení týchto problémov s kompatibilitou nájdete v nasledujúcom článku:

Nepodporované funkcie grafov

Nepodporované funkcie vytvárania grafov môžu spôsobiť nasledujúce problémy s kompatibilitou vedúce k významnej strate funkčnosti.

Významná strata funkčnosti

Riešenie

Graf obsahuje nadpis alebo menovky údajov s viac ako 255 znakmi. Znaky, ktoré sa nachádzajú za hraničnou hodnotou 255 znakov, sa neuložia.

Čo to znamená    Názvy grafov alebo osí a označenia údajov sú v Exceli 97-2003 obmedzené na 255 znakov a všetky znaky presahujúce toto obmedzenie sa stratia.

Čo urobiť    V okne funkcie Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať a vyhľadajte nadpisy a menovky údajov, ktoré presahujú povolený limit 255 znakov, potom tieto nadpisy a menovky údajov vyberte a upravte tak, aby obsahovali 255 alebo menej znakov.

Niektoré prvky formátovania grafu v tomto zošite nie sú podporované v starších verziách programu Excel a nezobrazia sa.

Čo to znamená    Vlastné výplne tvaru, obrysy tvaru a efekty tvaru (napríklad efekty žiary a skosenia alebo prechodové formátovanie čiary) nie sú dostupné v programe Excel 97-2003 a nie je možné ich zobraziť.

Čo urobiť    V okne funkcie Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať a vyhľadajte vlastné formátovanie, ktoré nie je podporované, a potom zmeňte toto formátovanie na formátovanie, ktoré je podporované v starších verziách programu Excel.

V starších verziách programu Excel sú podporované iba farby z farebnej palety. Pri otvorení zošita v staršej verzii programu Excel sa všetky farby čiary priradia k najpodobnejšej farbe na farebnej palete a môže sa stať, že niektoré rady údajov sa v grafe zobrazia v rovnakej farbe.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, nie je podpora na 16 miliónov farieb, ale Excel 97-2003 obmedzuje na tie, ktoré sú k dispozícii na farbu zo štandardnej farebnej palety farieb. Farby, ktoré nie sú podporované sa zmení na najbližšiu farbu štandardnej farebnej palete, ktoré je možné použiť farbu, ktorá sa už používa.

Čo urobiť    V okne funkcie Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte nepodporované vlastné farby a zmeňte nepodporované formátovanie farby na farbu zo štandardnej farebnej palety.

Tento zošiť obsahuje grafy s väčším počtom údajových bodov, než je možné zobraziť v starších verziách programu Excel. Keď otvoríte tento zošit vo verzii, ktorá je staršia než aktuálna verzia programu Excel, zobrazí sa iba prvých 32 000 údajových bodov na jednu sériu v dvojrozmerných grafoch a prvých 4 000 údajových bodov na jednu sériu v trojrozmerných grafoch.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2010, môžete použiť viac ako 32 000 údajových bodov v rade v 2D grafy a viac než 4 000 údajových bodov v rade v 3-D grafov. Toto je väčší ako počet údajových bodov v rade v programe Excel 97-2007.

Čo urobiť    V okne funkcie Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte graf, ktorý prekračuje obmedzenie týkajúce sa počtu údajových bodov na jednu sériu, a potom vykonajte príslušné zmeny tak, aby počet údajových bodov zodpovedal limitu.

Nepodporované funkcie grafiky, objektov a ovládacích prvkov ActiveX

Nepodporované funkcie grafiky, objektov a ovládacích prvkov ActiveX môžu spôsobiť nasledovné problémy s kompatibilitou vedúce k významnej strate funkčnosti.

Významná strata funkčnosti

Riešenie

Všetky efekty z tohto objektu sa odstránia. Text, ktorý preteká cez ohraničenie tohto grafického obrázka, sa zobrazí ako orezaný.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete použiť špeciálne efekty, napríklad priehľadné tiene, ktoré nie sú podporované v programe Excel 97-2003. Špeciálne efekty sa odstránia.

Začiatok s programom Excel 2007, ak chcete vložiť text do tvaru, ktorá má väčšiu šírku než tvar, text sa zobrazí aj za hranice tvar. V programe Excel 97-2003, tento text sa skráti. Ak sa chcete vyhnúť skrátené textové, môžete upraviť veľkosť tvaru, aby sa lepšie prispôsobili.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte objekty, ktoré obsahujú špeciálne efekty, a podľa potreby tieto efekty odstráňte.

