Používanie Plannera v aplikácii Microsoft Teams

Ak používate Microsoft Teams, môžete organizovať úlohy pridávaním jednej alebo viacerých kariet Plannera do kanálu tímu. Na pláne potom môžete pracovať, prípadne ho odobrať či odstrániť, v rámci aplikácie Teams alebo prostredníctvom Plannera pre web.

Zistite, ako na to:

Pridanie karty Plannera do kanálu tímu

 1. Vyberte v kanáli tímu položku Pridať kartu +.

  Snímka obrazovky s ponukou v aplikácií Teams ukazujúcou na položku + na pridanie karty

 2. V dialógovom okne Pridať kartu vyberte položku Planner.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Pridať kartu v aplikácii Teams

 3. V dialógovom okne Planner vyberte:

  • Vytvoriť nový plán, ak chcete vytvoriť nový plán Plannera a pridať ho ako kartu k tomuto kanálu.

  • Použitie existujúceho plánu, ak chcete vybrať existujúci plán Plannera a pridať ho ako kartu k tomuto kanálu.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Karta Planner v aplikácii Teams

 4. Vyberte, či chcete uverejniť na kanáli informácie o karte, a potom vyberte položku Uložiť.

  Karta sa pridá k ostatným kartám v kanáli tímu a na paneli budete môcť začať pridávať úlohy.

  Snímka obrazovky s novopridanou kartou plánu v aplikácii Teams

 5. Zopakovaním postupu môžete v kanáli pridávať ľubovolné množstvo plánov.

Práca na pláne v aplikácii Teams

Po pridaní plánu v aplikácii Teams ho budete môcť začať používať dvomi spôsobmi:

 • Na karte Plannera v kanáli:    Môžete vykonávať základné akcie Plannera, ako napríklad pridanie sektorov, úloh, priradení a ďalšie. Ak chcete používať rozšírené funkcie Plannera, ako napríklad Grafy a Plány, budete musieť otvoriť plán v Planneri pre web. Nasleduje zoznam akcií plánu v aplikácii Teams a v Planneri pre web.

 • Osobná aplikácia Planner:    V ľavom stĺpci aplikácie Teams vyberte položku Ďalšie možnosti... a potom vyberte položku Planner.

  Ponuka aplikácií v aplikácii Teams, výber aplikácie Planner.

  Na karte Moje úlohy si môžete pozrieť všetky svoje priradené úlohy v Planneri. Karty Nedávne a Všetky obsahujú plány vytvorené v aplikácii Teams, ktoré ste nedávno zobrazovali, a zoznam všetkých plánov, na ktorých sa podieľate v aplikácii Teams. Výberom položky Informácie zobrazíte podrobnejšie informácie o aplikácii Planner v aplikácii Teams.

  Zobrazenie aplikácie Planner v aplikácii Teams, zobrazujú sa iba karty

Akcie plánu v aplikácii Teams a v Planneri pre web

Nižšie nájdete prehľad funkcií, ktoré sú k dispozícii pri zobrazení prostredníctvom aplikácie Teams a zobrazení prostredníctvom Plannera pre web. Ďalšie informácie o funkciách Plannera a možnostiach práce s nimi nájdete v Pomocníkovi pre Microsoft Planner.

Funkcie

Karta v aplikácii Teams

Planner pre web

Vytvorenie plánu

Áno

Áno

Pridanie úloh do plánu

Áno

Áno

Vytvorenie kontajnerov

Áno

Áno

Pridanie kontrolného zoznamu k úlohe

Áno

Áno

Komentovanie úlohy

Áno

Áno

Nastavenie a aktualizácia priebehu úloh

Áno

Áno

Odstránenie úlohy

Áno

Áno

Použitie označení na úlohy

Áno

Áno

Nastavenie obrázka ukážky pre úlohu

Priloženie súborov, fotografií alebo prepojení k úlohám

Áno

Áno

Pridanie počiatočného dátumu a termínu dokončenia

Áno

Áno

Priraďovanie osôb k úlohám

Áno

Áno

Pridanie plánov medzi obľúbené

Nie

Áno

Odstránenie plánu

Nie

Áno

Zobrazenie priebehu plánu

Nie

Áno

Prijímanie e-mailov o úlohách

Nie

Áno

Pridanie ľudí do plánu

Nie na úrovni plánu

Áno na úrovni kanálu z aplikácie Teams

Áno

Zobrazenie úloh v kalendári

Nie

Áno

Otvorenie plánu vytvorenom v aplikácii Teams v Planneri alebo v Teams

Po vytvorení plánu v kanáli aplikácie Teams je možné tento plán otvoriť Planneri pre web aj v aplikácii Teams.

