Používanie obchodných kontaktov v doplnku Business Contact Manager

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Záznamy o obchodných kontaktoch môžete použiť na usporiadanie a obsahujú množstvo informácií o ľuďoch, ktorými obchodujete.

Tento článok popisuje, ako vytvoriť nové záznamy a vyplňte formulár obchodný kontakt.

Čo vás zaujíma?

Vytvoriť nové záznamy o obchodných kontaktoch

Úprava obchodnom kontakte

Filtrovanie zoznamu obchodných kontaktov

Môžete vykonávať tieto so záznamami obchodných kontaktov:

 • Ich pridať pomocou rôznymi spôsobmi.

 • Priradenie k zamestnancovi alebo spolupracovníkovi.

 • Prepojenie kont do nich.
  Prepojením záznamy o obchodných kontaktoch a záznamov o zákazníkoch môžete prepojiť informácie o obchodných kontaktov s informáciami o spoločnosti, ktoré pracujú. Keď prepojíte jeden alebo viac obchodných kontaktov so záznamom zákazníka, História komunikácie záznamu účtu zahŕňa napríklad položky histórie komunikácie pre každú obchodných kontaktov, ktorý je prepojený ku kontu.

 • Prepojenie položiek histórie komunikácie s obchodnými kontaktmi, sledovať e-mailové správy a filtrovať zoznam položiek histórie komunikácie.
  Sa môžete neustály prehľad o mnoho svojich aktivít (vrátane telefonických hovorov, e-mailové správy, písmen alebo súbory) súvisiace s obchodný kontakt na stránke História v zázname obchodného kontaktu.

  E-mailové správy môžete automaticky prepojiť záznamy o obchodných kontaktoch. Ďalšie informácie nájdete v téme prepojenie a sledovanie e-mailových správ v doplnku Business Contact Manager.

 • Konvertovanie obchodného kontaktu na potenciálneho zákazníka alebo iný záznam, ktorý je založený na typ záznamu obchodný kontakt.

 • Úprava informácií v obchodnom kontakte.

 • Obchodný kontakt formulár môžete prispôsobiť pridaním alebo odstránením polí a položiek v zoznamoch polí.
  Informácie o prispôsobení formulárov alebo vytváraní iných formulárov na ukladanie podnikových informácií nájdete v téme Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov.

Na začiatok stránky

Vytvoriť nové záznamy o obchodných kontaktoch

Záznamy obchodných kontaktoch môže pomôcť pri sledovaní existujúce informácie o ľuďoch, ktorými obchodujete.

Obsah tejto časti

Manuálne pridanie nového záznamu obchodného kontaktu

Obchodné kontakty importovať z iného programu

Premiestnenie alebo kopírovanie kontaktov programu Outlook do doplnku Business Contact Manager

Vytvorenie záznamu obchodného kontaktu z e-mailovej správy

Skonvertovať záznam potenciálneho zákazníka na záznam obchodného kontaktu

Existuje niekoľko spôsobov, ako získať informácie o obchodnom kontakte. Môžete zadajte informácie do záznamov, import údajov z programu Outlook alebo iné programy, a skopírujte kontakt programu Outlook.

Tieto informácie môžu obsahovať:

 • Informácie o zamestnaní, napríklad spoločnosti alebo organizácie na obchodný kontakt.

 • Osobné informácie, napríklad dátum narodenia.

 • Položky histórie komunikácie, ako sú napríklad e-mailové správy a plánované činnosti.

 • Informácie, ktoré ste zaznamenali v vlastné polia, ktoré pridáte do formulára.

  Tip: Obchodný kontakt formulárov môžete prispôsobiť pridaním polia, ktoré sú špecifické pre váš podnik alebo premiestnením sekcií a zvýrazniť tak informácie, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Napríklad kvetinárstvo môže vytvoriť pole s názvom "Obľúbené kvet" a Kúrenie špecialista môže vytvoriť pole s názvom "Pece Model". Ďalšie informácie o prispôsobení formulárov nájdete v téme Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov.

Na začiatok stránky

Manuálne pridanie nového záznamu obchodného kontaktu

Trvá len niekoľko minút Otvorte prázdny formulár obchodný kontakt a zadajte niekoľko kľúčových kusov údajov. Uložiť formulár vytvorí nový záznam obchodného kontaktu. Neskôr, ako si vytvoriť vzťah s osobou, môžete znova otvoriť záznam a pridať ďalšie podrobnosti.

GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Môžete si všimnúť veľa podobnosti medzi formulári obchodného kontaktu a formulár kontaktu programu Outlook.

Otvorte formulár obchodného kontaktu

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Contact Manager.

 2. Na páse s nástrojmi v skupine nový kliknite na položku Nový obchodný kontakt.

Na začiatok stránky

Vyplňte formulár obchodný kontakt

Rovnako ako väčšina inými formami formulári obchodného kontaktu obsahuje Všeobecné, Podrobnosti a História stránky.

