Používanie OneNotu vo Windows Phone

Najlepšie na ukladaní onenotových poznámkových blokov v cloude je to, že k poznámkam môžete získať prístup zo všetkých svojich zariadení vrátane Windows Phonu. 

Otvorený súbor OneNotu

Synchronizácia existujúceho poznámkového bloku

 1. Ak sa váš Poznámkový blok ešte nenachádza v cloude, premiestnite Poznámkový blok OneNotu do OneDrivu.

 2. V telefóne sa prihláste pomocou rovnakého konta Microsoft , ktoré ste použili pri nastavovaní služby OneDrive.

 3. V telefóne prejdite do zoznamu aplikácií a ťuknite na položku OneNote (Ak používate Windows Phone 7, ťuknutím na položku Office zobrazte poznámky programu OneNote).

Poznámkové bloky, ktoré ste uložili, sa zobrazia v aplikácii OneNote v telefóne OneDrive. Vaše poznámky sa synchronizujú automaticky a môžete si tiež vybrať možnosť synchronizácie z telefónu manuálne vždy, keď budete chcieť. Z ľubovoľného poznámkového bloku, sekcie alebo strany v telefóne ťuknite na tlačidlo Ďalšie (...) v dolnej časti obrazovky a potom ťuknite na položku synchronizovať.

Vytvorenie novej poznámky

 1. Otvorte aplikáciu OneNote Ikona OneNote v telefóne.

 2. Ťuknite na položku nové Ikona nového dokumentu .

 3. Ak chcete pridať názov, ťuknite do oblasti názvu a zadajte názov.

 4. Ťuknite pod názov a napíšte poznámky.

  Ak máte v telefóne nastavené konto Microsoft , zmeny sa uložia do predvoleného poznámkového bloku v OneDrive. Ak sa v OneDrive nenachádza predvolený Poznámkový blok, vytvorí sa nový poznámkový blok s názvom môj Poznámkový blok a vaše poznámky sa tu uložia. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia dokumentov s OneDrivom.

  Ak v telefóne nemáte nastavené konto Microsoft, zmeny sa uložia v telefóne v sekcii Rýchle poznámky.

  Poznámky: 

  • OneNote ukladá zmeny automaticky, preto sa nemusíte obávať straty práce, keď prejdete zo strany vo OneNote, alebo keď stlačíte tlačidlo Späť Tlačidlo Predchádzajúce alebo spustiť Hardvérové tlačidlo Domovská obrazovka v telefóne.

  • Ak názov nezadáte, ako názov sa použije prvý riadok textu v poznámke.

Otvorenie poznámky

 1. V zozname aplikáciíťuknite na položku OneNote Ikona OneNote .

 2. Ťuknutím poznámku otvorte. Ak poznámku nevidíte, vykonajte aspoň jednu z týchto akcií:

  • Ťuknite na tlačidlo Hľadať Ikona tlačidla Hľadať , zadajte slovo alebo dva, ktoré môžu byť v poznámke, a potom ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať . Ťuknutím na stranu ju otvoríte.

  • Ak sa na obrazovke OneNote zobrazí zoznam poznámkových blokov, ťuknite na poznámkový blok, ktorý obsahuje poznámku, prejdite na danú stranu a ťuknutím ju otvorte. Zobrazené poznámkové bloky sa môžu nachádzať v telefóne, OneDrive, na lokalite Microsoft SharePoint 2010 alebo novšej, alebo na lokalite SharePoint Online, ktorá je k dispozícii v balíku Microsoft Office 365.

  • Ťuknutím na položku nedávne Ikona nedávno zapísaných poznámok zobrazíte zoznam naposledy otvorených poznámok a ťuknutím na stranu ju otvorte.

 3. Ak chcete zobraziť iné časti poznámky, posúvajte jej obsah pohybom prsta nahor alebo nadol, alebo ho sťahovaním a rozťahovaním prstov približujte alebo vzďaľujte.

  Tipy: 

  • Aplikácia OneNote vo Windows Phone neobsahuje všetky funkcie vo OneNote pre web alebo počítačovú aplikáciu OneNote (OneNote 2016). Ak má Poznámka obsah, ktorý nie je k dispozícii v aplikácii OneNote Phone, môžete poznámku otvoriť a zobraziť v telefóne, ale nepodporovaný obsah sa nezobrazí.

  • Ak otvoríte súbor OneNotu, ktorý bol priložený k e-mailu, tento súbor nemôžete v telefóne uložiť ani upraviť.

  • Ak chcete otvoriť poznámku, ktorá je v zatvorenom poznámkovom bloku, ťuknutím na poznámkový blok v sekcii Zatvorené poznámkové bloky blok otvorte a prejdite na poznámku alebo ju vyhľadajte.

Pripnutie poznámky na obrazovku Štart

Máte Poznámkový blok, v ktorom sa nachádza veľa, ako je napríklad jedna s vaším zoznamom úloh? Pripnite ju na domovskú obrazovku , aby ste ju mohli rýchlo otvoriť.

 • Vo OneNote stlačte a podržte poznámku a potom ťuknite na položku Pripnúť na obrazovku Štart.

