Používanie hypertextových prepojení v zošite v prehliadači

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Hypertextové prepojenie je prepojením z jedného dokumentu na iný, pomocou ktorého sa po kliknutí otvorí ďalšia strana alebo súbor. Hypertextové prepojenia v zošite prehliadača je možné používať rovnako ako v iných aplikáciách.

V nasledovných častiach je uvedený spôsob použitia hypertextového prepojenia na presun do rôznych typov cieľových umiestnení a spôsob vytvorenia hypertextového prepojenia, ktoré je možné použiť v zošite v prehliadači.

Čo chcete urobiť?

Použiť hypertextové prepojenie v zošite v prehliadači

Vytvoriť hypertextové prepojenie, ktoré možno použiť v zošite v prehliadači

Zistiť rozdiely medzi hypertextovými prepojeniami v zošite v prehliadači a v programe Excel

Nastaviť vlastnosti webovej časti, ktoré ovplyvňujú hypertextové prepojenia

Použiť hypertextové prepojenie v zošite v prehliadači

Po pridaní hypertextového prepojenia do zošita programu Excel a jeho uložení na lokalitu je hypertextové prepojenie možné použiť na navigáciu na iné umiestnenie a otvorenie určenej stránky. K dispozícii sú napríklad tieto možnosti:

Otvorte dokument, súbor alebo webovú stránku v novom okne   . Keď prepojíte v dokumente alebo webovej stránke mimo aktuálneho zošita, webové prehliadače otvorí nové okno prehliadača, zobrazte ju.

Spustiť e-mailový program a vytvorte správu.    Keď kliknete na hypertextové prepojenie na e-mailovú adresu, e-mailový program automaticky spustí a vytvorí e-mailovej správy, ktorý má správnu adresu do poľa Komu.

Prejdite na iné miesto v aktuálnom zošite   . Ak hypertextové prepojenie sa pripojí na iné miesto v aktuálnom zošite, na výber aktívnej bunky sa zmení na nové miesto v zošite, ale neotvorí v samostatnom okne.

Navigácia na iné umiestnenie v aktuálnom zošite môže byť užitočná obzvlášť vo veľkých zošitoch obsahujúcich viacero pracovných hárkov. Môžete napríklad vytvoriť osobitný pracovný hárok, ktorý sa správa ako hlavná ponuka s prepojeniami na samostatné pracovné hárky, alebo môžete vytvoriť prepojenia spájajúce bunky v jednom pracovnom hárku so súvisiacimi informáciami v inom pracovnom hárku.

Na začiatok stránky

Vytvoriť hypertextové prepojenie, ktoré možno použiť v zošite v prehliadači

Je možné vytvoriť hypertextové prepojenie priamo v zošite v Excel Services. Namiesto toho musíte vytvorenie alebo Úprava hypertextového prepojenia v zošite v programe Excel, a potom publikovať alebo nahratie zošita do knižnice dokumentov. Existuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť hypertextové prepojenie. Môžete zadajte URL adresu priamo v bunke, použite tlačidlo hypertextové prepojenie v skupine prepojenia v programe Excel alebo použite funkciu hypertextové prepojenie.

Keď v zošite programu Excel vytvoríte hypertextové prepojenie, cieľové umiestnenie sa v danom prepojení zakóduje ako adresa URL (Uniform Resource Locator). Táto adresa URL môže mať rôzne formy v závislosti od cieľového umiestnenia (na webe, v tom istom dokumente a podobne). Podrobné informácie o rôznych typoch hypertextových prepojení v zošite programu Excel a mnohé ich príklady nájdete prostredníctvom prepojenia, ktoré sa nachádza v časti Pozrite tiež.

Nasledujúce príklady syntaxe hypertextových prepojení obsahujú podrobné vysvetlenie prvkov hypertextového prepojenia. Tieto príklady môžete použiť ako pomôcku pri vytváraní hypertextových prepojení.

 • Prepojenie na webovú stránku

  Nasledujúci príklad znázorňuje hypertextové prepojenie prepájajúce na samostatnú webovú stránku umiestnenú na webovom serveri www.example.com:

  http://www.example.com/jan07/news.htm.

  Súčasť adresy URL

  Popis

  http://

  Označenie protokolu, ktoré určuje, že cieľovým umiestnením je webové umiestnenie.

  www.example.com

  Adresa webového servera alebo sieťového umiestnenia

  Jan07

  Cesta alebo priečinok na serveri.

  novinky.htm

  Názov súboru cieľovej stránky.