Formulár môžete prispôsobiť podľa presúvanie sekcií a polí, premenovaním polí a pridaním položiek do zoznamov. Informácie o prispôsobení formulárov alebo vytváraní iných formulárov na ukladanie podnikových informácií nájdete v téme Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov.

Stránka Všeobecné

V časti obchodný kontakt

 1. Zadajte meno a priezvisko a pracovné zaradenie obchodného kontaktu. Vyberte názov súboru ako, ako by v programe Outlook kontaktný formulár.

  Celé meno je len požadované pole. Pridanie informácií do iných polí je voliteľné.

 1. Priradenie obchodného kontaktu     Priradiť inému zamestnancovi, v poli priradené osobe obchodného kontaktu kliknite na položku meno zamestnanca.

  Poznámka: Zoznam Priradené osobe obsahuje mená zamestnancov, s ktorými zdieľate svoju databázu programu Business Contact Manager. Ďalšie informácie o zdieľaní nájdete v téme Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ostatnými používateľmi.

  Sekcia Informácie o spoločnosti

  Môžete použiť buď spoločnosti pole alebo pole konto na ukladanie názov spoločnosti obchodný kontakt. Použite pole spoločnosť, ak nechcete používať záznamov o zákazníkoch.

  Sekcia prepojený zákazník

  GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

 1. Prepojenie obchodného kontaktu so zákazníkom     Kliknite na položku konto Ak chcete vytvoriť prepojenie na obchodný kontakt zákazník.

 2. V dialógovom okne vyberte konto, ak chcete prepojiť s týmto obchodným kontaktom kliknite na položku konto a potom kliknite na položku Prepojiť s.
  Prepojenie obchodných kontaktov do konta hodnotu či histórie komunikácie obchodného kontaktu je uvedená v časti História komunikácie záznam o zákazníkovi. Ak viac ako jeden obchodný kontakt prepojený s rovnakým kontom, História komunikácie každého prepojený obchodný kontakt je uvedené aj v časti História komunikácie zákazníka. Umožní vám to Zobraziť všetky História komunikácie a všetky obchodné kontakty priradený k organizácii na jednom mieste. Ďalšie informácie o výbere záznamu na prepojenie nájdete v téme prepojenie záznamov v doplnku Business Contact Manager.

  Sekcie Internet, telefónne čísla, adresy a vizitky

 3. Zadajte e-mailu a adresy webových stránok, telefónne čísla, business a domáce adresy. Zadajte informácie na dokončenie vizitky, rovnako ako vo formulári kontaktu programu Outlook.
  Šípku vedľa názvu poľa (ako napríklad E-mail ) označuje, že môžete viacnásobné položky v poli.

  Tip: Ak zadáte viac než jednu adresu pre obchodný kontakt, začiarknite políčko Toto je poštová adresa vytvoriť adresu, ktorá sa používa počas hromadnej korešpondencie.

  Sekcia Zdrojové informácie

  GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

 4. V sekcii Zdrojové informácie zadajte informácie do týchto polí:

  • Zdroj     Kliknite na spôsob alebo akciu, pričom týmto obchodným kontaktom dozvedel o vašej spoločnosti. Napríklad reklám, alebo slovo v ústach.

  • Iniciované     Kliknite na toto tlačidlo môžete vybrať marketingovú aktivitu alebo iných obchodný záznam (napríklad iný obchodný kontakt), ktorá priviedla týmto obchodným kontaktom pre váš podnik.

   Tip: Zadanie mena s marketingovou aktivitou umožňuje Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na sledovanie typ a počet záznamov, ktoré sú výsledkom činnosti. Prepojením aj záznam o marketingovej aktivite obchodným kontaktom. Ďalšie informácie o marketingových aktivitách nájdete v téme predaj produktov a služieb v doplnku Business Contact Manager.

   Sekcia Komentáre

 5. V sekcii komentáre zadajte poznámky, prilepte komentáre z iných súborov alebo priložte súbory, položky programu Outlook alebo vizitky.

  GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

  Tip: Ak viac než jeden kolega spolupracuje s obchodným kontaktom, bude zrejme listu pri zadaní komentár. Kliknite na položku Pridať časovú pečiatku na zaznamenávanie dátumu a času každej položky.

 6. Po dokončení zadávania informácií kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Stránka Podrobnosti

 1. Na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť kliknite na položku Podrobnosti sa zobrazí stránka podrobností.

 2. Zadajte ďalšie informácie o pracovných danej osoby a údajov, ako napríklad dátum narodenia, stav platby, či je aktívna záznam a vyberte preferovaný spôsob komunikácie.

Stránka História

 1. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Zobraziť na tlačidlo História. Zobrazí sa stránka História.