Tento objekt sa viac nebude dať upravovať.

Čo to znamená    Vložené objekty, ktoré boli vytvorené v programe Excel 2007 alebo novšia verzia nie je možné upravovať v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte objekty obsahujúce text, ktorý nie je možné upravovať a potom vykonajte požadované zmeny.

Neinicializované ovládacie prvky ActiveX nemožno preniesť do vybratého formátu súboru. Ovládacie prvky sa v prípade pokračovania stratia.

Čo to znamená    Ak zošit obsahuje ovládacie prvky ActiveX, ktoré sa považujú za Nebezpečné na inicializáciu (UFI), po uložení vo formáte súboru staršej verzie programu Excel sa tieto prvky stratia. Označte tieto ovládacie prvky ako Bezpečné na inicializáciu (SFI).

Čo urobiť    Ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje neinicializované ovládacie prvky ActiveX a ktorý je nastavený na vysokú úroveň zabezpečenia, musíte ich pred inicializáciou najprv povoliť pomocou Panela s hlásením.

Jeden alebo viacero objektov tohto zošita, ako napríklad tvary, WordArt alebo textové polia môžu povoliť pretečenie textu cez ohraničenie objektu. Staršie verzie programu Excel nerozpoznajú túto možnosť a skryjú pretekajúci text.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2010, môžete zobraziť textové polia na objekty, ako napríklad tvary a zobrazenie textu za hranice týchto objektov. V programe Excel 97-2007, text, ktorý preteká cez ohraničenie objektu sa nebude zobrazovať.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte textové pole obsahujúce text, ktorý preteká ohraničenie tvaru, a potom vykonajte požadované zmeny tak, aby sa text nachádzal v rámci ohraničenia. Potom vypnite možnosť pretekania textu (pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, potom na položku Formátovať tvar, kategóriu Textové pole a začiarknite políčko Povoliť textu pretekať tvar).

Menšia strata presnosti

Riešenie

Tento zošit obsahuje textové polia s formátovaním textu, ktoré nie je dostupné v starších verziách programu Excel. Text v textových poliach sa zobrazí odlišne v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    Začiatok s programom Excel 2007, môžete použiť textové pole na objekty, ako napríklad tvary, ktoré sa zobrazí viac ako jeden stĺpec textu. V programe Excel 97-2003, text sa zobrazí, ale v inom formáte.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte textové pole zobrazujúce viac než jeden stĺpec textu, a potom vykonajte požadované zmeny na zobrazenie textu iba v jednom stĺpci (pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, potom na položku Formátovať tvar, kategóriu Textové pole a na tlačidlo Stĺpce).

Nepodporované funkcie prispôsobenia

Nepodporované funkcie prispôsobenia môžu spôsobiť nasledovné problémy s kompatibilitou vedúce k menšej strate presnosti.

Menšia strata presnosti

Riešenie

Tento zošit obsahuje prispôsobený panel s nástrojmi Rýchly prístup a/alebo vlastné časti používateľského rozhrania, ktoré nie sú podporované v starších verziách programu Excel. Tieto vlastné funkcie nebudú k dispozícii v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    Keďže rozhraní pása s nástrojmi, ktorá bola uvedená v balíku Office 2007 je veľmi odlišné od ponúk a panelov s nástrojmi v programe Excel 97-2003, všetky prispôsobenia panela s nástrojmi Rýchly prístup, ktoré boli vykonané v programe Excel 2007 a novšie verzie 060392 nie sú k dispozícii v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V Exceli 97-2003 môžete na panely s nástrojmi a do ponúk pridať podobné vlastné príkazy.

Funkcia nepodporované revízie

Nasledujúce nepodporované funkcie môžu spôsobiť problémy s kompatibilitou vedúce k menšej strate presnosti.

Menšia strata presnosti

Riešenie

Tento zošit bude určený iba na čítanie a zdieľané funkcie zošita nebudú dostupné, ak ho nejaký používateľ otvorí v staršej verzii programu Excel pomocou konvertora súborov. Ak chcete umožniť používateľom naďalej používať tento zošit ako zdieľaný zošit v starších verziách programu Excel, zošit je potrebné uložiť vo formáte súboru starších verzií.

Čo to znamená    Ak zapnete Povoliť zmeny viacerým používateľom... nastavenie (kartu revízia > tlačidlo zdieľať zošit), potom ľudí, ktorí s Excel 97-2003, nebudú môcť používať súbor, ak je v novom súboru vo formáte (napríklad .xlsx).

