Používanie OneDrivu vo Windows Phone

Tu sú kroky a tipy na vykonávanie najbežnejších úloh pomocou aplikácie OneDrive pre Windows Phone.

Toto sa vzťahuje na Windows 10 pre PC, telefón, tablet, HoloLens alebo Surface Hub.

Ak chcete pridať osobné konto, zadajte na stránke prihlásenia svoje konto Microsoft. Ak chcete pridať konto OneDrive for Business, zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate vo vašej spoločnosti, škole alebo inej organizácii.

Poznámky: 

 • Ak máte problém s prihlásením do pracovného alebo školského konta, skúste sa prihlásiť na lokalite OneDrive.com alebo sa obráťte na IT oddelenie.

 • Ak chcete heslo služby OneDrive zmeniť alebo si chcete vytvoriť nové, prihláste sa do svojho konta online na stránke account.microsoft.com/security.

Môžete mať aj osobné konto aj OneDrive for Business konto. Ak chcete pridať ďalšie konto:

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive a ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu v ľavej hornej časti obrazovky.

 2. Ťuknite na položku Nastavenie konta.

 3. Ťuknite na položku Pridať konto.

 4. Vyberte možnosť Konto Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) alebo Pracovné alebo školské konto (priradené vašou organizáciou).

 5. Ťuknite na ikonu + a potom na prihlasovacej obrazovke zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré používate vo svojom konte Microsoft alebo vo svojej spoločnosti, škole či inej organizácii.

  Ak vaša organizácia používa SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2019, proces prihlasovania je iný ako pri službách Office 365. Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na položku Máte URL adresu servera SharePoint? Potom zadajte webovú adresu svojho servera SharePoint a pokračujte v prihlasovaní. Webová adresa, známa aj ako URL adresa, môže vyzerať napríklad takto http://portal.

Poznámky: 

 • Ak sa chcete prihlásiť do aplikácie OneDrive for Business, vaša organizácia musí mať oprávnený plán predplatného služieb SharePoint Online alebo Office 365, prípadne musí mať vlastné nasadenie pre SharePoint Server.

 • V rámci tej istej organizácie sa nemožno prihlásiť pomocou viacerých pracovných alebo školských kont.

Ak máte problém s prihlásením pomocou konta OneDrive for Business, skúste sa prihlásiť na stránke https://portal.office.com/onedrive pomocou webového prehliadača z telefónu alebo sa obráťte na svoje IT oddelenie.

Vaša aplikácia OneDrive vo Windowse 10 vám umožňuje prihlásiť sa do osobného konta OneDrive a OneDrive for Business a potom prepínať medzi kontami, ktoré ste pridali.

Ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu v hornej časti obrazovky a potom ťuknite na konto, ktoré chcete použiť.

Poznámka: Ak chcete pridať ďalšie konto, ťuknite na položky Nastavenie kontaPridať konto.

Pri nahrávaní a ukladaní všetkých typov súborov vrátane dokumentov, fotografií, videí a hudobných súborov do aplikácie OneDrive postupujte podľa tých istých krokov.

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite v priečinku, do ktorého chcete pridať fotografie, na položku Pridať Pridanie fotografie .

 2. Ťuknite na položku Nahrať Ikona nahratia pre OneDrive pre Windows 10 Mobile .

 3. V okne Výber aplikácie vyberte zdroj súboru, ktorý chcete nahrať, napríklad Toto zariadenie alebo aplikáciu svojho telefónu Fotografie.

  Poznámky: 

  • V počítači s Windowsom 10 sa v dialógovom okne Otvoriť zobrazia súbory v počítači. Vyhľadajte súbory, ktoré chcete nahrať, a kliknite na možnosť Otvoriť.

  • Ak je vo vašom telefóne nastavené automatické ukladanie fotografií do služby OneDrive, aplikácia Fotografie v telefóne zobrazuje fotografie zo služby OneDrive, ako aj tie fotografie v telefóne, ktoré ešte nahraté neboli. Ak nahráte fotografiu, ktorá sa už vo OneDrive nachádza, vytvorí sa jej duplikát.

 4. Nájdite súbor, ktorý chcete nahrať, vyberte ho a potom ťuknite na položku OK OK .

Tip: Fotografie a videá zo svojho telefónu môžete nahrávať do priečinka OneDrive vo svojom počítači aj pomocou Prieskumníka alebo importovaním s aplikáciou Fotografie. Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou dátového kábla telefónu alebo pripojením cez Wi-Fi alebo Bluetooth.

