Používanie OneDrivu v systéme iOS

Aplikácia OneDrive umožňuje nahrať obrázky a stiahnuť všetky súbory, ktoré máte na lokalite OneDrive.com.

Poznámka: Aplikácia OneDrive nesynchronizuje súbory automaticky, ale môžete nahrať aktualizované súbory a upravované obrázky.

Tu sú základné informácie o používaní aplikácie OneDrive pre iPhone, iPad a iPod Touch. Stiahnuť aplikáciu pre iOS.

Ak chcete pridať osobné konto, zadajte na stránke prihlásenia svoje konto Microsoft. Ak chcete pridať konto OneDrive for Business, zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate vo vašej spoločnosti, škole alebo inej organizácii.

Ak máte problém s prihlásením do pracovného alebo školského konta, skúste sa prihlásiť na lokalite OneDrive.com alebo sa obráťte na IT oddelenie.

Môžete mať aj osobné konto aj OneDrive for Business konto. Ak chcete pridať ďalšie konto:

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive a ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky.

 2. Ťuknite na položku Pridať konto.

 3. Na prihlasovacej obrazovke zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré používate vo svojej spoločnosti, škole alebo inej organizácii.

  Ak vaša organizácia používa SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2019, proces prihlasovania je iný ako pri službách Office 365. Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na položku Máte URL adresu servera SharePoint? Potom zadajte webovú adresu svojho servera SharePoint a pokračujte v prihlasovaní. Webová adresa, známa aj ako URL adresa, môže vyzerať napríklad takto http://portal.

Poznámky: 

 • Ak sa chcete prihlásiť do aplikácie OneDrive for Business, vaša organizácia musí mať oprávnený plán predplatného služieb SharePoint Online alebo Office 365, prípadne musí mať vlastné nasadenie pre SharePoint Server.

 • V rámci tej istej organizácie sa nemožno prihlásiť pomocou viacerých pracovných alebo školských kont.

Ak máte problém s prihlásením do pracovného alebo školského konta, skúste sa prihlásiť na stránke https://portal.office.com/onedrive alebo sa obráťte na IT oddelenie svojej organizácie.

Poznámky: 

 • Nahrávanie z fotoaparátu je možné používať len v jednom konte naraz.

 • Fotografie nahraté pomocou funkcie nahrávanie z fotoaparátu sa budú automaticky zoraďovať podľa roku a mesiaca do podpriečinkov v priečinku Z fotoaparátu. Majte na pamäti, že premiestňovanie, premenúvanie a odstraňovanie týchto priečinkov sa v súčasnosti nepodporuje ani neodporúča.

Pre osobné OneDrive kontá:

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenia Nastavenie OneDrivu .

 2. V poli Nastavenia ťuknite na položku Nahrávanie z fotoaparátu a zapnite funkciu Nahrávanie z fotoaparátu na automatické nahrávanie fotografií a videí do služby OneDrive.

  Poznámka: Ak chcete nastaviť zariadenie na nahrávanie obrázkov, aj keď nie je aplikácia OneDrive aktívna, ťuknite na položku Nahrať na pozadí.

 3. Ak chcete, aby sa vaše videá nahrávali automaticky, zapnite možnosť Zahrnúť videá.

  Poznámky: 

  • Keď ste pripojený k sieti Wi-Fi, všetky fotografie a videá sa nahrajú v pôvodnej veľkosti. Ak chcete použiť mobilnú sieť, ťuknite na Nastavenia, na Nahrávanie z fotoaparátu a nakoniec zapnite Použiť mobilnú sieť.

  • Po skončení nahrávania fotografií a videí ich môžete zo zariadenia odstrániť. Kópie vo OneDrive to neovplyvní.

  • OneDrive nedokáže nahrať fotografie optimalizované pre iCloud. Optimalizáciu môžete vypnúť ťuknutím na položky Nastavenia > iCloud > Fotografie a zrušením začiarknutia políčka Optimalizovať ukladací priestor.

Pre OneDrive for Business kontá:

 1. Skontrolujte, či ste prihlásený do aplikácie s kontom, na ktoré chcete nahrať fotografie.

 2. Vyberte ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS > Fotografie.

 3. V zobrazení fotografií, v kontextovom okne Nahrávanie z fotoaparátu, vyberte Zapnúť. (Ak už máte Nahrávanie z fotoaparátu povolené v inom konte, vyberte Zmeniť.)

