Office
Prihlásenie

Používanie Moderátora vo Windowse 8 s balíkom Office 2013

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri používaní balíka Office 2013 vo Windowse 8 môžete na čítanie a vytváranie wordových dokumentov, powerpointových snímok, excelových tabuľkových hárkov, onenotových poznámkových blokov a outlookových e-mailov používať Moderátora, čo je vstavaná čítačka obrazovky.

Moderátora môžete použiť aj na opísanie všetkých položiek na obrazovke alebo na opísanie rozloženia webovej stránky. Dokáže vám dokonca prečítať aj e-mail.

Odporúčame najskôr sa oboznámiť s Moderátorom vo Windowse 8, aby ste mohli v programoch balíka Office 2013 používať klávesové príkazy a dotykové gestá Moderátora.

V tomto článku sú uvedené tipy týkajúce sa používania Moderátora a balíka Office 2013 vo Windowse 8.

Začíname s Moderátorom

Začiatok je jednoduchý: potiahnite prst po dotykovej obrazovke. Moderátor slovne opíše každú položku, ktorej sa dotknete, takže získate predstavu o rozložení. Ťuknutím si môžete vypočuť definíciu každej položky. Keď je Moderátor spustený, položky sa otvárajú dvojitým ťuknutím.

Ak chcete zobraziť hlavný hárok s dotykovými gestami v Moderátorovi (a počuť ich vyslovené), trikrát ťuknite štyrmi prstami na obrazovku.

Ak používate klávesnicu, k Moderátorovi je priradený kláves Caps Lock. Stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + V napríklad dosiahnete, že Moderátor zopakuje to, čo povedal naposledy. Stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + + (znak plus) alebo Caps Lock + - (znamienko mínus) zrýchlite alebo spomalíte čítanie. Stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + Esc Moderátora zavriete.

Spustenie Moderátora

 • Na zariadeniach len s dotykovým ovládaním stlačte kláves s logom Windows + tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.

 • Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows + kláves Enter.

 • Na prihlasovacej obrazovke stlačte kláves s logom Windows + kláves U alebo kliknite na tlačidlo Zjednodušenie prístupu v ľavom dolnom rohu a vyberte položku Moderátor.

Použitie funkcie vyhľadávania na spustenie Moderátora

 1. Otvorte program Moderátor potiahnutím prstom z pravého okraja obrazovky a ťuknutím na položku Vyhľadávanie. (Ak používate klávesnicu alebo myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky a kliknite na položku Vyhľadávanie).

 2. Vo vyhľadávacom poli zadajte výraz Moderátor, filter hľadania zmeňte na možnosť Aplikácie a vo výsledkoch ťuknite alebo kliknite na položku Moderátor.

Ak chcete naraz zobraziť všetky dostupné príkazy Moderátora, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + F1.

Klávesové skratky

Ak chcete Moderátora a Office 2013 využívať čo najlepšie, spoznajte klávesové skratky v balíku Office. Na začiatok môžete použiť niekoľko prepojení:

Začíname s programami balíka Office a Moderátorom 8

V závislosti od programu sa v balíku Office 2013 nachádzajú funkcie, ktoré s Moderátorom 8 fungujú, fungujú dobre a nefungujú.

Pomocou Moderátora vo Windowse 8 sa v rámci všetkých programov balíka Office dostanete na pás s nástrojmi, do zobrazenia Backstage, stavového riadka, dialógových okien a pracovných tabiel. Prístup k obsahu (napríklad čítanie wordového dokumentu alebo excelového tabuľkového hárka) v konkrétnych programoch balíka Office je obmedzený.

Moderátor nedokáže prečítať obsah súborov Publishera, kresieb Visia, databáz Accessu a súborov InfoPathu alebo Projectu.

Word

Pomocou Moderátora je použitím dotykovej obrazovky alebo klávesnice dostupné takmer všetko.

Typ obsahu

Obyčajný text

Použitím dotykovej obrazovky alebo klávesnice je plne dostupný text v dokumente, tabuľkách, hlavičkách, pätách a textových poliach.

