Používanie kontaktov (centra Ľudia) v Outlooku na webe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Prihláste sa do služby Outlook na webe pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

V Outlook na webe použijete na vytvorenie, zobrazenie a úprava kontaktov, zoznamov kontaktov a skupín na stránke ľudia.

Vyberte pokyny pre svoju verziu

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate novú verziu služby Outlook na webe. Vyberte verziu služby Outlook na webe, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe verzie beta

Pozrite si časť Pokyny pre novú službu Outlook na webe.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe.

Poznámka: Ak vaša organizácia do panelu s nástrojmi pridala svoje logo, môže sa vám zobraziť ničo iné ako to, čo sa zobrazuje vyššie.

Pokyny pre novú službu Outlook na webe

Ak chcete prejsť na stránku ľudia, prihláste sa do Outlook na webe a vyberte ikonu ľudia Ľudia v dolnej časti stránky

 • Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete vyhľadávať osoby alebo zoznamu kontaktov.

 • Panel s nástrojmi obsahuje ponuky a príkazy na vytváranie a úpravu kontaktov, zoznamov kontaktov a skupín v závislosti od kontextu

 • Obľúbené položky sa zobrazuje všetkým ste pridali medzi obľúbené položky.

 • Všetky kontakty sa zobrazujú všetky uložené kontakty a zoznamy kontaktov v zozname všetky priečinky.

 • Všetky zoznamy kontaktov sa zobrazia všetky kontaktné zoznamy všetky priečinky.

 • Navrhované zobrazuje ľudia komunikujete s, ale ktorí nie sú vo svojich kontaktov. Môžete ich pridať do kontaktov alebo obľúbené položky, ak sa chcete rýchlo vrátiť k nim.

 • Priečinky: predvolený priečinok kontakty obsahuje kontakty a kontakt zoznamy. Môžete tiež vytvoriť vlastné priečinky.

 • Skupiny: pripojené sú uvedené skupiny ste členom a vlastníctva zobrazuje skupiny, ktorej ste vlastníkom.

 • Na strednej table sa zobrazia obľúbené položky, kontakty, zoznamy kontaktov alebo skupín v závislosti od výberu na navigačnej table. Použitie ponuky filtrovania, ak chcete zoradiť a vyberte spôsob kontaktu mená sú zobrazené.

 • Pravej table sa zobrazia podrobnosti o kontakte, zoznam kontaktov alebo skupiny, ktorá je vybratá na strednej table.

V predvolenom nastavení, kontakty a zoznamy kontaktov sú uložené v priečinku kontakty zo zoznamu priečinky na navigačnej table. Môžete tiež vytvoriť vlastné priečinkov kontaktov, ak chcete zachovať určité kontakty alebo zoznamy kontaktov spolu a ich ľahšie nájsť.

 • Ak chcete vytvoriť nový priečinok kontaktov: v časti priečinky, vyberte položku nový priečinok a zadajte názov. Potom vyberte priečinok a chcete ju pridať kontakty.

 • Premenovať alebo odstrániť priečinok kontaktov, ktorý ste vytvorili, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom vyberte položku premenovať alebo odstrániť.

Vytvorenie, zobrazenie a úprava kontaktov

Nové kontakty sú uložené v priečinku Kontakty predvolené a uvidíte ich v časti moje kontakty. Ak chcete uložiť nový kontakt do iného priečinka, vyberte priečinok, pred vytvorením kontaktu.

 1. Prihláste sa do Outlooku na webe.

 2. Vyberte ikonu ľudia Ľudia v dolnej časti navigačnej tably.

 3. Na stránke ľudia na paneli s nástrojmi vyberte položku nový kontakt.

  Snímka obrazovky s nový kalendár Outlook Web App

 4. Zadajte podrobnosti kontaktu. Vyberte položku Pridať ďalšie a pridajte ďalšie informácie, ako je napríklad adresa a narodeniny kontaktu.