 2. K dispozícii je možnosť pridať alebo zobraziť položky histórie komunikácie, napríklad e-mailové správy, obchodné poznámky alebo plánované činnosti.

  Ako pridať položku histórie komunikácie?

  1. V časti História komunikácie kliknite na položku Nové a potom na typ položky, ktorú chcete pridať.

  2. Zadajte informácie do formulára a kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

   Ďalšie informácie o položkách histórie komunikácie nájdete v téme Sledovanie komunikácie so zákazníkmi v doplnku Business Contact Manager.

 3. Ak chcete vyhľadať konkrétnu položku, k dispozícii je vyhľadávanie v zozname položiek histórie komunikácie alebo jeho filtrovanie.

  1. Ako sa vyhľadáva v zozname položiek histórie komunikácie?

   • Do poľa Vyhľadávanie zadajte hľadané informácie a potom kliknite na tlačidlo Hľadať Ikona tlačidla Hľadať .

    Poznámka: Prehľadávajú sa iba polia Predmet a Prepojené na. Ak chcete zobraziť zoznam všetkých položiek určitého typu, napríklad e-mailových správ, použite filter.

  2. Ako sa filtruje zoznam položiek histórie komunikácie?

   • Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.

   • V skupine Filter použite jeden z týchto postupov:

Na začiatok stránky

Obchodné kontakty importovať z iného programu

Je to možné import obchodný kontakt a iných typov záznamov v programoch, ako je napríklad ACT! a Microsoft Excel.

Informácie o tom, ako importovať údaje z iných programov alebo do priečinka Kontakty programu Outlook nájdete v téme Import údajov do doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Premiestnenie alebo kopírovanie kontaktov programu Outlook do doplnku Business Contact Manager

 1. Na navigačnej table kliknite na tlačidlo Kontakty.

 2. V zozname Kontakty kliknite na kontakt, ktorý chcete premiestniť do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.
  Ako vybrať viac než jeden záznam?

  Ak chcete vybrať viacero navzájom susediacich záznamov, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na prvý a na posledný záznam skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať viaceré záznamy, ktoré navzájom nesusedia, stlačte kláves CTRL a potom postupne kliknite na jednotlivé záznamy. Na výber všetkých záznamov kliknite na jeden zo záznamov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

  Ak chcete skopírovať celý obsah priečinka Kontakty programu Outlook do doplnku Business Contact Manager, importovať do priečinka Kontakty programu Outlook do obchodné kontakty. Informácie o importovaní nájdete v téme Import údajov do doplnku Business Contact Manager.

 3. Na páse s nástrojmi v skupine obchodné vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Presun kontaktu   

   1. Kliknite na položku vytvoriť záznam.

   2. Ukážte na premiestniť do doplnku Business Contact Manager a potom kliknite na položku typ záznamu, ktorý sa má alebo Obchodný kontakt.

  • Kopírovať kontakt   

   1. Kliknite na položku vytvoriť záznam.

   2. Ukážte na Kopírovať do doplnku Business Contact Manager a potom kliknite na položku typ záznamu, ktorý sa má alebo Obchodný kontakt.

Ak chcete získať prístup k obchodným kontaktom v mobilnom telefóne, rovnako ako kontaktov programu Outlook, môžete použiť funkciu synchronizácii obchodných kontaktov tak, aby zahŕňalo obchodných kontaktov v priečinku Kontakty programu Outlook. Informácie o synchronizácii obchodných kontaktov nájdete v téme vzdialený prístup k obchodným kontaktom: používanie synchronizácie v doplnku Business Contact Manager.

Dôležité: Ste mohli skončiť duplicitných záznamov v priečinku Kontakty, ak je zapnutá funkcia synchronizácii obchodných kontaktov. Funkcia synchronizácii obchodných kontaktov automaticky zahŕňa záznamom obchodných kontaktov v priečinku Kontakty programu Outlook. Keď kontakty sú premiestnené alebo skopírované do priečinka obchodné kontakty, budú zobrazené v priečinku Kontakty ako obchodné kontakty príliš.

Na začiatok stránky

Vytvorenie záznamu obchodného kontaktu z e-mailovej správy

Môžete vytvoriť záznam obchodného kontaktu z e-mailovej správy z nový zákazník.

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Doručená pošta.

 2. Dvakrát kliknite na e-mailovej správy a otvorte ho.

 3. Na páse s nástrojmi v skupine Obchodné kliknite na položku Vytvoriť záznam.

 4. Kliknite na Obchodný kontakt alebo typ záznamu obchodného kontaktu, ktorý chcete vytvoriť pomocou e-mailovú adresu v riadku od správy.

Pravým tlačidlom myši na názov, ukážte na Vytvorenie v doplnku Business Contact Manager a potom na položku Business Contact môžete vytvoriť obchodné kontakty z iných e-mailové adresy v správe.