Tabuľky

Je dostupný všetok obsah v tabuľke.

Hypertextové prepojenia

Hypertextové prepojenia v dokumente fungujú, Moderátor však nedokáže prečítať obrazovkový komentár hypertextového prepojenia (hypertext).

Hypertextové prepojenia v textoch v tvaroch a textových poliach nefungujú a Moderátor ich nedokáže prečítať.

Multimédiá

Videá sa nelíšia od obrázkov.

Komentáre

Komentáre v novom okne nie sú dostupné, preto sa dôrazne odporúča používať tablu s komentármi.

Keď sa tabla s komentármi zobrazuje, prístup k obsahu komentára sa dá získať len zameraním na komentár. Pomocou tably s komentármi sa môžete presúvať medzi jednotlivými komentármi, z komentára však nemôžete prejsť na text.

Komentáre v režime čítania sú úplne nedostupné, na čítanie dokumentov s komentármi preto použite rozloženie pri tlači.

Tipy na používanie Moderátora s Wordom pomocou klávesnice

Požadovaná akcia

Klávesová skratka Moderátora

Čítať z vybratého nadpisu na navigačnej table

 1. Vyberte nadpis.

 2. Caps Lock + medzerník

 3. Caps Lock + G

 4. Caps Lock + M

Čítať z výsledkov hľadania na navigačnej table

 1. Vyberte výsledok, ktorý vás zaujíma.

 2. Caps Lock + medzerník

 3. Caps Lock + F2

 4. Nastavte zameranie.

 5. Caps Lock + M

Ak je v dokumente len jedno prepojenie alebo jeden tvar

Po prvom prechode na danú položku pomocou príslušného zobrazenia. Prejdite na iné zobrazenie a pohybujte sa v ňom tak, aby bola v predchádzajúcom zobrazení znovu dostupná požadovaná položka.

Synchronizovať kurzor Moderátora s kurzorom aplikácie

Ak chcete synchronizovať kurzor Moderátora a kurzor aplikácie, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + G.

Ak napríklad čítate dokument, môžete na miesto, ktoré Moderátor práve prečítal, vložiť text.

Získať prístup k obrázkom, grafom a tvarom

Na získanie prístupu k týmto informáciám treba používať zobrazenie položiek.

 • Caps Lock + šípka nahor/nadol na zmenu zobrazenia

 • Caps Lock + šípka doľava/doprava na presun medzi jednotlivými položkami v zobrazení

V rámci ilustrácie a zoskupeného objektu sa prezentujú obrázky, grafy a tvary, takže predtým, než sa dostanete na aktuálny tvar alebo obrázok, musíte prejsť cez ilustráciu a skupinový objekt v zobrazení položky.

K objektom v dokumente sa dá prejsť aj pomocou tably výberu.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + H + SL + P otvoríte tablu výberu.

Môžete vybrať tvar, ktorý vás zaujíma.

Získať prístup k textu v rámci textových polí

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H + SL + P.

 2. Vyberte textové pole, ktoré chcete čítať alebo upravovať.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + medzerník vyberte textové pole.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 5. Z kontextovej ponuky vyberte možnosť úpravy textu.

 6. Stlačením ľubovoľného klávesu umiestnite kurzor do textového poľa (kláves po premiestnení do textového poľa uvoľníte pomocou klávesu Backspace).

 7. Prečítajte si alebo upravte text v textovom poli.

Ak sa chcete vrátiť do hlavného dokumentu, dvakrát stlačte kláves Esc.

Tipy na používanie Moderátora a Wordu pomocou dotykovej obrazovky

Požadovaná akcia

Dotykové gesto Moderátora

Čítať z vybratého nadpisu na navigačnej table

 1. Dvakrát ťuknite na hlavičku, ktorá vás zaujíma.

 2. Tromi prstami potiahnite nadol.

Čítať z výsledkov hľadania na navigačnej table

 1. Dvakrát ťuknite na výsledok, ktorý vás zaujíma.

 2. Ťuknite tromi prstami.