 4. Potvrďte, že chcete zapnúť Nahrávanie z fotoaparátu. (Ak ste vybrali Zmeniť v predchádzajúcom kroku, potvrďte, či chcete zmeniť konto na Nahrávanie z fotoaparátu.)

 5. Znova potvrďte, či máte vybraté správne konto.

 1. V hornej časti obrazovky aplikácie OneDrive ťuknite na položku Pridať Ikona Pridať v aplikácii OneDrive pre iOS .

 2. Ťuknutím vytvorte priečinok, urobte fotografiu alebo video alebo nahrajte existujúce.

  Snímka obrazovky ponuky pridávania v aplikácii OneDrive pre iOS

  • Ak vyberiete možnosť Snímať fotografiu alebo video, otvorí sa aplikácia fotoaparátu vášho zariadenia. Môže sa zobraziť otázka, či chcete, aby mal OneDrive prístup k vášmu fotoaparátu. Ak chcete povoliť ukladanie záberov vo OneDrive, ťuknite na položku OK.

  • Ak ťuknete na položku Nahrať, zobrazia sa prepojenia na aplikáciu Fotky vo vašom zariadení. Prejdite na obrázky, ktoré chcete nahrať, vyberte ich a potom na hornom paneli ťuknite na položku Hotovo.

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Skenovanie Ikona skenovania v mobilných aplikáciách OneDrive (môžete tiež ťuknúť na Pridať Ikona Pridať v aplikácii OneDrive pre iOS v hornej časti obrazovky, potom ťuknite na položku Skenovať). (K ukončeniu režimu skenovania bez toho, aby ste niečo naskenovali, stačí ťuknúť na ikonu šípky vľavo, v ľavom hornom rohu obrazovky.)

 2. Vyberte príslušné nastavenie flash (vypnuté, zapnuté, automatické alebo pochodeň) ťuknutím na ikonu Flash v pravom hornom rohu.

 3. Vyberte buď Tabuľa, Dokument alebo Vizitka a potom ťuknite na ikonu prepínača skenovania položky.

  Skenovacie možnosti OneDrive pre iOS

  Tip: Predplatitelia balíka Office 365 majú možnosť skenovania viacerých strán, ktorá umožňuje spojenie viacerých skenovaných strán do jedného súboru PDF. Ak chcete využiť túto možnosť, ťuknite na Pridať a potom skenujte ďalší dokument.

 4. Po naskenovaní vašej položky ju môžete orezať, otočiť alebo upraviť filter, ktorý ste vybrali predtým (tabuľa, dokument alebo vizitka). (Ak sa vám obrázok nepáči, ťuknite na ikonu šípky doľava, v ľavom hornom rohu, na odstránenie naskenovaného obrázku a skúste to znova.)

  Možnosti úpravy skenov v mobilných aplikáciách OneDrive

 5. Po dokončení úprav položky, ťuknite na Hotovo, zadajte názov súboru a potom ťuknite na Uložiť.

  Poznámka: Súbory sa automaticky ukladajú vo formáte PDF.

Priečinky môžete pridať v zobrazení Súbory aj v ľubovoľnom inom priečinku vo OneDrive.

 1. V zobrazení alebo priečinku, kde chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku Pridať Ikona Pridať v aplikácii OneDrive pre iOS v hornej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Vytvoriť priečinok.

 2. Ťuknite na položku Názov priečinka, zadajte požadovaný názov pre priečinok a potom ťuknite na položku Vytvoriť.

 1. Vyberte súbory, ktoré chcete premiestniť, a potom ťuknite na položku Premiestniť Premiestnenie súborov vo OneDrive (možno budete musieť najprv ťuknúť na položku Ďalšie, a tak ikonu Premiestniť zobraziť).

  Tip: Do priečinka môžete premiestniť iné priečinky, ale aj jednotlivé súbory.

 2. Zobrazí sa zoznam Súbory. Ťuknite na priečinok, do ktorého chcete súbory premiestniť, a potom ťuknite na položku Premiestniť.

Tip: Ak chcete pre premiestňované súbory vytvoriť nový priečinok, v dolnej časti zoznamu Súbory ťuknite na položku Nový priečinok. Zadajte názov nového priečinka a ťuknite na položku Vytvoriť.