 5. Vyberte položku Vytvoriť.

Keď kliknete na určitej osoby na meno alebo obrázok v programe Outlook alebo iných aplikácií balíka Office a služby, zobrazia sa vám ich profile kartu s informáciami o nich. Na karte svojho profilu, môžete ich uložiť na vlastné kontakty, napríklad ak chcete pridať poznámky alebo ďalšie informácie.

Tu je, ako môžete pridať kontakt z e-mailovej správy:

 1. V časti Pošta otvorte e-mailovú správu na table na čítanie a potom vyberte meno odosielateľa alebo príjemcu, ktorý chcete pridať do zoznamu kontaktov.

 2. Na karte profilu, ktorá sa otvorí, vyberte položky Ďalšie možnosti > Pridať do kontaktov.

  Vyberte tri bodky a potom vyberte položku Pridať do kontaktov

 3. Ak chcete pridať ďalšie informácie. Vyberte položku pridať viac na pridanie ďalších informácií, ako je adresa kontaktu a narodeniny.

 4. Vyberte položku Vytvoriť.

Poznámka: Kontakt sa uloží do predvoleného priečinka Kontakty na stránke ľudia.

Ak má vaša spoločnosť adresár nastavenie, budete môcť zobraziť informácie o vašich kolegov bez ich uloženia v podobe kontakty. Môžete ich vyhľadávať alebo vyberte jeho meno alebo obrázok z e-mailovej správy. Ich profil kartu sa zobrazia informácie zhromaždené z iných systémov (adresár). Ak chcete pridať ďalšie informácie, napríklad poznámky, vaši kolegovia môžete uložiť do svojich vlastných kontaktov. Nový kontakt sa automaticky prepojení na existujúci adresár kontakt. Iba sa zobrazia informácie, ktoré pridať.

Ak chcete pridať kontakt medzi obľúbené položky, vyberte ho a potom vyberte položku Pridať medzi obľúbené položky na paneli s nástrojmi.

Tip: Obľúbené kontakty, ktorí majú e-mailovú adresu sa tiež zobrazí na navigačnej table v časti pošta, aby ste videli všetky svoje e-maily na jednom mieste.

Na stránke ľudia vyberte kontakt na strednej table mohli zobrazovať a upravovať informácie o nich. To, čo vidíte, je verzia profilu karty. Čo karty a sekcie sa môže líšiť.

 • Súbory: Naposledy otvorené súbory, ktoré s vami kontakt zdieľal.

 • E-mail: naposledy použité e-mailové správy a prílohy e-mailov medzi vami a kontaktom.

 • LinkedIn: Ak má kontakt verejný profil v službe LinkedIn s rovnakým e-mailom, s akým máte tento kontakt uložený, zobrazia sa vám tu aj informácie služby LinkedIn.

Úprava kontaktu, vyberte možnosť Upraviť kontakt vedľa Kontaktné informácie, alebo na paneli s nástrojmi vyberte položku Upraviť.

Snímka obrazovky s tlačidlom Upraviť kontakt

 1. Na stránke Ľudia vyberte kontakt.

 2. Vyberte ikonu fotoaparátu.

  Vyberte ikonu fotoaparátu a pridajte fotografiu
 3. Vyberte možnosť nahrať novú fotografiu, kliknite na položky súbor, ktorý chcete použiť a potom vyberte položku Otvoriť nahrať.

 4. Ak chcete zmeniť zobrazovanú časť fotografie, kliknite do kruhu a potiahnite ukazovateľ myši. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť zobrazovanú časť fotografie, použite jazdca pod fotografiou.

  Upravte fotografiu a vyberte možnosť Použiť
 5. Vyberte možnosť použiť, a potom vyberte položku Hotovo.

Môžete vybrať spôsob zobrazenia a zoradiť kontakty. Použiť ponuku v hornej časti zoznamu.

Vyberte napríklad Zoradiť podľa > priezvisko a Zobraziť na základe > priezvisko.

