Používanie OneDrivu v telefóne s Windowsom 10

Používanie OneDrivu v telefóne s Windowsom 10

Tento článok je určený pre verziu aplikácie OneDrive pre telefón s Windowsom 10 (verzia 17.X a staršie). Ktorá aplikácia OneDrive?

Pomoc s inými verziami Windowsu nájdete v téme Windows 10 verzia 19.X (pre tablet, XBox One, HoloLens alebo Surface Hub), Windows Phone 8.1, Windows Phone 7 alebo v ďalších témach Pomocníka pre OneDrive.

Tu sú najbežnejšie úlohy a funkcie v aplikácii OneDrive v telefóne s Windowsom 10. Ak potrebujete pomoc s používaním aplikácie OneDrive v ostatných zariadeniach s Windowsom 10, pozrite si tému Používanie OneDrivu vo Windowse 10 (tablet, XBox One, HoloLens alebo Surface Hub).

Mnohé úlohy vyriešite rýchlejšie, ak použijete klávesové skratky. Všetky klávesové skratky pre OneDrive nájdete v téme Klávesové skratky v aplikácii OneDrive pre Windows 10.

Poznámka: V zariadení Xbox je aplikácia k dispozícii iba na čítanie. V zariadení Xbox môžete zobraziť fotografie a videá, ale nemôžete ich tam pridať.

Ak chcete pridať osobné konto, zadajte na stránke prihlásenia svoje konto Microsoft. Ak chcete pridať konto OneDrive for Business, zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate vo vašej spoločnosti, škole alebo inej organizácii.

Poznámky: 

 • Ak máte problém s prihlásením do pracovného alebo školského konta, skúste sa prihlásiť na lokalite OneDrive.com alebo sa obráťte na IT oddelenie.

 • Ak chcete heslo služby OneDrive zmeniť alebo si chcete vytvoriť nové, prihláste sa do svojho konta online na stránke account.microsoft.com/security.

Môžete mať aj osobné konto aj OneDrive for Business konto. Ak chcete pridať ďalšie konto:

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive a vyberte ponuku Ponuka OneDrivu v ľavej hornej časti obrazovky.

 2. Vyberte položku Nastavenia konta.

 3. Vyberte položku Pridať konto.

 4. Vyberte možnosť Konto Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) alebo Pracovné alebo školské konto (priradené vašou organizáciou).

 5. Vyberte ikonu + a potom na prihlasovacej obrazovke zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré používate vo svojom konte Microsoft alebo vo svojej spoločnosti, škole či inej organizácii.

  Ak vaša organizácia používa SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2019, proces prihlasovania je iný ako pri službách Office 365. Na prihlasovacej obrazovke vyberte položku Máte URL adresu servera SharePoint? Potom zadajte webovú adresu svojho servera SharePoint a pokračujte v prihlasovaní. Webová adresa, známa aj ako URL adresa, môže vyzerať napríklad takto http://portal.

Poznámky: 

 • Ak sa chcete prihlásiť do aplikácie OneDrive for Business, vaša organizácia musí mať oprávnený plán predplatného služieb SharePoint Online alebo Office 365, prípadne musí mať vlastné nasadenie pre SharePoint Server.

 • V rámci tej istej organizácie sa nemožno prihlásiť pomocou viacerých pracovných alebo školských kont.

Ak máte problém s prihlásením pomocou konta OneDrive for Business, skúste sa prihlásiť na stránke https://portal.office.com/onedrive pomocou webového prehliadača z telefónu alebo sa obráťte na svoje IT oddelenie.

Vaša aplikácia OneDrive vo Windowse 10 vám umožňuje prihlásiť sa do osobného konta OneDrive a OneDrive for Business a potom prepínať medzi kontami, ktoré ste pridali.

Vyberte ponuku Ponuka OneDrivu v hornej časti obrazovky a potom vyberte konto, ktoré chcete použiť.

Poznámka: Ak chcete pridať ďalšie konto, vyberte položky Nastavenie kontaPridať konto.