Čo urobiť    Uložte zošit do formátu súboru programu Excel 97-2003 a potom pracovať s daný zošit v režime kompatibility.

Konverzia zošita na formát súboru .xls

Keď otvoríte zošit, ktorý bol vytvorený v programe Excel 97-2003 a už máte v pláne pre každého, kto pracovať v tomto zošite v tejto staršej verzii, môžete konvertovať zošit na aktuálny formát súboru založený na jazyku XML (.xlsx, .xlsb, .xltx, .xlsm, .xltm). Keď konvertujete na aktuálny formát súboru, budete mať prístup k všetky nové a vylepšené funkcie a funkcie, ktoré ponúkajú novších verziách programu Excel a vo všeobecnosti bude menšia veľkosť súboru.

Ak chcete zošit konvertovať, môžete:

 • Konvertovať zošit na aktuálny formát súboru    Pri konvertovaní zošita programu Excel 97-2003 je nahradený kópiu zošita v aktuálnom formáte súboru podľa vášho výberu (.xlsx, .xlsb, .xltx, .xlsm, .xltm). Po konverzii zošita, už nie je k dispozícii v pôvodnom formáte.

  Ak chcete skonvertovať zošit na aktuálny formát súboru, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte zošit, ktorý chcete konvertovať na aktuálny formát súboru.

   Poznámka:    Zošit sa otvorí v režime kompatibility.

  2. Prejdite na položky súbor > informácie > Režim kompatibility > tlačidlo Konvertovať.

   V programe Excel 2007, kliknite na tlačidlo Office Kliknite na tlačidlo Microsoft Office .

  3. Ak sa zobrazí hlásenie o konvertovaní zošitov, kliknite na tlačidlo OK.

   Tip.    Ak nechcete, aby sa hlásenie o konvertovaní zošitov zobrazovalo, začiarknite políčko Nezobrazovať znova výzvu na konvertovanie zošitov.

  4. Ak chcete pracovať v aktuálnom formáte súboru, kliknite na tlačidlo Áno, aby ste zatvorili a znovu otvorili zošit.

 • Uložte zošit v aktuálnom formáte súboru    Ak chcete uchovať kópiu zošita v pôvodnom formáte súboru, namiesto konverzie zošita, môžete uložiť kópiu zošita v niektorom z aktuálnej formátov súboru (.xlsx, .xlsb, .xltx, .xlsm, .xltm).

  Ak chcete uložiť zošit v aktuálnom formáte súboru, postupujte nasledovne:

  1. Prejdite na položky súbor > Uložiť ako.

   V programe Excel 2007, kliknite na tlačidlo Office Kliknite na tlačidlo Microsoft Office .

  2. Do poľa Názov súboru napíšte nový názov zošita alebo použite navrhnutý názov.

  3. V zozname Uložiť vo formáte vyberte jednu z nasledovných možností:

   • Ak chcete zošit uložiť v aktuálnom formáte súboru zošita programu Excel, kliknite na položku .xlsx.

   • Ak chcete súbor uložiť v novom binárnom formáte, kliknite na položku .xlsb.

   • Ak chcete zošit uložiť ako šablónu, kliknite na položku .xltx.

   • Ak zošit obsahuje makrá, ktoré chcete zachovať, kliknite na položku .xlsm.

   • Ak zošit obsahuje makrá, ktoré chcete zachovať, a zároveň ho chcete uložiť ako šablónu, kliknite na položku .xltm.

  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Funkcie programu Excel 97-2003, ktoré nie sú podporované v novších verziách

Pri pokuse o otvorenie zošita v programe Excel 2007 alebo novšom, ktorý bol vytvorený v programe Excel 97-2003, niektoré funkcie staršej verzie programu Excel nie sú podporované v zošite. Nepodporované funkcie buď boli nahradené novými funkciami a funkcie alebo ich boli odstránené, pretože sa používali iba zriedka.

Tip.    Ak funkcie nie sú k dispozícii na páse s nástrojmi, ale sú stále k dispozícii v programe Excel, môžete použiť tieto funkcie ich pridáte na panel s nástrojmi Rýchly prístup alebo na pás s nástrojmi.

Nasledujúce funkcie programu Excel 97-2003 môžu fungovať odlišne, boli odstránené alebo nie sú k dispozícii na páse s nástrojmi.