Vytvorenie zoznamu úloh

 1. Ťuknite na text poznámky, ťuknite na položku Ikona Úloha a potom zadajte prvú položku.

 2. Ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať a zadajte druhú položku.

 3. Ak chcete zoznam úloh dokončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať .

Vytvorenie iných typov zoznamov

 1. Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, v poznámke ťuknite na položku zoznam Ikona zoznamu s odrážkami a potom zadajte prvú položku.

 2. Ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať a zadajte druhú položku.

 3. Ak chcete zoznam s odrážkami dokončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať .

 4. Ak chcete vytvoriť nový číslovaný zoznam, ťuknite na položku viac Ikona Viac Ikona Viac číslovaný zoznama potom zadajte prvú položku.

Vložiť obrázok

 1. V poznámke ťuknite na položku Ikona vloženia obrázka obrázka .

 2. Vyberte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete nasnímať nový obrázok a vložiť ho, ťuknite na položku Ikona Fotoaparát kamery , stlačte tlačidlo fotoaparátu alebo ťuknutím na obrazovku vytvorte obrázok a potom ťuknite na položku prijať.

   Tip: Ak fotografujete tabule, jedálne lístky, vývesky alebo miesta, ktoré obsahujú množstvo textu, vyskúšajte Office Lens. Office Lens narovná obrázky, odstráni tiene a odošle obrázky priamo do OneNotu. Je bezplatná a je k dispozícii vo Windows Phone Obchode.

  • Ak chcete vložiť existujúci obrázok, ťuknite na album obsahujúci obrázok, ktorý chcete vložiť, ťuknite na obrázok (alebo obrázky) a potom ťuknite na položku hotovo Ikona Hotovo .

Tip: Chcete vytvoriť novú poznámku s obrázkami, ktoré ste nasnímali telefónom? V zozname aplikácií ťuknite na položku fotografie Ikona Fotografie > roll fotoaparátuVyberte položku Ikona Vybrať > ťuknite na obrázky, ktoré chcete zahrnúť do poznámkyzdieľať Ikona Zdieľať > OneNote.

Zaznamenávanie zvukových poznámok

 1. V poznámke ťuknite na položku zvukové Ikona nahrávania zvuku .

 2. Vyslovte a nahrajte požadovaný obsah.

 3. Po skončení ťuknite na tlačidlo Zastaviť.

 4. Ak chcete zvukový záznam prehrať, ťuknite na tlačidlo Zvuková poznámka Ikona Zvuková poznámka .

Formátovanie textu

 1. V poznámke ťuknite na slovo a potom myšou presuňte krúžky na všetkých koncoch vybraného textu tak, aby výber obsahoval prvé aj posledné slovo, ktoré chcete formátovať.

 2. Ťuknite na položku viac Ikona Viac Ikona Viac Formát.

 3. V časti Formátťuknite na formátovanie textu, ktoré chcete použiť: tučné Ikona Tučné , kurzíva Ikona Kurzíva , podčiarknutie Ikona Podčiarknutie alebo prečiarknuté Ikona Prečiarknutie .

 4. Ak chcete zastaviť formátovanie textu, ťuknite za vybratý text, ťuknite na položku viac Ikona Viac Ikona Viac Formáta potom ťuknutím na ikonu formátovania, ktoré sa práve používa na jeho vypnutie.

Tip: Môžete použiť viac možností formátovania. Stačí vybrať text, ktorý chcete formátovať, ťuknite na položku viac Ikona Viac Ikona Viac Formáta potom vyberte prvú možnosť formátovania. Potom ťuknite na položku viac Ikona Viac Ikona Viac Formátovanie a vyberte inú možnosť formátovania.

Vytvorenie novej strany

 • Na obrazovke OneNotu ťuknite na Poznámkový blok (môže byť otvorený alebo zatvorený), ťuknite na sekciu a potom na položku nové Ikona nového dokumentu .

Odstránenie strany

 1. Ťuknite na stranu, podržte ju a potom ťuknite na položku Odstrániť.

 2. V okne s hlásením Chcete odstrániť stranu? ťuknite na tlačidlo Áno.

  Ak je poznámkový blok uložený v službe OneDrive alebo SharePointe, strana sa odstráni v telefóne aj na serveri.

  Tipy: 

  • Ak chcete odstrániť otvorenú stranu, ťuknite na položku viac Ikona Viac Ikona Viac odstrániťÁno na potvrdenie.

  • Môžete odstrániť aj viacero strán naraz. V sekcii s stránkami, ktoré chcete odstrániť, ťuknite na položku viac Ikona Viac Ikona Viac Vyberte položku strany. Ťuknite na strany, ktoré chcete odstrániť, ťuknite na položku odstrániť Ikona Odstrániť > odstrániť , čím potvrdíte.

Odoslanie poznámky e-mailom

 1. Vo OneNote otvorte poznámku, ktorú chcete odoslať ako prílohu e-mailu.

 2. Ťuknite na položku viac Ikona Viac Ikona Viac zdieľaťa potom ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť na odoslanie poznámky.

 3. Do e-mailu pridajte príjemcu a všetky ostatné informácie a potom ťuknite na položku odoslať Ikona odoslania e-mailu .

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×