Poznámka: Nahrávanie z fotoaparátu je možné používať len v jednom konte naraz.

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenie Nastavenie OneDrivu > Nahrávanie z fotoaparátu.

 2. V časti Nahrávanie z fotoaparátu nastavte prepínač do polohy Zapnuté.

  Ak chcete automaticky nahrávať aj videá, ktoré nasnímate so svojím telefónom, prepnite prepínač ponuky Zahrnúť videá do polohy Zapnuté.

  Tip: Videá môžete nahrať automaticky iba v prípade, ak je zapnutá aj funkcia Nahrávanie z fotoaparátu.

 3. V časti Konto na zálohovanie fotoaparátu otvorte ťuknutím zoznam a vyberte konto OneDrive, do ktorého chcete fotografie nahrať.

Tip: Ak používate pripojenie na internet účtované podľa objemu údajov, napríklad mobilné dátové pripojenie, nastavte prepínač Nahrávanie cez pripojenia účtované podľa objemu údajov do polohy Vypnuté. Ak vaše pripojenie nie je účtované podľa objemu údajov (ako väčšina pripojení cez Wi-Fi siete), môžete tento prepínač nastaviť do zapnutej polohy.

Môžete vyhľadať názvy súborov alebo priečinkov, text v súboroch, a dokonca aj text a značky vo fotografiách. Ťuknite na položku Hľadať Hľadanie vo OneDrive a zadajte požadovaný výraz do poľa Hľadať.

Priečinky môžete pridať v zobrazení Súbory a aj v ľubovoľnom inom priečinku vo OneDrive.

 1. V aplikácii OneDrive v zobrazení Súbory ťuknite na položku Pridať Pridanie fotografie a potom ťuknite na položku Nový priečinok Príkaz Nový priečinok v aplikácii OneDrive vo Windows Phone 10 .

 2. Zadajte názov nového priečinka a ťuknite na položku OK OK .

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Vybrať Výber súborov , potom začiarknite políčko jedného alebo viacerých súborov, ktoré chcete premiestniť, ťuknite na položku Zobraziť viac Zobraziť viac a potom na položku Premiestniť Premiestnenie súborov .

 2. V časti Premiestniť položky do ťuknite na priečinok, do ktorého chcete súbory premiestniť, a potom ťuknite na položku Premiestniť OK .

  Tip: Ak chcete pre súbory, ktoré premiestňujete, vytvoriť nový priečinok, ťuknite na možnosť Nový priečinok Príkaz Nový priečinok v aplikácii OneDrive vo Windows Phone 10 .

Ak používate OneDrive, môžete získať prístup k svojim SharePoint súborom v mobilnej aplikácii bez toho, aby ste museli opustiť OneDrive. Lokality SharePoint, ktoré ste nedávno používali alebo ktoré sledujete, sa zobrazia v zozname, ktorý sa nachádza pod názvom vašej organizácie. Tiež budete môcť v zozname vidieť vaše skupiny v Office 365, pretože každá skupina bude mať svoju vlastnú tímovú lokalitu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie SharePoint súborov vo OneDrive.

V aplikácii OneDrive otvorte priečinok, ktorý chcete zoradiť, a ťuknite na položku Zoradiť podľa Zoradenie . Položky môžete zoradiť podľa názvu, dátumu alebo veľkosti.

Poznámka: Zoradenie funguje v zobrazení Všetky súbory alebo v priečinku v rámci zobrazenia Všetky súbory. V zobrazeniach Fotografie, DokumentyZdieľané možno zoraďovať iba podľa dátumu.

 1. Ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Kôš.

 2. Ťuknite na položku Vybrať Výber súborov , začiarknite políčka súborov, ktoré chcete obnoviť, a potom ťuknite na položku Obnoviť Ikona obnovenia pre OneDrive pre Windows 10 Mobile .

Súbory odstránené zo služby OneDrive zostávajú v prípade osobných kont v Koši vo OneDrive 30 dní. Počas tohto obdobia ich môžete obnoviť do služby OneDrive alebo ich z nej natrvalo odstrániť.

 1. Ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Kôš.

 2. V zobrazení Kôš vyberte súbory, ktoré chcete odstrániť.

 3. Ak chcete súbory natrvalo odstrániť, ťuknite na položku Odstrániť Ikona odstránenia pre OneDrive pre Windows 10 Mobile .

Poznámka: V prípade, že je Kôš plný, najstaršie položky sa automaticky odstránia po troch dňoch. Ak ste prihlásení pomocou svojho pracovného alebo školského konta, položky v Koši sa automaticky odstránia po 93 dňoch, ak správca toto nastavenie nezmenil. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako dlho sa odstránené položky uchovajú v prípade pracovných alebo školských kont.

