Používanie onenotového poznámkového bloku pre učebné predmety v aplikácii Teams

Používanie onenotového poznámkového bloku pre učebné predmety v aplikácii Teams

Každý triedny tím má svoj vlastný prepojený onenotový poznámkový blok pre učebné predmety. Váš poznámkový blok pre učebné predmety predstavuje digitálny nástroj na ukladanie textu, obrázkov, rukou písaných poznámok, príloh, prepojení, hlasu, videa atď.

Aplikácia Teams poskytuje tieto základné súčasti onenotového poznámkového bloku pre učebné predmety:

 • Student Notebooks (Poznámkové bloky študentov) – súkromný priestor zdieľaný medzi učiteľom a každým jednotlivým študentom. Učitelia majú prístup k poznámkovému bloku každého študenta, zatiaľ čo študenti môžu vidieť len svoje vlastné poznámkové bloky.

 • Content Library (Knižnica obsahu) – priestor určený iba na čítanie, kde môžu učitelia zdieľať so študentmi podklady.

 • Collaboration Space (Priestor na spoluprácu) – priestor, kde môžu všetci vo vašej triede zdieľať a organizovať obsah a vzájomne spolupracovať.

Vyhľadanie poznámkového bloku pre učebné predmety v aplikácii Teams

Poznámkový blok pre učebné predmety vo všeobecnom kanáli je centrálnym miestom na prezeranie a používanie knižnice obsahu, priestoru na spoluprácu a súkromného priestoru každého študenta.

Ak ste zatiaľ nenastavili poznámkový blok pre učebné predmety, pri prvom použití karty Class Notebook (Poznámkový blok pre učebné predmety) vás aplikácia prevedie potrebnými krokmi.

 1. Prejdite do kanála General (Všeobecné) v požadovanej učebni a potom vyberte položku Class Notebook (Poznámkový blok pre učebné predmety). Vyberte poznámkový blok pre učebné predmety vo všeobecnom kanáli

 2. Pridajte alebo upravte strany pomocou rozšíriteľnej ponuky na ľavej strane poznámkového bloku.

Používanie poznámkového bloku pre učebné predmety v kanáli

Pri každom vytvorení nového kanála v triednom tíme sa automaticky vytvorí nová sekcia v priestore na spoluprácu v poznámkovom bloku pre učebné predmety. Všetci študenti a učitelia môžu upravovať onenotové strany a pracovať na nich v kanáli.

 1. Prejdite na triedny tím a vyberte kanál.

 2. Vyberte kartu Notes (Poznámky).

  V ľubovoľnom inom než všeobecnom kanáli vyberte položku Notes (Poznámky), ak chcete otvoriť poznámkový blok pre učebné predmety.

Otvorenie poznámkového bloku pre učebné predmety v zobrazení na celú obrazovku

Výberom ikonyrozbalenia (diagonálna, obojstranná šípka) rozbaľte kartu Class Notebook (Poznámkový blok pre učebné predmety).

Správa nastavení poznámkového bloku pre učebné predmety

Ak chcete spravovať nastavenia svojho poznámkového bloku pre učebné predmety, vedľa názvu tímu vyberte tri bodky označujúce položku More options (Ďalšie možnosti) a potom položku Manage team (Spravovať tím). Tu vyberte položku Settings (Nastavenia) a posuňte sa nadol na položku OneNote Class Notebook (Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety). Použite tieto nastavenia na:

 • úpravu sekcií poznámkových blokov, 

 • kopírovanie prepojenia do poznámkového bloku,

 • vytvorenie skupiny sekcií určených iba pre učiteľov,

 • zamknutie priestoru na spoluprácu,

Správa nastavení poznámkového bloku pre učebné predmety v aplikácii Microsoft Teams

Poznámka: Ak si v poznámkovom bloku pre učebné predmety chcete vytvoriť samostatné povolenia týkajúce sa priestoru na spoluprácu, postupujte podľa týchto krokov. Všetky poznámkové bloky pre učebné predmety, ktoré ste vytvorili v aplikácii Microsoft Teams, budete mať uvedené v časti Co-owned notebooks (Spoluvlastnené poznámkové bloky).

vytváranie úloh so stranami poznámkového bloku pre učebné predmety.

