Používanie nástroja Zálohovanie osobných priečinkov programu Microsoft Outlook

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nástroja Zálohovanie osobných priečinkov poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob, ako zálohovanie údajov programu Outlook podľa vášho výberu na pevnom disku alebo sieťovom serveri alebo zdieľať.

Obsah tohto článku

Informácie o osobných priečinkov (.pst) a nástroj na zálohovanie

Porovnanie zálohovanie osobných priečinkov, export a archiváciu

Inštalácia nástroja Zálohovanie osobných Priečinkov

Používanie nástroja Zálohovanie osobných Priečinkov

Obnovenie položky zo zálohy

Informácie o osobných priečinkov (.pst) a nástroj na zálohovanie

Tento článok je napísaný nástroja Zálohovanie osobných priečinkov programu Microsoft Outlook, ktorá je k dispozícii na stiahnutie z lokality Microsoft.com.

Ak používate konto Microsoft Exchange alebo konto HTTP, ako je napríklad Windows Live Mail, všetky údaje programu Outlook sa uloží do súboru osobných priečinkov (.pst). Aj v prípade, že máte konto servera Exchange alebo Windows Live Mail, môžete zálohovať údaje do súboru .pst, ktorý je uložený lokálne vo vašom počítači, a nie na e-mailového servera.

Každý súbor .pst obsahuje všetky priečinky programu Outlook, vrátane Doručená pošta, Kalendár a kontakty. Môžete mať jeden súbor .pst (zvyčajne s názvom Osobné priečinky vo vašom zozname priečinkov), ale máte súboru .pst, ktorý slúži na archiváciu. Pomocou nástroja Zálohovanie osobných priečinkov môžete zálohovať niektoré alebo všetky tieto súbory .pst.

Po zálohovaní údajov programu Outlook môžete tieto duplikáty skopírovať na vymeniteľné médium, napríklad na disk CD alebo DVD. Zálohované súbory sú presnými kópiami pôvodných súborov a sú uložené v rovnakom formáte. Môžete tiež nastaviť zobrazovanie periodických pripomenutí na zálohovanie súborov.

 • Nástroj Zálohovanie osobných priečinkov podporuje iba súbory .pst. Ak máte poštovej schránky, priečinky poštovej schránky servera by mali byť pravidelne zálohovať správca servera Exchange.

 • Ak používate východoázijský operačný systém s verziou balíka Microsoft Office v angličtine, tento softvér na prevzatie nemôžete použiť.

Na začiatok stránky

Porovnanie zálohovania pomocou nástroja Zálohovanie osobných priečinkov, pomocou exportu a archivácie

Existujú tri spôsoby zálohovať svoje Outlook e-mailové správy, kontakty, plánované činnosti, úlohy, poznámky a záznamy denníka – nástroja Zálohovanie osobných priečinkov, export a archiváciu.

Nástroja Zálohovanie osobných priečinkov    slúži na skopírovanie celý súbor .pst súborov na pevnom disku alebo na sieťovom serveri alebo zdieľať.

Exportovanie    sa používa na vytvoriť súbor s údajmi programu Outlook, ale aj naďalej ponechať pôvodné údaje vo vašich priečinkoch. Naraz môžete exportovať len jeden priečinok.

Archivovanie    sa používa na premiestnenie položiek, ktoré chcete zálohovať, z vašich priečinkov.

Na začiatok stránky

Inštalácia nástroja Zálohovanie osobných Priečinkov

 1. Ukončite program Outlook.

 2. Stiahnite si nástroj na zálohovanie z lokality Microsoft Office Online kliknutím na prepojenie na stiahnutie a postupujte podľa inštrukcií v dialógových oknách.

  Ak chcete zmeniť jazyk, v zozname zmeniť jazyk vyberte jazyk, kliknite na položku Prejsť a potom kliknite na položku Stiahnuť.

 3. Inštalátor spustíte kliknutím dvakrát na programový súbor Pfbackup.exe na pevnom disku.

 4. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.

