Používanie OneDrivu v systéme iOS

Aplikácia OneDrive umožňuje nahrať obrázky a stiahnuť všetky súbory, ktoré máte na lokalite OneDrive.com.

Poznámka: Aplikácia OneDrive nesynchronizuje súbory automaticky, ale môžete nahrať aktualizované súbory a upravované obrázky.

Tu sú základné informácie o používaní aplikácie OneDrive pre iPhone, iPad a iPod Touch. Stiahnuť aplikáciu pre iOS.

Ak chcete pridať osobné konto, zadajte na stránke prihlásenia svoje konto Microsoft. Ak chcete pridať konto OneDrive for Business, zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate vo vašej spoločnosti, škole alebo inej organizácii.

Poznámky: 

 • Ak máte problém s prihlásením do pracovného alebo školského konta, skúste sa prihlásiť na lokalite OneDrive.com alebo sa obráťte na IT oddelenie.

 • Ak chcete heslo služby OneDrive zmeniť alebo si chcete vytvoriť nové, prihláste sa do svojho konta online na stránke account.microsoft.com/security.

Môžete mať aj osobné konto aj OneDrive for Business konto. Ak chcete pridať ďalšie konto:

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive a ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky.

 2. Ťuknite na položku Pridať konto.

 3. Na prihlasovacej obrazovke zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré používate vo svojej spoločnosti, škole alebo inej organizácii.

  Ak vaša organizácia používa SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2019, proces prihlasovania je iný ako pri službách Office 365. Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na položku Máte URL adresu servera SharePoint? Potom zadajte webovú adresu svojho servera SharePoint a pokračujte v prihlasovaní. Webová adresa, známa aj ako URL adresa, môže vyzerať napríklad takto http://portal.

Poznámky: 

 • Ak sa chcete prihlásiť do aplikácie OneDrive for Business, vaša organizácia musí mať oprávnený plán predplatného služieb SharePoint Online alebo Office 365, prípadne musí mať vlastné nasadenie pre SharePoint Server.

 • V rámci tej istej organizácie sa nemožno prihlásiť pomocou viacerých pracovných alebo školských kont.

Ak chcete prepínať medzi osobným kontom OneDrive a kontom OneDrive for Business alebo medzi viacerými kontami OneDrive for Business, otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky a potom ťuknite na názov konta, ktoré chcete použiť.

Snímka obrazovky zobrazujúca prepínanie medzi kontami v aplikácii OneDrive v systéme iOS

Do aplikácie OneDrive môžete pridať iba jedno osobné konto. Ak chcete otvoriť iné osobné konto, ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky, ťuknite na konto, z ktorého sa chcete odhlásiť, a potom ťuknite na položku Odhlásiť sa z tohto konta. Potom sa prihláste pomocou konta, ktoré chcete použiť.

 1. V hornej časti obrazovky aplikácie OneDrive ťuknite na položku Pridať Ikona Pridať v aplikácii OneDrive pre iOS .

 2. Potom ťuknutím nasnímajte alebo nahrajte fotografiu či video.

  Snímka obrazovky ponuky pridávania v aplikácii OneDrive pre iOS

  • Ak vyberiete možnosť Snímať fotografiu alebo video, otvorí sa aplikácia fotoaparátu vášho zariadenia. Môže sa zobraziť otázka, či chcete, aby mal OneDrive prístup k vášmu fotoaparátu. Ak chcete povoliť ukladanie záberov vo OneDrive, ťuknite na položku OK.

  • Ak ťuknete na položku Nahrať, zobrazia sa prepojenia na aplikáciu Fotky vo vašom zariadení. Prejdite na obrázky, ktoré chcete nahrať, vyberte ich a potom na hornom paneli ťuknite na položku Hotovo.

Spoločnosť Apple odporúča zákazníkom, aby aplikáciu OneDrive ponechali spustenú na pozadí. Automatické nahrávanie nebude fungovať, ak sa zatvorenie aplikácie vynútilo (dvakrát ťuknite na položku Domov a potiahnite prstom nahor a preč).

Poznámky: 

 • Nahrávanie z fotoaparátu je možné používať len v jednom konte naraz.

