Používanie OneDrivu vo Windows Phone

Tu sú kroky a tipy na vykonávanie najbežnejších úloh pomocou aplikácie OneDrive pre Windows Phone.

Ktorú verziu systému Windows máte nainštalovanú?

OneDrive pre Windows 10 (v počítači, telefóne, tablete, HoloLens alebo zariadení Surface Hub) | OneDrive pre Windows Phone 8 alebo Windows Phone 8.1 | OneDrive pre Windows Phone 7

OneDrive pre Windows 10 (v počítači, telefóne, tablete, zariadení HoloLens alebo Surface Hub)

Uloženie súborov do služby OneDrive

Pri nahrávaní a ukladaní všetkých typov súborov vrátane dokumentov, fotografií, videí a hudobných súborov do aplikácie OneDrive postupujte podľa tých istých krokov.

Nahratie súborov

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite v priečinku, do ktorého chcete pridať fotografie, na položku Pridať Pridanie fotografie .

 2. V okne Výber aplikácie vyberte zdroj súboru, ktorý chcete nahrať, napríklad Toto zariadenie alebo aplikáciu svojho telefónu Fotografie.

  Poznámky: 

  • V počítači s Windowsom 10 sa v dialógovom okne Otvoriť zobrazia súbory v počítači. Vyhľadajte súbory, ktoré chcete nahrať, a kliknite na možnosť Otvoriť.

  • Ak je vo vašom telefóne nastavené automatické ukladanie fotografií do služby OneDrive, aplikácia Fotografie v telefóne zobrazuje fotografie zo služby OneDrive, ako aj tie fotografie v telefóne, ktoré ešte nahraté neboli. Ak nahráte fotografiu, ktorá sa už vo OneDrive nachádza, vytvorí sa jej duplikát.

 3. Nájdite súbor, ktorý chcete nahrať, vyberte ho a potom ťuknite na položku OK OK .

Tip: Fotografie a videá zo svojho telefónu môžete nahrávať do priečinka OneDrive vo svojom počítači aj pomocou Prieskumníka alebo importovaním s aplikáciou Fotografie. Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou dátového kábla telefónu alebo pripojením cez Wi-Fi alebo Bluetooth.

(Iba pre telefón) Nastavenie telefónu na automatické nahrávanie fotografií do služby OneDrive

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenie Nastavenie OneDrivu > Nahrávanie z fotoaparátu.

 2. V časti Nahrávanie z fotoaparátu nastavte prepínač do polohy Zapnuté.

  Ak chcete automaticky nahrávať aj videá, ktoré nasnímate so svojím telefónom, prepnite prepínač ponuky Zahrnúť videá do polohy Zapnuté.

  Tip: Videá môžete nahrať automaticky iba v prípade, ak je zapnutá aj funkcia Nahrávanie z fotoaparátu.

 3. V časti Konto na zálohovanie fotoaparátu otvorte ťuknutím zoznam a vyberte konto OneDrive, do ktorého chcete fotografie nahrať.

Tip: Ak používate pripojenie na internet účtované podľa objemu údajov, napríklad mobilné dátové pripojenie, nastavte prepínač Nahrávanie cez pripojenia účtované podľa objemu údajov do polohy Vypnuté. Ak vaše pripojenie nie je účtované podľa objemu údajov (ako väčšina pripojení cez Wi-Fi siete), môžete tento prepínač nastaviť do zapnutej polohy.

Pridanie priečinka

Priečinky môžete pridať v zobrazení Súbory aj v ľubovoľnom inom priečinku vo OneDrive.

 1. V aplikácii OneDrive v zobrazení Súbory ťuknite na položku Nový priečinok Príkaz Nový priečinok v aplikácii OneDrive vo Windows Phone 10 .

 2. Zadajte názov nového priečinka a ťuknite na položku OK OK .

Premiestnenie súborov do iného priečinka OneDrive

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Vybrať Výber súborov , potom začiarknite políčko jedného alebo viacerých súborov, ktoré chcete premiestniť, ťuknite na položku Zobraziť viac Zobraziť viac a potom na položku Premiestniť Premiestnenie súborov .

