Používanie PowerPointu Mobile pre Windows Phone

Chcete si prejsť prezentáciu v Microsoft PowerPointe pred dôležitou schôdzou? Alebo ste si všimli malý preklep, ktorý chcete opraviť? Môžete to urobiť priamo vo svojom telefóne pomocou programu Microsoft PowerPoint Mobile. Ak chcete začať, stačí prejsť do centra Office.

Otvorená powerpointová prezentácia

Otvorenie powerpointovej prezentácie

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Office Ikona Office .

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • V časti Umiestnenia ťuknite na miesto, v ktorom je prezentácia uložená, a potom ťuknite na danú prezentáciu. Môže sa nachádzať v ľubovoľnom z týchto miest – v telefóne, v e-maile, v službe OneDrive, na lokalite Microsoft SharePoint 2010 alebo v jej novšej verzii alebo na lokalite SharePoint Online, ktorá je súčasťou služieb Microsoft Office 365.

  • Rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Nedávne a ťuknite na nedávno otvorenú prezentáciu.

  • Ťuknite na tlačidlo Hľadať Ikona Hľadať . V poli Hľadať začnite písať názov prezentácie, a keď sa prezentácia zobrazí, ťuknite na ňu.

   Poznámky: 

   • Ak chcete otvoriť prezentáciu uloženú vo OneDrive, v telefóne musí byť nastavené konto Microsoft. Ďalšie informácie o ukladaní a synchronizácii dokumentov vo OneDrive nájdete v téme Synchronizácia dokumentov s OneDrivom.

   • Hľadáte prezentáciu, ktorú ste už otvorili z e-mailu? Rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Umiestnenia, ťuknite na položku E-mail a ťuknite na prezentáciu.

   • Informácie o práci s prezentáciami uloženými v SharePointe alebo na lokalite SharePoint Online nájdete v téme Práca s dokumentmi v SharePointe.

   • PowerPoint Mobile nepodporuje všetky funkcie v Microsoft PowerPointe 2010 alebo v jeho novšej verzii. Aj keď má prezentácia nepodporovaný obsah, môžete ju v telefóne otvoriť. Nepodporovaný obsah sa nezobrazí alebo sa zobrazí odlišne a je možné, že prezentáciu nebudete môcť upraviť.

Tip: Používate v poslednom čase nejakú prezentáciu často? Pripnite ju na domovskú obrazovku, aby ste ju mohli rýchlo otvoriť. V centre Office rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Nedávne, ťuknite na prezentáciu a podržte ju a potom ťuknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Prechádzanie snímkami v prezentácii

 1. V powerpointovej prezentácii vykonajte niektorú z týchto akcií:

  • Rýchlym pohybom prsta doľava prejdite na nasledujúcu snímku (alebo animáciu snímky) alebo rýchlym pohybom prsta doprava prejdite na predchádzajúcu snímku.

  • Ak chcete prejsť na konkrétnu snímku, ťuknite na danú snímku (ak používate režim zobrazenia na šírku), ťuknite na položku Snímky Ikona Snímky a potom ťuknite na snímku, na ktorú chcete prejsť.

  • Ak chcete snímku priblížiť alebo vzdialiť, môžete na obrazovke stiahnuť prsty alebo ich roztiahnuť.

Úprava textu na snímke

 1. V otvorenej prezentácii prejdite na snímku s textom, ktorý chcete upraviť, ťuknite na snímku (ak používate režim zobrazenia na šírku) a potom ťuknite na položku Upraviť Ikona Upraviť .

 2. Text na úpravu vyberte ťuknutím na daný text.

 3. Ťuknite na vybraté textové pole, zadajte nový alebo zmenený text a ťuknite na tlačidlo Hotovo Ikona Hotovo .

 4. Ťuknite na položku Prezentácia Ikona prezentácie .

Pridanie poznámky do snímky

 1. V prezentácii ťuknite na snímku, do ktorej chcete pridať poznámku, a potom ťuknite na ľubovoľné miesto v oblasti poznámok pod snímkou. (Ak používate režim zobrazenia na šírku, oblasť poznámok zobrazíte rýchlym pohybom prsta nahor.)

 2. Napíšte poznámku a ťuknite na tlačidlo Hotovo Ikona Hotovo .

 3. Ak chcete upraviť existujúcu poznámku, ťuknite na poznámku, zadajte zmeny a potom ťuknite na tlačidlo Hotovo Ikona Hotovo .

Uloženie prezentácie

 1. V zmenenej prezentácii ťuknite na položky Viac Ikona Viac ikon > Uložiť.

 2. Ak ju chcete uložiť s novým názvom, ťuknite na položky Viac Ikona Viac ikon > Uložiť ako.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru a ťuknite na zoznam Miesto uloženia > OneDrive alebo Telefón > Uložiť.

Odoslanie prezentácie e-mailom

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Office Ikona Office .

 2. Na vyhľadanie prezentácie, ktorú chcete odoslať, vykonajte niektorú z týchto akcií:

  • Ak ide o prezentáciu, ktorú ste už otvorili, rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Nedávne.

  • Rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Umiestnenia a ťuknite na umiestnenie, v ktorom sa nachádza daná prezentácia.

  • Ťuknite na tlačidlo Hľadať Ikona Hľadať a vyhľadajte prezentáciu.

 3. Ťuknite na prezentáciu a podržte ju, ťuknite na tlačidlo Zdieľať a potom ťuknite na názov e-mailového konta.

 4. Do e-mailu pridajte príjemcu a všetky ostatné informácie a ťuknite na tlačidlo Odoslať Ikona odoslania e-mailu .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×