Používanie funkcií textu vo formáte RTF v SharePointe Workspace 2010

Úpravy textu vo formáte RTF sa dajú vykonávať vo väčšine polí na zadávanie textu.

Poznámka: Informácie v tomto článku Pomocníka sa nevzťahujú na polia RTF, ktoré sa nachádzajú v šablónach formulárov v nástrojoch Zoznamy pracovných priestorov služby SharePoint. Tieto polia obsahujú funkcie na formátovanie textu RTF, ktoré obsahuje tiež program Microsoft Office InfoPath 2010.

Čo chcete urobiť?

Formátovanie textu

Pridanie obrázkov a súborov do textového obsahu

Automatické zisťovanie webových adries

Úprava zobrazenia textu pre prepojenia nástroja a prepojenia webových adries

Formátovanie textu

Vo väčšine nástrojov pracovných priestorov nájdete možnosti na formátovanie textu RTF na karte Domov na páse s nástrojmi. Patria sem možnosti na zmenu rezu písma, veľkosti, farby a zvýraznenia vybratého textu, ako aj možnosti na zmenu nastavenia odsekov, ako je zarovnanie, odsadenia a odrážky.

Vyberte možnosti odsekov na zarovnanie textu doľava, doprava alebo na stred, na vytvorenie položiek s odrážkami a na zväčšenie alebo zmenšenie odsadení odsekov.

Vo väčšine polí formátu RTF môžete kliknúť pravým tlačidlom na zobrazenie ponuky možností formátovania.

Na začiatok stránky

Pridanie obrázkov a súborov do textového obsahu

V poliach formátu RTF môžete kopírovať a prilepiť obrázky a súbory. Skopírujte obrázok alebo súbor do Schránky, kliknite pravým tlačidlom do poľa formátu RTF a potom kliknite na položku Prilepiť. Obrázok alebo súbor sa dá tiež do poľa formátu RTF presunúť myšou.

Obrázky alebo súbory, ktoré prilepíte do polí formátu RTF, sa môžu niekedy zobraziť ako súborové prílohy (nezobrazí sa obrázok). Závisí to od typu obrázka alebo súboru a od používaného operačného systému.

Kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľný obrázok alebo prílohu, ak chcete možnosti ponuky. Dostupné možnosti závisia od typu súboru.

Na začiatok stránky

Automatické zisťovanie webových adries

V predvolenom nastavení sú všetky okná na úpravu textu RTF nastavené na automatické zisťovanie webovej adresy (URL) a jej formátovanie ako živého prepojenia, na ktoré môžete vy alebo ostatní členovia kliknúť a otvoriť tým webový prehľadávač, v ktorom potom otvoríte webovú lokalitu. V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené pravidlá syntaxe na zadanie webovej adresy na automatické zisťovanie:

Adresa URL

Platná?

microsoft.com

Nie

www.microsoft.com

Áno

http://microsoft.com

Áno

http://www.microsoft.com

Áno

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu, kliknite pravým tlačidlom na okno úprav a potom kliknite na položku Zistiť adresy URL.

Na začiatok stránky

Úprava zobrazenia textu pre prepojenia nástroja a prepojenia webových adries

Text, ktorý sa zobrazuje v prepojeniach nástroja prilepených v oblastiach alebo poliach formátu RTF a v prepojeniach na zistené webové adresy, je možné upraviť.

Úprava zobrazenia textu pre prepojenia nástroja

Keď prilepíte prepojenie z položky nástroja pracovného priestoru (napríklad prepojenie na tému diskusie, na súbor v nástroji Dokumenty, na položku v nástroji Zoznamy alebo na stránku v nástroji Poznámkový blok), prepojenie zvyčajne obsahuje názov položky (v závislosti od nástroja) a posledného editora položky. Napríklad položka nástroja Zoznamy prilepená do poľa formátu RTF sa zobrazí v tomto formáte:

Formát zobrazenia prepojenia na položku nástroja Zoznamy

Je pravdepodobné, že často budete chcieť použiť pre prepojenie iný text, a to najmä vtedy, ak je prepojenie časťou textu vo vete.

Ak chcete upraviť zobrazenie textu, postupujte nasledovne:

 1. Pomocou klávesov so šípkami umiestnite kurzor tesne vedľa textu prepojenia.

  Pozícia bodu vloženia

  Poznámka: Do textu prepojenia sa nedá kliknúť s cieľom ho upraviť, pretože tým sa prepojenie aktivuje a zobrazí sa jeho cieľový obsah.

 2. Na zvýraznenie textu prepojenia použite kláves SHIFT spolu s klávesmi so šípkami. Dajte pozor, aby ste nevybrali začiatočné alebo koncové medzery pred a za slovami.

  Zvýraznenie textu prepojenia pomocou klávesu Shift a klávesov so šípkami

 3. Na karte Domov kliknite na položku Upraviť hypertextové prepojenie.

 4. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia nahraďte text v poli Zobraziť tento text požadovaným textom.

  Poznámka: Pole Adresa by malo obsahovať text <<Adresa položky pracovného priestoru programu Groove>>. Ak ho neobsahuje (pole je napríklad prázdne), znamená to, že nemáte správne zvýraznený text prepojenia. Kliknite na tlačidlo Zrušiť a dajte pozor, aby ste vybrali IBA text prepojenia.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  V prepojení sa zobrazí upravený text.

  Prepojenie s upraveným textom

Úprava zobrazenia textu pre prepojenia webových adries

Pre prepojenia webových adries, ktoré sa zobrazujú v oblastiach alebo poliach formátu RTF, môžete zadať alternatívny text. Webovú adresu s alternatívnym textom môžete vytvoriť pomocou kurzora, prípadne môžete alternatívny text použiť na existujúcu webovú adresu.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť webovú adresu, alebo vyberte existujúci text alebo existujúcu webovú adresu.

  Vybratá webová adresa

  Tip: Ak chcete vybrať existujúcu webovú adresu, kliknite naľavo alebo napravo od webovej adresy a potom použite kláves Shift a klávesy so šípkami na jej zvýraznenie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Hypertextové prepojenie....

 3. V dialógovom okne Hypertextové prepojenie zadajte požadovaný text do poľa Text na zobrazenie a webovú adresu (ak je to nutné) do poľa Adresa.

  Ak ste vybrali webovú adresu, táto adresa sa automaticky zobrazí v poli Text na zobrazenia aj v poli Adresa a stačí, keď nahradíte obsah v poli Text na zobrazenie požadovaným textom.

  Ak ste vybrali text, text sa automaticky zobrazí v poli Text na zobrazenie. Webovú adresu je nutné pridať do poľa Adresa, alebo ju vyberte v zozname Prehľadávané stránky, ktorý obsahuje históriu naposledy navštívených webových stránok vo webovom prehľadávači.

  Ak otvoríte dialógové okno Hypertextové prepojenie bez vybratého textu, musíte zadať požadovaný text do poľa Text na zobrazenie a súvisiacu webovú adresu do poľa Adresa.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Text hypertextového prepojenia sa vloží alebo nahradí predchádzajúci existujúci text, ak takýto text existuje.

  Upravený text prepojenia na webovú adresu

Odstránenie prepojení

Prepojenie môžete odstrániť jednoduchých odstránením textu prepojenia (ak text potrebujete, po odstránení ho znovu napíšte).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×