Pri nahrávaní a ukladaní všetkých typov súborov vrátane dokumentov, fotografií, videí a hudobných súborov do aplikácie OneDrive postupujte podľa tých istých krokov.

 1. V aplikácii OneDrive vyberte v priečinku, do ktorého chcete pridať fotografie, položku Pridať Pridanie fotografie .

 2. Vyberte položku Nahrať Ikona nahratia pre OneDrive pre Windows 10 Mobile .

 3. V okne Výber aplikácie vyberte zdroj súboru, ktorý chcete nahrať, napríklad Toto zariadenie alebo aplikáciu svojho telefónu Fotografie.

  Poznámky: 

  • V počítači s Windowsom 10 sa v dialógovom okne Otvoriť zobrazia súbory v počítači. Vyhľadajte súbory, ktoré chcete nahrať, a kliknite na možnosť Otvoriť.

  • Ak je vo vašom telefóne nastavené automatické ukladanie fotografií do služby OneDrive, aplikácia Fotografie v telefóne zobrazuje fotografie zo služby OneDrive, ako aj tie fotografie v telefóne, ktoré ešte nahraté neboli. Ak nahráte fotografiu, ktorá sa už vo OneDrive nachádza, vytvorí sa jej duplikát.

 4. Nájdite súbor, ktorý chcete nahrať, vyberte ho a potom vyberte položku OK OK .

Tip: Fotografie a videá zo svojho telefónu môžete nahrávať do priečinka OneDrive vo svojom počítači aj pomocou Prieskumníka alebo importovaním s aplikáciou Fotografie. Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou dátového kábla telefónu alebo pripojením cez Wi-Fi alebo Bluetooth.

Poznámka: Nahrávanie z fotoaparátu je možné používať len v jednom konte naraz.

 1. V aplikácii OneDrive vyberte položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenie Nastavenie OneDrivu > Nahrávanie z fotoaparátu.

 2. V časti Nahrávanie z fotoaparátu nastavte prepínač do polohy Zapnuté.

  Ak chcete automaticky nahrávať aj videá, ktoré nasnímate so svojím telefónom, prepnite prepínač ponuky Zahrnúť videá do polohy Zapnuté.

  Tip: Videá môžete nahrať automaticky iba v prípade, ak je zapnutá aj funkcia Nahrávanie z fotoaparátu.

 3. V časti Konto na zálohovanie fotoaparátu otvorte ťuknutím zoznam a vyberte konto OneDrive, do ktorého chcete fotografie nahrať.

Tip: Ak používate pripojenie na internet účtované podľa objemu údajov, napríklad mobilné dátové pripojenie, nastavte prepínač Nahrávanie cez pripojenia účtované podľa objemu údajov do polohy Vypnuté. Ak vaše pripojenie nie je účtované podľa objemu údajov (ako väčšina pripojení cez Wi-Fi siete), môžete tento prepínač nastaviť do zapnutej polohy.

Môžete vyhľadať názvy súborov alebo priečinkov, text v súboroch, a dokonca aj text a značky vo fotografiách. Vyberte položku Hľadať Hľadanie vo OneDrive a zadajte požadovaný výraz do poľa Hľadať.

Priečinky môžete pridať v zobrazení Súbory a aj v ľubovoľnom inom priečinku vo OneDrive.

 1. Po prihlásení pomocou konta Microsoft v aplikácii OneDrive v zobrazení Súbory vyberte položku Priečinok. (Ak ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta, v zobrazení Súbory vyberte položku Nové a potom položku Priečinok.)

 2. Zadajte názov nového priečinka a potom vyberte položku OK OK .

 1. V aplikácii OneDrive vyberte položku Vybrať Výber súborov , potom začiarknite políčko jedného alebo viacerých súborov, ktoré chcete premiestniť, vyberte položku Zobraziť viac Zobraziť viac a potom vyberte položku Premiestniť Premiestnenie súborov .

 2. Na zobrazenom paneli v časti Premiestniť položku do vyberte priečinok, do ktorého chcete premiestniť súbory, a potom vyberte položku Premiestniť.

  (Ak ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta, v časti Miestavyberte položku Váš OneDrive, potom vyberte priečinok, do ktorého chcete premiestniť súbory, a potom vyberte položku Premiestniť sem.)