Otvorenie plánu v Planneri pre web

 • Z webovej lokality Office365.com:    Prihláste sa na lokalitu office365.com, vyberte spúšťač aplikácií a potom vyberte položku Planner. V centre Plannera posúvaním vyhľadajte svoj plán v časti Nedávne plány alebo Všetky plány.

  Snímka obrazovky s dlaždicou plánu v časti Naposledy otvorené plány zobrazujúca plán vytvorený v aplikácii Teams, ako aj tím a kanál, ku ktorým patrí.

  Po vytvorení plánu v aplikácii Teams sa názvy tímu a kanála tímu zobrazia pod názvom plánu v tomto formáte: tím > kanál tímu. (Ak bol váš plán vytvorený skôr ako vo februári 2018, tieto názvy sa nebudú zobrazovať, kým člen plánu neotvorí plán v aplikácii Teams po tomto dátume.) V Planneri pre web otvoríte plán výberom dlaždice s plánom.

  Poznámka: V minulosti bolo ťažké dostať sa z webovej lokality Office365.com k plánom vytvoreným v aplikácii Teams. Niekedy nebolo možné nájsť požadovaný plán, alebo ak sa aj našiel, zobrazoval sa ako prázdny. V súčasnosti sa všetky plány vytvorené v aplikácii Teams zobrazujú v centre Plannera. Ak nájdete prázdny plán priradený k vášmu tímu, je možné, že ide o zástupný plán, ktorý sa vytvoril pri vytvorení tímu. Ak ide o zástupný plán, názov tímu ani kanála tímu sa nemusí zobraziť na dlaždici plánu v časti Všetky plány.

 • Z karty plánu v aplikácii Teams:    V aplikácii Teams vyberte tím a kanál tímu a vyberte požadovanú kartu plánu. Úplne napravo od kariet vyberte ikonu Prejsť na webovú lokalitu.

  Snímka obrazovky s ponukou kanála aplikácie Teams s ikonou Prejsť na webovú lokalitu

  Otvorí sa okno prehliadača s plánom otvorenom v Planneri pre web.

Otvorenie plánu v aplikácii Teams

 • Na karte kanála, kde ste ho vytvorili:    V aplikácii Teams vyberte tím a kanál tímu a potom vyberte kartu plánu.

 • Z osobnej aplikácie Planner:    V ľavom stĺpci aplikácie Teams vyberte položku Ďalšie možnosti... , a potom vyberte položku Planner. Vyberte položku Všetky a posúvaním vyhľadajte požadovaný plán.

 • Z Plannera pre web:    V Planneri pre web vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Prejdite do centra Plannera a posúvaním vyhľadajte svoj plán v časti Nedávne plány alebo Všetky plány. Na dlaždici plánu vyberte položku ... a potom položku Otvoriť v aplikácii Microsoft Teams.

  • Vyhľadajte a otvorte plán v Planneri pre web. V hornej časti plánu vyberte položku ... a potom položku Otvoriť v aplikácii Microsoft Teams.

Odobratie karty Plannera alebo odstránenie plánu

Po dokončení práce s kartou Plannera v aplikácii Teams ju môžete buď odstrániť z kanála vášho tímu, ale zachovať základný plán, alebo ju môžete odstrániť z kanála vášho tímu a zároveň natrvalo odstrániť pôvodný plán.

 1. V kanáli vášho tímu vyberte kartu Plannera, ktorú chcete odstrániť alebo odobrať, vyberte šípku vedľa názvu karty a vyberte položku Odstrániť.

  Snímka obrazovky s rozbaľovacou ponukou karty a výberom položky Odstrániť

 2. V dialógovom okneOdstrániť:

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Odstrániť kartu v aplikácii Teams

  • Odstránenie plánu z kanála tímu: Zrušte začiarknutie políčka Tento plán a všetky jeho úlohy sa natrvalo odstránia. Tieto údaje sa nedajú obnoviť. Toto políčko by nemalo byť začiarknuté, keď otvoríte dialógové okno. Plán sa prestane zobrazovať v aplikácii Teams, ale bude sa naďalej zobrazovať v Planneri pre web.

  • Odobratie a odstránenie plánu: Začiarknite políčko Tento plán a všetky jeho úlohy sa natrvalo odstránia. Tieto údaje sa nedajú obnoviť. Plán sa prestane zobrazovať v aplikácii Teams aj v Planneri pre web.

 3. Vyberte položku Odstrániť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×