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Vybrať Výber súborov a potom začiarknite políčka požadovaných súborov.

  Poznámka: OneDrive vo Windows Phone momentálne neumožňuje sťahovanie priečinkov ani onenotových poznámkových blokov.

 2. Ťuknite na položku Viac a potom Stiahnuť Stiahnutie súboru . (Tiež môžete ťuknúť na súbor, ktorý chcete stiahnuť, podržať na ňom prst a potom ťuknúť na položku Stiahnuť.)

 3. Vyhľadajte a otvorte priečinok vo vašom zariadení, do ktorého chcete položky stiahnuť, a ťuknite na položku Uložiť Dokončenie pridávania .

  Poznámka: V počítači s Windowsom 10 vyhľadajte a otvorte priečinok, do ktorého chcete položky stiahnuť, a kliknite na položku Vybrať priečinok.

V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Vybrať Výber súborov , začiarknite políčko pri súbore alebo priečinku, ktorý chcete zdieľať, a potom ťuknite na položku Zdieľať Zdieľanie súboru .

Ak chcete niečo zdieľať len s niektorými konkrétnymi osobami, vyberte položku Pozvať ľudí alebo Odoslať súbory.

Ak chcete niečo zdieľať s mnohými ľuďmi, napríklad prostredníctvom sociálnych médií alebo cez blogový príspevok, vyberte položku Zdieľať prepojenie.

Pozvanie ľudí na zdieľanie

 1. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie súboru > Pozvať ľudí.

 2. V časti Pozvanie ľudí zadajte požadované mená alebo e-mailové adresy. Ďalšie mená pridáte po ťuknutí na položku Pridať Pridanie fotografie .

  Tip: Skúste prehľadať aj zoznam Naposledy použité kontakty. V ňom sa môže nachádzať osoba, s ktorou chcete zdieľať. Stačí ťuknúť na meno a tejto osobe sa odošle správa s prepojením na zdieľaný súbor.

 3. Ak chcete, aby mohli používatelia pridávať zmeny alebo vykonávať úpravy, začiarknite políčko Povoliť úpravy. Po zrušení začiarknutia tohto políčka budú môcť príjemcovia súbor len čítať.

  Tip: Ak chcete do pozvánky na zdieľanie pridať poznámku, ťuknite na šípku na konci položky Povoliť úpravy, potom ťuknite na možnosť Pridajte rýchlu poznámku a napíšte to, čo potrebujete.

 4. Ťuknite na položku OK OK . Príjemcovia získajú e-mailovú správu s prepojením na daný dokument.

Zdieľanie prepojenia

 1. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie súboru > Zdieľať prepojenie.

 2. Označte, či chcete, aby mohli príjemcovia súbor zobraziť a upravovať alebo ho nastavte na možnosť Iba na zobrazenie. V tomto prípade si ho budú môcť len zobraziť.

 3. V zozname Zdieľať ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete na zdieľanie prepojenia použiť. Je možné, že ho budete musieť posunúť nahor, aby ste uvideli všetky možnosti.

Poznámka: Nezabudnite, že každý, kto má prepojenie, môžete dokument otvoriť, stiahnuť a uložiť, ako aj preposlať prepojenie.

Zdieľanie vo forme prílohy

 1. Ťuknite na položky Zdielať Zdieľanie súboru > Odoslať súbory.

 2. V zozname Zdieľať ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na odoslanie priloženého súboru.

 3. Následne sa vybratá aplikácia otvorí. Použite ju na zdieľanie súboru.

Poznámka: Vo formáte prílohy je možné zdieľať len samostatné súbory. Ak chcete zdieľať priečinok, použite možnosť Pozvať ľudí alebo Zdieľať prepojenie.

Keď s vami niekto zdieľa súbor alebo priečinok vo OneDrive, v zariadení s Windowsom zvyčajne dostanete e-mailovú správu alebo oznámenie. Ak chcete vyhľadať súbory, ktoré sú s vami zdieľané v aplikácii OneDrive, ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Zdieľané.

Zobrazenie Zdieľané súbory v aplikácii OneDrive pre Android

Zdieľané zobrazenie obsahuje súbory, ktoré s vami zdieľajú iní používatelia, a súbory, ktoré vy zdieľate s inými používateľmi. Keď ste do služby OneDrive prihlásení pomocou osobného konta, ťuknite na meno zdieľajúceho účastníka a vyhľadajte súbory, ktoré táto osoba zdieľa.