Nepodporované funkcie hárkov

V programoch Excel 97-2003

V programe Excel 2007 alebo novšia verzia

Funkciu automatického formátu môžete použiť na priraďovanie automatických formátov a rýchlo formátovať rozsahu údajov.

Galérie štýlov pre tabuľky, bunky a kontingenčné tabuľky poskytujú množinu profesionálnych formátov, ktoré je možné rýchlo použiť. Môžete vyberať z viacerých preddefinovaných štýlov, alebo môžete vytvárať vlastné štýly, ktoré prispôsobíte svojim potrebám. Štýly nahrádzajú automatický formát ako najjednoduchší spôsob priraďovania formátovania k rozsahu buniek.

Príkaz Automatický formát môžete používať aj naďalej, je však potrebné, aby ste ho najprv pridali na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Nepodporované funkcie tabuliek

V programoch Excel 97-2003

V programe Excel 2007 alebo novšia verzia

Môžete vytvoriť zoznam a uľahčiť správu a analýzu skupín súvisiacich údajov v hárku programu Excel.

Zoznamy programu Excel sa teraz označujú ako tabuľky programu Excel, aby táto funkcia bola zhodná s rovnakými funkciami v ostatných programoch balíka Microsoft Office, ako sú napríklad programy Word a PowerPoint.

Riadok na vkladanie (špeciálny riadok v zoznamoch programu Excel) môžete použiť na rýchle pridanie nového riadka s údajmi na koniec zoznamu.

Riadok na vkladanie už nie je k dispozícii. Ak chcete pridať nové riadky tabuľky, stlačte kláves TAB, alebo zadajte, prilepte údaje, ktoré chcete zahrnúť priamo pod tabuľku. Môžete tiež vložiť riadky do ďalších riadkov údajov.

Môžete definovať názvy pre zoznamy.

Pri vytváraní tabuľky sa vytvára aj definovaný názov pre ten istý rozsah. Tento názov je možné používať pri odkazovaní na tabuľku vo vzorcoch, v ktorých sa používa nová funkcia štruktúrovaných odkazov.

Názvy, ktoré sa používajú pre zoznamy v starších verziách programu Excel nespĺňa požiadavky na názvy rozsahov v programe Excel 2007 a neskôr, a preto nie je možné použiť na odkazovanie na tabuľku vo vzorcoch používajúcich nová funkcia štruktúrovaných odkazov. Ak chcete používať názvy tabuliek v štruktúrovaných odkazoch, musíte zmeniť definované názvy.

Zoznam programu Excel môžete publikovať na lokalite Windows SharePoint Services a potom sa môžete pripájať na publikovaný zoznam na lokalite SharePoint, aby ste údaje v programe Excel a na lokalite Windows SharePoint Services udržiavali v synchronizovanom stave.

Obojsmerná synchronizácia tabuliek programu Excel so zoznamami na lokalite SharePoint už nie je podporovaná. Pri exporte údajov tabuliek do zoznamu na lokalite SharePoint môžete vytvoriť iba jednosmerné pripojenie na údaje v zozname na lokalite SharePoint.

Jednosmerný pripojenie k údajom v zozname lokality SharePoint, môžu byť začlenené zmeny vykonané na údaje v zozname lokality SharePoint v programe Excel 2007 alebo novšia verzia. Keď obnovíte údaje tabuľky v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, najnovšie údaje z lokality SharePoint prepíšu údaje tabuľky v hárku, vrátane akýchkoľvek zmien, ktoré ste vykonali na údaje tabuľky. V programe Excel 2007 alebo novšia verzia, môžete aktualizovať už nie je zoznam lokality SharePoint tak, aby zahŕňalo zmeny vykonané na údaje tabuľky v Exceli, po exporte údajov.

Ak chcete zachovať obojsmerné pripojenie, je potrebné zošit uchovávať vo formáte súboru programu Excel 97-2003 a Nekonvertovať ho na Excel 2007 a novší formát súboru.

Ďalšie informácie o nahradení nepodporovanej funkcie alebo použití alternatívneho postupu nájdete v nasledujúcich článkoch:

Nepodporované funkcie vzorcov

V programoch Excel 97-2003

V programe Excel 2007 alebo novšia verzia

Odkazy na celé riadky alebo stĺpce, ktoré sa používajú v zošite, môžu zahŕňať údaje v bunkách nachádzajúcich sa v rámci limitov programov Excel 97-2003 pre počet riadkov a stĺpcov.

