Používanie OneNotu vo Windows Phone

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Najlepšie na ukladaní onenotových poznámkových blokov v cloude je to, že k poznámkam môžete získať prístup zo všetkých svojich zariadení vrátane Windows Phonu.

Otvorený súbor OneNotu

Synchronizácia existujúceho poznámkového bloku

 1. Ak Poznámkový blok nie je už v cloude, zo svojho počítača presunúť Onenotový poznámkový blok vo OneDrive.

 2. V telefóne sa prihláste sa pomocou toho istého konta Microsoft ste použili na nastavenie OneDrivu.

 3. V telefóne prejdite do zoznamu aplikácií a ťuknite na položku OneNote (Ak používate Windows Phone 7, ťuknite na položku Office na zobrazenie poznámok programu OneNote).

V aplikácii OneNote v telefóne sa zobrazia poznámkové bloky, ktoré ste uložili vo OneDrive. Poznámky sa synchronizujú automaticky. Kedykoľvek ich môžete synchronizovať aj manuálne v telefóne. V ľubovoľnom poznámkovom bloku, sekcii alebo na strane v telefóne ťuknite na tlačidlo Ďalšie (...) v dolnej časti obrazovky a potom na položku Synchronizovať.

Vytvorenie novej poznámky

 1. Otvorte aplikáciu OneNote Ikona OneNote v telefóne.

 2. Ťuknite na položku Nová Ikona nového dokumentu .

 3. Ak chcete pridať názov, ťuknite do oblasti názvu a zadajte názov.

 4. Ťuknite pod názov a napíšte poznámky.

  Ak máte v telefóne nastavené konto Microsoft , zmeny sa uložia v predvolenom poznámkovom bloku na OneDrive. Ak nie je predvolený Poznámkový blok na OneDrive, vytvorí sa nový poznámkový blok s názvom Môj Poznámkový blok a sa uložia poznámky. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia dokumentov s OneDrivom.

  Ak v telefóne nemáte nastavené konto Microsoft, zmeny sa uložia v telefóne v sekcii Rýchle poznámky.

  Poznámky: 

  • OneNote uloží zmeny automaticky, takže nemusíte obávať práce po presunutí na stranu vo OneNote, alebo pri stlačte tlačidlo späť Tlačidlo Predchádzajúce alebo začať Hardvérové tlačidlo Domovská obrazovka tlačidiel v telefóne.

  • Ak názov nezadáte, ako názov sa použije prvý riadok textu v poznámke.

Otvorenie poznámky

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku OneNote Ikona OneNote .

 2. Ťuknutím poznámku otvorte. Ak poznámku nevidíte, vykonajte aspoň jednu z týchto akcií:

  • Ťuknite na tlačidlo Hľadať Ikona Hľadať , zadajte slovo alebo dve, ktoré môže byť v poznámke, a potom ťuknite na tlačidlo enter Ikona Zadať . Ťuknutím otvorte stranu.

  • Ak sa zobrazí zoznam poznámkových blokov na obrazovke OneNote ťuknite na Poznámkový blok, ktorý obsahuje poznámky, prejdite na túto stránku a potom ťuknite na položku otvoriť. Poznámkové bloky, ktoré sa zobrazujú môže byť v telefóne, OneDrive, Microsoft SharePoint 2010 alebo novší lokality alebo lokality SharePoint Online, ktorá je k dispozícii so službami Microsoft Office 365.

  • Ťuknite na položku Naposledy použité Ikona nedávno zapísaných poznámok zobrazíte zoznam poznámok naposledy otvorených a potom ťuknite na stránku a otvorte ho.

 3. Ak chcete zobraziť iné časti poznámky, posúvajte jej obsah pohybom prsta nahor alebo nadol, alebo ho sťahovaním a rozťahovaním prstov približujte alebo vzďaľujte.

  Tipy: 

  • Aplikáciu OneNote na váš Windows Phone neobsahuje všetky funkcie v Aplikácii OneNote Web App alebo počítačovú aplikáciu OneNote (OneNote 2016). Ak poznámku obsah, ktorý nie je k dispozícii v aplikácii OneNote telefón, stále môžete otvoriť poznámky a zobraziť v telefóne, ale nepodporovaný obsah sa nezobrazí.

  • Ak otvoríte súbor OneNotu, ktorý bol priložený k e-mailu, tento súbor nemôžete v telefóne uložiť ani upraviť.

  • Ak chcete otvoriť poznámku, ktorá je v zatvorenom poznámkovom bloku, ťuknutím na poznámkový blok v sekcii Zatvorené poznámkové bloky blok otvorte a prejdite na poznámku alebo ju vyhľadajte.

Pripnutie poznámky na obrazovku Štart

Už používate veľa, ako je so svojím zoznamom úloh v nej poznámky? Pripnúť na domovskú obrazovku tak, aby ste mohli rýchlo otvoriť.

