Používanie OneDrivu v systéme iOS

Tu sú základné informácie o používaní aplikácie OneDrive pre iPhone, iPad a iPod Touch. Stiahnuť aplikáciu pre iOS.

Ak chcete pridať osobné konto, zadajte na stránke prihlásenia svoje konto Microsoft. Ak chcete pridať konto OneDrive for Business, zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate vo vašej spoločnosti, škole alebo inej organizácii.

Ak máte problém s prihlásením do pracovného alebo školského konta, skúste sa prihlásiť na lokalite OneDrive.com alebo sa obráťte na IT oddelenie.

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS nachádzajúcu sa v dolnej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie Nastavenie OneDrivu .

 2. V poli Nastavenie ťuknite na položku Nahrávanie z fotoaparátu a zapnite funkciu Nahrávanie z fotoaparátu na automatické nahrávanie fotografií a videí do služby OneDrive.

  Poznámka: Ak chcete nastaviť zariadenie na nahrávanie obrázkov, aj keď nie je aplikácia OneDrive aktívna, ťuknite na položku Nahrať na pozadí.

 3. Ak chcete, aby sa vaše videá nahrávali automaticky, zapnite možnosť Zahrnúť videá.

  Poznámky: 

  • Keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, všetky fotografie a videá sa nahrajú v pôvodnej veľkosti. Ak chcete použiť mobilnú sieť, ťuknite na tri vodorovné pruhy v ľavom hornom rohu, potom na položky Nastavenie, Nahrávanie z fotoaparátu a nakoniec zapnite funkciu Použiť mobilnú sieť.

  • Po skončení nahrávania fotografií a videí ich môžete zo zariadenia odstrániť. Kópie vo OneDrive to neovplyvní.

  • OneDrive nedokáže nahrať fotografie optimalizované pre iCloud. Optimalizáciu môžete vypnúť ťuknutím na položky Nastavenia > iCloud > Fotografie a zrušením začiarknutia políčka Optimalizovať ukladací priestor.

 1. V hornej časti obrazovky aplikácie OneDrive ťuknite na položku Pridať Ikona Pridať v aplikácii OneDrive pre iOS .

 2. Ťuknutím vytvorte priečinok, urobte fotografiu alebo video alebo nahrajte existujúce.

  Snímka obrazovky ponuky pridávania v aplikácii OneDrive pre iOS

  • Ak vyberiete možnosť Snímať fotografiu alebo video, otvorí sa aplikácia fotoaparátu vášho zariadenia. Môže sa zobraziť otázka, či chcete, aby mal OneDrive prístup k vášmu fotoaparátu. Ak chcete povoliť ukladanie záberov vo OneDrive, ťuknite na položku OK.

  • Ak ťuknete na položku Nahrať, zobrazia sa prepojenia na aplikáciu Fotky vo vašom zariadení. Prejdite na obrázky, ktoré chcete nahrať, vyberte ich a potom na hornom paneli ťuknite na položku Hotovo.

Priečinky môžete pridať v zobrazení Súbory aj v ľubovoľnom inom priečinku vo OneDrive.

 1. V zobrazení alebo priečinku, kde chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku Pridať Ikona Pridať v aplikácii OneDrive pre iOS v hornej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Vytvoriť priečinok.

 2. Ťuknite na položku Názov priečinka, zadajte požadovaný názov pre priečinok a potom ťuknite na položku Vytvoriť.

 1. Vyberte súbory, ktoré chcete premiestniť, a potom ťuknite na položku Premiestniť Premiestnenie súborov vo OneDrive (možno budete musieť najprv ťuknúť na položku Ďalšie, a tak ikonu Premiestniť zobraziť).

  Tip: Do priečinka môžete premiestniť iné priečinky, ale aj jednotlivé súbory.

 2. Zobrazí sa zoznam Súbory. Ťuknite na priečinok, do ktorého chcete súbory premiestniť, a potom ťuknite na položku Premiestniť.

Tip: Ak chcete pre premiestňované súbory vytvoriť nový priečinok, v dolnej časti zoznamu Súbory ťuknite na položku Nový priečinok. Zadajte názov nového priečinka a ťuknite na položku Vytvoriť.

