Používanie programu Excel ako kalkulačky

Používanie programu Excel ako kalkulačky

Namiesto toho, aby ste použili kalkulačku, môžete na matematické výpočty použiť Microsoft Excel.

Hárok môžete vyplniť jednoduchými vzorcami na sčítavanie, delenie, násobenie a odčítavanie dvoch alebo viacerých číselných hodnôt. Ak chcete rýchlo sčítať rad hodnôt bez toho, aby ste ich museli manuálne zadať do vzorca, môžete použiť funkciu Automatický súčet. Vzorec, ktorý ste vytvorili, môžete doplniť do vedľajších buniek – nemusíte ho opakovane vytvárať.

Keď sa oboznámite s týmito jednoduchými vzorcami, možno sa budete chcieť dozvedieť viac o vytváraní zložitých vzorcov a vyskúšať niektoré z mnohých funkcií, ktoré sú k dispozícii v Exceli. Ďalšie informácie nájdete v témach Prehľad vzorcovZoznam funkcií hárka (podľa kategórie).

Poznámka: Snímky obrazovky v tomto článku boli nasnímané pri práci v aplikácii Excel 2016. Vaše zobrazenie sa môže líšiť v závislosti od toho, ktorú verziu programu Excel používate.

Ďalšie informácie o jednoduchých vzorcoch

Každé zadanie vzorca začína znakom rovnosti (=). Keď zadávate jednoduchý vzorec, zadajte znak rovnosti, číselné hodnoty a matematický operátor, ktorý chcete použiť, napríklad znamienko plus (+) pri sčítaní, znamienko mínus (-) pri odčítaní, hviezdičku (*) pri násobení a lomku (/) pri delení hodnôt, ktoré ste zadali. Keď stlačíte kláves ENTER, Excel okamžite vypočíta vzorec a zobrazí výsledok.

Ak zadáte jednoduchý vzorec, napríklad =12,99+16,99 do bunky C5 a stlačíte kláves ENTER, Excel vypočíta výsledok a v tejto bunke zobrazí 29,98.

Príklad jednoduchého vzorca

Vzorec, ktorý zadáte do bunky, môžete vidieť v riadku vzorcov. Zobrazí sa vždy, keď bunku vyberiete.

Dôležité: Síce existuje funkcia SUM na sčítanie, neexistuje žiadna funkcia na odčítanie. Namiesto nej môžete vo vzorci použiť operátor mínus (-), napríklad =8-3+2-4+12. Znamienko mínus môžete použiť na konverziu čísla na jeho negatívnu hodnotu vo funkcii SUM, napríklad vzorec =SUM(12,5,-3,8,-4) použije funkciu SUM a sčíta 12 a 5, odčíta 3, pripočíta 8 a odčíta 4, presne podľa zadaného poradia.

Použitie funkcie Automatický súčet

Najjednoduchší spôsob, ako do hárka pridať vzorec SUM, je použiť funkciu Automatický súčet. Vyberte prázdnu bunku priamo nad alebo pod rozsahom, ktorý chcete sčítať, a na páse s nástrojmi na kartách Domov alebo Vzorec kliknite na položky Automatický súčet > Sum. Automatický súčet automaticky rozpozná rozsah, ktorý sa má sčítať, a vytvorí vzorec za vás. Dokáže tiež pracovať vo vodorovnom smere, ak vyberiete bunku naľavo alebo napravo od rozsahu, ktorý sa má sčítať.

Poznámka: Automatický súčet nebude fungovať pri nesúvislých rozsahoch.

Sprievodcu automatickým súčtom môžete použiť na automatické vytvorenie vzorca Sum.  Vyberte rozsah nad/pod alebo vpravo/vľavo od rozsahu, ktorý sa má spočítať, a prejdite na kartu Vzorec na páse s nástrojmi. Nakoniec vyberte položku Automatický súčet a SUM.