 3. Nastavte zameranie.

 4. Tromi prstami potiahnite nadol.

Získať prístup k textu v rámci textových polí

 1. Prstom preskúmajte dokument a nájdite textové pole, ktoré vás zaujíma.

 2. Dvojitým ťuknutím umiestnite kurzor do textového poľa.

 3. Tromi prstami potiahnite nadol a prečítajte text v textovom poli.

Ak je v dokumente len jedno prepojenie alebo jeden tvar

Po prvom prechode na danú položku pomocou príslušného zobrazenia. Prejdite na iné zobrazenie a pohybujte sa v ňom tak, aby bola v predchádzajúcom zobrazení znovu dostupná požadovaná položka.

Excel

Funkcia Excelu

Úroveň zjednodušenia ovládania pomocou Moderátora vo Windowse 8

Zošity (názov)

Funguje

Agave

Funguje

Hárky

Funguje

Ukotvenie priečok

Funguje

Rozdelenie okna

Funguje

Mriežka: aktívna bunka

Funguje

Bunky: hodnota a vzorec

Funguje

Tabuľky a kontingenčné tabuľky

Funguje

Hypertextové prepojenia

Funguje

Grafy: typ grafu, názov a popis alternatívneho textu

Funguje dobre

Rýchle filtre: názov a popis alternatívneho textu

Funguje dobre

Podmienené formátovanie

Funguje dobre

Vlastnosti textu

Funguje dobre

Office Art

Funguje dobre

Word Art

Funguje dobre

Symboly cudzích mien

Funguje dobre

Formátovanie textu vo všeobecnosti – tučné/kurzíva/podčiarknutie/desatinné miesta

Funguje dobre

Komentáre

Nefunguje

Ovládacie prvky formulára

Nefunguje

Ovládacie prvky ActiveX. Neviem, či toto treba uvádzať oddelene od ovládacích prvkov formulára

Nefunguje

Textové pole a tvary

Nefunguje

Hárky makier

Nefunguje

Dialógové hárky

Nefunguje

Tipy na používanie Moderátora s Excelom pomocou klávesnice

Požadovaná akcia

Klávesová skratka Moderátora

Čítať obsah bunky

Caps Lock + D

Prejsť na nasledujúcu položku

Caps Lock + šípka doprava

Prejsť na predchádzajúcu položku

Caps Lock + šípka doľava

Čítať vlastnosti excelového okna

Caps Lock + W

Získať ďalšie informácie

Caps Lock + F

Prechádzať dostupnými položkami v zošite

Caps Lock + A a klávesové skratky na navigáciu

Vykonať predvolený príkaz na vybratej položke

Caps Lock + Enter

Outlook

Outlookový obsah dostupný v Moderátorovi

Funkcia Outlooku

Úroveň zjednodušenia ovládania pomocou Moderátora vo Windowse 8

Zoznam správ

Predmet, Od, Informácie, Kategória, Stav prílohy, Stav príznaku

Konverzácie

Funguje

Formuláre tably na čítanie a rýchlej odpovede na table na čítanie

Funguje

Zoznam priečinkov

Funguje

Navigačný panel modulu

Funguje

Náhľady (pripnuté a nepripnuté)

Funguje

Telo správy na table na čítanie a kontroly (WordMail, podporuje všetky objekty dostupné pre Moderátora vo Worde)

Funguje

Zobrazenie kalendára – mesačné, týždenné, denné a zobrazenie zoznamov

Funguje

Kontroly položiek kalendára (plánovaná činnosť, schôdza, navrhnúť nový termín, asistent plánovania)

Funguje

Zobrazenie ľudí – karta osoby a upraviteľná karta

Funguje

Zoznam úloh

Funguje

Kontingenčné ovládacie prvky v zobrazení zoznamu správ (napr. Všetky, Neprečítané, Spôsob zoradenia) – ako alternatívne riešenie použite kartu Zobraziť na páse s nástrojmi

Nefunguje

Niektoré prvky Rozvrhového asistenta

Nefunguje

V prípade niektorých veľmi starých alebo neštandardných dialógových okien nemusí byť predvolene možné prečítať hlavný text

Nefunguje

OneNote (počítačová verzia)

Obsah OneNotu dokáže Moderátor čítať veľmi dobre.