 • Fotografie nahraté pomocou funkcie Nahrávanie z fotoaparátu sa budú automaticky zoraďovať podľa roku a mesiaca do podpriečinkov v priečinku Z fotoaparátu. Táto možnosť sa dá ovládať pomocou nastavení organizácie na stránka s nastaveniami nahrávania z fotoaparátu. Premiestnenie, premenovanie ani odstránenie týchto priečinkov sa v súčasnosti nepodporuje ani neodporúča.

Pre osobné OneDrive kontá:

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenia Nastavenie OneDrivu .

 2. V poli Nastavenia ťuknite na položku Nahrávanie z fotoaparátu a zapnite funkciu Nahrávanie z fotoaparátu na automatické nahrávanie fotografií a videí do služby OneDrive.

 3. Ak chcete, aby sa vaše videá nahrávali automaticky, zapnite možnosť Zahrnúť videá.

  Poznámky: 

  • Keď ste pripojený k sieti Wi-Fi, všetky fotografie a videá sa nahrajú v pôvodnej veľkosti. Ak chcete použiť mobilnú sieť, ťuknite na Nastavenia, na Nahrávanie z fotoaparátu a nakoniec zapnite Použiť mobilnú sieť.

  • Obrázky z fotoaparátu v zariadení sa nahrajú do služby OneDrive, nesynchronizujú sa. Znamená to, že nahraté fotografie a videá môžete zo zariadenia odstrániť a kópie v službe OneDrive to neovplyvní.

  • OneDrive nedokáže nahrať fotografie optimalizované pre iCloud. Optimalizáciu môžete vypnúť ťuknutím na položky Nastavenia > iCloud > Fotografie a zrušením začiarknutia políčka Optimalizovať ukladací priestor.

Pre OneDrive for Business kontá:

 1. Skontrolujte, či ste prihlásený do aplikácie s kontom, na ktoré chcete nahrať fotografie.

 2. Vyberte ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS > Fotografie.

 3. V zobrazení fotografií, v kontextovom okne Nahrávanie z fotoaparátu, vyberte Zapnúť. (Ak už máte Nahrávanie z fotoaparátu povolené v inom konte, vyberte Zmeniť.)

 4. Potvrďte, že chcete zapnúť Nahrávanie z fotoaparátu. (Ak ste vybrali Zmeniť v predchádzajúcom kroku, potvrďte, či chcete zmeniť konto na Nahrávanie z fotoaparátu.)

 5. Znova potvrďte, či máte vybraté správne konto.

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Skenovanie Ikona skenovania v mobilných aplikáciách OneDrive (môžete tiež ťuknúť na položku Pridať Ikona Pridať v aplikácii OneDrive pre iOS v hornej časti obrazovky a potom ťuknúť na položku Skenovať). (K ukončeniu režimu skenovania bez toho, aby ste niečo naskenovali, stačí ťuknúť na ikonu šípky vľavo, v ľavom hornom rohu obrazovky.)

 2. Vyberte príslušné nastavenie flash (vypnuté, zapnuté, automatické alebo pochodeň) ťuknutím na ikonu Flash v pravom hornom rohu.

 3. Vyberte položku Tabuľa, Dokument, Vizitka alebo Fotografia a potom ťuknite na bielu kruhovú ikonu a naskenujte položku. (Na menších obrazovkách možno budete musieť potiahnuť prstom doľava, aby sa zobrazila možnosť Fotografia.)

  Možnosti skenovania prostredníctvom OneDrivu pre Android

  Tipy: 

  • Predplatitelia balíka Office 365 majú možnosť skenovania viacerých strán, ktorá umožňuje spojenie viacerých skenovaných strán do jedného súboru PDF. Ak chcete využiť túto možnosť, ťuknite na Pridať a potom skenujte ďalší dokument.

  • Maximálny počet strán/obrázkov v rámci skenovania viacerých strán je 10.

 4. Po naskenovaní položky ju môžete orezať, otočiť, pridať text alebo zvýrazniť jej časť. (Ak sa vám obrázok nepáči, ťuknutím na ikonu šípky doľava v ľavom hornom rohu odstráňte naskenovaný obrázok a skúste to znova.)