Automatický súčet zvislo

Bunka B6 zobrazí vzorec Automatický súčet a Sum: =SUM(B2:B5)

Sprievodca automatickým súčtom automaticky zistil, že bunky B2:B5 tvoria rozsah, ktorý sa má sčítať. Stačí len stlačiť kláves ENTER a potvrdiť to. Ak budete potrebovať pridať alebo vylúčiť viac buniek, môžete podržať stlačený kláves Shift > kláves so šípkou podľa vášho výberu, až kým označený rozsah nezodpovedá požadovanému stavu, a potom stlačte kláves ENTER.

Sprievodca pre funkciu pomocou Intellisense: SUM(číslo1;[číslo2]; …) plávajúca značka pod funkciou predstavuje jej sprievodcu v Intellisense. Ak kliknete na SUM alebo na názov funkcie, zmení sa na modré hypertextové prepojenie, ktoré vás nasmeruje na tému pomocníka pre danú funkciu. Ak kliknete na jednotlivé prvky funkcie, ich reprezentatívne zložky vo vzorci sa zvýraznia. V tomto prípade budú zvýraznené iba bunky B2:B5, keďže v tomto vzorci existuje iba jeden číselný odkaz. Značka Intellisense sa zobrazí pre akúkoľvek funkciu.

Automatický súčet vodorovne

Bunka D2 zobrazí vzorec Automatický súčet a Sum: =SUM(B2:C2)

Suma má však širšie využitie. Pozrite sa lepšie na funkciu SUM.

Nezadávajte rovnaký vzorec viackrát

Vzorec, ktorý ste vytvorili, môžete kopírovať do ďalších buniek – nemusíte ho opakovane vytvárať. Môžete buď skopírovať vzorec, alebo použiť rukoväť výplne Rukoväť výplne a vzorec skopírovať do susedných buniek.

Ak napríklad skopírujete vzorec z bunky B6 do bunky C6, vzorec v bunke automaticky aktualizuje odkazy na bunky v stĺpci C.

Pri skopírovaní vzorca sa odkazy na bunky aktualizujú automaticky

Keď skopírujete vzorec uistite sa, že odkazy na bunky sú správne. Odkazy na bunky sa môžu zmeniť na základe absolútnych alebo relatívnych odkazov. Ďalšie informácie nájdete v téme Kopírovanie a prilepenie vzorca do ďalšej bunky alebo hárka.

Čím môžem vo vzorci napodobniť tlačidlá kalkulačky?

Tlačidlo kalkulačky

Excelová metóda

Popis a príklad

Výsledok

+ (tlačidlo plus)

+ (plus)

Použite vo vzorci na sčítanie čísel. Príklad: =4+6+2

12

- (tlačidlo mínus)

- (mínus)

Použite vo vzorci na odčítanie čísel alebo na označenie záporného čísla.

Príklad: =18-12

Príklad: = 24*-5 (24 krát mínus 5)


6

-120

x (tlačidlo násobenia)

* (hviezdička)

Použite vo vzorci na násobenie čísel. Príklad: =8*3

24

÷ (tlačidlo delenia)

/ (lomka)

Použite vo vzorci na delenie jedného čísla iným. Príklad: =45/5

9

% (tlačidlo percenta)

% (percento)

Použite vo vzorci so znakom * na vynásobenie percentom. Príklad: =15%*20

3

√ (druhá odmocnina)

SQRT (funkcia)

Použite vo vzorci funkciu SQRT a zistite druhú odmocninu čísla. Príklad: =SQRT(64)

8

1/x (prevrátená hodnota)

=1/n

Použite =1/n vo vzorci, kde n je číslo, ktorým chcete deliť číslo 1.

Príklad: =1/8

0,125

Máte konkrétnu otázku o Exceli?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Výpočtové operátory a priorita operácií v Exceli

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Klávesové skratky a funkčné klávesy v Exceli

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×