 2. V časti Výber cieľového priečinka ťuknite na priečinok, do ktorého chcete súbory premiestniť, a potom ťuknite na položku Premiestniť OK .

  Tip: Ak chcete pre súbory, ktoré premiestňujete, vytvoriť nový priečinok, kliknite na možnosť Nový priečinok Príkaz Nový priečinok v aplikácii OneDrive vo Windows Phone 10 .

Vyhľadanie hľadaného súboru

Môžete vyhľadať názvy súborov alebo priečinkov, text v súboroch, a dokonca aj text a značky vo fotografiách. Ťuknite na položku Hľadať Hľadanie vo OneDrive a zadajte požadovaný výraz do poľa Hľadať.

Zmena zoradenia súborov

V aplikácii OneDrive otvorte priečinok, ktorý chcete zoradiť, a ťuknite na položku Zoradiť podľa Zoradenie . Položky môžete zoradiť podľa názvu, dátumu alebo veľkosti.

Poznámka: Zoradenie funguje v zobrazení Všetky súbory alebo v priečinku v rámci zobrazenia Všetky súbory. V zobrazeniach Fotografie, DokumentyZdieľané možno zoraďovať iba podľa dátumu.

Stiahnutie súborov zo služby OneDrive do zariadenia

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Vybrať Výber súborov , začiarknite políčka požadovaných súborov a potom ťuknite na položku Stiahnuť Stiahnutie súboru .

  Poznámka: OneDrive vo Windows Phone momentálne neumožňuje sťahovanie priečinkov ani onenotových poznámkových blokov.

 2. Vyhľadajte a otvorte priečinok vo vašom zariadení, do ktorého chcete položky stiahnuť, a ťuknite na položku Uložiť Dokončenie pridávania .

  Poznámka: V počítači s Windowsom 10 vyhľadajte a otvorte priečinok, do ktorého chcete položky stiahnuť, a kliknite na položku Vybrať priečinok.

Zdieľanie súboru alebo priečinka

V aplikácii OneDrive ťuknite na možnosť Vybrať Výber súborov , potom ťuknite na začiarkavacie políčko pri súbore alebo priečinku, ktorý chcete zdieľať, a potom ťuknite na príkaz Zdieľať Zdieľanie súboru .

Ak chcete niečo zdieľať len s niektorými konkrétnymi osobami, vyberte položku Pozvať ľudí alebo Odoslať súbory.

Ak chcete niečo zdieľať s mnohými ľuďmi, napríklad prostredníctvom sociálnych médií alebo cez blogový príspevok, vyberte položku Zdieľať prepojenie.

Pozvanie ľudí na zdieľanie

 1. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie súboru > Pozvať ľudí.

 2. V časti Pozvanie ľudí zadajte požadované mená alebo e-mailové adresy. Ďalšie mená pridáte po ťuknutí na položku Pridať Pridanie fotografie .

  Tip: Skúste prehľadať aj zoznam Naposledy použité kontakty. V ňom sa môže nachádzať osoba, s ktorou chcete zdieľať. Stačí ťuknúť na meno a tejto osobe sa odošle správa s prepojením na zdieľaný súbor.

 3. Ak chcete, aby mohli používatelia pridávať zmeny alebo vykonávať úpravy, začiarknite políčko Povoliť úpravy. Po zrušení začiarknutia tohto políčka budú môcť príjemcovia súbor len čítať.

  Tip: Ak chcete do pozvánky na zdieľanie pridať poznámku, ťuknite na šípku na konci položky Povoliť úpravy, potom ťuknite na možnosť Pridajte rýchlu poznámku a napíšte to, čo potrebujete.

 4. Ťuknite na položku OK OK . Príjemcovia získajú e-mailovú správu s prepojením na daný dokument.

Zdieľanie prepojenia

 1. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie súboru > Zdieľať prepojenie.