  Možnosti úpravy skenov v mobilnej aplikácii OneDrive pre iOS

  Môžete tiež upraviť filter, ktorý ste vybrali predtým (tabuľa, dokument, vizitka alebo fotografia), alebo zmeniť režim (nastavenie osvetlenia a odtiene sivej) ťuknutím na položku Filtre v dolnej časti.

  Možnosti filtrovania skenovania obrázkov vo OneDrive pre iOS

  Možnosti režimu skenovania obrázkov vo OneDrive pre iOS

 5. Po dokončení úprav položky, ťuknite na Hotovo, zadajte názov súboru a potom ťuknite na Uložiť.

  Poznámka: Súbory sa automaticky ukladajú vo formáte PDF.

Pozrite si video: Skenovanie, podpisovanie a zdieľanie dokumentov.

Poznámka: Video ukazuje funkciu skenovania v zariadení s Androidom, ale funguje podobne aj v zariadeniach so systémom iOS.

Môžete vyhľadávať text v súboroch a dokonca aj vo fotografiách. V hornej časti ľubovoľného zobrazenia súborov ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte výraz, ktorý chcete vyhľadať.

Tipy: 

 • Ak pracujete s osobným kontom vo OneDrive, prehľadávať sa bude len obsah priečinka, ktorý máte otvorený. Ak je napríklad otvorený priečinok s názvom Pracovné dokumenty, vyhľadávať sa bude len v rámci súborov priečinka Pracovné dokumenty. Ak chcete hľadať vo všetkých súboroch vo OneDrive, použite vyhľadávanie v zobrazení Súbory.

 • Ak pracujete s pracovným alebo školským kontom, vyhľadávanie sa vždy uskutoční v celom OneDrive.

Ak sa v aplikácii nezobrazuje súbor, ktorý hľadáte, pozrite si tému Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov vo OneDrive.

Priečinky môžete pridať v zobrazení Súbory aj v ľubovoľnom inom priečinku vo OneDrive.

 1. V zobrazení alebo priečinku, kde chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku Pridať Ikona Pridať v aplikácii OneDrive pre iOS v hornej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Vytvoriť priečinok.

 2. Ťuknite na položku Názov priečinka, zadajte požadovaný názov pre priečinok a potom ťuknite na položku Vytvoriť.

 1. Vyberte súbory, ktoré chcete premiestniť, a potom ťuknite na položku Premiestniť Premiestnenie súborov vo OneDrive (možno budete musieť najprv ťuknúť na položku Ďalšie, a tak ikonu Premiestniť zobraziť).

  Tip: Do priečinka môžete premiestniť iné priečinky, ale aj jednotlivé súbory.

 2. Zobrazí sa zoznam Súbory. Ťuknite na priečinok, do ktorého chcete súbory premiestniť, a potom ťuknite na položku Premiestniť.

Tip: Ak chcete pre premiestňované súbory vytvoriť nový priečinok, v dolnej časti zoznamu Súbory ťuknite na položku Nový priečinok. Zadajte názov nového priečinka a ťuknite na položku Vytvoriť.

Ak používate OneDrive, môžete získať prístup k svojim SharePoint súborom v mobilnej aplikácii bez toho, aby ste museli opustiť OneDrive. Lokality SharePoint, ktoré ste nedávno používali alebo ktoré sledujete, sa zobrazia v zozname, ktorý sa nachádza pod názvom vašej organizácie. Tiež budete môcť v zozname vidieť vaše skupiny v Office 365, pretože každá skupina bude mať svoju vlastnú tímovú lokalitu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie súborov SharePointu vo OneDrive.

 1. V aplikácii OneDrive otvorte priečinok, ktorého súbory chcete zoradiť, a potom ťuknite na šípku vedľa aktuálneho spôsobu zoradenia, ako napríklad Zoradiť podľa názvu (A – Z).

 2. Vyberte požadovaný spôsob zoradenia súborov. Položky môžete zoradiť podľa názvu, dátumu, veľkosti alebo prípony.

Súbory odstránené zo služby OneDrive zostávajú v koši služby OneDrive 30 dní v prípade osobných kont. Do ich uplynutia možno súbory vo OneDrive obnoviť, no môžete ich tiež zo služby OneDrive odstrániť natrvalo.