Kontakty môžete prepojiť a označiť tým, že spolu súvisia, napríklad ak máte viaceré položky pre tú istú osobu. Prepojené kontakty sa zobrazia ako jeden kontakt.

Prepojenie kontaktov:

 • Na stránke ľudia vyberte dve alebo viac kontaktov a potom vyberte položku prepojiť kontakty na paneli, ktorý sa zobrazí.

Zrušenie prepojenia prepojeného kontaktu:

 • Na stránke Ľudia vyberte kontakt, na paneli s nástrojmi vyberte položku Prepojené kontakty a potom vyberte položku Zrušiť prepojenie.

 1. Vyberte jeden alebo viac kontaktov a potom vyberte položku odstrániť.

 2. Potvrďte akciu výberom položky Odstrániť.

Vytvorenie, zobrazenie a úprava zoznamu kontaktov

Zoznam kontaktov je kolekcia e-mailových adries a je užitočné pri odosielaní e-mailov so skupinou ľudí. Zoznamy kontaktov sa niekedy nazývajú distribučné zoznamy.

Napríklad vytvorenie zoznamu kontaktov s názvom moje prispievateľov a k nemu pridávať všetkých členov klubu adresára. Ak chcete odoslať e-mailovú správu každému v klubu, stačí zadať "moje prispievateľov" v riadku Komu e-mailu.

Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia sú vytvorené zoznamy kontaktov v predvolený priečinok Kontakty a môžete tiež vidieť v časti zoznamy moja kontaktov. Ak chcete uložiť zoznam kontaktov do iného priečinka, vyberte priečinok, potom vyberte možnosť nový zoznam kontaktov. Po vytvorení zoznamu kontaktov v priečinku, nie je možné presunúť do iného priečinka.

 1. Na stránke ľudia na paneli s nástrojmi kliknite na šípku vedľa položky nový kontakt a potom vyberte položku nový zoznam kontaktov.

  Snímka obrazovky s nový kontakt ponuka s nový kontakt zoznam vybratých

 2. Zadajte názov zoznamu, a potom pridajte mená alebo e-mailové adresy.

 3. Vyberte položku Vytvoriť.

Tip: Ak chcete zoskupiť kontakty z iných dôvodov ako odosielanie e-mailu, môžete namiesto toho vytvoriť priečinok. Potom do priečinka pridajte kontakty.

 1. Na stránke ľudia na navigačnej table vyberte možnosť môj kontakt zoznamy alebo vyhľadajte názov zoznamu kontaktov.

 2. Vyberte zoznam kontaktov a potom vyberte položku Upraviť.

 3. Zadajte mená alebo e-mailové adresy.

 4. Vyberte položku Uložiť.

 1. Na stránke ľudia na navigačnej table vyberte možnosť môj kontakt zoznamy alebo vyhľadajte názov zoznamu kontaktov.

 2. Vyberte zoznam kontaktov a potom vyberte položku Upraviť.

 3. Vyberte položku x meno alebo e-mailové adresy, ktoré chcete odstrániť.

 4. Vyberte položku Uložiť.

 1. Vyberte zoznam kontaktov, ktorý chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť.

 2. Potvrďte akciu výberom položky Odstrániť.

Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe

 1. Prihláste sa do aplikácie Outlook na webe. Pomoc nájdete v téme Prihlásenie do Outlooku na webe.

 2. V hornej časti obrazovky vyberte Spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 > Outlook.

  Spúšťač aplikácií v Office 365 so zvýraznenou aplikáciou Outlook

  Nedarí sa vám nájsť aplikáciu, ktorú hľadáte? Ak chcete zobraziť abecedný zoznam aplikácií služieb Office 365, ktoré máte k dispozícii, v spúšťači aplikácií vyberte položku Všetky aplikácie. Potom môžete vyhľadať konkrétnu aplikáciu.

