Používanie programu Communicator s programami Office Outlook 2007 a Office OneNote 2007

Používanie programu Office Communicator 2007 R2 s programom Office Outlook prináša niekoľko užitočných a výkonných funkcií, ktoré zlepšujú používateľskú skúsenosť s programom Office Communicator. Môžete napríklad použiť nasledujúce funkcie:

 • Zobrazenie dostupnosti kontaktov a získanie prístupu k telefonickým funkciám a funkciám výmeny okamžitých správ programu Office Communicator v programe Outlook 2007.

 • Automatické načítanie nastavenia stavu Mimo pracoviska z programu Outlook a jeho zobrazenie v oblasti poznámky o stave v programe Communicator 2007 R2.

 • Nastavenie programu Communicator na aktualizovanie stavu Voľný a Nemám čas podľa kalendára programu Outlook a aktualizovanie zoznamu kontaktov podľa údajov o kontaktoch programu Outlook.

 • Zaznamenávanie prichádzajúcich, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov v programe Outlook.

 • Spustenie alebo opätovné spustenie výmeny okamžitých správ, zvukovej konverzácie alebo videokonverzácie z e-mailovej správy v programe Outlook.

 • Načítanie poznámok programu OneNote 2007, ktoré ste si poznačili počas predchádzajúceho hovoru z priečinka História konverzácie programu Outlook.

V závislosti od konfigurácie môžete mať tiež prístup k funkciám písania poznámok vo formáte RTF programu Office OneNote 2007 z okna Konverzácia programu Communicator.

Čo chcete robiť?

Konfigurácia možností integrácie programu Outlook v programe Communicator

Odoslanie e-mailu z relácie výmeny okamžitých správ

Odoslanie okamžitej správy z e-mailu

Používanie priečinka História konverzácie v programe Outlook

Zobrazenie zmeškaných hovorov v programe Outlook 2007

Prehranie správ hlasovej schránky v programe Outlook 2007

Zobrazenie všetkých upozornení programu Outlook, ktoré ste mohli zmeškať

Písanie poznámok počas konverzácie pomocou programu Office OneNote 2007

Konfigurácia možností integrácie programu Outlook v programe Communicator

 1. V záhlaví okna programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Ponuka, ukážte na položku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Osobné v časti Správca osobných údajov vyberte z rozbaľovacieho zoznamu položku Microsoft Office Outlook.

 3. Podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie nasledujúcich políčok:

  • Zobraziť informácie o stave Mimo pracoviska programu Outlook kontaktom na úrovniach prístupu Osobné, Tím a Spoločnosť

  • Aktualizovať moju prítomnosť podľa údajov kalendára programu Outlook

  • Zobraziť predmet schôdze a umiestnenie kontaktom na úrovni prístupu Tím

  • Ukladať moje konverzácie cez okamžité správy v priečinku histórie konverzácie programu Outlook

  • Ukladať moje denníky hovorov v priečinku histórie konverzácie programu Outlook

   Poznámka: Akékoľvek zmeny týchto možností sa automaticky skopírujú do všetkých vašich počítačov a zariadení, v ktorých používate program Communicator 2007 R2.

Na začiatok stránky

Odoslanie e-mailu z relácie výmeny okamžitých správ

 1. Počas relácie výmeny okamžitých správ vyberte zo zoznamu účastníkov kontakt, ktorému chcete odoslať e-mail.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na meno kontaktu a potom kliknite na položku Odoslať e-mailovú správu.

Na začiatok stránky

Odoslanie okamžitej správy z e-mailu

 • V okne správy programu Outlook 2007 kliknite na ukazovateľ stavu prítomnosti vedľa mena kontaktu a potom kliknite na položku Odpovedať okamžitou správou.

Na začiatok stránky

Používanie priečinka História konverzácie v programe Outlook

Program Communicator 2007 vytvorí v programe Outlook špeciálny priečinok nazvaný História konverzácie, ktorý slúži na sledovanie a zaznamenávanie informácií o konverzáciách. Priečinok sa zobrazí v zozname priečinkov programu Outlook 2007 spolu s inými priečinkami, napríklad priečinkami Doručená pošta, Pošta na odoslanie, Odoslaná pošta, a obsahuje záznam relácií výmeny okamžitých správ, telefonických hovorov a presmerovaných hovorov.

Každá položka v priečinku História komunikácie obsahuje čas a dátum správy, predmet a obsah konverzácie, mená účastníkov a smer konverzácie (prichádzajúca alebo odchádzajúca). Priečinok navyše obsahuje informácie o každej konverzácii, ktorá obsahovala zvuk, a ak ste vybrali túto možnosť, aj kompletný záznam všetkých konverzácií formou okamžitých správ.

Zobrazenie priečinka História konverzácie

 1. Na navigačnom paneli programu Outlook v ponuke Všetky poštové priečinky kliknite na položku Poštová schránka, čím rozbalíte zoznam priečinkov.

 2. Kliknite na priečinok História konverzácie.

Na začiatok stránky

Zobrazenie zmeškaných hovorov v programe Outlook 2007

Program Outlook 2007 sleduje zmeškané telefonické hovory, hlasovú schránku a zmeškané konverzácie. Záznam týchto udalostí sa uloží do priečinka Doručená pošta.

 • Na navigačnom paneli programu Outlook v ponuke Všetky poštové priečinky dvakrát kliknite na položku Prehľadávať priečinky a potom na položku Zmeškané konverzácie.

Na začiatok stránky

Prehranie správ hlasovej schránky v programe Outlook 2007

 1. Na navigačnom paneli programu Outlook v ponuke Všetky poštové priečinky dvakrát kliknite na položku Prehľadávať priečinky a potom na položku Hlasová schránka.

 2. Nájdite e-mailové správy s nahrávkou zmeškanej správy a potom dvakrát kliknite na prílohu (Outlook 2003) alebo kliknite na tlačidlo Prehrať (Outlook 2007).

  Prehrávač Windows Media Player otvorí a prehrá vašu správu hlasovej schránky.

Poznámka: V programe Outlook 2007 si môžete tiež vybrať, či chcete hlasovú schránku prehrať radšej v telefóne ako v počítači. Tiež si môžete spraviť poznámky zo správy hlasovej schránky kliknutím na tlačidlo Upraviť poznámky v hornej časti e-mailovej správy.

Na začiatok stránky

Zobrazenie všetkých upozornení programu Outlook, ktoré ste mohli zmeškať

Keď je program Communicator 2007 R2 integrovaný s programom Outlook 2007, program Communicator vás upozorní na každú neprečítanú správu hlasovej schránky alebo zmeškané e-mailové správy s konverzáciami v priečinku Doručená pošta. Ak nemáte žiadne zmeškané upozornenia, hlásenie Zmeškané upozornenia sa nezobrazí.

 • V hlavnom okne programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Zmeškané upozornenia. Zobrazí sa zoznam zmeškaných upozornení.

Na začiatok stránky

Písanie poznámok počas konverzácie pomocou programu Office OneNote 2007

 • V okne Konverzácia kliknite na tlačidlo Zobraziť ďalšie možnosti v pravom hornom rohu a potom na položku Robiť poznámky pomocou programu OneNote.

  Ak ide o pokračujúcu konverzáciu, na otvorenie starších poznámok môžete použiť tlačidlo Zobraziť ďalšie možnosti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×