Celé riadky alebo stĺpce odkazy automaticky brať do úvahy buniek v väčšiu veľkosť mriežky programu Excel 2007 alebo novšia verzia. Znamená to, že odkaz = dvojbodkou, ktorý odkazuje na bunky A1:A65536 v starších verziách programu Excel, odkazuje na bunky A1:A1048576 v programe Excel 2007 a novší formát súboru.

Konverzia zošita zo staršej verzie programu Excel Excel 2007 a novší formát súboru môžu spôsobovať problémy pri celé riadky alebo odkazy na stĺpce, ktoré sa používajú v tomto zošite a údaje, ktoré nie je určený nebudú zahrnuté do odkazov na duplicitné hodnoty v rozsahu buniek, ktoré sú bey OND limitu riadkov a stĺpcov staršej verzie programu Excel.

Podobne je to aj v prípade špecifických funkcií, ktoré počítajú bunky, riadky alebo stĺpce v odkaze (napríklad funkcie COUNTBLANK, ROWSCOLUMN). Ak tieto funkcie odkazujú na celé riadky alebo stĺpce, výsledky vrátené týmito funkciami sa môžu líšiť od očakávania.

Špecifické názvy, ktoré používajú kombináciu písmen a čísel (ako napríklad USA1, FOO100MGR4), môžu byť definované a použité vo vzorcoch v programoch Excel 97-2003, pretože nie sú v konflikte s odkazmi na bunky.

Nový limit 16 384 stĺpcov, rozšíriť na stĺpec XFD stĺpcov v programe Excel 2007 alebo novšia verzia. Znamená to, že špecifické názvy (ako napríklad USA1, FOO100a MGR4), ktoré môžete definovať v starších verziách programu Excel je v konflikte s platnými odkazmi na bunky v programe Excel 2007 alebo novšia verzia. Okrem toho, program Excel 2007 a novšie verzie rezervy názvy začínajúce XL na interné použitie.

Keď sa pri konverzii zošita zo staršej verzie programu Excel do programu Excel 2007 a novší formát súboru nájdu nekompatibilné názvy, sa zobrazí upozornenie o konflikte. Tieto názvy odlíšiť od odkazov na bunky, znak podčiarknutia (_) sa automaticky pridá ako predpona nekompatibilných názvov.

Externé odkazy v zošite a funkcie s odkazmi na reťazce (napríklad INDIRECT) sa neaktualizujú, tieto odkazy a funkcie je nutné zmeniť manuálne.

Excel 2007 a novších nemení ani definované názvy, ktoré sa odkazuje prostredníctvom programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kód. Kód VBA, ktorý odkazuje na nekompatibilné názvy nefunguje a treba aktualizovať.

Nepodporované funkcie grafov

V programoch Excel 97-2003

V programe Excel 2007 alebo novšia verzia

vytvoriť graf,

Graf možno vytvoriť kliknutím na požadovaný typ grafu na páse s nástrojmi (karta Vložiť, skupina Grafy). Graf môžete po jeho vytvorení upraviť a naformátovať pomocou položky Nástroje pre grafy.

Môžete súčasne meniť veľkosť viacerých grafov.

Veľkosť každého grafu je nutné zmeniť samostatne.

Ak je vybratý existujúci hárok s grafom, ktorý obsahuje údaje, môžete stlačením klávesu F11 vytvoriť hárok s grafom, ktorý obsahuje rovnaké údaje.

Hárky s grafmi, ktoré obsahujú údaje, už nemôžete duplikovať stlačením klávesu F11.

Stlačením klávesu F11, keď je vybratý existujúci hárok s grafom, ktorý obsahuje údaje, sa vytvorí nový hárok s grafom, ktorý neobsahuje žiadne údaje.

Otočenie trojrozmerného grafu môžete zmeniť pomocou myši.

Na zmenu otočenia trojrozmerného grafu nie je možné použiť myš.

Otočenie trojrozmerného grafu môžete zmeniť iba zadaním nastavenia v kategórii Priestorové otáčanie v dialógovom okne Formátovať oblasť grafu.

V prvkoch grafu môžete používať vzorkové výplne.

V prvkoch grafu môžete namiesto vzorkových výplní používať výplň obrázka a textúry.

Grafy s vzorkové výplne, ktoré boli vytvorené v staršej verzii programu Excel sa zobrazia rovnaké pri otvorení v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, ale nie je možné použiť vzorku vyplní iné prvky grafu.