 3. Kliknite na položku Ľudia.

Na tejto snímke obrazovky vidieť, čo sa zobrazí na stránke Ľudia.

Snímka obrazovky so stránkou Ľudia.

Tu je popis zobrazených položiek:

 1. Poľa na Vyhľadávanie ľudí, ktorý sa používa na vyhľadanie kontaktu alebo zoznamu kontaktov

 2. Panel s nástrojmi, ktorý obsahuje ponuky a príkazy na vytváranie a úpravu kontaktov a zoznamov kontaktov v závislosti od kontextu.

 3. Zoznam Odporúčaní ľudia, v ktorom sú zahrnuté osoby, ktoré často kontaktujete, s ktorými sa stretávate, ktoré ste označili za obľúbené alebo aktivity ktorých by ste možno radi ďalej sledovali.

 4. Zoznam Vaše kontakty, v ktorom sú zahrnuté všetky priečinky s kontaktmi.

 5. Strednej table, kde sa zobrazujú kontakty a zoznamy kontaktov obsiahnuté v položke, ktorá je vybratá na navigačnej table

 6. Karta kontaktu, na ktorej sa zobrazujú podrobnosti o kontakte alebo zozname kontaktov vybratom na strednej table.

Vzhľad stránky Ľudia si môžete prispôsobiť pripnutím jedného z týchto zobrazení v zozname Odporúčaní ľudia:

 • Ľudia, ktorých často kontaktujete: Pozrite si nedávne komunikácie a aktuality týkajúce sa ľudí, s ktorými najviac komunikujete.

 • Ľudia, ktorých máte dnes v kalendári: Pozrite si, s kým sa dnes stretnete a na čom budete dnes pracovať.

 • Obľúbené položky: Tu sa budú zobrazovať ľudia, ktorých ste pridali medzi obľúbených, vďaka čomu budete mať rýchly prístup k ich najnovším e-mailom.

 • Ľudia, ktorých aktivity by ste možno radi ďalej sledovali: Nájdite označené položky a správy, v ktorých sa o vás niekto @zmienil, ako aj neprečítané správy od ľudí, s ktorými ste najčastejšie v kontakte.

 • Všetky kontakty: Toto je klasické zobrazenie Ľudia, v ktorom sa všetky kontakty zobrazujú na jednom mieste.

Ak si chcete zobrazenie pripnúť ako východiskový bod, vyberte možnosť Pripnúť toto zobrazenie.

Snímka obrazovky s tlačidlom Pripnúť toto zobrazenie.

Ak chcete východiskový bod zmeniť, vyberte možnosť Zrušiť pripnutie tohto zobrazenia v hornom paneli s ponukami pripnutého zobrazenia alebo vyberte možnosť Pripnúť toto zobrazenie v hornom paneli s ponukami v niektorom z ďalších zobrazení v časti Odporúčaní ľudia.

Poznámka: V závislosti od vašej verzie Outlooku nemusia byť všetky tieto zobrazenia k dispozícii.

Keď vyberiete niektorý zo svojich kontaktov, napravo sa otvorí tabla. Na nej sa zobrazujú ďalšie informácie o kontakte, napríklad e-mail, telefón alebo pracovisko. Uvidíte tiež, s kým je v rámci organizácie kontakt prepojený a do ktorých skupín patrí.

V dolnej časti tably sa zobrazí vaša spoločná komunikácia. Nachádzajú sa tam e-mailové správy, ktoré ste si vymenili, súbory, ktoré s vami zdieľal, a všetky spoločné uskutočnené aj nadchádzajúce schôdze alebo udalosti.

Snímka obrazovky s kartou kontaktu na stránke Ľudia.

Pri vytváraní kontaktu alebo zoznamu kontaktov od nuly, dostane uložené v priečinku kontaktov, ktorý je vybratý na navigačnej table. Môžete vytvoriť priečinky kontaktov, ak chcete zachovať určité kontakty alebo zoznamy kontaktov spolu a ich jednoducho nájsť.

