Používanie farby podľa hodnoty

Vo Visiu Professional môžete farebne odlíšiť tvary v závislosti od hodnôt údajov. Tento proces sa tiež nazýva údajová grafika s farbami podľa hodnoty. Farebné rozlíšenie je možné použiť po importe údajov do tvarov v kresbe.

Na obrázku nižšie sú napríklad všetky počítačové tvary, ktoré majú hodnotu Vypnuté, červené. Počítače, ktoré majú hodnotu Zapnuté, sú zelené.

Počítačové tvary s rôznymi farbami

Poznámka: Hoci Visio označuje funkciu farby podľa hodnoty ako údajovú grafiku, táto možnosť nezobrazuje doplnkovú grafiku ani symboly vedľa tvarov. Namiesto toho jednoducho vyplní tvar farbou podľa jeho údajov.

Použiť môžete aj rôzne odtiene farby v závislosti od rozsahu hodnôt. V nižšie uvedenom príklade sú počítače farebne rozlíšené podľa hodnoty. Sú sfarbené v závislosti od toho, nakoľko je vyťažený ich procesor. Počítače s vysokou hodnotou vyťaženia sú tmavočervené. Počítače s nižšou hodnotou vyťaženia sú svetlejšie červené alebo dokonca biele.

Počítače s rôznymi farbami

Nastavenie funkcie Farba podľa hodnoty

 1. Na pravej strane musí byť otvorená tabla Polia údajovej grafiky. Ak nie je otvorená, na karte Údaje kliknutím začiarknite políčko Polia údajovej grafiky.

  Karta Údaje, začiarkavacie políčko Polia údajovej grafiky

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť všetky tvary na strane, kliknutím na prázdne miesto v diagrame zrušte výber tvarov, ktoré môžu byť vybraté.

  • Ak chcete zmeniť len vybraté tvary na strane, kliknutím vyberte príslušné tvary.

 3. Na table Polia údajovej grafiky určite, na ktoré pole s údajmi chcete použiť sfarbenie.

 4. Na tej istej table skontrolujte, či je pole, ktoré chcete zmeniť, začiarknuté. Vyberte ho tiež. Keď je vybraté, je zvýraznené modrou farbou:

  Tabla Polia údajovej grafiky, pole % dokončenia začiarknuté a vybraté

 5. Na karte Údaje kliknite na šípku nadol v dolnej časti galérie Údajová grafika.

  Karta údaje, tlačidlo Galéria údajovej grafiky

 6. V časti Farba podľa hodnoty vyberte niektorú z týchto možností:

  • Možnosť Tlačidlo Farba podľa hodnoty pre jedinečné hodnoty je určená pre polia, ktoré majú textové hodnoty, ako napríklad Zapnuté, Vypnuté, Podľa plánu, Mimo plán a podobne. Ak ste v krokoch uvedených vyššie vybrali pole s textom, vyberte túto možnosť.

  • Možnosť Tlačidlo Farba podľa hodnoty pre rozsah čísel je určená pre polia s numerickými hodnotami, ako sú percentá alebo sumy. Ak ste v krokoch uvedených vyššie vybrali pole s číslami, vyberte túto možnosť.

Konfigurácia sfarbenia

Po použití farby možno bude potrebné nakonfigurovať farby na správne znázornenie vašich údajov.

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 uvedených vyššie.

 2. Na karte Údaje kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

  Karta Údaje, tlačidlo Konfigurovať

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak ste vybrali možnosť Tlačidlo Farba podľa hodnoty pre jedinečné hodnoty , potom vyberte farbu v časti Farba výplne pre všetky potenciálne hodnoty importovaných údajov. Ak chcete zmeniť aj tvar textu, vyberte možnosť Farba textu.

   Ponuky Priradenia farieb pre vypnutie a zapnutie

  • Ak ste vybrali možnosť Tlačidlo Farba podľa hodnoty pre rozsah čísel , uvidíte, že každá farba výplne má svoj rozsah. Dolná časť rozsahu je určená hodnotou 1 a horná hodnotou 2. Vyberte farbu v časti Farba výplne pre všetky požadované rozsahy. Ak chcete zmeniť aj tvar textu, vyberte možnosť Farba textu.

   Ponuky Priradenia farieb pre rozsahy čísel

 4. Ak chcete opraviť niektorú z hodnôt, môžete tak urobiť v stĺpcoch Hodnota.

 5. Ak chcete pridať ďalšie priradenia farieb, kliknite na položku Vložiť na pravej strane, zadajte nové hodnoty a vyberte farby pre tieto hodnoty.

 6. Ak chcete odstrániť ľubovoľné priradenia farieb, kliknite na položku Odstrániť na pravej strane.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×