Používanie pravidiel pre doručenú poštu v službe Outlook.com

Pravidlá pre doručenú poštu umožňujú automatické vykonávanie konkrétnych akcií s e-mailami prijatými do priečinka doručenej pošty.

Informácie o používaní archivácie, upratania a iných nástrojov nájdete v téme Usporiadanie doručenej pošty pomocou archivácie, upratania a ďalších nástrojov v službe Outlook.com.

Akú verziu služby Outlook.com používate?

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate novú alebo klasickú verziu služby Outlook.com. Vyberte verziu, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.com vo verzii beta

Pozrite si časť Pokyny pre novú službu Outlook.com.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.comv štandardnej verzii

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook.com.

Pokyny pre novú službu Outlook.com

Pravidlá sa použijú na prijaté správy a môžu sa vytvoriť z ľubovoľného priečinka.

 1. Ak chcete rýchlo vytvoriť pravidlo, ktoré premiestni všetky e-maily od určitého odosielateľa alebo množiny odosielateľov do priečinka, v zozname správ kliknite pravým tlačidlom myši na správu, pre ktorú chcete vytvoriť pravidlo, a vyberte položku Vytvoriť pravidlo.

 2. Vyberte priečinok, do ktorého sa majú presunúť všetky správy od tohto používateľa alebo množiny používateľov, a potom vyberte tlačidlo OK.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Ak chcete viac než len premiestniť správy od určitého odosielateľa alebo množiny odosielateľov do nejakého priečinka, vyberte položku Ďalšie možnosti.

 1. Ak chcete vytvoriť úplne nové pravidlo, v hornej časti stránky vyberte položku Nastavenia Settings > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku > Pošta > Pravidlá.

 2. Kliknite na položku Pridať nové pravidlo.

Každé pravidlo potrebuje aspoň tri nastavenia: Názov, podmienka a akcia. Pravidlá môžu tiež obsahovať výnimky podmienok. V každom kroku môžete pridať viaceré podmienky, akcie a výnimky výberom položky Pridať podmienku, Pridať akciu a Pridať výnimku.

Ak nechcete, aby sa po spustení pravidla spustili ďalšie pravidlá, začiarknite políčko Zastaviť spracovávanie všetkých ďalších pravidiel. Ďalšie informácie nájdete v téme Zastavenie spracúvania ďalších pravidiel v službe Outlook.com.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť vytvoríte pravidlo alebo kliknutím na tlačidlo Zahodiť zrušíte vytváranie pravidla.

 1. V hornej časti stránky vyberte položku Nastavenia Settings > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku.

 2. Vyberte položky Pošta > Pravidlá.

 3. V pravidle, ktoré chcete upraviť, vyberte položku upraviť .

 4. Stlačením tlačidla Uložiť uložte upravené pravidlo.

Poznámka: Niektoré pravidlá vytvorené v iných verziách Outlooku nie je možné spracovať v službe Outlook.com. Nebudete môcť spustiť alebo upraviť pravidlo v službe Outlook.com.

 1. V hornej časti stránky vyberte položku Nastavenia Settings > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku.

 2. Vyberte položky Pošta > Pravidlá.

 3. V pravidle, ktoré chcete odstrániť, vyberte položku Odstránenie .

  Tip: Ak chcete toto pravidlo vypnúť iba na nejaký čas, vyberte prepínač nachádzajúci sa vedľa tohto pravidla.

Pravidlá pre doručenú poštu sa na prijaté správy použijú v poradí, v ktorom za zobrazujú v zozname Pravidlá pre doručenú poštu. Poradie pravidiel, ktoré ste vytvorili a ktoré sa majú použiť na správy prichádzajúce do priečinka doručenej pošty, možno upraviť.

 1. V hornej časti stránky vyberte položku Nastavenia Settings > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku.

 2. Vyberte položky Pošta > Pravidlá.

 3. Vyberte pravidlo a potom pomocou šípky nahor alebo nadol zmeňte poradie jeho použitia na prichádzajúce správy.

V súčasnosti nie je možné vo verzii beta služby Outlook.com pravidlá pre doručenú poštu spustiť v existujúcich správach. Nové pravidlo sa použije len v správach, ktoré prijmete po jeho vytvorení.