Poznámka: Zdieľané zobrazenie vyzerá inak, keď ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

Označte súbory alebo priečinky ako offline, aby ste ich mohli čítať kedykoľvek, dokonca aj keď nebudete mať pripojenie na internet. Online úpravy v súboroch sa zosynchronizujú pri najbližšom pripojení vášho zariadenia s Windowsom k webu, takže získate najnovšiu verziu súboru.

Poznámky: 

 • Súbory alebo priečinky označené ako offline sú určené len na čítanie. Upraviť ich môžete, len keď budete online. Ak upravíte súbor offline, uloží sa ako nový súbor a pôvodný súbor vo OneDrive sa nezmení.

 • Práca na priečinkoch v režime offline je k dispozícii vo verzii Premium OneDrive s predplatným služieb Office 365.

 1. V aplikácii OneDrive vyberte súbory alebo priečinky, ktoré chcete mať k dispozícii na čítanie offline, a ťuknite na položku Ponechať offline Snímka obrazovky s ikonou Ponechať offline v aplikácii OneDrive pre Windows 10 .

 2. Súbory alebo priečinky, ktoré sú označené na čítanie offline, majú v zobrazení Zoznam ikonu Ponechať offline. Ťuknutím na uvedený súbor môžete súbor kedykoľvek otvoriť na čítanie.

Tip: Keď súbor alebo priečinok označíte na čítanie offline, OneDrive ho tiež uvedie v zobrazení Offline súbory. Ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Offline, čím okamžite nájdete všetky svoje offline súbory a priečinky.

Ak už nechcete, aby bol súbor alebo priečinok offline, vyberte ho a ťuknite na položku Len online Snímka obrazovky s ikonou Iba online v aplikácii OneDrive pre Windows 10 .

V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenia Nastavenie OneDrivu > Kontá. Na stránke Kontá sa zobrazia všetky kontá pripojené do aplikácie OneDrive s uvedením celkového množstva ukladacieho priestoru a voľného miesta pre každé konto.

Ak sa chcete odhlásiť z osobného konta OneDrive alebo z konta OneDrive for Business, otvorte aplikáciu a ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenie konta. Vyberte konto, z ktorého sa chcete odhlásiť, a ťuknite na položku Odhlásiť sa.

Najskôr aktualizujte svoje zariadenie s Windowsom. Potom skontrolujte, či ste nainštalovali všetky dostupné aktualizácie aplikácie. Automaticky sa sťahujú a inštalujú vtedy, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi. Ak chcete zobraziť dostupné aktualizácie, ktoré sa nestiahli:

 1. Otvorte obchod s aplikáciami a potom ťuknite na položku Aktualizácie.

 2. Ak sú aktualizácie dostupné, ťuknite na položku Aktualizovať všetko.

Ak máte s aplikáciou aj naďalej problémy, skúste ju odstrániť a potom prejdite do obchodu s aplikáciami a znova ju stiahnite.

Ak sa v aplikácii nezobrazuje súbor, ktorý hľadáte, pozrite si tému Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov v službe OneDrive.

Ak naďalej potrebujete pomoc, prečítajte si tému Riešenie problémov s aplikáciou OneDrive pre Windows Phone.

Aplikáciu OneDrive môžete ohodnotiť potrasením telefónu. Rovnakým spôsobom môžete pre aplikáciu OneDrive získať pomoc. V iných zariadeniach pomoc získate výberom položky Poskytnúť pripomienky dostupnej na väčšine stránok.

Ak chcete pridať osobné konto, zadajte na stránke prihlásenia svoje konto Microsoft. Ak chcete pridať konto OneDrive for Business, zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate vo vašej spoločnosti, škole alebo inej organizácii.

Poznámky: 

 • Ak máte problém s prihlásením do pracovného alebo školského konta, skúste sa prihlásiť na lokalite OneDrive.com alebo sa obráťte na IT oddelenie.

 • Ak chcete heslo služby OneDrive zmeniť alebo si chcete vytvoriť nové, prihláste sa do svojho konta online na stránke account.microsoft.com/security.

Vo Windows Phone 8.1 môžete mať ako osobné konto, tak aj konto OneDrive for Business. (Ak chcete zistiť, či máte Windows Phone 8.1, otvorte v telefóne položku Nastavenia a ťuknite na položku O systéme.) Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je OneDrive for Business? Ak chcete pridať ďalšie konto:

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive a ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu naľavo hore.

 2. Ťuknite na položku Pridať konto.