Na začiatok stránky

Skonvertovať záznam potenciálneho zákazníka na záznam obchodného kontaktu alebo konvertovať potenciálneho zákazníka s obchodným kontaktom

Vo všeobecnosti platí, informácie o potenciálnych zákazníkov sú uložené v zázname potenciálneho zákazníka. Pri danej osobe stane skutočným zákazníkom, môžete skonvertovať záznam potenciálneho zákazníka na záznam obchodného kontaktu.

Môžete tiež konvertovať obchodný kontakt, potenciálny zákazník alebo iný typ záznamu, ktorý je založený na typ záznamu obchodný kontakt.

Môžete vytvoriť nové typy záznamov, ako je napríklad zamestnancov alebo dodávateľa tak, že začnete s formulári obchodného kontaktu. Ďalšie informácie o vytváraní nových typov záznamov nájdete v téme Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Spravovanie kontaktov.

 2. V pracovnom priestore, kliknite na kartu potenciálnych zákazníkov.

 3. Dvakrát kliknite na záznam, ktorý chcete konvertovať.

 4. Na páse s nástrojmi v skupine Upraviť kliknite na položku Konvertovať na a potom kliknite na položku Obchodný kontakt.

 5. Upraviť nový záznam v prípade potreby.

 6. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Úprava obchodnom kontakte

Ako obchodujete obchodných kontaktov, sa dozvedieť viac o nich, prípadne vrátane ako radšej kontaktovať, mená ich asistentov, nové telefónne čísla a podobne. Sledovanie tohto toku informácií je denných úloh, ktoré môžete zjednodušiť priebežne aktualizovať a uložte záznamy obchodných kontaktov. Môžete otvoriť o obchodnom kontakte pridať alebo upraviť informácie, alebo ak chcete zobraziť položky histórie komunikácie, ako je napríklad e-mailové správy, ktoré sú prepojené s obchodným kontaktom.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Spravovanie kontaktov.

 2. V pracovnom priestore, kliknite na kartu Obchodné kontakty a potom:

  • Posuňte sa na obchodný kontakt, ktorý chcete otvoriť, a dvakrát naň kliknite.

   – alebo –

  • Použite vyhľadávacie pole na zadanie informácií o obchodnom kontakte, ktoré hľadáte, a potom dvakrát kliknite na záznam.

 3. Pridajte alebo upravte požadované informácie.

  Tip: Ak máte e-mailovú adresu konta, môžete docieliť, že e-mailových správ z konta a sú automaticky zahrnuté v časti História komunikácie záznamu. V skupine Upraviť kliknite na položku Sledovanie e-mailu a potom kliknite na položku Spravovať prepájanie a sledovanie. Začiarknite políčko pre e-mailovú adresu konta, a potom kliknite na tlačidlo OK. Ďalšie informácie o automatické prepojenie e-mailových správ do záznamov nájdete v téme prepojenie a sledovanie e-mailových správ v doplnku Business Contact Manager.

 4. Keď ste hotoví, kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Tip: S funkciou s názvom Hromadná úprava, môžete upraviť obsah poľa vo viacerých záznamoch obchodného kontaktu. Toto je užitočné, napríklad, ak chcete zadať webovú adresu na desiatky obchodných kontaktov, ktoré všetky pracovať v tej istej spoločnosti. Ďalšie informácie o tom, ako súčasne upravovať viacerých záznamov nájdete v téme Úprava viacerých záznamov súčasne v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Filtrovanie zoznamu obchodných kontaktov

Nemáte prezreli všetky obchodné kontakty nájsť, čo chcete. Ľubovoľný obchodný kontakt zoznam môžete filtrovať namiesto toho, aby sa zobrazovali len tie záznamy, ktoré vás zaujímajú.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Spravovanie kontaktov.

 2. V pracovnom priestore, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu Obchodné kontakty a potom kliknite na položku Upraviť.

 3. V dialógovom okne Upraviť kartu, kliknite na položku Filter.

 4. V dialógovom okne Filter obchodných kontaktov, môžete použiť jeden alebo oba z nasledujúcich krokov:

  • Jednoduché filtrovanie     Začiarknite alebo zrušte predvolených kategórií.

  • Rozšírený Filter     Vytvorenie viacerých filtrov na spresnenie výberu.

Ak chcete vytvoriť vlastnú kartu, zoznam hovorov alebo poštového zoznamu možno filtrovaného zoznamu. Môžete tiež využiť ako základ pre zostavu alebo miniaplikácie.

Ďalšie informácie o filtrovaní nájdete v téme Filtrovanie záznamov v doplnku Business Contact Manager. Ďalšie informácie o zostavách nájdete v téme Používanie zostáv a grafov v doplnku Business Contact Manager. Ďalšie informácie o miniaplikáciách nájdete v téme Používanie miniaplikácií v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×