 2. Označte, či chcete, aby mohli príjemcovia súbor zobraziť a upravovať alebo ho nastavte na možnosť Iba na zobrazenie. V tomto prípade si ho budú môcť len zobraziť.

 3. V zozname Zdieľať ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete na zdieľanie prepojenia použiť. Je možné, že ho budete musieť posunúť nahor, aby ste uvideli všetky možnosti.

Poznámka: Nezabudnite, že každý, kto má prepojenie, môžete dokument otvoriť, stiahnuť a uložiť, ako aj preposlať prepojenie.

Zdieľanie vo forme prílohy

 1. Ťuknite na položky Zdielať Zdieľanie súboru > Odoslať súbory.

 2. V zozname Zdieľať ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na odoslanie priloženého súboru.

 3. Následne sa vybratá aplikácia otvorí. Použite ju na zdieľanie súboru.

Poznámka: Vo formáte prílohy je možné zdieľať len samostatné súbory. Ak chcete zdieľať priečinok, použite možnosť Pozvať ľudí alebo Zdieľať prepojenie.

Obnovenie súboru z koša služby OneDrive

 1. Ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu > Kôš.

 2. Ťuknite na položku Vybrať Výber súborov , začiarknite políčka súborov, ktoré chcete obnoviť, a potom ťuknite na položku Obnoviť Obnovenie .

Pridanie konta OneDrive for Business

Získajte prístup k svojim kontám OneDrive for Business v telefóne s rovnakou aplikáciou OneDrive. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je OneDrive for Business?

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenie konta.

 2. Ťuknite na položku Pridať konto a potom na položku Pracovné alebo školské konto.

 3. Zadajte prihlasovacie informácie, ktoré používate pre svoje konto OneDrive for Business, a ťuknite na položku Prihlásiť sa.

Poznámka: Ak sa chcete prihlásiť do služby OneDrive for Business, vaša organizácia musí mať oprávňujúci plán predplatného služieb SharePoint Online alebo Office 365 business, prípadne musí mať vlastné nasadenie servera SharePoint Server. Nemôžete sa prihlásiť pomocou konta z lokálneho adresára.

Ak máte problém s prihlásením pomocou konta OneDrive for Business, skúste sa prihlásiť na stránke https://portal.office.com/onedrive pomocou webového prehliadača z telefónu alebo sa obráťte na svoje IT oddelenie.

Prepínanie medzi kontami

Vaša aplikácia OneDrive vo Windowse 10 vám umožňuje prihlásiť sa do osobného konta OneDrive a OneDrive for Business a potom prepínať medzi kontami, ktoré ste pridali.

Ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu v hornej časti obrazovky a potom ťuknite na konto, ktoré chcete použiť.

Poznámka: Ak chcete pridať ďalšie konto, ťuknite na položky Nastavenie kontaPridať konto.

Zobrazenie množstva ukladacieho priestoru

V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenia Nastavenie OneDrivu > Kontá. Na stránke Kontá sa zobrazia všetky kontá pripojené do aplikácie OneDrive s uvedením celkového množstva ukladacieho priestoru a voľného miesta pre každé konto.

Zdieľanie odozvy na aplikáciu OneDrive

Pomoc pre aplikáciu OneDrive získate potrasením telefónu. V iných zariadeniach získate pomoc výberom položky Poskytnúť pripomienky dostupnej na väčšine stránok.

OneDrive pre Windows Phone 8 alebo Windows Phone 8.1

Uloženie fotografií a videí do služby OneDrive

Nahrávanie fotografií a videí

 1. Vo OneDrive ťuknite v zobrazení Všetky súbory na položku Pridať v dolnej časti obrazovky.

 2. V okne Výber aplikácie vyberte zdroj fotografií alebo videí, ktoré chcete nahrať, napríklad aplikáciu Fotografie vo vašom telefóne.

 3. Vyhľadajte fotografie alebo videá, ktoré chcete nahrať, vyberte ich a potom ťuknite na položku Hotovo.

Nastavenie telefónu na automatické nahrávanie fotografií do služby OneDrive

 1. Prejdite v telefóne na Nastavenia a ťuknite na položky Zálohovanie > Fotografie a videá.

 2. V časti Fotografie alebo Videá vyberte možnosť Dobrá kvalita alebo Najlepšia kvalita.

  Ak nechcete, aby sa fotografie a videá automaticky nahrávali, uistite sa, že je začiarknutá možnosť Nenahrávať.