Kontakty, ktoré je na navigačnej table na stránke ľudia, obsahuje všetky priečinky kontaktov. Keď je zbalené kontaktov, môžete vybrať ho rozbaľte a zobrazte všetky priečinky kontaktov.

Keď je zoznam Vaše kontakty rozbalený, priečinok Kontakty sa zobrazuje priamo pod ním, ako je znázornené na snímke obrazovky. Priečinok Kontakty získate automaticky. Obsahuje všetky lokálne kontakty, pokiaľ si nevytvoríte iné priečinky a kontakty nepridáte do nich.

Ďalšie informácie nájdete v časti Práca s priečinkami kontaktov ďalej v tomto článku.

Snímka obrazovky s kurzorom na tlačidle Kontakty na stránke Ľudia.

 1. V časti kontakty na navigačnej table vyberte priečinok, ktorý chcete vytvoriť kontakt. Ak namiesto konkrétneho priečinka kontakty, nový kontakt sa vytvorí v priečinku kontakty.

  Poznámka: Pred vytvorením novej obráťte sa na, uistite sa, že vyberiete priečinok na navigačnej table, ktorý chcete vytvoriť. Po vytvorení kontaktu, nie je možné presunúť do iného priečinka. Ak chcete uložiť kontakt do iného priečinka, po jej vytvorení, odstráňte kontakt a potom znova vytvoriť iné.

 2. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Nový.

  Snímka obrazovky s kurzorom na tlačidle Nové na stránke Ľudia.

 3. Do formulára Pridať kontakt, ktorý sa otvorí, zadajte požadované informácie.

  Výberom ikony Ikona Pridať informácie. zobrazíte možnosti pre daný typ informácií. Ak chcete napríklad pridať telefónne čísla, vyberte Ikona Pridať informácie. vedľa položky Telefón.

 4. Po skončení kliknite na tlačidlo Uložiť Uložiť.

Ak chcete do priečinka Kontakty rýchlo pridať odosielateľa alebo príjemcu, ktorý sa nachádza v e-mailovej správe, postupujte takto:

 1. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Tlačidlo spúšťača aplikácií. a položku Pošta.

 2. V e-mailovej správe na table na čítanie vyberte meno odosielateľa alebo príjemcu, ktorého chcete pridať do zoznamu kontaktov.

 3. Na karte kontaktu, ktorá sa zobrazí pri danej osobe, vyberte položky Ďalšie akcie Ďalšie možnosti > Pridať do kontaktov.

  Snímka obrazovky s kurzorom na možnosti Pridať do kontaktov v ponuke Ďalšie akcie.

 4. Do formulára Pridať kontakt, ktorý sa otvorí, pridajte o kontakte ďalšie informácie, ktoré uznáte za vhodné.

 5. Vyberte položku Uložiť Uložiť, aby sa karta uložila do priečinka Kontakty.

  DÔLEŽITÉ: Takto vytvorený kontakt nie je možné uložiť ani premiestniť do iného priečinka.

Zoznam kontaktov je zbierka kontaktov. Niekedy sa tiež nazýva distribučný zoznam. Pri písaní e-mailovej správy ho môžete zadať ako príjemcu a správa sa odošle všetkým kontaktom zo zoznamu súčasne. Môžete napríklad vytvoriť zoznam kontaktov s názvom Môj knižný klub a pridať do neho všetkých členov knižného klubu. Keď budete chcieť následne odoslať správu všetkým členom klubu, stačí v e-maile do riadka Komu: zadať text Môj knižný klub.

Vytvorenie zoznamu kontaktov

 1. V časti kontakty na navigačnej table vyberte priečinok, ktorý chcete vytvoriť zoznam kontaktov programu. Ak namiesto konkrétneho priečinka kontakty, nový zoznam kontaktov sa vytvorí v priečinku kontakty.