Môžete vyhľadávať text v súboroch a dokonca aj vo fotografiách. V hornej časti ľubovoľného zobrazenia súborov ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte výraz, ktorý chcete vyhľadať.

Tipy: 

 • Ak pracujete s osobným kontom vo OneDrive, prehľadávať sa bude len obsah priečinka, ktorý máte otvorený. Ak je napríklad otvorený priečinok s názvom Pracovné dokumenty, vyhľadávať sa bude len v rámci súborov priečinka Pracovné dokumenty. Ak chcete hľadať vo všetkých súboroch vo OneDrive, použite vyhľadávanie v zobrazení Súbory.

 • Ak pracujete s pracovným alebo školským kontom, vyhľadávanie sa vždy uskutoční v celom OneDrive.

Ak sa v aplikácii nezobrazuje súbor, ktorý hľadáte, pozrite si tému Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov vo OneDrive.

Súbory odstránené zo služby OneDrive zostávajú v prípade osobných kont v Koši vo OneDrive 30 dní. Počas tohto obdobia ich môžete obnoviť do služby OneDrive alebo ich z nej natrvalo odstrániť.

 1. Ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS nachádzajúcu sa v dolnej časti obrazovky, ťuknite na konto, ktoré používate, a potom ťuknite na položku Kôš.

 2. V zobrazení Kôš vyberte súbory, ktoré chcete obnoviť.

 3. Ak chcete súbory obnoviť späť do služby OneDrive, ťuknite na položku Obnoviť Obnovenie súborov vo OneDrive .

Poznámka: V prípade, že je Kôš plný, najstaršie položky sa automaticky odstránia po troch dňoch. Ak ste prihlásení pomocou svojho pracovného alebo školského konta, položky v Koši sa automaticky odstránia po 93 dňoch, ak správca toto nastavenie nezmenil. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako dlho sa odstránené položky uchovajú v prípade pracovných alebo školských kont.

Súbory odstránené zo služby OneDrive zostávajú v prípade osobných kont v Koši vo OneDrive 30 dní. Počas tohto obdobia ich môžete obnoviť do služby OneDrive alebo ich z nej natrvalo odstrániť.

 1. Ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS nachádzajúcu sa v dolnej časti obrazovky, ťuknite na konto, ktoré používate, a potom ťuknite na položku Kôš.

 2. V zobrazení Kôš vyberte súbory, ktoré chcete odstrániť.

 3. Ak chcete súbory natrvalo odstrániť, ťuknite na položku Odstrániť Odstránenie súboru vo OneDrive .

Poznámka: V prípade, že je Kôš plný, najstaršie položky sa automaticky odstránia po troch dňoch. Ak ste prihlásení pomocou svojho pracovného alebo školského konta, položky v Koši sa automaticky odstránia po 93 dňoch, ak správca toto nastavenie nezmenil. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako dlho sa odstránené položky uchovajú v prípade pracovných alebo školských kont.

 1. Vyberte fotografiu a potom ťuknite na položky Zdieľať > Uložiť fotografiu.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Uložiť fotografiu v aplikácii OneDrive v systéme iOS

 2. Stiahnutú fotografiu nájdete v priečinku Z fotoaparátu vo svojom zariadení.

Označte súbory ako offline, aby ste ich mohli čítať kedykoľvek, dokonca aj keď nebudete mať pripojenie na internet. Online úpravy v súboroch sa synchronizujú pri najbližšom pripojení iPadu, iPhonu alebo iPodu Touch na internet, takže získate najnovšiu verziu súboru.

Poznámka: Súbory označené ako offline sú určené len na čítanie. Upraviť môžete súbor, len keď budete online. Ak upravíte súbor offline, uloží sa ako nový súbor a pôvodný súbor vo OneDrive sa nezmení.

 1. V aplikácii OneDrive vyberte súbory, ktoré chcete mať k dispozícii na čítanie offline, a ťuknite na položku Ponechať offline Ponechať offline. .

  Poznámka: Na čítanie offline môžete označiť len súbory. Priečinky sa takto označiť nedajú.

 2. Súbory, ktoré sú označené na čítanie offline, majú v zobrazení Zoznam ikonu Ponechať offline. Ťuknutím na uvedený súbor môžete súbor kedykoľvek otvoriť na čítanie.