Môžete vyhľadávať text v súboroch a dokonca aj vo fotografiách. V hornej časti ľubovoľného zobrazenia súborov ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte výraz, ktorý chcete vyhľadať.

Tipy: 

 • Ak pracujete s osobným kontom vo OneDrive, prehľadávať sa bude len obsah priečinka, ktorý máte otvorený. Ak je napríklad otvorený priečinok s názvom Pracovné dokumenty, vyhľadávať sa bude len v rámci súborov priečinka Pracovné dokumenty. Ak chcete hľadať vo všetkých súboroch vo OneDrive, použite vyhľadávanie v zobrazení Súbory.

 • Ak pracujete s pracovným alebo školským kontom, vyhľadávanie sa vždy uskutoční v celom OneDrive.

Ak sa v aplikácii nezobrazuje súbor, ktorý hľadáte, pozrite si tému Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov vo OneDrive.

Súbory odstránené zo služby OneDrive zostávajú v prípade osobných kont v Koši vo OneDrive 30 dní. Počas tohto obdobia ich môžete obnoviť do služby OneDrive alebo ich z nej natrvalo odstrániť.

 1. Ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky, vyberte konto a potom ťuknite na položku Kôš.

 2. V zobrazení Kôš vyberte súbory, ktoré chcete obnoviť.

 3. Ak chcete súbory obnoviť späť do služby OneDrive, ťuknite na položku Obnoviť Obnovenie súborov vo OneDrive .

Poznámka: V prípade, že je Kôš plný, najstaršie položky sa automaticky odstránia po troch dňoch. Ak ste prihlásení pomocou svojho pracovného alebo školského konta, položky v Koši sa automaticky odstránia po 93 dňoch, ak správca toto nastavenie nezmenil. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako dlho sa odstránené položky uchovajú v prípade pracovných alebo školských kont.

Súbory odstránené zo služby OneDrive zostávajú v prípade osobných kont v Koši vo OneDrive 30 dní. Počas tohto obdobia ich môžete obnoviť do služby OneDrive alebo ich z nej natrvalo odstrániť.

 1. Ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky, ťuknite na konto, ktoré používate, a potom ťuknite na položku Kôš.

 2. V zobrazení Kôš vyberte súbory, ktoré chcete odstrániť.

 3. Ak chcete súbory natrvalo odstrániť, ťuknite na položku Odstrániť Odstránenie súboru vo OneDrive .

Poznámka: V prípade, že je Kôš plný, najstaršie položky sa automaticky odstránia po troch dňoch. Ak ste prihlásení pomocou svojho pracovného alebo školského konta, položky v Koši sa automaticky odstránia po 93 dňoch, ak správca toto nastavenie nezmenil. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako dlho sa odstránené položky uchovajú v prípade pracovných alebo školských kont.

 1. Vyberte fotografiu a ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie vo OneDrive a Uložiť fotografiu.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Uložiť fotografiu v aplikácii OneDrive v systéme iOS

 2. Stiahnutú fotografiu nájdete v priečinku Z fotoaparátu vo svojom zariadení.

Označte súbory alebo priečinky ako offline, aby ste ich mohli čítať kedykoľvek, dokonca aj keď nebudete mať pripojenie na internet. Online úpravy v súboroch sa synchronizujú pri najbližšom pripojení iPadu, iPhonu alebo iPodu Touch na internet, takže získate najnovšiu verziu súboru.

Poznámky: 

 • Súbory alebo priečinky označené ako offline sú určené len na čítanie. Upraviť ich môžete, len keď budete online. Ak upravíte súbor offline, uloží sa ako nový súbor a pôvodný súbor vo OneDrive sa nezmení.

 • Práca na priečinkoch v režime offline je k dispozícii vo verzii Premium OneDrive s predplatným služieb Office 365.

 1. V aplikácii OneDrive vyberte súbory alebo priečinky, ktoré chcete mať k dispozícii na čítanie offline, a ťuknite na položku Ponechať offline Ponechať offline. .

 2. Súbory alebo priečinky, ktoré sú označené na čítanie offline, majú v zobrazení Zoznam ikonu Ponechať offline. Ťuknutím na uvedený súbor môžete súbor kedykoľvek otvoriť na čítanie.

Tip: Keď označíte súbor alebo priečinok na čítanie offline, OneDrive ho tiež uvedie v zobrazení Offline súbory. Ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Offline súbory, čím okamžite nájdete všetky svoje offline súbory a priečinky.