 1. Ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky, vyberte konto a potom ťuknite na položku Kôš.

 2. V zobrazení Kôš vyberte súbory, ktoré chcete obnoviť.

 3. Ak chcete súbory obnoviť späť do služby OneDrive, ťuknite na položku Obnoviť Obnovenie súborov vo OneDrive .

Poznámka: V prípade, že je Kôš plný, najstaršie položky sa automaticky odstránia po troch dňoch. Ak ste prihlásení pomocou svojho pracovného alebo školského konta, položky v Koši sa automaticky odstránia po 93 dňoch, ak správca toto nastavenie nezmenil. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako dlho sa odstránené položky uchovajú v prípade pracovných alebo školských kont.

Súbory odstránené zo služby OneDrive zostávajú v koši služby OneDrive 30 dní v prípade osobných kont. Do ich uplynutia možno súbory vo OneDrive obnoviť, no môžete ich tiež zo služby OneDrive odstrániť natrvalo.

 1. Ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky, ťuknite na konto, ktoré používate, a potom ťuknite na položku Kôš.

 2. V zobrazení Kôš vyberte súbory, ktoré chcete odstrániť.

 3. Ak chcete súbory natrvalo odstrániť, ťuknite na položku Odstrániť Odstránenie súboru vo OneDrive .

Poznámka: V prípade, že je Kôš plný, najstaršie položky sa automaticky odstránia po troch dňoch. Ak ste prihlásení pomocou svojho pracovného alebo školského konta, položky v Koši sa automaticky odstránia po 93 dňoch, ak správca toto nastavenie nezmenil. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako dlho sa odstránené položky uchovajú v prípade pracovných alebo školských kont.

 1. V aplikácii OneDrive otvorte priečinok obsahujúci fotografie alebo videá, ktoré chcete stiahnuť. Skontrolujte, či sa obsah priečinka zobrazuje v zobrazení zoznamu a nie ako miniatúry.

 2. Vyberte fotografiu alebo video. (Ak chcete vybrať viacero súborov naraz, stlačte a podržte jednu fotografiu alebo video a potom ťuknite na koliesko vedľa ďalších názvov súborov, čím ich označíte.)

 3. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie vo OneDrive > Uložiť fotografiu.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Uložiť fotografiu v aplikácii OneDrive v systéme iOS

 4. Stiahnuté fotografie alebo videá nájdete v priečinku Z fotoaparátu vo svojom zariadení.

Zdieľajte súbory, fotografie a priečinky vo OneDrive na zariadení so systémom iOS rovnako, ako by ste to urobili na počítači alebo zariadení Mac. Ak ich chcete prestať zdieľať, prejdite na webovú lokalitu OneDrive a prihláste sa so svojím kontom Microsoft alebo so svojím pracovným či školským kontom.

Keď s vami niekto zdieľa súbor alebo priečinok vo OneDrive, v zariadení so systémom iOS zvyčajne dostanete e-mailovú správu alebo oznámenie. Ak chcete vyhľadať súbory, ktoré sú s vami zdieľané v aplikácii OneDrive, ťuknite na ikonu Zdieľaného zobrazenia Tlačidlo Zdieľané zobrazenie v aplikácii OneDrive pre Android v dolnej časti aplikácie.

Tlačidlo Zdieľané súbory v aplikácii OneDrive pre Android

Zdieľané zobrazenie obsahuje súbory, ktoré s vami zdieľajú iní používatelia, a súbory, ktoré vy zdieľate s inými používateľmi. Keď ste do služby OneDrive prihlásení pomocou osobného konta, ťuknite na meno zdieľajúceho účastníka a vyhľadajte súbory, ktoré táto osoba zdieľa.

Poznámka: Zdieľané zobrazenie vyzerá inak, keď ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

Označte súbory alebo priečinky ako offline, aby ste ich mohli čítať kedykoľvek, dokonca aj keď nebudete mať pripojenie na internet. Online úpravy v súboroch sa synchronizujú pri najbližšom pripojení iPadu, iPhonu alebo iPodu Touch na internet, takže získate najnovšiu verziu súboru.