Tip: Keď označíte súbor na čítanie offline, OneDrive ho tiež uvedie v zobrazení Offline súbory. Ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v dolnej časti obrazovky. Následne ťuknite na položku Offline súbory, čím okamžite nájdete všetky svoje offline súbory.

Ak už nechcete, aby bol súbor offline, vyberte ho a ťuknite na položku Len online Iba online. .

Súbory, fotografie a priečinky vo OneDrive môžete zdieľať z aplikácie OneDrive v zariadení so systémom iOS rovnako, ako to môžete urobiť v PC alebo Macu. Ak chcete prestať zdieľať, prejdite na webovú lokalitu OneDrive a prihláste sa.

Poznámka: Ak chcete, aby sa súbor zdieľal iba na čítanie, pred výberom možnosti zdieľania ťuknite na položku Iba zobraziť.

Pozvanie ľudí na zobrazenie súboru alebo priečinka

 1. Vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať (vyberiete ho stlačením a podržaním).

 2. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie vo OneDrive > Pozvať ľudí.

 3. Na paneli Pozvať ľudí zadajte v časti Zdieľanie s požadované e-mailové adresy. Ťuknite na položku Pridať kontakt Pridanie príjemcu a pridajte príjemcov zo zoznamu kontaktov.

 4. Ak chcete, aby mohli príjemcovia súbor meniť a upravovať, v časti Možnosti zapnite prepínač Povoliť úpravy? Ak chcete, aby mohli príjemcovia súbor iba čítať, prepínač vypnite.

 5. Ťuknite na položku Pridať. Príjemcovia dostanú e-mailovú správu s prepojením na dokument.

Kopírovanie prepojenia a jeho prilepenie do SMS správy alebo na webovú lokalitu

 1. Vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať (vyberiete ho stlačením a podržaním).

 2. Ťuknite na položky Zdieľať > Zdieľanie vo OneDrive Kopírovať prepojenie. OneDrive vytvorí URL adresu pre vaše súbory a umiestni ju do schránky zariadenia.

 3. Prejdite na miesto, kde chcete vložiť prepojenie, napríklad na blog, webovú stránku alebo príspevok v sociálnych médiách, a prilepte ho.

Poznámka: Nezabudnite, že každý, kto má prepojenie, môžete dokument otvoriť, stiahnuť a uložiť, ako aj preposlať prepojenie.

Odoslanie prepojenia e-mailom

 1. Vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať (vyberiete ho stlačením a podržaním).

 2. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie vo OneDrive > E-mail v Outlooku.

  Ak v zariadení nemáte Outlook pre iOS, ťuknite na položky Zdieľať > Mail a použite poštovú aplikáciu systému iOS, prípadne vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

 3. Otvorí sa e-mailová správa s prepojením na súbory, ktoré zdieľate. Zadajte adresy ľudí, s ktorými chcete súbory zdieľať, a ak chcete, pridajte poznámku a potom správu odošlite.

Odoslanie súboru ako prílohy

 1. Vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať (vyberiete ho stlačením a podržaním).

 2. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie vo OneDrive > Odoslať súbor.

  Tip: Zdieľanie vo forme prílohy funguje iba v prípade jednotlivých súborov. Ak chcete zdieľať viaceré súbory alebo priečinok, použite možnosť Pozvať ľudí alebo Kopírovať prepojenie.

 3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť na odoslanie e-mailovej správy.

 4. Otvorí sa e-mailová správa s prílohou, ktorú tvorí zdieľaný súbor. Zadajte adresy ľudí, s ktorými chcete súbory zdieľať, a ak chcete, pridajte poznámku a potom správu odošlite.

Ak vaša organizácia používa OneDrive v službách Office 365, do aplikácie OneDrive pre iOS môžete pridať konto OneDrive for Business.

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive a ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS nachádzajúcu sa v dolnej časti obrazovky.

 2. Ťuknite na položku Pridať konto.

 3. Na prihlasovacej obrazovke zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré používate vo svojej spoločnosti, škole alebo inej organizácii.