  Tip: Ak chcete pre premiestňované súbory vytvoriť nový priečinok, vyberte položku Nový priečinok.

Ak používate OneDrive, môžete získať prístup k svojim SharePoint súborom v mobilnej aplikácii bez toho, aby ste museli opustiť OneDrive. Lokality SharePoint, ktoré ste nedávno používali alebo ktoré sledujete, sa zobrazia v zozname, ktorý sa nachádza pod názvom vašej organizácie. Tiež budete môcť v zozname vidieť vaše skupiny v Office 365, pretože každá skupina bude mať svoju vlastnú tímovú lokalitu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie SharePoint súborov vo OneDrive.

V aplikácii OneDrive otvorte priečinok, ktorý chcete zoradiť, a vyberte položku Zoradiť podľa Zoradenie . Položky môžete zoradiť podľa názvu, dátumu alebo veľkosti.

Poznámka: Zoradenie funguje v zobrazení Všetky súbory alebo v priečinku v rámci zobrazenia Všetky súbory. V zobrazeniach Fotografie, DokumentyZdieľané možno zoraďovať iba podľa dátumu.

 1. Vyberte položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Kôš.

 2. Vyberte položku Vybrať Výber súborov , začiarknite políčka súborov, ktoré chcete obnoviť, a potom vyberte položku Obnoviť Ikona obnovenia pre OneDrive pre Windows 10 Mobile .

Súbory odstránené z OneDrive zostávajú v koši OneDrive 30 dní v prípade osobných kont. Do ich uplynutia možno súbory obnoviť do OneDrive, no môžete ich tiež z OneDrive odstrániť natrvalo.

 1. Vyberte položky Ponuka > Kôš.

 2. V zobrazení koša vyberte položku Vyprázdniť kôš.

  (Ak chcete natrvalo odstrániť jednotlivé súbory, vyberte súbory a potom vyberte položku Odstrániť.)

Poznámka: V prípade, že je Kôš plný, najstaršie položky sa automaticky odstránia po troch dňoch. Ak ste prihlásení pomocou svojho pracovného alebo školského konta, položky v Koši sa automaticky odstránia po 93 dňoch, ak správca toto nastavenie nezmenil. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako dlho sa odstránené položky uchovajú v prípade pracovných alebo školských kont.

 1. V aplikácii OneDrive vyberte položku Vybrať Výber súborov a potom začiarknite políčka požadovaných súborov.

  Poznámka: OneDrive vo Windows Phone momentálne neumožňuje sťahovanie priečinkov ani onenotových poznámkových blokov.

 2. Vyberte položku Ďalšie a potom položku Stiahnuť Stiahnutie súboru . (Tiež môžete vybrať súbor, ktorý chcete stiahnuť, podržať na ňom prst a potom vybrať položku Stiahnuť.)

 3. Vyhľadajte a otvorte priečinok v zariadení, do ktorého chcete položky stiahnuť, a vyberte položku Uložiť Dokončenie pridávania .

  Poznámka: V počítači s Windowsom 10 vyhľadajte a otvorte priečinok, do ktorého chcete položky stiahnuť, a kliknite na položku Vybrať priečinok.

V aplikácii OneDrive vyberte položku Vybrať Výber súborov , začiarknite políčko pri súbore alebo priečinku, ktorý chcete zdieľať, a potom vyberte položku Zdieľať Zdieľanie súboru .

Ak chcete niečo zdieľať len s niektorými konkrétnymi osobami, vyberte položku Pozvať ľudí alebo Odoslať súbory.

Ak chcete niečo zdieľať s mnohými ľuďmi, napríklad prostredníctvom sociálnych médií alebo cez blogový príspevok, vyberte položku Zdieľať prepojenie.

Pozvanie ľudí na zdieľanie

 1. Vyberte položky Zdieľať Zdieľanie súboru > Pozvať ľudí.

 2. V časti Pozvanie ľudí zadajte požadované mená alebo e-mailové adresy. Ďalšie mená pridáte výberom položky Pridať Pridanie fotografie .