 5. Spustite program Outlook.

Na začiatok stránky

Používanie nástroja Zálohovanie osobných Priečinkov

Tip: Pred začiatkom zálohovania môžete skontrolovať veľkosť súboru .pst. Ak obsahuje viaceré priečinky, celkovú veľkosť súboru so všetkými priečinkami zistíte tak, že vyberiete priečinok najvyššej úrovne.

Obsah tejto časti

Zálohovanie osobných priečinkov

Zapnutie alebo vypnutie pripomenutia zálohovania

Zmena umiestnenia záložnej kópie súboru osobných priečinkov

Odstránenie nástroja Zálohovanie osobných Priečinkov

Zobrazenie stavu zálohovania osobných priečinkov

Zálohovanie osobných priečinkov

Súbor osobných priečinkov (.pst), ktorý chcete zálohovať, musí byť otvorený. Ak sa súbor zobrazuje v Zozname priečinkov, je otvorený.

 1. V ponuke súbor kliknite na položku zálohovanie.

  Zálohovanie príkaz je k dispozícii

  Nástroj Zálohovanie osobných priečinkov buď nie je nainštalovaný, alebo bol odstránený. Nainštalujte tento nástroj.

  Poznámka: Nástroj Zálohovanie osobných priečinkov bude možno potrebné prevziať z webovej lokality Microsoft Office Online.

  Zadanie informácií, ktoré sa majú zálohovať

  1. Zoznam súborov osobných priečinkov (.pst), ktoré budú zahrnuté do zálohy.

  2. zobrazí naposledy zálohy bola dokončená.

  3. na tlačidlo Možnosti je miesto, kde môžete nastaviť pripomenutie pre zálohovanie osobných priečinkov súbory, ktoré sú zahrnuté, a umiestnenie súboru, kde je uložená záloha.

  4. môžete otvoriť predtým vytvorené zálohovania.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

  Možnosti zálohovania

  1. začiarknutím políčka určuje, či sa majú použiť pripomenutia. Môžete zadať iné číslo od 1 do 999 dní.

  2. začiarknite políčko pre každý súbor osobných priečinkov, ktoré chcete zálohovať.

  3. umiestnenie súboru je miesto, kam sa skopírujú vaše údaje. Pôvodné údaje nie je možné premiestniť a zmeniť. Po dokončení zálohovania môžete použiť Windows Prieskumníkovi prejdite do tohto umiestnenia a Zobraziť záložný súbor alebo ho skopírujte do ľubovoľné odpojiteľné médium, ako je napríklad CD, DVD, prenosný pevný disk alebo prenosné pamäťové zariadenie.

 3. V zozname Zálohovať tieto súbory osobných priečinkov začiarknite políčko pre každú položku, ktorú chcete zálohovať.

 4. Zmeniť zobrazený názov súboru .pst. Alebo ak chcete vybrať iný priečinok, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, prejdite na požadované miesto a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Predvolený názov súboru a umiestnenie, kde je uložený súbor .pst sa zobrazí v poli umiestnenie súboru.

 5. Ak chcete program Microsoft Outlook automaticky pripomenutie na vytvorenie záložnej kópie tohto súboru, začiarknite políčko pripomenúť zálohovanie vždy po n dňoch, a potom zadajte počet dní od 1 do 999.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na položku uložiť zálohu.

  Poznámka: Vybraté položky sa budú zálohovať, až kým neukončíte program Outlook.

Zapnutie alebo vypnutie pripomenutia zálohovania

 1. V ponuke súbor kliknite na položku zálohovanie.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zapnúť pripomenutia zálohovania, začiarknite políčko pripomenúť zálohovanie vždy po n dňoch a potom zadajte počet dní od 1 do 999.

  • Ak chcete vypnúť pripomenutia zálohovania, zrušte začiarknutie políčka pripomenúť zálohovanie vždy po n dňoch.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena umiestnenia záložnej kópie súboru osobných priečinkov

 1. V ponuke súbor kliknite na položku zálohovanie.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. V zozname Zálohovať tieto súbory osobných priečinkov kliknite na súbor, ktorý chcete zmeniť umiestnenie záložnej kópie a potom zmeňte umiestnenie v poli záloha vyššie vybratý súbor do tohto umiestnenia.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na položku uložiť zálohu.