Ak chcete, aby sa veľkosť grafov nachádzajúcich sa na hárkoch grafov automaticky menila, keď meníte veľkosť okna, môžete použiť príkaz Veľkosť s oknom.

Namiesto príkazu Veľkosť s oknom môžete použiť príkaz Zväčšiť výber a dosiahnete podobný výsledok.

Ak kliknete na ľubovoľné miesto v grafe a začnete zadávať údaje, automaticky sa vytvorí textové pole.

Kliknutím na ľubovoľné miesto v grafe a zadávaním údajov nie je možné vytvoriť textové pole.

Ak chcete pridať textové pole do grafu, použite príkaz Vložiť textové pole.

Graf kopírovaný do dokumentu programu Word alebo do prezentácie programu PowerPoint sa na základe predvoleného nastavenia prilepí ako obrázok.

Na základe predvoleného nastavenia je graf prilepený v slove 2007 alebo novšia verzia dokumentu alebo PowrPoint alebo novšia verzia prezentácie ako objekt, ktorý je prepojený s grafom programu Excel.

Spôsob prilepenia kopírovaného grafu môžete zmeniť tak, že kliknete na tlačidlo Možnosti prilepenia, ktoré sa zobrazuje pri prilepovaní grafu, a potom prilepíte graf ako obrázok alebo celý zošit.

Tabuľku programu Word môžete použiť ako zdroj údajov pre nový graf.

Tabuľky v programe Word 2007 alebo novšej verzii nie je možné použiť ako zdroj údajov pre nový graf.

Ak chcete vytvoriť graf v programe Word 2007 alebo novšej verzii, dostanete hárka so vzorovými údajmi namiesto údajov vybratej tabuľky programu Word. Ak chcete zobraziť údaje tabuľky programu Word nový grafe, je potrebné skopírovať údaje na hárku, nahradí existujúce vzorové údaje.

Možnosti pre veľkosť vytlačeného grafu a mierku môžete zadať na karte Graf dialógového okna Nastavenie strany. Karta Graf je k dispozícii iba pri výbere grafu (ponuka Súbor, príkaz Nastavenie strany).

Možnosti pre veľkosť a mierku vytlačeného grafu už nie sú k dispozícii na karte Graf v dialógovom okne Nastavenie strany. Karta Graf je k dispozícii iba pri výbere grafu (karta Rozloženie strany, skupina Nastavenie strany, spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla ).

Údaje môžete do grafu pridávať aj tak, že ich vyberiete na hárku a potom ich myšou presuniete na graf.

Údaje už nie je možné myšou presúvať z hárka do grafu.

Môžete použiť iné metódy na pridávanie údajov do grafu.

Môžete presunúť údajových bodov v grafe a meniť ich zdrojové hodnoty v hárku.

Zmena zdrojových hodnôt v hárku presúvaním údajových bodov myšou už nie je podporovaná.

Tvary sa vykresľujú vo formáte odlišnom od formátu tvarov, ktorý sa používa v programe Excel 97-2003.

Tvary, ktoré boli v starších verziách programu Excel nie je možné zoskupovať s tvarmi sú spracovávané v programe Excel 2007 alebo novšia verzia, aj keď ich inovácii na aktuálnu verziu. Je možné vyberať tvary, ktoré boli vytvorené v rôznych verziách programu Excel v rovnakom čase. Nad aktuálnymi tvarmi sú vrstvené tvary, ktoré boli vytvorené v rôznych verziách programu Excel.

Podobne ako tvary, grafy, ktoré boli vytvorené v programe Excel 2007 alebo novšia verzia nie je možné prekrytí dialógové hárky, ktoré boli vytvorené v starších verziách programu Excel, a nie je možné zobraziť grafy, ktoré sú pod tieto dialógové hárky vrstvami.

Ak chcete vybrať aktuálne grafy, použite políčko na výber prvku grafu (Nástroje pre grafy, karta Formát, skupina Aktuálny výber).

Ak chcete vybrať skryté grafy alebo tvary, ktoré boli vytvorené v staršej verzii programu Excel, je najprv nutné pridať príkaz Vybrať viaceré objekty na panel s nástrojmi Rýchly prístup alebo do vlastnej skupiny na páse s nástrojmi.

Ďalšie informácie o nahradení nepodporovanej funkcie alebo použití alternatívneho postupu nájdete v nasledujúcom článku:

Nepodporované funkcie kontingenčných tabuliek

V programoch Excel 97-2003

V programe Excel 2007 alebo novšia verzia

Môžete definovať názvy pre zostavy kontingenčných tabuliek.