Správy v priečinku však môžete automaticky presúvať alebo odstrániť použitím položiek Archivovať, Premiestniť do a Upratať. Ďalšie informácie nájdete v téme Usporiadanie doručenej pošty pomocou archivácie, upratania a ďalších nástrojov v službe Outlook.com.

Pokyny pre klasickú službu Outlook.com

Pravidlá sa spustia iba vo vašom priečinku doručenej pošty. V iných priečinkoch sa pravidlá nespustia.

 1. V zozname správ kliknite pravým tlačidlom myši na správu, pre ktorú chcete vytvoriť pravidlo, a vyberte položku Vytvoriť pravidlo.

 2. Zadajte názov pravidla a potom v príslušných rozbaľovacích zoznamoch vyberte podmienku a akciu.

  Ak chcete pridať ďalšiu podmienku alebo akciu, vyberte položku Pridať podmienku alebo Pridať akciu.

 3. Výnimky do pravidla doručenej pošty pridáte výberom položky Pridať výnimku.

  Poznámka: Možnosť Zastaviť spracovanie ďalších pravidiel je predvolene zapnutá. V takomto prípade sa po prijatí správy, ktorá spĺňa kritériá pre viac ako jedno pravidlo, do priečinka doručenej pošty použije iba prvé pravidlo. Ak je táto možnosť vypnutá, použijú sa všetky pravidlá pre doručenú poštu, ktorých kritériá správa spĺňa.

 1. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenia > Možnosti.

 2. Vyberte položky Pošta > Automatické spracovanie a vyberte položku Doručená pošta a pravidlá usporiadania.

 3. Vyberte pravidlo, ktoré chcete upraviť, a potom vyberte položku upraviť .

 4. Po dokončení zmien vyberte položku OK.

 1. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenia > Možnosti.

 2. Vyberte položky Pošta > Automatické spracovanie a vyberte položku Doručená pošta a pravidlá usporiadania.

 3. Vyberte pravidlo, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstránenie .

 4. Vyberte položku Uložiť.

  Tip: Ak chcete toto pravidlo iba vypnúť na nejaký čas, zrušte začiarknutie políčka vedľa tohto pravidla.

Pravidlá pre doručenú poštu sa na prijaté správy použijú v poradí, v ktorom za zobrazujú v zozname Pravidlá pre doručenú poštu. Poradie pravidiel, ktoré ste vytvorili a ktoré sa majú použiť na správy prichádzajúce do priečinka doručenej pošty, možno upraviť:

 1. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenia > Možnosti.

 2. Vyberte položky Pošta > Automatické spracovanie a vyberte položku Doručená pošta a pravidlá usporiadania.

 3. Vyberte pravidlo, ktoré chcete premiestniť, a potom vyberte šípku nahor Posunúť sa nahor alebo šípku nadol Posunúť sa nadol , pomocou ktorých môžete zmeniť poradie použitia tohto pravidla na prichádzajúce správy.

V súčasnosti nie je možné pravidlá pre doručenú poštu spustiť v existujúcich správach. Nové pravidlo sa použije len v správach, ktoré prijmete po vytvorení daného pravidla.

Správy v priečinku však môžete automaticky presúvať alebo odstrániť použitím položiek Archivovať, Premiestniť do a Upratať. Ďalšie informácie nájdete v téme Usporiadanie doručenej pošty pomocou archivácie, upratania a ďalších nástrojov v službe Outlook.com.

Čo ešte potrebujem vedieť?

Pravdepodobne ste vytvorili pravidlo na preposlanie alebo presmerovanie správ, ktoré dostanete na inú e-mailovú adresu. Ak áno, je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi preposlaním a presmerovaním.

 • Preposlaná správa sa zobrazí ako správa, ktorú ste dostali a potom preposlali ďalej inému príjemcovi. Ak príjemca odpovie, odpoveď bude presmerovaná na adresu, z ktorej bola správa preposlaná.

 • Presmerovaná správa ponechá v riadku Od pôvodného odosielateľa. Keď príjemca, ktorému bola správa preposlaná odpovie, odpoveď, sa presmeruje pôvodnému odosielateľovi.

Stále potrebujete pomoc?

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Pozrite tiež

Usporiadajte si doručenú poštu pomocou Archivácie, Usporiadania a ďalších nástrojov v službe Outlook.com

Zabráňte nevyžiadanej pošte dostať sa do priečinka doručenej pošty v službe Outlook.com

Usporiadajte si e-mailové správy v službe Outlook.com

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×