Poznámky: 

 • Súbory alebo priečinky označené ako offline sú určené len na čítanie a môžete ich upraviť len vtedy, keď ste online. Ak chcete upravovať súbor balíka Office offline, musíte ho najprv otvoriť v požadovanej aplikácii balíka Office, keď ste online. Po jeho otvorení s ním môžete pracovať offline.

 • Práca na priečinkoch v režime offline je k dispozícii vo verzii Premium OneDrive s predplatným služieb Office 365.

 1. V aplikácii OneDrive vyberte súbory alebo priečinky, ktoré chcete mať k dispozícii na čítanie offline, a ťuknite na položku Sprístupniť offline Ponechať offline. .

 2. Súbory alebo priečinky, ktoré sú označené na čítanie offline, majú v zobrazení Zoznam ikonu K dispozícii offline Ikona označujúca lokálnu dostupnosť súboru vo OneDrive . Ťuknutím na uvedený súbor môžete súbor kedykoľvek otvoriť na čítanie.

Tip: Keď označíte súbor alebo priečinok na čítanie offline, OneDrive ho tiež uvedie v zobrazení Offline súbory. Ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Offline súbory, čím okamžite nájdete všetky svoje offline súbory a priečinky.

Ak už nechcete, aby bol súbor alebo priečinok offline, vyberte ho a ťuknite na položku Odstrániť z režimu online Iba online. .

V aplikácii OneDrive ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky. Potom vyhľadajte riadok Ukladací priestor a zistite, koľko voľného ukladacieho priestoru máte, alebo si dokúpte ďalší ukladací priestor.

Môžete nastaviť štvormiestny prístupový kód, aby ste iným používateľom zariadenia zabránili v prístupe ku kontu OneDrive. Ak to chcete urobiť, otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavo hore na obrazovke, ťuknite na položky Nastavenie Nastavenie OneDrivu > Prístupový kód a potom ťuknutím zapnite prepínač Prístupový kód a zadajte kód.

Ak sa chcete odhlásiť z osobného konta OneDrive alebo konta OneDrive for Business, otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte konto, z ktorého sa chcete odhlásiť. Po výbere konta ťuknite na položky Nastavenia Nastavenie OneDrivu > Osobné alebo názov konta OneDrive for Business > Odhlásiť sa.

Najskôr aktualizujte iOS v zariadení. Potom skontrolujte, či ste nainštalovali všetky dostupné aktualizácie aplikácie. Automaticky sa sťahujú a inštalujú vtedy, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi. Ak chcete zobraziť dostupné aktualizácie, ktoré sa nestiahli:

 1. Otvorte obchod s aplikáciami a potom ťuknite na položku Aktualizácie.

 2. Ak sú aktualizácie dostupné, ťuknite na položku Aktualizovať všetko. Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla Apple ID.

Ak máte s aplikáciou aj naďalej problémy, skúste ju odstrániť a potom prejdite do obchodu s aplikáciami a znova ju stiahnite.

Ak sa v aplikácii nezobrazuje súbor, ktorý hľadáte, pozrite si tému Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov v službe OneDrive.

Ak naďalej potrebujete pomoc, prečítajte si tému Riešenie problémov s aplikáciou OneDrive pre iOS.

Po zobrazení v iPhone, iPade a iPode Touch môžete aplikáciu OneDrive hodnotiť a potrasením zariadenia môžete získať pomoc.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získať online Pomocníka
Zobraziť ďalšie stránky podpory pre OneDrive alebo OneDrive for Business.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

Ikona podpory pre e-mail

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu. Ak chcete kontaktovať podporu pre OneDrive for Business z PC alebo Macu, vyberte ikonu OneDrive v oblasti oznámení alebo na paneli s ponukami a potom vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

OneDrive for Business Správcovia si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive for Business Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive for Business alebo kontaktovať podporu pre Office 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Máte pripomienky?
OneDrive Pomocou funkcie UserVoice môžete navrhnúť funkcie, ktoré by sme mali pridať do aplikácie OneDrive. Hoci nemôžeme zaručiť pridanie konkrétnych funkcií alebo pridanie do istého času, odpovieme na každý návrh, ktorý získa aspoň 500 hlasov.

Prejdite na službu OneDrive UserVoice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×