Názvy používané pre zostavy kontingenčných tabuliek v starších verziách programu Excel nespĺňa požiadavky na názvy rozsahov v programe Excel 2007 a neskôr, a preto nie je možné použiť na odkazovanie na tabuľku vo vzorcoch používajúcich nová funkcia štruktúrovaných odkazov. Ak chcete používať názvy zostáv kontingenčných tabuliek v štruktúrovaných odkazoch, musíte zmeniť definované názvy.

Vypočítavané členy, ktoré sú definované v kockách OLAP, sa v zostavách kontingenčných tabuliek zobrazujú na základe predvoleného nastavenia.

Vypočítavané členy, ktoré sú definované v kockách OLAP, sa už nezobrazujú v zostavách kontingenčných tabuliek na základe predvoleného nastavenia, ale vypočítavané miery (členy vypočítané v dimenzii Miery) sa zobrazujú na základe predvoleného nastavenia.

Vypočítané členy môžete zobraziť, ak vyberiete položku Zobraziť vypočítavané členy zo servera OLAP na karte Zobraziť v dialógovom okne Kontingenčná tabuľka - možnosti (Nástroje pre kontingenčné tabuľky, karta Možnosti, skupina Kontingenčná tabuľka, položka Možnosti).

Na podporu zostáv kontingenčných tabuliek OLAP sa používajú služby Microsoft SQL Server Analysis Services verzie staršej než SQL Server 2005 Analysis Services.

Nové možnosti filtrovania v zostavách kontingenčných tabuliek OLAP vyžadujú podporu pre dodatočné výbery na serveri OLAP. Služby SQL Server 2005 Analysis Services alebo SQL Server 2008 Analysis Services podporujú dodatočné výbery a sprístupňujú tak všetky možnosti filtrovania.

Správy pri konverzii zošita zo staršej verzie programu Excel Excel 2007 a novší formát súboru, iba možnosti filtrovania, ktoré sú k dispozícii v zostavách kontingenčnej tabuľky programu Excel 2003 bude k dispozícii v programe Excel 2007 a novšie verzie kontingenčnej tabuľky, pretože skôr verzie programu SQL Server Analysis Services nepodporujú dodatočné výbery.

Sprievodcu kockou OLAP je možné použiť na vytváranie súborov kociek OLAP zo zdrojov relačných údajov. Pomocou tejto funkcie môžete do relačných údajov pridať hierarchickú štruktúru údajov, takže relačné údaje je možné zobraziť v zostavách kontingenčných tabuliek a uložiť v samostatnom súbore.

Sprievodca kockou OLAP už nie je k dispozícii. Ak chcete vytvoriť zostavy kontingenčných tabuliek, ktoré sú založené na relačných údajoch, môžete sa priamo pripojiť na relačné údaje, alebo môžete relačné údaje importovať do zošita programu Excel.

Na vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky je možné použiť Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a na vytvorenie zostavy kontingenčného grafu je možné použiť Sprievodcu kontingenčným grafom.

Sprievodca kontingenčnou tabuľkou a Sprievodca kontingenčným grafom nie je k dispozícii na páse s nástrojmi v rozhraní Office Fluent. Namiesto toho môžete na vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčného grafu použiť príkazy Vložiť kontingenčnú tabuľkuVložiť kontingenčný graf (karta Vložiť, skupina Tabuľky, tlačidlo Kontingenčná tabuľka).

Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a Sprievodcu kontingenčným grafom môžete používať aj naďalej, ak ich pridáte na panel s nástrojmi Rýchly prístup alebo do vlastnej skupiny na páse s nástrojmi. Niektoré dôverne známe príkazy (napríklad serverom definované polia stránok, možnosť optimalizácie pamäte, možnosť explicitne vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky na základe inej zostavy kontingenčnej tabuľky a viaceré rozsahy konsolidácie) sú k dispozícii iba pri použití sprievodcov.

Vlastné označenia a formátovanie položiek sa pri zbalení polí stratia.

V zostavách kontingenčných tabuliek sa prispôsobenie položiek (ako napríklad vlastné označenia a formátovanie položiek) zachováva aj potom, ako sa tieto položky dočasne prestanú zobrazovať v zostave kontingenčnej tabuľky.

