Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou v Exceli Mobile pre Windows 10

Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou v Exceli Mobile pre Windows 10

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre Excel Mobile pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky. Tento článok uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre Excel Mobile.

Poznámky: 

  • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

  • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Navigácia v hárku

Akcia

Klávesy

Posunutie o bunku doprava

TAB

Posunutie o bunku nahor, nadol, doľava alebo doprava

KLÁVESY SO ŠÍPKAMI

Rozšírenie výberu o jednu bunku doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu o jednu bunku doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu na prvú bunku vľavo

SHIFT + CONTROL + ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu na poslednú bunku vpravo

SHIFT + CONTROL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden znak doľava

CONTROL + ŠÍPKA DOĽAVA

(po ťuknutí do riadka vzorcov)

Posun o jeden znak doprava

CONTROL + ŠÍPKA DOPRAVA

(po ťuknutí do riadka vzorcov)

Posunutie kurzora o jedno slovo doľava

CONTROL + ŠÍPKA DOĽAVA

(po ťuknutí do riadka vzorcov)

Posunutie kurzora o jedno slovo doprava

CONTROL + ŠÍPKA DOPRAVA

(po ťuknutí do riadka vzorcov)

Výber alebo zrušenie výberu o jeden znak doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

(po ťuknutí do riadka vzorcov)

Výber alebo zrušenie výberu o jeden znak doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

(po ťuknutí do riadka vzorcov)

Zobrazenie kontextovej ponuky

Klávesy SHIFT + F10

Ďalšia tabla

F6

Prechádzanie plávajúcimi tvarmi, ako sú textové polia alebo obrázky.

Ctrl + Alt + 5, potom opakované stláčanie klávesu Tab

Ukončenie navigácie medzi plávajúcimi tvarmi a návrat do normálnej navigácie.

Esc

Práca s bunkami

Akcia

Klávesy

Uložiť

CONTROL + S

Kopírovať

CONTROL + C

Vystrihnúť

CONTROL + X

Prilepiť

CONTROL + V

Späť

CONTROL + Z

Opakovať

CONTROL + Y

Tučné

CONTROL + B

Kurzíva

CONTROL + I

Podčiarknuté

CONTROL + U

Vybrať všetko

CONTROL + A

Vyhľadať

CONTROL + F

Opakovať

CONTROL+ Y

Nahradiť

CONTROL + H

Vložiť tabuľku

CONTROL + T

Vložiť zlom riadka v bunke

ALT + ENTER

Vymazať vybratú bunku

DELETE

Pozrite tiež

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×