Odstránenie nástroja Zálohovanie osobných priečinkov

 1. Ukončite program Outlook.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Windows Vista   

   1. V dialógovom okne Ovládací panel prejdite do časti Programy a kliknite na položku Odinštalovanie programu.

   2. Vyberte položku Zálohovanie osobných priečinkov programu Microsoft Outlook, a potom kliknite na položku odstrániť.

   3. Potvrďte odinštalovanie softvéru kliknutím na položku Áno.

   4. Poznámka: Ak používate klasické zobrazenie, dvakrát kliknite na položku programy, dvakrát kliknite na položku Nainštalované programy, vyberte položku Zálohovanie osobných priečinkov programu Microsoft Outlook a potom kliknite na položku odstrániť. Potvrďte odinštalovanie softvéru kliknutím na položku Áno.

  • Microsoft Windows Server 2003 alebo Windows XP   

   1. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

    Poznámka: Ak používate klasické zobrazenie, dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

   2. V zozname programov na karte Inštalácia alebo odinštalovanie nájsť Zálohovanie osobných priečinkov programu Microsoft Outlook a potom ho vyberte.

   3. Kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť.

   4. Potvrďte odinštalovanie softvéru kliknutím na položku Áno.

Zobrazenie stavu zálohovania osobných priečinkov

 • V ponuke súbor kliknite na položku zálohovanie. V dialógovom okne Zálohovanie osobných priečinkov môžete vidieť, ktoré súbory osobných priečinkov sú aktuálne nastavené na zálohovanie a dátum posledného zálohovania.

Na začiatok stránky

Obnovenie položky zo zálohy

Obsah tejto časti

Otvorenie záložnej kópie súboru osobných priečinkov

Kde sú uložené súbory .pst

Obnovenie údajov

Otvorenie záložnej kópie súboru osobných priečinkov

 1. V ponuke súbor kliknite na položku zálohovanie.

 2. Kliknite na položku Otvorenie záložnej kópie.

 3. Kliknite na položku súbor osobných priečinkov, ktorý chcete otvoriť, a potom kliknite na položku Otvoriť.

Môžete tiež otvoriť súbor .pst bez použitia nástroja Zálohovanie osobných priečinkov. V programe Outlook, môžete otvoriť údajové súbory programu Outlook v ponuke súbor.

Kde sú uložené súbory .pst

Ak chcete vytvoriť súbor .pst, sa uloží do priečinka lokálnych nastavení programu Outlook.

 • Windows Vista   

  c:\users\user používateľa\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

  Ak chcete zobraziť skryté priečinky, bude možno potrebné zmeniť predvolené zobrazenie v Prieskumníkovi.

  Ako Zobraziť skryté priečinky

  1. Vo Windowse kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

  2. V časti Vyberte kategóriu, dvakrát kliknite na položku výkon a údržba

   Poznámka: Ak používate Klasické zobrazenie v ovládacom paneli, prejdite na ďalší krok.

  3. V časti Pozrite tiež kliknite na položku Typy súborov.

   Poznámka: Ak používate Klasické zobrazenie v okne Ovládací Panel, dvakrát kliknite na Položku Možnosti priečinka.

  4. Kliknite na kartu Zobrazenie.

  5. V poli Rozšírené nastavenie prejdite do kategórie Súbory a priečinky a potom v časti Skryté súbory a priečinky kliknite na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky.

 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP   

  c:\Documents and Settings\Profiles\user používateľa\Local Settings\Application údajov

  Ak chcete zobraziť skryté priečinky, bude možno potrebné zmeniť predvolené zobrazenie v Prieskumníkovi.

  Ako Zobraziť skryté priečinky

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

  2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti priečinka.