 3. Na prihlasovacej obrazovke zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré používate vo svojej spoločnosti, škole alebo inej organizácii.

  Ak vaša organizácia používa SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2019, proces prihlasovania je iný ako pri službách Office 365. Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na položku Máte URL adresu servera SharePoint? Potom zadajte webovú adresu svojho servera SharePoint a pokračujte v prihlasovaní. Webová adresa, známa aj ako URL adresa, môže vyzerať napríklad takto http://portal.

Poznámky: 

 • Ak sa chcete prihlásiť do aplikácie OneDrive for Business, vaša organizácia musí mať oprávnený plán predplatného služieb SharePoint Online alebo Office 365, prípadne musí mať vlastné nasadenie pre SharePoint Server.

 • V rámci tej istej organizácie sa nemožno prihlásiť pomocou viacerých pracovných alebo školských kont.

Ak máte Windows Phone 8.1, môžete prepínať medzi osobným kontom OneDrive a kontom OneDrive for Business alebo medzi viacerými kontami OneDrive for Business.

Spravíte to tak, že otvoríte aplikáciu, ťuknete na položku Ponuka Ponuka OneDrivu v hornej časti obrazovky, a potom ťuknete na požadované konto. Upozorňujeme, že v aplikácii OneDrive sa nedajú používať viaceré osobné kontá.

 1. Vo OneDrive ťuknite v zobrazení Všetky súbory na položku Pridať Pridanie fotografie v dolnej časti obrazovky.

 2. V okne Výber aplikácie vyberte zdroj fotografií alebo videí, ktoré chcete nahrať, napríklad aplikáciu Fotografie vo vašom telefóne.

 3. Vyhľadajte fotografie alebo videá, ktoré chcete nahrať, vyberte ich a potom ťuknite na položku OK Dokončenie pridávania .

Poznámky: 

 • Nahrávanie z fotoaparátu je možné používať len v jednom konte naraz.

 • Fotografie nahraté pomocou funkcie Nahrávanie z fotoaparátu sa budú automaticky zoraďovať podľa roku a mesiaca do podpriečinkov v priečinku Z fotoaparátu. Táto možnosť sa dá ovládať pomocou nastavení organizácie na stránka s nastaveniami nahrávania z fotoaparátu. Premiestnenie, premenovanie ani odstránenie týchto priečinkov sa v súčasnosti nepodporuje ani neodporúča.

 1. Prejdite v telefóne na Nastavenia a ťuknite na položky Zálohovanie > Fotografie a videá.

 2. V časti Fotografie alebo Videá vyberte možnosť Dobrá kvalita alebo Najlepšia kvalita.

  Ak nechcete, aby sa fotografie a videá automaticky nahrávali, uistite sa, že je začiarknutá možnosť Nenahrávať.

Tip: Informácie o presunutí fotografií a videí uložených v telefóne do priečinka OneDrive v počítači nájdete v téme Synchronizácia fotografií a videí pomocou počítača na webovej lokalite Windows Phone.

Môžete vyhľadávať text v súboroch a dokonca aj vo fotografiách. Ak chcete vyhľadať text v súbore alebo fotografii, zadajte požadovaný výraz do poľa Hľadať.

Priečinky môžete pridať v zobrazení Súbory aj v ľubovoľnom inom priečinku vo OneDrive.

 1. V zobrazení alebo priečinku, v ktorom chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku Viac Ikona Zobraziť viac pre OneDrive pre Windows Mobile 8/8.1 a potom vyberte možnosť Vytvoriť nový priečinok.

 2. Ťuknite na položku Názov priečinka, zadajte požadovaný názov priečinka a potom ťuknite na položku OK Dokončenie pridávania .

 1. Vyberte súbory, ktoré chcete premiestniť, a potom ťuknite na položku Premiestniť Ikona premiestnenia pre OneDrive pre Windows Mobile 8/8.1 (možno budete musieť najprv ťuknúť na položku Viac Ikona Zobraziť viac pre OneDrive pre Windows Mobile 8/8.1 , a tak ikonu Premiestniť zobraziť).

  Tip: Do priečinka môžete premiestniť iné priečinky, ale aj jednotlivé súbory.

 2. Zobrazí sa zoznam Súbory. Ťuknite na priečinok, do ktorého chcete súbory premiestniť, a potom ťuknite na položku Premiestniť položky sem.

Tip: Ak chcete pre premiestňované súbory vytvoriť nový priečinok, v dolnej časti zoznamu Súbory ťuknite na položku Nový priečinok. Zadajte názov nového priečinka a ťuknite na položku Vytvoriť.