Tip: Informácie o presunutí fotografií a videí uložených v telefóne do priečinka OneDrive v počítači nájdete v téme Synchronizácia fotografií a videí pomocou počítača na webovej lokalite Windows Phone.

Vyhľadanie súboru

Môžete vyhľadávať text v súboroch a dokonca aj vo fotografiách. Ak chcete vyhľadať text v súbore alebo fotografii, zadajte požadovaný výraz do poľa Hľadať.

Zmena zoradenia súborov

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Otvorte priečinok, ktorý chcete zoradiť, ťuknite na položku Viac Viac a potom na položku Zoradiť podľa. Položky môžete zoradiť podľa názvu, dátumu alebo veľkosti.

Poznámka: Zoradenie funguje v priečinku alebo v zobrazení Všetky súbory.

Pridanie konta OneDrive for Business

Teraz môžete do aplikácie OneDrive pre Windows Phone 8.1 pridať kontá OneDrive for Business. (Ak chcete zistiť, či máte Windows Phone 8.1, otvorte v telefóne položku Nastavenia a ťuknite na položku O systéme.) Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je OneDrive for Business?

Ak chcete pridať konto OneDrive for Business, otvorte aplikáciu OneDrive, ťuknite na ponuku Ponuka OneDrivu v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Pridať OneDrive for Business a potom zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré používate vo svojej spoločnosti, škole alebo inej organizácii. Aby ste sa mohli prihlásiť do konta OneDrive for Business, vaša organizácia musí mať oprávňujúci plán predplatného na SharePoint Online alebo Office 365 business, prípadne musí mať vlastné nasadenie servera SharePoint Server. Nemôžete sa prihlásiť pomocou konta z lokálneho adresára.

Ak máte problém s prihlásením do konta OneDrive for Business, skúste sa prihlásiť na stránke http://portal.office.com/onedrive alebo sa obráťte na IT oddelenie.

Zdieľanie súboru (osobné kontá OneDrive)

V aplikácii OneDrive ťuknite na začiarkavacie políčko vedľa súboru a priečinka, ktorý chcete zdieľať, a ťuknite na položku Zdieľať Zdieľanie súboru .

Ak chcete niečo zdieľať len s niektorými konkrétnymi osobami, vyberte položku Pozvať ľudí alebo Odoslať súbory.

Ak chcete niečo zdieľať s mnohými ľuďmi, napríklad prostredníctvom sociálnych médií alebo cez blogový príspevok, vyberte položku Zdieľať prepojenie.

Pozvanie ľudí na zdieľanie

 1. Ťuknite na položky Zdieľať > Pozvať ľudí.

 2. V časti Pridať osoby na zdieľanie zadajte požadované mená alebo e-mailové adresy. Ďalšie mená pridáte ťuknutím na položku Pridať Pridanie príjemcu .

  Poznámka: Skúste prehľadať aj zoznam Zdieľať s naposledy použitým kontaktom. V ňom sa môže nachádzať osoba, s ktorou chcete zdieľať. Stačí ťuknúť na meno a tejto osobe sa odošle správa s prepojením na zdieľaný súbor.

 3. Ak chcete, aby mohli používatelia pridávať zmeny alebo vykonávať úpravy, začiarknite políčko Povoliť úpravy. Po zrušení začiarknutia tohto políčka budú môcť príjemcovia súbor len čítať.

  Tip: Ak chcete do pozvánky na zdieľanie pridať poznámku, ťuknite na šípku na konci položky Povoliť úpravy, potom ťuknite na možnosť Pridajte rýchlu poznámku a napíšte to, čo potrebujete.

 4. Ťuknite na položku Odoslať Dokončenie pridávania . Príjemcovia dostanú e-mailovú správu s prepojením na dokument.