Funkcia OneNotu

Úroveň zjednodušenia ovládania pomocou Moderátora vo Windowse 8

Položky a dialógové okná navigácie

 • Zoznam poznámkových blokov (rozbaľovacie a pripnuté zobrazenie)

 • Stav synchronizácie

 • Karty sekcií alebo skupín sekcií

 • Zoznam strán

 • Tabla výsledkov hľadania (pripnuté zobrazenie)

 • Nástroj Odoslať do programu OneNote

Funguje

Položky oblasti strany

 • Značky

 • Text

 • Písanie rukou

 • Výtlačky dokumentu a výrezy obrazovky (čitateľné pomocou strojového OCR)

 • Hypertextové prepojenia

Funguje

Položky a dialógové okná navigácie:

 • Vloženie podrobností o outlookovej schôdzi (vyžaduje sa použitie kombinácie klávesov Caps Lock + šípky)

 • Tabla výsledkov hľadania (rozbaľovacie zobrazenie)

 • Informačná oblasť informačného panela (ťažké vyhľadať)

 • Zbalené prehľady (ťažké vyhľadať)

Funguje dobre

Položky oblasti strany

 • Zoradené zoznamy (čísla sa nahlas nečítajú)

 • Tabuľky (ťažké zistiť rozmery tabuľky)

 • Zvýraznenie spolutvorby (vyžaduje sa použitie kombinácie klávesov Shift + F10)

Funguje dobre

Nástroj Výrez obrazovky

Nefunguje

Rovnice

Nefunguje

Kresby rukou

Nefunguje

Tipy a triky pri používaní Moderátora vo OneNote

 • Pri navigácii v pripnutom zozname poznámkových blokov alebo pripnutej table výsledkov hľadania používajte na prepínanie medzi poznámkovými blokmi tabulátor.

 • Tablu vyhľadávania pripnete stlačením kombinácie klávesov Alt + O po dokončení hľadania, čím sa zjednoduší prehľadávanie výsledkov.

 • Keď sa dostanete do sekcie chránenej heslom, odomknete ju stlačením klávesu Enter.

 • Ak chcete zobraziť informácie o tvorbe, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10 a prejdite do dolnej časti ponuky.

 • Ak vám na strane chýba obsah, možno je zbalený. Všetky úrovne rozbalíte stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + 0.

 • Ak sa obsah nesynchronizuje, možno treba zadať poverenia. Pomocou klávesu F6 a kombinácie klávesov Caps Lock + šípky prejdite do informačného panela.

PowerPoint

Powerpointový obsah dostupný v Moderátorovi 8

Funkcia PowerPointu

Úroveň zjednodušenia ovládania pomocou Moderátora vo Windowse 8

Textové polia, zástupné objekty a tvary s textom

Funguje

Tabuľky

Funguje

Poznámky lektora

Funguje

Zobrazenie prezentácie

Funguje

Tabla miniatúr a Zobrazenie radenia snímok sa podporujú ako obrázky.

Funguje

Zobrazenie prehľadu

Funguje

Hypertextové prepojenia a záložky

Funguje

Obrázky

Funguje dobre

Zobrazuje len typ objektu a alternatívny text

Grafy

Funguje dobre

Zobrazuje len typ objektu a alternatívny text

Vloženie obrázka

Funguje dobre

Zobrazuje len typ objektu a alternatívny text

SmartArt

Funguje dobre

Zobrazuje len typ objektu a alternatívny text

Médiá (vysloví sa aj, či sa dá na daný objekt kliknúť)

Funguje dobre

Zobrazuje len typ objektu a alternatívny text

Formátovanie textu alebo formátovanie tabuľky

Nefunguje

Sekcie

Nefunguje

Obsah obrázkov na table miniatúr a v zobrazení radenia snímok

Nefunguje

Komentáre

Nefunguje

Animácie a prechody

Nefunguje

Hlavičky a päty

Nefunguje

Informácie o spolutvorbe

Nefunguje

Obrázky pozadia

Nefunguje

Korektúra chýb

Nefunguje

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×