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Otvorte priečinok, ktorého súbory chcete zoradiť, ťuknite na položku Viac Ikona Zobraziť viac pre OneDrive pre Windows Mobile 8/8.1 a potom ťuknite na položku Zoradiť podľa. Položky môžete zoradiť podľa názvu, dátumu alebo veľkosti.

Poznámka: Zoradenie funguje v priečinku alebo v zobrazení Všetky súbory.

Súbory odstránené zo služby OneDrive zostávajú v prípade osobných kont v Koši vo OneDrive 30 dní. Počas tohto obdobia ich môžete obnoviť do služby OneDrive alebo ich z nej natrvalo odstrániť.

 1. Ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenia > Kontá.

 2. Vyberte konto a potom ťuknite na položku Zobraziť kôš.

 3. V zobrazení Kôš vyberte súbory, ktoré chcete obnoviť.

 4. Ak chcete súbory obnoviť späť do služby OneDrive, ťuknite na položku Obnoviť Ikona obnovenia pre OneDrive pre Windows Mobile 8/8.1 .

Poznámka: V prípade, že je Kôš plný, najstaršie položky sa automaticky odstránia po troch dňoch. Ak ste prihlásení pomocou svojho pracovného alebo školského konta, položky v Koši sa automaticky odstránia po 93 dňoch, ak správca toto nastavenie nezmenil. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako dlho sa odstránené položky uchovajú v prípade pracovných alebo školských kont.

Súbory odstránené zo služby OneDrive zostávajú v prípade osobných kont v Koši vo OneDrive 30 dní. Počas tohto obdobia ich môžete obnoviť do služby OneDrive alebo ich z nej natrvalo odstrániť.

 1. Ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenia > Kontá.

 2. Vyberte konto a potom ťuknite na položku Zobraziť kôš.

 3. V zobrazení Kôš vyberte súbory, ktoré chcete obnoviť.

 4. Ak chcete súbory natrvalo odstrániť, ťuknite na položku Odstrániť Ikona odstránenia pre OneDrive pre Windows Mobile 8/8.1 .

Poznámka: V prípade, že je Kôš plný, najstaršie položky sa automaticky odstránia po troch dňoch. Ak ste prihlásení pomocou svojho pracovného alebo školského konta, položky v Koši sa automaticky odstránia po 93 dňoch, ak správca toto nastavenie nezmenil. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako dlho sa odstránené položky uchovajú v prípade pracovných alebo školských kont.

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Vybrať Výber súborov a potom začiarknite políčka požadovaných súborov.

  Poznámka: OneDrive vo Windows Phone momentálne neumožňuje sťahovanie priečinkov ani onenotových poznámkových blokov.

 2. Ťuknite na položku Viac a potom Stiahnuť Stiahnutie súboru . (Tiež môžete ťuknúť na súbor, ktorý chcete stiahnuť, podržať na ňom prst a potom ťuknúť na položku Stiahnuť.)

 3. Vyhľadajte a otvorte priečinok vo vašom zariadení, do ktorého chcete položky stiahnuť, a ťuknite na položku Uložiť Dokončenie pridávania .

V aplikácii OneDrive ťuknite na začiarkavacie políčko vedľa súboru a priečinka, ktorý chcete zdieľať, a ťuknite na položku Zdieľať Zdieľanie súboru .

Ak chcete niečo zdieľať len s niektorými konkrétnymi osobami, vyberte položku Pozvať ľudí alebo Odoslať súbory.

Ak chcete niečo zdieľať s mnohými ľuďmi, napríklad prostredníctvom sociálnych médií alebo cez blogový príspevok, vyberte položku Zdieľať prepojenie.

Pozvanie ľudí na zdieľanie

 1. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie súboru > Pozvať ľudí.

 2. V časti Pridať osoby na zdieľanie zadajte požadované mená alebo e-mailové adresy. Ďalšie mená pridáte ťuknutím na položku Pridať Pridanie príjemcu .

  Poznámka: Skúste prehľadať aj zoznam Zdieľať s naposledy použitým kontaktom. V ňom sa môže nachádzať osoba, s ktorou chcete zdieľať. Stačí ťuknúť na meno a tejto osobe sa odošle správa s prepojením na zdieľaný súbor.

 3. Ak chcete, aby mohli používatelia pridávať zmeny alebo vykonávať úpravy, začiarknite políčko Povoliť úpravy. Po zrušení začiarknutia tohto políčka budú môcť príjemcovia súbor len čítať.