Zdieľanie prepojenia

 1. Ťuknite na položky Zdieľať > Zdieľať prepojenie.

 2. Vyberte, či chcete príjemcom umožniť Upraviť súbor alebo Zobraziť si ho iba na čítanie.

 3. V zozname Zdieľať ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete na zdieľanie prepojenia použiť. Je možné, že ho budete musieť posunúť nahor, aby ste uvideli všetky možnosti.

Poznámka: Nezabudnite, že každý, kto má prepojenie, môžete dokument otvoriť, stiahnuť a uložiť, ako aj preposlať prepojenie.

Zdieľanie vo forme prílohy

 1. Ťuknite na položky Zdielať > Odoslať súbory.

 2. V zozname Zdieľať ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na odoslanie priloženého súboru.

 3. Následne sa vybratá aplikácia otvorí. Použite ju na zdieľanie súboru.

Tip: Vo formáte prílohy je možné zdieľať len samostatné súbory. Ak chcete zdieľať priečinok, použite možnosť Pozvať ľudí alebo Zdieľať prepojenie.

Zdieľanie súborov a priečinkov (kontá OneDrive for Business)

 1. V aplikácii OneDrive for Business otvorte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať, a ťuknite na položku Zdieľať Zdieľanie súboru . Ak chcete zdieľať viac súborov alebo priečinkov, ťuknite na položku Vybrať Výber súborov , ťuknite na položky a potom ťuknite na položku Zdieľať.

 2. V časti Pozvať ľudí ťuknite na miesto, kde sa nachádza text „Zadajte meno alebo e-mailovú adresu“ a zadajte osobu, s ktorou chcete zdieľať. Ďalšie mená pridáte ťuknutím na položku Pridať Pridanie príjemcu .

  Poznámka: Skúste prehľadať aj zoznam Zdieľať s naposledy použitým kontaktom. V ňom sa môže nachádzať osoba, s ktorou chcete zdieľať. Stačí ťuknúť na meno a tejto osobe sa odošle správa s prepojením na zdieľaný súbor.

 3. Ak chcete, aby mohli používatelia pridávať zmeny alebo vykonávať úpravy, začiarknite políčko Povoliť úpravy. Po zrušení začiarknutia tohto políčka budú môcť príjemcovia súbor len čítať.

  Tip: Ak chcete do pozvánky na zdieľanie pridať poznámku, ťuknite na šípku na konci položky Povoliť úpravy, potom ťuknite na možnosť Pridajte rýchlu poznámku a napíšte to, čo potrebujete.

 4. Ťuknite na položku Odoslať Dokončenie pridávania . Príjemcovia dostanú e-mailovú správu s prepojením na dokument.

Prepínanie medzi kontami

Ak máte Windows Phone 8.1, môžete prepínať medzi osobným kontom OneDrive a kontom OneDrive for Business alebo medzi viacerými kontami OneDrive for Business. Ak to chcete spraviť, otvorte aplikáciu, ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu v hornej časti obrazovky a potom ťuknite na konto, ktoré chcete použiť. Všimnite si, že v aplikácii OneDrive nemôžete používať viac osobných kont.

Zobrazenie dostupného ukladacieho priestoru (iba osobné kontá OneDrive)

V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na svoje osobné konto, čím zobrazíte veľkosť ukladacieho priestoru a voľné miesto.

Riešenie problémov s aplikáciou

Skontrolujte, či ste nainštalovali všetky dostupné aktualizácie aplikácie. Automaticky sa sťahujú a inštalujú vtedy, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi. Ak chcete zobraziť dostupné aktualizácie, ktoré sa nestiahli:

 1. Vo Windowse 8.1 otvorte Obchod, ťuknite na položku Viac Viac a potom na položku Na stiahnutie.

 2. Ak sa zobrazí aplikácia OneDrive, môžete ťuknutím na ňu zobraziť viac informácií alebo ťuknutím na položku Aktualizovať ihneď stiahnuť aplikáciu cez mobilnú sieť.