  Tip: Skúste prehľadať aj zoznam Naposledy použité kontakty. V ňom sa môže nachádzať osoba, s ktorou chcete zdieľať. Stačí vybrať meno a tejto osobe sa odošle správa s prepojením na zdieľaný súbor.

 3. Ak chcete, aby mohli používatelia pridávať zmeny alebo vykonávať úpravy, začiarknite políčko Povoliť úpravy. Po zrušení začiarknutia tohto políčka budú môcť príjemcovia súbor len čítať.

  Tip: Ak chcete do pozvánky na zdieľanie pridať poznámku, ťuknite na šípku na konci položky Povoliť úpravy, potom vyberte možnosť Pridajte rýchlu poznámku a napíšte to, čo potrebujete.

 4. Vyberte položku OK OK . Príjemcovia získajú e-mailovú správu s prepojením na daný dokument.

Zdieľanie prepojenia

 1. Vyberte položky Zdieľať Zdieľanie súboru > Zdieľať prepojenie.

 2. Označte, či chcete, aby mohli príjemcovia súbor zobraziť a upravovať alebo ho nastavte na možnosť Iba na zobrazenie. V tomto prípade si ho budú môcť len zobraziť.

 3. V zozname Zdieľať vyberte aplikáciu, ktorú chcete na zdieľanie prepojenia použiť. Je možné, že ho budete musieť posunúť nahor, aby ste uvideli všetky možnosti.

Poznámka: Nezabudnite, že každý, kto má prepojenie, môžete dokument otvoriť, stiahnuť a uložiť, ako aj preposlať prepojenie.

Zdieľanie vo forme prílohy

 1. Vyberte položku Zdielať Zdieľanie súboru > Odoslať súbory.

 2. V zozname Zdieľať vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť na odoslanie priloženého súboru.

 3. Následne sa vybratá aplikácia otvorí. Použite ju na zdieľanie súboru.

Poznámka: Vo formáte prílohy je možné zdieľať len samostatné súbory. Ak chcete zdieľať priečinok, použite možnosť Pozvať ľudí alebo Zdieľať prepojenie.

Keď s vami niekto zdieľa súbor alebo priečinok vo OneDrive, v zariadení s Windowsom zvyčajne dostanete e-mailovú správu alebo oznámenie. Ak chcete vyhľadať súbory, ktoré sú s vami zdieľané v aplikácii OneDrive, vyberte položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Zdieľané.

Zobrazenie Zdieľané súbory v aplikácii OneDrive pre Android

Zdieľané zobrazenie obsahuje súbory, ktoré s vami zdieľajú iní používatelia, a súbory, ktoré vy zdieľate s inými používateľmi. Keď ste do služby OneDrive prihlásení pomocou osobného konta, vyberte meno zdieľajúceho účastníka a vyhľadajte súbory, ktoré táto osoba zdieľa.

Poznámka: Zobrazenie Zdieľané vyzerá inak, keď ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie súborov, ktoré s vami zdieľajú iné osoby vo OneDrive.

Označte súbory alebo priečinky ako offline, aby ste ich mohli čítať kedykoľvek, dokonca aj keď nebudete mať pripojenie na internet. Online úpravy v súboroch sa zosynchronizujú pri najbližšom pripojení vášho zariadenia s Windowsom k webu, takže získate najnovšiu verziu súboru.

Poznámky: 

 • Súbory alebo priečinky označené ako offline sú určené len na čítanie a môžete ich upraviť len vtedy, keď ste online. Ak upravíte súbor offline, uloží sa ako nový súbor a pôvodný súbor vo OneDrive sa nezmení.

 • Práca na priečinkoch v režime offline je k dispozícii vo verzii Premium OneDrive s predplatným služieb Office 365.

 1. V aplikácii OneDrive vyberte súbory alebo priečinky, ktoré chcete mať k dispozícii na čítanie offline, a vyberte položku Ponechať offline Snímka obrazovky s ikonou Ponechať offline v aplikácii OneDrive pre Windows 10 .