Pripojte strany poznámkového bloku pre učebné predmety ako referenčné materiály k úlohe, alebo určite stranu poznámkového bloku pre učebné predmety, ktorú majú študenti odovzdať. Vytvorenie úlohy použitím strany poznámkového bloku pre učebné predmety:

 1. Pridajte stranu do knižnice obsahu alebo priestoru na spoluprácu vo vašom poznámkovom bloku.

 2. Potom prejdite na kartu Assignments (Priradené úlohy) a stlačte tlačidlo New assignment (Nová priradená úloha).

 3. Vyplňte podrobnosti o úlohe a vyberte položku Specify what students will turn in (Určiť, čo majú študenti odovzdať). V okne, ktoré sa otvorí, vyberte položku Class Notebook (Poznámkový blok pre učebné predmety), prejdite si sekcie svojho poznámkového bloku a vyberte stranu, ktorú chcete priradiť.

 4. Vyberte sekciu v poznámkových blokoch študentov, do ktorých sa má strana distribuovať, napríklad Handouts (Podklady).

 5. Po skončení vyberte položku Assign (Priradiť). Každý študent bude mať kópiu strany vo svojom poznámkovom bloku pre učebné predmety. Túto stranu tiež môže otvoriť a upraviť aj priamo na karte s priradenými úlohami v aplikácii Microsoft Teams.


Poznámka: Neskoré odovzdania musia byť pre úlohy so stranami poznámkového bloku pre učebné predmety zapnuté.

Snímka obrazovky s nástrojom na výber súboru s úlohou v aplikácii Teams a poznámkovým blokom pre učebné predmety a jeho sekciami

Kontrola úloh so stranami poznámkového bloku pre učebné predmety

Otvorte úlohu a stlačte tlačidlo Review (Skontrolovať). Potom vyberte stranu poznámkového bloku pre učebné predmety, ktorú študent odovzdal v časti Student work (Študentské práce), aby sa otvorila v zobrazení na celú obrazovku a mohli ste ju skontrolovať. Ak chcete pridať pripomienky k onenotovej strane študenta, vyberte položku Edit in OneNote Online (Upraviť vo OneNote Online). Vaše zmeny sa automaticky uložia.

Snímka obrazovky s mriežkou na kontrolu úloh a stranami poznámkového bloku pre učebné predmety, ktoré odovzdali študenti

Pripojenie poznámkového bloku pre učebné predmety k predmetom v aplikácii Microsoft Teams

V aplikácii Microsoft Teams môžete s poznámkovým blokom pre učebné predmety pracovať na jeho karte v kanáli General (Všeobecné). Ak chcete vytvoriť a priradiť úlohy vo OneNote a potom ich zosynchronizovať so svojím predmetom v aplikácii Teams, môžete tak urobiť pomocou týchto krokov. Ak si poznámkové bloky pre učebné predmety pripojíte k predmetom, budete medzi týmito aplikáciami môcť bez problémov prechádzať tam aj späť. Je to užitočné, aj keď už pracujete z poznámkového bloku pre učebné predmety, ktorý ste nevytvorili v aplikácii Microsoft Teams, no chcete ho použiť pre predmet.

Otvorenie poznámkového bloku pre učebné predmety v OneNote

Vyberte položku Open in Desktop (Otvoriť na ploche), ak chcete spustiť OneNote a získať prístup ku všetkým vzdelávacím funkciám poznámkového bloku pre učebné predmety.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o používaní poznámkového bloku pre učebné predmety vo OneNote

Používanie OneNotu Online

Používanie poznámkového bloku pre učebné predmety v rôznych aplikáciách

Vyhľadanie nastavení poznámkového bloku pre učebné predmety v aplikácii Microsoft Teams

Ďalšie zdroje pre učiteľov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×