Používanie grafov a zostáv kontingenčných grafov v zošitoch v prehliadači

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Grafy a zostavy kontingenčných grafov sú základnými nástrojmi na analýzu údajov v zošitoch programu Excel. Vizuálne informácie zjednodušujú zobrazenie porovnaní, vzoriek a trendov v rámci údajov.

Grafy, rozsahy grafov a kontingenčné grafy môžete zobraziť v zošite v prehliadači. Ak však chcete vyťažiť maximum z týchto nástrojov v zošite, je vhodné oboznámiť sa s rozdielmi fungovania týchto nástrojov v prehliadači a programe Excel 2010.

a

a

Obsah tohto článku

Zobrazenie aveľkosť grafu akontingenčného grafu

Graf alebo kontingenčný graf je statický obrázok

Používanie priestorových grafov a priestorových grafických efektov

Kvalita farieb môže byť v jednotlivých počítačoch odlišná

Vytváranie grafu a kontingenčného grafu: Najlepšie postupy

Zobrazenie a veľkosť grafu a kontingenčného grafu

K dispozícii sú dva spôsoby na zobrazenie grafu alebo kontingenčného grafu v zošite v prehliadači.

 • Zobrazenie hárka    Webové prehliadače sa zobrazí v zobrazení hárka, graf alebo kontingenčný graf na mieste v zošite.

 • Zobrazenie položiek s názvom    V zobrazení pomenovaná položka Web prehliadač zobrazí graf alebo kontingenčný graf samostatne. Na zobrazenie sa nezobrazia žiadne iné prvky pracovného hárka.

V obidvoch prípadoch je maximálna veľkosť grafu alebo kontingenčného grafu jeden megabajt. Túto hodnotu možno upraviť pomocou možností v dôveryhodnom umiestnení.

Na začiatok stránky

Graf alebo kontingenčný graf je statický obrázok

V zošite v prehliadači sa zobrazí graf alebo kontingenčný graf s aktuálnymi údajmi. To znamená údajové hodnoty a informácie o údajoch, ako napríklad poradie zoradenia prvkov v stĺpci, existencia alebo neexistencia medzisúčtov ap.

Ak pracujete s údajmi, z ktorých vychádza graf, po zoradení alebo filtrovaní, prípadne rozbalení alebo zbalení úrovní údajov zobrazovač znova zobrazí graf alebo kontingenčný graf. Údaje v grafe sú však statické. Nie je možné kliknúť a použiť prepojenie v grafe alebo kontingenčnom grafe ani používať, meniť alebo odstraňovať graf alebo kontingenčný graf.

Na začiatok stránky

Používanie priestorových grafov a priestorových grafických efektov

Zobrazovač podporuje väčšinu priestorových grafov na zobrazenie v prehliadači, ale skonvertuje grafy na plošný ekvivalent. Služby programu Excel nepodporujú nasledujúce priestorové grafy:

 • priestorový povrchový graf,

 • priestorový drôtený povrchový graf,

 • obrysový povrchový graf,

 • drôtený obrysový povrchový graf.

Ak graf obsahuje priestorové grafické efekty, ako napríklad tieň, žiaru, zakrivenie, skosenie, hladké okraje, prefarbenie a odlesk, server odstráni tieto efekty alebo ich skonvertuje na alternatívny efekt.

Pamätajte, že priestorové grafy a priestorové grafické efekty sa v zošite zachovajú a po otvorení zošita v programe Excel budú viditeľné.

Na začiatok stránky

Kvalita farieb môže byť v jednotlivých počítačoch odlišná

Je potrebné uvedomiť si, že nastavenie kvality farieb je v klientskom počítači a na serveri rôzne. (Kliknutím na položku Obrazovka na ovládacom paneli otvorte dialógové okno Obrazovka - vlastnosti a potom kliknite na kartu Nastavenie.) Existujú tri nastavenia kvality:

 • Najvyššia (32 bitov, 4 milióny farieb),

 • Stredná (16 bitov, 32 000 farieb),

 • Najnižšia (8 bitov, 256 farieb).

Kvalita farieb môže mať vplyv na prehľadnosť grafu, najmä ak použité farby nie sú navzájom dostatočne odlišné v aktuálnom nastavení obrazovky používateľa. Keďže obrázok grafu sa vytvára na serveri, nastavenie na serveri môže obmedziť farby zobrazené v grafe bez ohľadu na nastavenie farieb klienta.

Na začiatok stránky

Vytvorenie grafu a kontingenčného grafu: postupy

Po vytvorení zošita v Excel 2010 pre zobrazenie v prehliadači, je užitočné, ak chcete zobraziť ukážku grafu alebo kontingenčného grafu v prehliadači. Môžete upraviť veľkosť grafu alebo zmenu návrhu grafu v závislosti od toho, čo sa zobrazuje.

Počas vytvárania návrhu grafu zvážte nasledujúce možnosti:

 • Kto sú používatelia a aké je najčastejšie nastavenie kvality farieb v ich počítačoch? Je potrebné zmeniť farby v grafoch, aby boli prehľadnejšie?

 • Ak je graf orezaný, je možné posunúť graf v pracovnom hárku alebo ho presunúť do iného hárka tak, aby sa zobrazil celý?

 • Zobrazuje sa graf podľa očakávania? Je potrebné upraviť veľkosť grafu alebo vytvoriť niekoľko rôznych grafov, aby sa obmedzila jeho veľkosť a zložitosť?

 • Ak sú v grafe použité priestorové grafické efekty, zobrazuje sa graf v prehliadači v súlade s potrebami používateľa alebo je nutné upraviť používanie týchto efektov v programe Excel?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×