  3. Kliknite na kartu Zobraziť a potom kliknite na možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky.

Obnovenie údajov

Spôsob obnovy zálohovaných údajov závisí od množstva údajov, ktoré chcete obnoviť. Ak chcete obnoviť:

 • Ak chcete obnoviť niekoľko položiek, ktoré boli omylom odstránené alebo zmenené, otvorte súbor a potom premiestniť alebo kopírovať položiek zo záložného súboru do pôvodného súboru.

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Otvoriť a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.

  2. Kliknite na súbor .pst, ktorý chcete otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Názov priečinka priradeného k súboru s údajmi sa zobrazí v zozname priečinkov. Ak chcete zobraziť Zoznam priečinkov v ponuke Prejsť kliknite na položku Zoznam priečinkov. Na základe predvoleného nastavenia priečinok názov Osobné priečinky.

 • Zatvorte záložný súbor tak, že pravým tlačidlom myši a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 • Ak chcete obnoviť veľký počet položiek alebo celý priečinok, importujte záložnú kópiu súboru. Ak nie je potrebné nahradiť celý priečinok, môžete položky získať tie, ktoré chcete filtrovať. Alebo môžete importovať celý priečinok a určiť, či sa majú nahradiť duplicitné položky.

  1. V ponuke Súbor kliknite na položku Importovať a exportovať.

  2. Kliknite na položku Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  3. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov (.pst) a potom kliknite na položku Ďalej.

  4. V poli súbor na import zadajte cestu a názov súboru .pst, ktorý chcete importovať.

   Ak si nepamätáte, kde ste uložili zálohovania

   1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Zoznam priečinkov.

   2. Kliknite pravým tlačidlom na priečinok najvyššej úrovne súboru .pst, ktorého umiestnenie chcete zistiť.

   3. V kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti pre < názov súboru > a potom kliknite na položku Rozšírené. Informácie o mieste konania sa zobrazí v poli cesta.

   Ak sa zobrazí chybové hlásenie: "súborosobných priečinkov (.pst) < názov súboru > nie je možné otvoriť. Súbor je kompatibilná s touto verziou programu Outlook alebo je poškodený. "

   Skúste otvoriť súbor .pst v ponuke Outlook súbor. Ak sa zobrazí chybové hlásenie "súbor < názov súboru >nie je kompatibilná s touto verziou informačnej služby osobných priečinkov. Obráťte sa na správcu. " potom súbor .pst obsahuje informácie o Unicode. Kódovanie údajov je podporované programom Microsoft Office Outlook 2003 alebo novšia verzia. Ak používate staršiu verziu programu Outlook, súbor nebudú dostupné. Ak sa zobrazí chybové hlásenie oznamujúce súbor nie je čitateľný alebo je poškodený, skúste použiť nástroj na opravu doručenej pošty Outlooku.

  5. Vyberte jednu z nasledovných možností:

   Nahradiť duplikáty importovanými položkami    Existujúce údaje sa prepíšu s informáciami z importovaného súboru.

   Povoliť vytváranie duplikátov    Nebudú prepíše existujúce údaje a duplikáty sa pridajú do aktuálneho priečinka programu Outlook.

   Duplikované položky neimportovať    Existujúce údaje sa zachovajú a duplicitné informácie v súbore sa neskopírujú do aktuálneho priečinka programu Outlook.

  6. Pokračujte podľa pokynov v Sprievodcovi importom a exportom.

 • Ak chcete obnoviť celý súbor .pst, ukončite program Outlook a použite príkaz Windows nájsť na vyhľadanie a premenovanie svojho poškodeného súboru .pst. Vytvorte kópiu záložného súboru .pst a potom zadajte pre kópiu názov poškodeného pôvodného súboru .pst. Tento súbor musí byť v rovnakom priečinku ako pôvodný súbor .pst. Reštartujte program Outlook.

Vyskúšať najnovšiu verziu Outlooku

Najnovšiu verziu programu Outlook ponúka uľahčuje správu súborov osobných priečinkov a výkonnejší používateľom.

Vyskúšajte novú verziu balíka Office
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×