Ak už nechcete, aby bol súbor alebo priečinok offline, vyberte ho a ťuknite na položku Len online Iba online. .

Zdieľajte súbory, fotografie a priečinky vo OneDrive na zariadení so systémom iOS rovnako, ako by ste to urobili na počítači alebo zariadení Mac. Ak ich chcete prestať zdieľať, prejdite na webovú lokalitu OneDrive a prihláste sa so svojím kontom Microsoft alebo so svojím pracovným či školským kontom.

Ak používate OneDrive, môžete získať prístup k svojim SharePoint súborom v mobilnej aplikácii bez toho, aby ste museli opustiť OneDrive. Lokality SharePoint, ktoré ste nedávno používali alebo ktoré sledujete, sa zobrazia v zozname, ktorý sa nachádza pod názvom vašej organizácie. Tiež budete môcť v zozname vidieť vaše skupiny v Office 365, pretože každá skupina bude mať svoju vlastnú tímovú lokalitu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie SharePoint súborov vo OneDrive.

Ak chcete prepínať medzi osobným kontom OneDrive a kontom OneDrive for Business alebo medzi viacerými kontami OneDrive for Business, otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky a potom ťuknite na názov konta, ktoré chcete použiť.

Snímka obrazovky zobrazujúca prepínanie medzi kontami v aplikácii OneDrive v systéme iOS

Do aplikácie OneDrive môžete pridať iba jedno osobné konto. Ak chcete otvoriť iné osobné konto, ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky, ťuknite na konto, z ktorého sa chcete odhlásiť, a potom ťuknite na položku Odhlásiť sa z tohto konta. Potom sa prihláste pomocou konta, ktoré chcete použiť.

Ak sa chcete odhlásiť z osobného konta OneDrive alebo konta OneDrive for Business, otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte konto, z ktorého sa chcete odhlásiť. Po výbere konta ťuknite na položky Nastavenia Nastavenie OneDrivu > Osobné alebo názov konta OneDrive for Business > Odhlásiť sa z tohto konta.

Po zobrazení v iPhone, iPade a iPode Touch môžete aplikáciu OneDrive hodnotiť a potrasením zariadenia môžete získať pomoc.

Môžete nastaviť štvormiestny prístupový kód, aby ste iným používateľom zariadenia zabránili v prístupe do konta OneDrive. Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky a ťuknite na položky Nastavenia Nastavenie OneDrivu > Prístupový kód. Potom ťuknutím zapnite položku Prístupový kód a zadajte prístupový kód.

V aplikácii OneDrive ťuknite na ikonu Ja Ikona osoby v aplikácii OneDrive pre iOS v ľavej hornej časti obrazovky. Potom vyhľadajte riadok Ukladací priestor a zistite, koľko voľného ukladacieho priestoru máte, alebo si dokúpte ďalší ukladací priestor.

Najskôr aktualizujte iOS v zariadení. Potom skontrolujte, či ste nainštalovali všetky dostupné aktualizácie aplikácie. Automaticky sa sťahujú a inštalujú vtedy, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi. Ak chcete zobraziť dostupné aktualizácie, ktoré sa nestiahli:

 1. Otvorte obchod s aplikáciami a potom ťuknite na položku Aktualizácie.

 2. Ak sú aktualizácie dostupné, ťuknite na položku Aktualizovať všetko. Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla Apple ID.

Ak máte s aplikáciou aj naďalej problémy, skúste ju odstrániť a potom prejdite do obchodu s aplikáciami a znova ju stiahnite.

Ak sa v aplikácii nezobrazuje súbor, ktorý hľadáte, pozrite si tému Vyhľadanie stratených alebo chýbajúcich súborov v službe OneDrive.

Ak naďalej potrebujete pomoc, prečítajte si tému Riešenie problémov s aplikáciou OneDrive pre iOS.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získajte online Pomocníka
Zobrazte si riešenie problémov v mobilnej aplikácii OneDrive, ďalšie stránky podpory pre OneDrive alebo Pomocníka pre OneDrive for Business.

Ikona podpory pre e-mail

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na IT oddelenie alebo správcu. Ak ste správcom služby SharePoint Online, môžete tiež vytvoriť žiadosť o podporu v Centre spravovania služieb Office 365.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Spýtajte sa komunity
Získajte pomoc od odborníkov v našom fóre komunity OneDrivu for Business.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×