 • Vo OneNote stlačte a podržte poznámku a potom ťuknite na položku Pripnúť na obrazovku Štart.

Vytvorenie zoznamu úloh

 1. Ťuknite na text poznámky, ťuknite na položku Úloha Ikona Úloha a zadajte prvú položku.

 2. Ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať a zadajte druhú položku.

 3. Ak chcete zoznam úloh dokončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať .

Vytvorenie iných typov zoznamov

 1. Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, v poznámke ťuknite na položku Zoznam Ikona zoznamu s odrážkami a zadajte prvú položku.

 2. Ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať a zadajte druhú položku.

 3. Ak chcete zoznam s odrážkami dokončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo Enter Ikona Zadať .

 4. Ak chcete vytvoriť nový zoznam s odrážkami, ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Číslovaný zoznam a potom zadajte prvú položku.

Vloženie obrázka

 1. V poznámke ťuknite na položku Obrázok Ikona vloženia obrázka .

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete nasnímať nový obrázok a vložiť ho, ťuknite na položku Fotoaparát Ikona Fotoaparát , stlačením tlačidla fotoaparátu alebo ťuknutím na obrazovku nasnímajte obrázok a potom ťuknite na položku Prijať.

   Tip: Ak fotografovaní tabúľ, ponúk, znakov alebo čohokoľvek s množstvom textu, skúste Office Lens. Office Lens narovná obrázky, dostane zbaviť tiene a odošle obrázky priamo do programu OneNote. Je bezplatná a je k dispozícii z Windows Phone obchodu.

  • Ak chcete vložiť existujúci obrázok, ťuknite na album s obrázkom, ktorý chcete vložiť, ťuknite na obrázok (alebo obrázky) a potom ťuknite na tlačidlo Hotovo Ikona Hotovo .

Tip: Chcete vytvoriť novú poznámku s obrázkami, ktoré ste nasnímali telefónom? V zozname aplikácií ťuknite na položky Fotografie Ikona Fotografie > Z fotoaparátu > Vybrať Ikona Vybrať > ťuknite na obrázky, ktoré chcete pridať do poznámky > Zdieľať Ikona Zdieľať > OneNote.

Zaznamenávanie zvukových poznámok

 1. V poznámke ťuknite na položku Zvuk Ikona nahrávania zvuku .

 2. Vyslovte a nahrajte požadovaný obsah.

 3. Po skončení ťuknite na tlačidlo Zastaviť.

 4. Ak chcete zvukový záznam prehrať, ťuknite na tlačidlo Zvuková poznámka Ikona Zvuková poznámka .

Formátovanie textu

 1. V poznámke ťuknite na slovo a potom myšou presuňte krúžky na všetkých koncoch vybraného textu tak, aby výber obsahoval prvé aj posledné slovo, ktoré chcete formátovať.

 2. Ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Formát.

 3. V časti Formát ťuknite na formátovanie textu, ktoré chcete použiť: Tučné Ikona Tučné , Kurzíva Ikona Kurzíva , Podčiarknuté Ikona Podčiarknutie alebo Prečiarknuté Ikona Prečiarknutie .

 4. Ak chcete ukončiť formátovanie textu, ťuknite za vybratý text, ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Formát a potom ťuknutím na ikonu formátovania, ktoré sa práve používa, toto formátovanie vypnite.

Tip: Môžete použiť viac možností formátovania. Stačí vybrať text na formátovanie, ťuknúť na položky Viac Ikona Viac > Formát a vybrať prvú možnosť formátovania. Potom znova ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Formát a vyberte ďalšiu možnosť formátovania.

Vytvorenie novej strany

 • Na obrazovke OneNote ťuknite na poznámkový blok (môže byť otvorený alebo zatvorený), ťuknite na sekciu a potom na položku Nová Ikona nového dokumentu .

Odstránenie strany

 1. Ťuknite na stranu, podržte ju a potom ťuknite na položku Odstrániť.

 2. V okne s hlásením Chcete odstrániť stranu? ťuknite na tlačidlo Áno.

  Ak je poznámkový blok uložený v službe OneDrive alebo SharePointe, strana sa odstráni v telefóne aj na serveri.

  Tipy: 

  • Ak chcete odstrániť otvorenú stranu, ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Vymazať > Áno na potvrdenie.

  • Môžete odstrániť aj viacero strán naraz. V sekcii so stranami, ktoré chcete odstrániť, ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Vybrať strany. Ťuknite na strany, ktoré chcete odstrániť, a akciu potvrďte ťuknutím na položky Odstrániť Ikona Odstrániť > Odstrániť.

Odoslanie poznámky e-mailom

 1. Vo OneNote otvorte poznámku, ktorú chcete odoslať ako prílohu e-mailu.

 2. Ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Zdieľať a potom ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť na odoslanie poznámky.

 3. Do e-mailu pridajte príjemcu, všetky ostatné informácie a ťuknite na položku Odoslať Ikona odoslania e-mailu .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×