Používanie pravidiel pre doručenú poštu v službe Outlook.com

Pravidlá pre doručenú poštu umožňujú automatické vykonávanie konkrétnych akcií s e-mailami prijatými do priečinka doručenej pošty.

Informácie o používaní archivácie, upratania a iných nástrojov nájdete v téme Usporiadanie doručenej pošty pomocou archivácie, upratania a ďalších nástrojov v službe Outlook.com.

Vyberte pokyny pre svoju verziu

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate Outlook.com vo verzii beta. Vyberte verziu služby Outlook.com, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.com vo verzii beta

Pozrite si tému Pokyny pre službu Outlook.com verzie beta.

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.comv štandardnej verzii

Pozrite si tému Pokyny pre klasickú službu Outlook.com.

Pokyny pre službu Outlook.com verzie beta

Pravidlá sa spustia iba vo vašom priečinku doručenej pošty. V iných priečinkoch sa pravidlá nespustia.

 1. V zozname správ kliknite pravým tlačidlom myši na správu, pre ktorú chcete vytvoriť pravidlo, a vyberte položku Vytvoriť pravidlo.

 2. Vyberte priečinok, do ktorého sa majú vždy premiestňovať správy od tohto odosielateľa, a vyberte položku Hotovo.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

V súčasnosti nie je možné pravidlo vo verzii beta upravovať. Pravidlo budete musieť odstrániť a vytvoriť nové.

 1. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenia > Zobraziť úplné nastavenie.

 2. Vyberte položky Pošta > Pravidlá.

 3. Umiestnite kurzor nad pravidlo a vyberte položku Delete .

 4. Prejdite späť do zoznamu správ, kliknite pravým tlačidlom myši na správu a vyberte položku Vytvoriť pravidlo.

 1. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenia > Zobraziť úplné nastavenie.

 2. Vyberte položky Pošta > Pravidlá.

 3. Umiestnite kurzor nad pravidlo a vyberte položku Delete .

  Tip: Ak chcete toto pravidlo vypnúť iba na nejaký čas, vyberte prepínač nachádzajúci sa vedľa tohto pravidla.

Pravidlá pre doručenú poštu sa na prijaté správy použijú v poradí, v ktorom za zobrazujú v zozname Pravidlá pre doručenú poštu. Poradie pravidiel, ktoré ste vytvorili a ktoré sa majú použiť na správy prichádzajúce do priečinka doručenej pošty, možno upraviť.

 1. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenia > Zobraziť úplné nastavenie.

 2. Vyberte položky Pošta > Pravidlá.

 3. Ak chcete zmeniť poradie pravidiel, ktoré sa majú použiť na prichádzajúce správy, vyberte pravidlo a presuňte ho nahor alebo nadol.

V súčasnosti nie je možné pravidlá pre doručenú poštu spustiť v existujúcich správach. Nové pravidlo sa použije len v správach, ktoré prijmete po vytvorení daného pravidla.

Správy v priečinku však môžete automaticky presúvať alebo odstrániť použitím položiek Archivovať, Premiestniť do a Upratať. Ďalšie informácie nájdete v téme Usporiadanie doručenej pošty pomocou archivácie, upratania a ďalších nástrojov v službe Outlook.com.

Pokyny pre klasickú službu Outlook.com

Pravidlá sa spustia iba vo vašom priečinku doručenej pošty. V iných priečinkoch sa pravidlá nespustia.

 1. V zozname správ kliknite pravým tlačidlom myši na správu, pre ktorú chcete vytvoriť pravidlo, a vyberte položku Vytvoriť pravidlo.

 2. Zadajte názov pravidla a potom z príslušných rozbaľovacích zoznamov vyberte podmienku a akciu.

  Ak chcete pridať ďalšiu podmienku alebo akciu, vyberte položku Pridať podmienku alebo Pridať akciu.

 3. Výnimky do pravidla doručenej pošty pridáte výberom položky Pridať výnimku.

  Poznámka: Možnosť Zastaviť spracovanie ďalších pravidiel je predvolene zapnutá. V takomto prípade sa po prijatí správy, ktorá spĺňa kritériá pre viac ako jedno pravidlo, do priečinka doručenej pošty použije iba prvé pravidlo. Ak je táto možnosť vypnutá, použijú sa všetky pravidlá pre doručenú poštu, ktorých kritériá správa spĺňa.

 1. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenia > Možnosti.

 2. Vyberte položky Pošta > Automatické spracovanie a vyberte položku Doručená pošta a pravidlá usporiadania.

 3. Vyberte pravidlo, ktoré chcete upraviť, a potom vyberte položku upraviť .

 4. Po dokončení zmien vyberte položku OK.

 1. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenia > Možnosti.

 2. Vyberte položky Pošta > Automatické spracovanie a vyberte položku Doručená pošta a pravidlá usporiadania.

 3. Vyberte pravidlo, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte položku Delete .

 4. Vyberte položku Uložiť.

  Tip: Ak chcete toto pravidlo iba vypnúť na nejaký čas, zrušte začiarknutie políčka vedľa tohto pravidla.

Pravidlá pre doručenú poštu sa na prijaté správy použijú v poradí, v ktorom za zobrazujú v zozname Pravidlá pre doručenú poštu. Poradie pravidiel, ktoré ste vytvorili a ktoré sa majú použiť na správy prichádzajúce do priečinka doručenej pošty, možno upraviť:

 1. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenia > Možnosti.

 2. Vyberte položky Pošta > Automatické spracovanie a vyberte položku Doručená pošta a pravidlá usporiadania.

 3. Vyberte pravidlo, ktoré chcete premiestniť, a potom vyberte položku Posunúť sa nahor alebo Posunúť sa nadol , pomocou ktorých môžete zmeniť poradie jeho použitia na prichádzajúce správy.

V súčasnosti nie je možné pravidlá pre doručenú poštu spustiť v existujúcich správach. Nové pravidlo sa použije len v správach, ktoré prijmete po vytvorení daného pravidla.

Správy v priečinku však môžete automaticky presúvať alebo odstrániť použitím položiek Archivovať, Premiestniť do a Upratať. Ďalšie informácie nájdete v téme Usporiadanie doručenej pošty pomocou archivácie, upratania a ďalších nástrojov v službe Outlook.com.

Stále potrebujete pomoc?

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Pozrite tiež

Usporiadanie doručenej pošty pomocou archivácie, upratania a iných nástrojov v službe Outlook.com

Pomoc pri zabránení prieniku nevyžiadanej pošty do priečinka doručenej pošty v službe Outlook.com

Zoradenie e-mailových správ v službe Outlook.com

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×