  Tip: Ak chcete do pozvánky na zdieľanie pridať poznámku, ťuknite na šípku na konci položky Povoliť úpravy, potom ťuknite na možnosť Pridajte rýchlu poznámku a napíšte to, čo potrebujete.

 4. Ťuknite na položku Odoslať Dokončenie pridávania . Príjemcovia dostanú e-mailovú správu s prepojením na dokument.

Zdieľanie prepojenia

 1. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie súboru > Zdieľať prepojenie.

 2. Vyberte, či chcete príjemcom umožniť Upraviť súbor alebo Zobraziť si ho iba na čítanie.

 3. V zozname Zdieľať ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete na zdieľanie prepojenia použiť. Je možné, že ho budete musieť posunúť nahor, aby ste uvideli všetky možnosti.

Poznámka: Nezabudnite, že každý, kto má prepojenie, môžete dokument otvoriť, stiahnuť a uložiť, ako aj preposlať prepojenie.

Zdieľanie vo forme prílohy

 1. Ťuknite na položky Zdielať Zdieľanie súboru > Odoslať súbory.

 2. V zozname Zdieľať ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na odoslanie priloženého súboru.

 3. Následne sa vybratá aplikácia otvorí. Použite ju na zdieľanie súboru.

Tip: Vo formáte prílohy je možné zdieľať len samostatné súbory. Ak chcete zdieľať priečinok, použite možnosť Pozvať ľudí alebo Zdieľať prepojenie.

 1. V aplikácii OneDrive for Business otvorte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať, a ťuknite na položku Zdieľať Zdieľanie súboru . Ak chcete zdieľať viacero súborov alebo priečinkov, ťuknite na položku Vybrať Výber súborov , ťuknite na požadované položky a potom ťuknite na položku Zdieľať Zdieľanie súboru .

 2. V časti Pozvať ľudí ťuknite na miesto, kde sa nachádza text „Zadajte meno alebo e-mailovú adresu“ a zadajte osobu, s ktorou chcete zdieľať. Ďalšie mená pridáte ťuknutím na položku Pridať Pridanie príjemcu .

  Poznámka: Skúste prehľadať aj zoznam Zdieľať s naposledy použitým kontaktom. V ňom sa môže nachádzať osoba, s ktorou chcete zdieľať. Stačí ťuknúť na meno a tejto osobe sa odošle správa s prepojením na zdieľaný súbor.

 3. Ak chcete, aby mohli používatelia pridávať zmeny alebo vykonávať úpravy, začiarknite políčko Povoliť úpravy. Po zrušení začiarknutia tohto políčka budú môcť príjemcovia súbor len čítať.

  Tip: Ak chcete do pozvánky na zdieľanie pridať poznámku, ťuknite na šípku na konci položky Povoliť úpravy, potom ťuknite na možnosť Pridajte rýchlu poznámku a napíšte to, čo potrebujete.

 4. Ťuknite na položku Odoslať Dokončenie pridávania . Príjemcovia dostanú e-mailovú správu s prepojením na dokument.

Keď s vami niekto zdieľa súbor alebo priečinok vo OneDrive, v zariadení s Windowsom zvyčajne dostanete e-mailovú správu alebo oznámenie. Ak chcete vyhľadať súbory, ktoré sú s vami zdieľané v aplikácii OneDrive, ťuknite na položku Zdieľané v hornej časti aplikácie. (Možno budete musieť zobrazenie posunúť doprava, aby ste zobrazili položku Zdieľané.)

Zobrazenie Zdieľané súbory v aplikácii OneDrive pre Android

Zdieľané zobrazenie obsahuje súbory, ktoré s vami zdieľajú iní používatelia, a súbory, ktoré vy zdieľate s inými používateľmi. Keď ste do služby OneDrive prihlásení pomocou osobného konta, ťuknite na meno zdieľajúceho účastníka a vyhľadajte súbory, ktoré táto osoba zdieľa.

Poznámka: Zdieľané zobrazenie vyzerá inak, keď ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Nastavenia a potom na svoje osobné konto, čím zobrazíte veľkosť ukladacieho priestoru a voľné miesto.

V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Nastavenia a potom na položku Možnosti. Ťuknite na možnosť PIN, prepnite jazdec do polohy ZAPNUTÉ a ťuknite na položku Pridať PIN. Zadajte 4-ciferné číslo, ktoré chcete používať ako PIN, a potvrďte ho.

Ak sa chcete odhlásiť z osobného konta OneDrive alebo z konta OneDrive for Business, otvorte aplikáciu a ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenia > Kontá. Po výbere konta ťuknite na položku Odhlásiť sa.