Ak sa v aplikácii nezobrazuje súbor, ktorý hľadáte, pozrite si tému Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov vo OneDrive.

Zdieľanie odozvy na aplikáciu OneDrive

Potrasením zariadenia môžete ohodnotiť aplikáciu OneDrive alebo získať pomoc.

OneDrive pre Windows Phone 7

Pridanie fotografie alebo videa

 1. V telefóne vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete nahrať. Ak chcete zdieľať obrázok z albumu online, najprv ho musíte uložiť do telefónu. Ak to chcete urobiť, ťuknite na obrázok, ťuknite na položku Viac Viac , ťuknite na položku Uložiť do telefónu a potom ho znova otvorte z albumu Uložené obrázky.

 2. Stlačte a podržte fotografiu alebo video, ťuknite na položku Zdieľať... a potom ťuknite na položku SkyDrive (v súčasnosti OneDrive).

 3. Ak chcete, pridajte popis, a potom ťuknite na položku Nahrať.

  Fotografie sa nahrajú v plnom rozlíšení. Ak si chcete zobraziť nahraté fotografie, v mobilnej aplikácii OneDrive ťuknite na položku Dokumenty a potom na položku Odovzdané súbory mobilného telefónu.

Zdieľanie súboru alebo priečinka

 1. V aplikácii OneDrive stlačte a podržte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Vyberte, či chcete odoslať prepojenie e-mailom alebo skopírovať prepojenie do schránky. Potom vyberte, či chcete ľuďom umožniť iba zobraziť súbor, alebo ho aj upravovať.

 3. Ak ste sa rozhodli odoslať prepojenie e-mailom, postupujte podľa pokynov na obrazovke a zdieľajte súbor. Ak ste sa rozhodli skopírovať prepojenie do schránky, teraz ho môžete prilepiť do e-mailu, textu, okamžitej správy alebo sociálnej siete a zdieľať ho s niekým.

Automatické ukladanie nasnímaných fotografií do služby OneDrive

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia.

 2. Rýchlym pohybom doľava sa presuňte na položku Aplikácie a potom ťuknite na položku Obrázky + fotoaparát.

 3. Zapnite možnosť Automaticky nahrať do služby SkyDrive (v súčasnosti OneDrive).

  Poznámky: 

  • Ak má váš telefón iba 256 MB pamäte RAM, nebudete môcť automaticky nahrávať obrázky do služby OneDrive. Ďalšie informácie získate od výrobcu telefónu.

  • Obrázky sa nahrávajú s nízkym rozlíšením. Ak chcete zálohovať obrázky v plnom rozlíšení, použite softvér Zune v PC. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia hudby, obrázkov a videí. Ak chcete nahrať obrázky v plnom rozlíšení, postupujte podľa krokov popísaných v časti Pridanie fotografie alebo videa.

Zmena konta Microsoft používaného v službe OneDrive

V aplikácii OneDrive otvorte ponuku Nastavenia, ťuknite na položku Odhlásiť sa a potom sa znova prihláste s kontom, ktoré chcete použiť.

Zobraziť množstvo ukladacieho priestoru

V aplikácii OneDrive prejdite na položku Nastavenia. Zobrazí sa celkové množstvo ukladacieho priestoru a voľné miesto.

Ďalšia pomoc pre službu OneDrive (osobné kontá)

Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive

Prečítajte si súvisiace články Pomocníka o službách OneDrive pre Android alebo OneDrive pre iOS.

Skontrolujte Centrum pomoci pre OneDrive

Získajte pomoc odoslaním e-mailu tímu podpory OneDrivu. V mobilnej aplikácii OneDrive môžete zatriasť zariadením a získať tak pomoc alebo zdieľať pripomienky pre OneDrive.

Ďalšia pomoc pre službu OneDrive for Business

Čo je OneDrive for Business?

Položte svoju otázku vo fóre komunity OneDrive for Business.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na IT oddelenie alebo správcu. Ak ste správcom služby SharePoint Online, môžete tiež otvoriť lístok technickej podpory v centre spravovania služby Office 365.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×