  Poznámka: Pred vytvoríte nový zoznam kontaktov, uistite sa, že vyberiete priečinok na navigačnej table, ktorý chcete vytvoriť. Po vytvorení zoznamu kontaktov, nie je možné presunúť do iného priečinka. Ak chcete uložiť zoznam kontaktov do iného priečinka, po jej vytvorení, odstrániť zo zoznamu kontaktov a potom znova vytvoriť do iného priečinka.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na šípku nadol vedľa položky nové a potom vyberte položku nový zoznam kontaktov.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou tlačidla Nové a vybratou možnosťou Zoznam kontaktov.

 3. Do prázdneho formulára, ktorý sa otvorí, zadajte názov zoznamu kontaktov, členov zoznamu kontaktov a prípadné poznámky.

 4. Po skončení kliknite na tlačidlo Uložiť Uložiť.

Môžete upravovať kontakty alebo vytvorte alebo importujte do Outlook na webe zoznamov kontaktov. Nemôžem upravovať kontakty, ktoré sa zobrazí po pripojení ku kontu sociálnej siete ako LinkedIn. Informácie o importovaní kontaktov z iného e-mailové konto alebo e-mailových programov nájdete v téme Importovanie kontaktov do Outlooku.

Poznámka:  Ak chcete zoznam kontaktov po vytvorení uložiť do iného priečinka, odstráňte ho a potom ho znova vytvorte v inom priečinku.

 1. Na strednej table začiarknite políčko vedľa kontaktu alebo zoznamu kontaktov, ktorý chcete upraviť, a potom na paneli s nástrojmi vyberte možnosť Upraviť.

  Snímka obrazovky s kurzorom na tlačidle Upraviť na stránke Ľudia.

 2. Vykonajte požadované zmeny.

 3. Po skončení kliknite na tlačidlo Uložiť Uložiť.

 • Ak chcete vytvoriť priečinok kontaktov, kliknite pravým tlačidlom myši alebo stlačte a podržte kontakty na navigačnej table a potom vyberte položku nový priečinok.

 • Ak chcete ktorýkoľvek z vytvorených priečinkov kontaktov premenovať alebo odstrániť, kliknite na priečinok pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Premenovať alebo Odstrániť.

 • Ak chcete ktorýkoľvek z vytvorených priečinkov premiestniť do umiestnenia s názvom Ostatné kontakty tak, aby bol priečinok aj naďalej viditeľný, ale nezavadzal vám, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a vyberte možnosť Premiestniť do časti Ostatné kontakty. Priečinok sa zobrazí v časti Ostatné kontakty.

  Ak chcete priečinok z časti Ostatné kontakty premiestniť späť do hlavného zoznamu priečinkov v časti Vaše kontakty, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Premiestniť do časti Vaše kontakty.

Na stránke ľudia po výbere položky na navigačnej table, na strednej table zobrazia kontakty, ktoré sú v danej položky nasledujúcim spôsobom:

 • Výberom položky Odporúčaní ľudia sa na strednej table zobrazia osoby, ktoré často kontaktujete, ktoré máte dnes v kalendári, obľúbené osoby a osoby, ktorých aktivity by ste možno radi ďalej sledovali. Ak ste zobrazenie pripli, zobrazí sa navrchu strednej tably.

 • Keď vyberiete položku Vaše kontakty, na strednej table sa zobrazia všetky vaše kontakty a zoznamy kontaktov.

 • Keď vyberiete konkrétny priečinok kontaktov, na strednej table sa zobrazia len kontakty a zoznamy kontaktov, ktoré sa nachádzajú v danom priečinku.

Keď vyberiete položku Vaše kontakty alebo konkrétny priečinok kontaktov, pomocou rozbaľovacej ponuky navrchu strednej tably môžete zúžiť výber zobrazených kontaktov a zoznamov kontaktov a zoradiť ich. Názov ponuky naznačuje spôsob zoradenia, ktoré sa momentálne používa. Predvolený názov ponuky je Meno, pretože tento spôsob zoradenia je predvolený.

