Používanie farebnej schémy

Tento článok vysvetľuje, čo sú farebné schémy a ako ovplyvňujú návrh šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath.

Obsah článku

Úvod do farebných schém

Zmena farebnej schémy šablóny formulára

Použitie farieb farebnej schémy na špecifické položky v šablóne formulára

Úvod do farebných schém

Ak chcete použiť automatické koordinovanie farieb rôznych položiek v šablóne, použite pracovnú tablu Farebné schémy. Každá farebná schéma sa skladá zo šiestich farieb, ktoré sú navrhnuté tak, aby spolu vizuálne navzájom ladili.

Burgundy color scheme applied to form template

Keď použijete farebnú schému v šablóne formulára, zmenia farbu iba nasledujúce položky:

 • text naformátovaný niektorým zo vstavaných štýlov nadpisu, ktoré sú k dispozícii na pracovnej table Písmo,

 • farby pozadia riadka hlavičky a orámovania buniek v opakujúca sa tabuľka,

 • tabuľka rozloženia Tabuľka s názvom.

  Tip: Ak chcete pre pozadie šablóny formulára vybrať farby z farebnej schémy, môžete do tabuľky rozloženia Tabuľka s názvom umiestniť dodatočné tabuľky rozloženia a ovládacie prvky. Môžete tiež na celé pozadie šablóny manuálne použiť farbu z farebnej schémy kliknutím na príkaz Farba pozadia v ponuke Formát.

Ak šablóna formulára neobsahuje žiadnu z týchto položiek, po použití farebnej schémy sa nezobrazí žiadna vizuálna zmena.

Farby sa na rôznych obrazovkách zobrazia odlišne, preto by ste mali vybraté farby zobraziť v rôznych počítačoch, aby ste videli, akým spôsobom sa šablóna formulára zobrazí.

Poznámka: Keďže farebné schémy nie sú podporované časť šablóny, pracovná tabla Farebné schémy pri návrhu častí šablóny nebude k dispozícii. Okrem toho vzorové šablóny formulárov, ktoré sú súčasťou programu InfoPath, s farebnými schémami nepracujú. Hoci je pracovná tabla Farebné schémy vo vzorových šablónach formulárov k dispozícii, farby v šablóne formulára sa po kliknutí na farebnú schému v zozname Použiť farebnú schému nezmenia.

Na začiatok stránky

Zmena farebnej schémy šablóny formulára

V programe InfoPath sa vždy po vytvorení novej šablóny formulára automaticky použije farebná schéma Modrá. Ak chcete vybrať inú farebnú schému, môžete použiť pracovnú tablu Farebné schémy.

 1. V ponuke Formát kliknite na položku Farebné schémy.

 2. Na pracovnej table Farebné schémy kliknite na farebnú schému v zozname Použiť farebnú schému.

  Tip    Ak chcete aktuálne použitú farebnú schému odstrániť, v zoznamePoužiť farebnú schému kliknite na možnosť Žiadne.

Na začiatok stránky

Použitie farieb farebnej schémy na špecifické položky v šablóne formulára

Po použití farebnej schémy automaticky zmení farbu iba jedna z položiek šablóny formulára. Farby z vybratej farebnej schémy však môžete použiť aj na ostatné položky šablóny formulára vrátane blokov textu, sekcií alebo ovládacích prvkov menovky.

Keď v šablóne formulára použijete farebnú schému, farby z tejto farebnej schémy sa zobrazia v hornej časti každej farebnej palety používateľského rozhrania programu InfoPath. Na nasledujúcom obrázku je napríklad v hornom riadku farebnej palety šesť farebných dlaždičiek, ktoré predstavujú farby farebnej schémy Burgundská červená.

Color scheme colors in the top row of a color palette

Farebná paleta je prístupná z dialógových okien Orámovanie a podfarbenie alebo Zobraziť vlastnosti a rovnako aj z pracovnej tably Písmo. Taktiež je prístupná pomocou rôznych tlačidiel panela s nástrojmi Formátovanie, napríklad tlačidiel Farba písma alebo Zvýraznenie.

Poznámka: Ak po manuálnom výbere farieb v šablóne formulára použijete inú farebnú schému, manuálne vybraté farby sa nezmenia automaticky podľa farieb novej farebnej schémy. Ak chcete, aby zodpovedali novej farebnej schéme, musíte ich zmeniť manuálne.

Nasledujúce postupy popisujú, ako použiť farby farebných schém na orámovania a pozadia ovládacích prvkov alebo buniek tabuliek, na pozadie šablóny formulára a na text šablóny formulára.

Použitie farebnej schémy na orámovanie ovládacieho prvku alebo tabuľky

 1. Kliknite pravým tlačidlom na príslušný ovládací prvok, tabuľku alebo bunku a v kontextovej ponuke kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie. Potom kliknite na kartu Orámovanie.

 2. Kliknite na šípku vedľa poľa Farba.

 3. Kliknite na niektorú z farieb v hornom riadku farebnej palety.

 4. Ak chcete v orámovaní použiť niektorú z farieb farebnej schémy, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete použiť preddefinovanú množinu orámovania, v časti Predvoľby, kliknite na tlačidlo pre požadované okraje.

  • Ak chcete použiť iba špecifické časti orámovania, v časti Orámovanie kliknite na tlačidlo pre jednotlivé požadované časti orámovania. V niektorých prípadoch budete musieť na tlačidlá kliknúť viackrát, aby ste zmenu docielili.

Použitie farby farebnej schémy na pozadie ovládacieho prvku alebo tabuľky

Farbu farebnej schémy môžete použiť aj na pozadie blokov textu, zoznamov a ďalších ovládacích prvkov šablóny formulára.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na príslušný ovládací prvok, tabuľku alebo bunku a v kontextovej ponuke kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie. Potom kliknite na kartu Podfarbenie.

 2. Kliknite na šípku vedľa poľa Farba.

 3. Ak chcete použiť farbu z aktuálne vybratej farebnej schémy, kliknite na jednu z farieb v hornom riadku farebnej palety.

Použitie farby farebnej schémy na pozadie šablóny formulára

Farbu farebnej schémy môžete použiť na celé pozadie šablóny formulára. Farbu na pozadie však treba použiť tak, aby text šablóny formulára zostal čitateľný.

 1. V ponuke Formát kliknite na položku Farba pozadia a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 2. Kliknite na šípku vedľa poľa Farba pozadia.

 3. Ak chcete použiť farbu z aktuálne vybratej farebnej schémy, kliknite na jednu z farieb v hornom riadku farebnej palety.

Použitie farby farebnej schémy na menovku alebo iný text

V mnohých prípadoch použitie farebnej schémy nezmení vzhľad textu šablóny formulára. Ak chcete, aby sa text zhodoval s použitou farebnou schémou šablóny formulára, musíte takúto farebnú schému použiť manuálne.

Farbu je na text potrebné použiť tak, aby zostal viditeľný oproti farbám pozadia alebo podfarbeniu.

 1. Vyberte text alebo menovku, ktoré chcete upraviť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

 3. Na pracovnej table Písmo kliknite na šípku vedľa poľa Farba písma.

 4. Ak chcete použiť farbu z aktuálne vybratej farebnej schémy, kliknite na jednu z farieb v hornom riadku farebnej palety.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×