 • Načítanie údajov z inej webovej stránky

  Ak chcete načítať údaje z webovej stránky, môžete vytvoriť alebo spustiť webový dotaz. Môžete tiež vytvoriť webový dotaz, ktorý načíta údaje uložené v umiestnení na internete alebo v podnikovom intranete. Webový dotaz odošle cieľové umiestnenie ako reťazec dotazu na konci základnej adresy cieľovej stránky. Webové stránky často obsahujú informácie, ktoré sa dajú vynikajúco analyzovať pomocou programu Excel. Webový dotaz môžete napríklad použiť na načítanie údajov z iného zošita umiestneného na intranete vašej spoločnosti.

  Pomocou tohto hypertextového prepojenia sa napríklad otvorí časť Objednávka zákazníka podnikovej webovej lokality. Potom sa vyhľadá zošit s názvom NákupnáObjednávka23456 a v pracovnom hárku Máj sa vyhľadá rozsah buniek F1 až F8:

  http://MySharePointServer/MySite/_layouts/xlviewer.aspx?id=http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/PurchaseOrder23456.xlsx&range=May!F2:F8

  Súčasť adresy URL

  Popis

  http://

  Protokol (v prípade webových umiestnení sa vyžaduje protokol HTTP)

  MySharePointServer/MySite/_layouts

  Intranetová lokalita

  xlviewer.aspx

  Zobrazovač webovej časti Excel Web Access

   ?id

  Znak otáznika stojí na začiatku reťazca dotazu URL

  http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/

  Adresa lokality cieľa

  PurchaseOrder23456.xlsx

  Názov zošita

  &range=

  Znak ampersandu (&) spája názov zošita s hodnotou rozsahu cieľových buniek

  May

  Názov pracovného hárka v zošite

  !

  Znak výkričníka spája názov pracovného hárka s rozsahom buniek, ktoré sú v cieľovom umiestnení

  F2:F8

  Samotný rozsah buniek, ktorý predstavuje cieľ dotazu.

  Ak do hypertextového prepojenia zadáte umiestnenie zošita vo forme parametra reťazca dotazu, zobrazovač otvorí nové okno alebo novú kartu v prehliadači a zameria sa na konkrétne umiestnenie zošita. Ak je umiestnením bunka, pomocou zobrazovača sa bunka umiestni do stredu webovej stránky. Ak je umiestnením lokálny alebo globálny pomenovaný rozsah, v strede webovej stránky sa zobrazí ľavá horná bunka rozsahu. Ani v jednom prípade sa nevyberie daná bunka.

Zistiť rozdiely medzi hypertextovými prepojeniami v zošite v prehliadači a v programe Excel

Vo väčšine prípadov sa hypertextové prepojenie v zošite v prehliadači správa úplne rovnako ako hypertextové prepojenie v zošite programu Excel. Napriek tomu existuje niekoľko rozdielov.

 • Zošity v prehliadači podporujú iba absolútne hypertextové prepojenia alebo hypertextové prepojenia, ktoré obsahujú celú adresu. Tá obsahuje protokol, webový server, cestu a názov súboru. Zošity v prehliadači nepodporujú relatívne hypertextové prepojenia , ktoré obsahujú iba časť úplnej adresy. Naopak, program Excel podporuje absolútne aj relatívne hypertextové prepojenia.

 • V zošitoch v prehliadači je farba hypertextového prepojenia určená na základe predvolenej farby hypertextového prepojenia definovanej pre prehliadač, ak predvolenú farbu explicitne nenastavíte v zošite programu Excel.

 • Webový zobrazovač skonvertuje hypertextové prepojenia, ktoré v programe Excel odkazujú na celý stĺpec alebo riadok, na odkaz na prvú bunku v danom stĺpci alebo riadku.

 • Webový zobrazovač nepodporuje hypertextové prepojenia v grafoch, grafické hypertextové prepojenia ani hypertextové prepojenia na nesúvislé rozsahy. Takéto prepojenia zobrazovač konvertuje na textové reťazce.

Na začiatok stránky

Nastaviť vlastnosti webovej časti, ktoré ovplyvňujú hypertextové prepojenia

Webová časť Excel Web Access ponúka prispôsobené vlastnosti, ktoré vám môžu pomôcť riadiť správanie hypertextových prepojení. Tieto vlastnosti sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

Ak začiarkavacie políčko tejto vlastnosti:

je začiarknuté:

nie je začiarknuté:

Povoliť hypertextové prepojenia

Všetky podporované hypertextové prepojenia na súbory a dokumenty mimo aktuálneho zošita sú aktívne. Toto je predvolené správanie.

Všetky podporované hypertextové prepojenia na umiestnenia mimo zošita sa skonvertujú na neaktívne textové reťazce.

Povoliť navigáciu

Všetky podporované hypertextové prepojenia na umiestnenia v aktuálnom zošite sú aktívne. Toto je predvolené správanie.

Všetky podporované hypertextové prepojenia na umiestnenia v rámci zošita sa skonvertujú na neaktívne textové reťazce.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×