Po výbere ponuky otvoríte, zobrazí sa obsahuje nasledujúce tri časti:

 • Časť Spôsob zoradenia, ktorá ponúka možnosť Meno alebo Priezvisko.

 • Časť Poradie zobrazenia, kde môžete vybrať možnosť Meno priezvisko alebo Priezvisko meno a určiť tak poradie zobrazenia jednotlivých mien.

 • Časť Zobrazovanie, kde môžete vybrať možnosť Ľudia, ak chcete zobraziť iba kontakty, ktoré sú osobami, alebo možnosť Zoznamy, ak chcete zobraziť len kontakty tvorené zoznamom kontaktov, alebo možnosť Všetko, ktorá zahŕňa všetky typy kontaktov.

Snímka obrazovky s rozbaľovacou ponukou filtra na stránke Ľudia.

Kontakty alebo zoznamy kontaktov, ktoré ste vytvorili alebo importovali do služby Outlook na webe je možné odstrániť. Kontakty, ktoré získate pripojením ku kontu sociálnej siete, ako je napríklad LinkedIn, nie je možné odstrániť.

 1. Vyberte kontakt alebo zoznam kontaktov.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Odstrániť na stránke Ľudia.

V poli vyhľadávať ľudí v hornej časti navigačnej tably zadajte hľadaný výraz.

Snímka obrazovky s poľom Hľadať v centre Ľudia na stránke Ľudia.

 • Ak chcete vyhľadať kontakt, do poľa Hľadať v centre Ľudia zadajte meno alebo e-mailovú adresu a potom vyberte ikonu hľadania Vyhľadanie podpory alebo stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete vyhľadať zoznam kontaktov, do poľa Hľadať v centre Ľudia zadajte celý názov zoznamu kontaktov alebo len jeho časť a potom vyberte ikonu hľadania Vyhľadanie podpory alebo stlačte kláves Enter.

Kontakty môžete vzájomne prepojiť a poukázať tým na to, že spolu nejakým spôsobom súvisia. Outlook na webe navyše automaticky rozpoznáva kontakty s rovnakými alebo veľmi podobnými menami a prepojí ich tak, aby sa zobrazili ako jeden kontakt.

Prepojenie kontaktov

 • Na strednej table začiarknite políčko vedľa jednotlivých kontaktov a potom na paneli s nástrojmi vyberte možnosť Prepojiť.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Prepojiť na stránke Ľudia.

Zrušenie prepojenia kontaktov

 1. Na strednej table začiarknite políčko vedľa prepojeného kontaktu.

 2. Na paneli s nástrojmi vyberte rozbaľovaciu ponuku Prepojenia.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Prepojenia na stránke Ľudia.

 3. V rozbaľovacej ponuke vyberte symbol Ikona Zrušiť prepojenie. vedľa kontaktu, ktorý chcete odpojiť od ostatných.

Ak chcete zistiť, ktoré kontakty Outlook na webe automaticky prepojil s konkrétnym kontaktom, a zobraziť návrhy iných, podobných kontaktov na prepojenie s daným kontaktom, postupujte takto:

 1. Začiarknite políčko naľavo od mena kontaktu. Ak Outlook na webe automaticky prepojil všetky kontakty s rovnakými alebo podobnými menami, na pravej strane panela s nástrojmi sa zobrazí rozbaľovacia ponuka Prepojenia.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Prepojenia na stránke Ľudia.

 2. Na paneli s nástrojmi vyberte rozbaľovaciu ponuku Prepojenia.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci so službou Outlook.com:

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Okruh pomoci Outlook na webe pre podniky:

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet v Číne, pozrite si tému Kontakt na oddelenie podpory služieb Office 365 for business – Pomocník pre správcov.

Pozrite tiež

Importovanie kontaktov do Outlooku

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×