Pri konverzii zošita zo staršej verzie programu Excel do programu Excel 2007 a novší formát súboru, vlastné označenia a formátovanie položiek sa použijú pri zbalení polí. Vlastné označenia sú vždy k dispozícii v zošite, aj keď polia sú odstránené zo zostáv kontingenčnej tabuľky, a potom sa pripočíta znova neskôr.

Ďalšie informácie o nahradení nepodporovanej funkcie alebo použití alternatívneho postupu nájdete v nasledujúcich článkoch:

Nepodporované formáty súborov

Podpora pre nasledovné formáty súborov bola odstránená z balíka Office 2007 alebo novšia verzia. Nebudete môcť otvoriť alebo Uložiť zošity v týchto formátoch súborov.

Formáty súborov, ktoré nie sú podporované v programe Excel 2007 alebo novšia verzia

WK1, ALL(1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3, japonská verzia) (*.wj1)

WJ3 (1-2-3, japonská verzia) (*.wj3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works, japonská verzia) (*.wks)

WK3, FM3(1-2-3)

WK1, FMT(1-2-3)

WJ2 (1-2-3, japonská verzia) (*.wj2)

WJ3, FJ3 (1-2-3, japonská verzia) (*.wj3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Graf programu Microsoft Excel (*.xlc)

Podpora pre nasledovné formáty súborov sa zmenila.

Formát súboru

V programe Excel 2007 alebo novšia verzia

Webová stránka (*.htm; *.html)

Office 2007 a neskôr už informácie o funkcii obchody špecifické pre aplikáciu Excel v tomto formáte súboru. Môžete otvoriť súbor v tomto formáte zachová všetky funkcie špecifické pre aplikáciu Excel, ktoré boli vytvorené v staršej verzii programu Excel. Však môžete uložiť tento súbor (alebo ľubovoľný iný zošit) v tomto formáte súboru pre publikovanie iba na účely.

Jednosúborová webová stránka (*.mht; *.mhtml)

Office 2007 a neskôr už informácie o funkcii obchody špecifické pre aplikáciu Excel v tomto formáte súboru. Môžete otvoriť súbor v tomto formáte zachová všetky funkcie špecifické pre aplikáciu Excel, ktoré boli vytvorené v staršej verzii programu Excel. Však môžete uložiť tento súbor (alebo ľubovoľný iný zošit) v tomto formáte súboru pre publikovanie iba na účely.

Kontrola kompatibility so staršími verziami programu Excel zošita programu Excel

Uistite sa, že Excel 2007 alebo novšia verzia zošita nemá problémy s kompatibilitou, ktoré spôsobujú významnej strate funkčnosti alebo menšej strate presnosti v staršej verzii programu Excel, môžete spustiť kontrolu kompatibility. Kontrola kompatibility nájde potenciálne problémy s kompatibilitou a vám pomáha vytvárať zostavy tak, aby ste ich mohli vyriešiť.

Dôležité    Keď pracujete v zošite v režime kompatibility, kde je zošit vo formáte súboru programu Excel 97-2003 (.xls) namiesto nový Excel 2007 a novší formát súboru založený na jazyku XML (.xlsx) alebo formát binárneho súboru (.xlsb), Kontrola kompatibility sa automaticky spustí pri ukladaní zošit.

 1. V programe Excel 2007 alebo novšia verzia, otvorte zošit, ktorý chcete skontrolovať kompatibilitu.

 2. Na karte Súbor kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na tlačidlo Overiť výskyt problémov, potom kliknite na položku Skontrolovať kompatibilitu.

  Dialógové okno Kontrola kompatibility

 4. Ak chcete skontrolovať kompatibilitu zošita pri každom jeho ukladaní, začiarknite políčko Pri ukladaní tohto zošita skontrolovať kompatibilitu.

 5. Ak chcete vytvoriť zostavu z problémov uvedených v poli Súhrn na samostatnom hárku, kliknite na tlačidlo Kopírovať do nového hárka.

  Tip.    Ak je táto možnosť dostupná, môžete kliknúť na položku Hľadať a nájsť problémy v hárku, alebo môžete kliknúť na položku Opraviť, čím opravíte jednoduché problémy. Ak sa vyskytli zložitejšie problémy, ďalšie informácie získate kliknutím na položku Pomocník.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Formátovanie v programe Excel a funkcie, ktoré sú na iné formáty súborov

Uloženie programu Excel zošita pri zachovaní jeho kompatibility so staršími verziami programu Excel

Hárka kompatibility problémy

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×