 2. Súbory alebo priečinky, ktoré sú označené na čítanie offline, majú v zobrazení Zoznam ikonu Ponechať offline. Výberom uvedeného súboru môžete súbor kedykoľvek otvoriť na čítanie.

Tip: Keď súbor alebo priečinok označíte na čítanie offline, OneDrive ho tiež uvedie v zobrazení Offline súbory. Výberom položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Offline okamžite vyhľadáte všetky svoje offline súbory a priečinky.

Ak už nechcete, aby bol súbor alebo priečinok offline, vyberte ho a vyberte položku Len online Snímka obrazovky s ikonou Iba online v aplikácii OneDrive pre Windows 10 .

V aplikácii OneDrive vyberte položku Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenia Nastavenie OneDrivu > Kontá. Na stránke Kontá sa zobrazia všetky kontá pripojené do aplikácie OneDrive s uvedením celkového množstva ukladacieho priestoru a voľného miesta pre každé konto.

Ak sa chcete odhlásiť z osobného konta OneDrive alebo z konta OneDrive for Business, otvorte aplikáciu a vyberte položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenie konta. Vyberte konto, z ktorého sa chcete odhlásiť, a vyberte položku Odhlásiť sa.

Najskôr aktualizujte svoje zariadenie s Windowsom. Potom skontrolujte, či ste nainštalovali všetky dostupné aktualizácie aplikácie. Automaticky sa sťahujú a inštalujú vtedy, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi. Ak chcete zobraziť dostupné aktualizácie, ktoré sa nestiahli:

 1. Otvorte obchod s aplikáciami a potom vyberte položku Aktualizácie.

 2. Ak sú aktualizácie dostupné, vyberte položku Aktualizovať všetko.

Ak máte s aplikáciou aj naďalej problémy, skúste ju odstrániť a potom prejdite do obchodu s aplikáciami a znova ju stiahnite.

Ak sa v aplikácii nezobrazuje súbor, ktorý hľadáte, pozrite si tému Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov v službe OneDrive.

Ak aj po prečítaní informácií na tejto stránke potrebujete ďalšiu pomoc, môžete nás kontaktovať so žiadosťou o technickú podporu pre aplikáciu. 

 1. Vyberte položky Nastavenia a ďalšie > Pomocník.

 2. Vyberte položku Kontaktovať podporu.

 3. Do textového poľa zadajte svoju otázku alebo problém.

 4. Ak chcete, vyberte položku Priložiť denníky. Denníky pomáhajú poskytovať dodatočné informácie, ktoré nám môžu pomôcť vyriešiť problém.

  Poznámka: Denníky sa vytvárajú a ukladajú lokálne v zariadení. Neodosielajú sa automaticky, ale máte možnosť odoslať ich pri nahlasovaní problému. Súbory denníka môžete v zariadení nájsť pomocou Prieskumníka v nasledovnom umiestnení: %LOCALAPPDATA%\Packages\microsoft.microsoftskydrive_8wekyb3d8bbwe\LocalState\logs

 5. Vyberte položku Odoslať.

Aplikáciu OneDrive môžete ohodnotiť alebo získať pomoc potrasením telefónu. V iných zariadeniach získate pomoc výberom položky Poskytnúť pripomienky dostupnej na väčšine stránok Pomocníka.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získať online Pomocníka
Zobrazte si viac stránok podpory pre OneDrive a OneDrive for Business.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

Ikona e-mailovej podpory

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu. Ak chcete kontaktovať podporu pre OneDrive for Business z PC alebo Macu, vyberte ikonu OneDrive v oblasti oznámení alebo na paneli s ponukami a potom vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

OneDrive for Business Správcovia si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive for Business Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive for Business alebo kontaktovať podporu pre Office 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Máte pripomienky?
OneDrive Pomocou funkcie UserVoice môžete navrhnúť funkcie, ktoré by sme mali pridať do aplikácie OneDrive. Hoci nemôžeme zaručiť pridanie konkrétnych funkcií alebo pridanie do istého času, odpovieme na každý návrh, ktorý získa aspoň 500 hlasov.

Prejdite na službu OneDrive UserVoice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×