  Ak vaša organizácia používa SharePoint 2013 alebo SharePoint Server 2016, proces prihlasovania je iný ako pri službách Office 365. Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na položku Máte URL adresu servera SharePoint? Potom zadajte webovú adresu svojho servera SharePoint a pokračujte v prihlasovaní. Webová adresa, známa aj ako URL adresa, môže vyzerať napríklad takto http://portal.

Poznámky: 

 • Ak sa chcete prihlásiť do aplikácie OneDrive for Business, vaša organizácia musí mať oprávnený plán predplatného služieb SharePoint Online alebo Office 365. Alebo musí mať vlastné nasadenie pre SharePoint Server.

 • V rámci tej istej organizácie sa nemožno prihlásiť pomocou viacerých pracovných alebo školských kont.

Ak máte problém s prihlásením do pracovného alebo školského konta, skúste sa prihlásiť na stránke https://portal.office.com/onedrive alebo sa obráťte na IT oddelenie svojej organizácie.

Ak chcete prepínať medzi osobným kontom OneDrive a kontom OneDrive for Business alebo medzi viacerými kontami OneDrive for Business, otvorte aplikáciu, ťuknite a podržte stlačenú ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS nachádzajúcu sa v dolnej časti obrazovky a potom ťuknite na názov konta, ktoré chcete použiť.

Snímka obrazovky zobrazujúca prepínanie medzi kontami v aplikácii OneDrive v systéme iOS

Do aplikácie OneDrive môžete pridať iba jedno osobné konto. Ak chcete otvoriť iné osobné konto, ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS nachádzajúcu sa v dolnej časti obrazovky, ťuknite na konto, z ktorého sa chcete odhlásiť, a napokon ťuknite na položku Odhlásiť sa z tohto konta. Potom sa prihláste pomocou konta, ktoré chcete použiť.

Ak sa chcete odhlásiť z osobného konta OneDrive alebo konta OneDrive for Business, otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS nachádzajúcu sa v dolnej časti obrazovky, ťuknite na konto, z ktorého sa chcete odhlásiť, a potom ťuknite na položku Odhlásiť sa z tohto konta.

Po zobrazení v iPhone, iPade a iPode Touch môžete aplikáciu OneDrive hodnotiť a potrasením zariadenia môžete získať pomoc.

Môžete nastaviť Touch ID alebo štvormiestny prístupový kód, aby ste iným používateľom zariadenia zabránili v prístupe ku kontu OneDrive. Ak to chcete urobiť, otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS nachádzajúcu sa v dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku Nastavenia Nastavenie OneDrivu , potom ťuknutím zapnite prepínač Touch ID a prístupový kód a zadajte ho.

V aplikácii OneDrive ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS nachádzajúcu sa v dolnej časti obrazovky. Vyhľadajte riadok Ukladací priestor a zistite, koľko voľného ukladacieho priestoru máte, alebo zakúpte ďalší ukladaní priestor.

Najskôr aktualizujte iOS v zariadení. Potom skontrolujte, či ste nainštalovali všetky dostupné aktualizácie aplikácie. Automaticky sa sťahujú a inštalujú vtedy, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi. Ak chcete zobraziť dostupné aktualizácie, ktoré sa nestiahli:

 1. Otvorte obchod s aplikáciami a potom ťuknite na položku Aktualizácie.

 2. Ak sú aktualizácie dostupné, ťuknite na položku Aktualizovať všetko. Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla Apple ID.

Ak máte s aplikáciou aj naďalej problémy, skúste ju odstrániť a potom prejdite do obchodu s aplikáciami a znova ju stiahnite.

Ak sa v aplikácii nezobrazuje súbor, ktorý hľadáte, pozrite si tému Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov v službe OneDrive.

Ak naďalej potrebujete pomoc, prečítajte si tému Riešenie problémov s aplikáciou OneDrive pre iOS.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získajte online Pomocníka
Zobrazte si riešenie problémov v mobilnej aplikácii OneDrive, ďalšie stránky podpory pre OneDrive alebo Pomocníka pre OneDrive for Business.

Ikona podpory pre e-mail

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na IT oddelenie alebo správcu. Ak ste správcom služby SharePoint Online, môžete tiež vytvoriť žiadosť o podporu v Centre spravovania služieb Office 365.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Spýtajte sa komunity
Získajte pomoc od odborníkov v našom fóre komunity OneDrivu for Business.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×