Skontrolujte, či ste nainštalovali všetky dostupné aktualizácie aplikácie. Automaticky sa sťahujú a inštalujú vtedy, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi. Ak chcete zobraziť dostupné aktualizácie, ktoré sa nestiahli:

 1. Vo Windowse 8.1 otvorte Obchod, ťuknite na položku Viac Viac a potom na položku Na stiahnutie.

 2. Ak sa zobrazí aplikácia OneDrive, môžete ťuknutím na ňu zobraziť viac informácií alebo ťuknutím na položku Aktualizovať ihneď stiahnuť aplikáciu cez mobilnú sieť.

Ak sa v aplikácii nezobrazuje súbor, ktorý hľadáte, pozrite si tému Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov vo OneDrive.

Potrasením zariadenia môžete ohodnotiť aplikáciu OneDrive alebo získať pomoc.

V aplikácii OneDrive otvorte ponuku Nastavenia, ťuknite na položku Odhlásiť sa a potom sa znova prihláste kontom, ktoré chcete použiť.

 1. V telefóne vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete nahrať. Ak chcete zdieľať obrázok z albumu online, najprv ho musíte uložiť do telefónu. Ak to chcete urobiť, ťuknite na obrázok, ťuknite na položku Viac Viac , ťuknite na položku Uložiť do telefónu a potom ho znova otvorte z albumu Uložené obrázky.

 2. Stlačte a podržte fotografiu alebo video, ťuknite na položku Zdieľať... a potom ťuknite na položku SkyDrive (v súčasnosti OneDrive).

 3. Ak chcete, pridajte popis, a potom ťuknite na položku Nahrať.

  Fotografie sa nahrajú v plnom rozlíšení. Ak si chcete zobraziť nahraté fotografie, v mobilnej aplikácii OneDrive ťuknite na položku Dokumenty a potom na položku Odovzdané súbory mobilného telefónu.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia.

 2. Rýchlym pohybom doľava sa presuňte na položku Aplikácie a potom ťuknite na položku Obrázky + fotoaparát.

 3. Zapnite možnosť Automaticky nahrať do služby SkyDrive (v súčasnosti OneDrive).

  Poznámky: 

  • Ak má váš telefón iba 256 MB pamäte RAM, nebudete môcť automaticky nahrávať obrázky do služby OneDrive. Ďalšie informácie získate od výrobcu telefónu.

  • Obrázky sa nahrávajú s nízkym rozlíšením. Ak chcete zálohovať obrázky v plnom rozlíšení, použite softvér Zune v PC. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia hudby, obrázkov a videí. Ak chcete nahrať obrázky v plnom rozlíšení, postupujte podľa krokov popísaných v časti Pridanie fotografie alebo videa.

 1. V aplikácii OneDrive stlačte a podržte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Vyberte, či chcete odoslať prepojenie e-mailom alebo skopírovať prepojenie do schránky. Potom vyberte, či chcete ľuďom umožniť iba zobraziť súbor, alebo ho aj upravovať.

 3. Ak ste sa rozhodli odoslať prepojenie e-mailom, postupujte podľa pokynov na obrazovke a zdieľajte súbor. Ak ste sa rozhodli skopírovať prepojenie do schránky, teraz ho môžete prilepiť do e-mailu, textu, okamžitej správy alebo sociálnej siete a zdieľať ho s niekým.

V aplikácii OneDrive prejdite na položku Nastavenia. Zobrazí sa celkové množstvo ukladacieho priestoru a voľné miesto.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive

Prečítajte si súvisiace články Pomocníka o službách OneDrive pre Android alebo OneDrive pre iOS.

Online

Získať online Pomocníka
Zobrazte si viac stránok podpory pre OneDrive a OneDrive for Business.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

Ikona e-mailovej podpory

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu. Ak chcete kontaktovať podporu pre OneDrive for Business z PC alebo Macu, vyberte ikonu OneDrive v oblasti oznámení alebo na paneli s ponukami a potom vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

OneDrive for Business Správcovia si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive for Business Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive for Business alebo kontaktovať podporu pre Office 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Máte pripomienky?
OneDrive Pomocou funkcie UserVoice môžete navrhnúť funkcie, ktoré by sme mali pridať do aplikácie OneDrive. Hoci nemôžeme zaručiť pridanie konkrétnych funkcií alebo pridanie do istého času, odpovieme na každý návrh, ktorý získa aspoň 500 hlasov.

Prejdite na službu OneDrive UserVoice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×