Používanie Excelu Mobile pre Windows Phone

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Chcete skontrolovať a zmeniť hárok, ktorý vám niekto odoslal e-mailom? Alebo možno dokonca vytvoriť nový zošit Microsoft Excelu, keď nie ste pri počítači? S Microsoft Excelom Mobile môžete priamo z telefónu vykonávať nielen tieto činnosti, ale aj omnoho viac. Ak chcete začať, prejdite do centra Office.

Zošit otvoriť v programe Excel Mobile

Otvorenie excelového zošita

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Office Ikona Office .

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • V časti Umiestnenia ťuknite na umiestnenie, v ktorom sa zošit nachádza, a potom ťuknite na zošit. Môže to byť na ľubovoľnom z týchto miest: v telefóne, v e-maile, v službe OneDrive, na lokalite Microsoft SharePoint 2010 alebo na lokalite SharePoint Online, ktorá je súčasťou služieb Microsoft Office 365.

  • Rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Nedávne a ťuknite na nedávno otvorený zošit.

  • Ťuknite na položku Hľadať '' . Vo vyhľadávacom poli začnite zadávať názov zošita a keď sa zošit zobrazí, ťuknite naň.

   Poznámky: 

   • Excel Mobile nepodporuje všetky funkcie nachádzajúce sa v Microsoft Exceli 2010 alebo novšej verzii tohto programu. Aj keď sa v zošite nachádza nepodporovaný obsah, môžete ho otvoriť. Nepodporovaný obsah sa však nezobrazí a zošit možno v telefóne nebude možné upraviť. V prípade nepodporovanej funkcie sa vypočítaná hodnota v bunke zobrazí, no zošit prostredníctvom telefónu nebude možné upravovať. Ďalšie informácie nájdete v článku technickej podpory spoločnosti Microsoft o type obsahu podporovanom v Exceli Mobile.

   • Hľadáte zošit, ktorý ste už otvorili z e-mailu? Rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Umiestnenia, ťuknite na položku E-mail a potom na zošit.

   • Ak chcete používať zošit uložený vo OneDrive, musíte mať v telefóne nastavené konto Microsoft. Ďalšie informácie o ukladaní a synchronizácii dokumentov vo OneDrive nájdete v téme Synchronizácia dokumentov s OneDrivom.

   • Informácie o práci so zošitmi, ktoré sa nachádzajú na lokalite SharePoint alebo SharePoint Online, nájdete v téme Práca s dokumentmi v SharePointe.

   Tipy: 

   • Ak nejaký zošit často používate, môžete ho pripnúť ho na domovskú obrazovku. V centre Office rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Nedávne, ťuknite na zošit a podržte ho a potom ťuknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

   • Ak chcete zobraziť iné časti zošita, môžete ho zväčšiť alebo zmenšiť stiahnutím alebo roztiahnutím prstov.

Vytvorenie a uloženie nového excelového zošita

 1. zozname aplikácií ťuknite na položku Office Ikona Office .

 2. Rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Nedávne a potom ťuknite na položky Nový Ikona nového dokumentu > Excel alebo ťuknite na niektorú z excelových šablón.

 3. Po vykonaní zmien ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Uložiť.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov a potom ťuknite na zoznam Miesto uloženia > OneDrive alebo Telefón > Uložiť.

Zadávanie čísel a textu

 1. V zošite ťuknite na bunku v hárku, do ktorej chcete zadať číslo alebo text, a potom ťuknite na riadok vzorcov vedľa ikony Funkcia Ikona Funkcia .

 2. Zadajte číslo alebo text a ťuknite na tlačidlo Zadať Zadajte ikonu .

 3. Ak chcete zadať číslo alebo text do ďalšej bunky, ťuknite na bunku a potom zadajte údaje.

 4. Po dokončení zadávania údajov stlačením tlačidla Späť Hlásenie o dostupných aktualizáciách na telefóne vypnite zobrazovanie klávesnice.

 5. Ak chcete vymazať obsah z niektorých buniek, vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete vymazať obsah jednej bunky, ťuknite na bunku s textom alebo číslom, ktoré chcete vymazať, ťuknutím na text alebo čísla v riadku vzorcov vyberte obsah a potom ťuknite na ikony Vymazať Ikona Odstrániť > Zadať Zadajte ikonu .

  • Ak chcete vymazať obsah viac ako jednej bunky, ťuknite na bunku, presunutím krúžkov vyberte rozsah buniek a potom ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Vymazať obsah. Ťuknite na bunku.

 6. Ak chcete vrátiť späť poslednú vykonanú zmenu, ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Späť. Ťuknite na bunku.

 7. Ak chcete znova vykonať poslednú zmenu, ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Znova. Ťuknite na bunku.

Rýchly výpočet čísel (automatický súčet)

Funkciu Automatický súčet môžete použiť na výpočet súčtu, priemeru, maximálnej a minimálnej hodnoty, ako aj počtu hodnôt v určitom rozsahu buniek.

 1. V hárku ťuknite na prvú prázdnu bunku za rozsahom buniek, ktoré obsahujú čísla, alebo ťuknutím a presunutím vyberte rozsah buniek, ktoré chcete zahrnúť do výpočtu.

 2. Ťuknite na ikonu Automatický súčet Ikona Automatický súčet .

Poznámka: Museli použiť funkciu vo vzorci na výpočet čísel, ťuknite na bunku, ktorú chcete pridať funkcie v programe a potom ťuknite na položku funkcia Ikona Funkcia vedľa riadka vzorcov. Vyberte funkciu, ktorú chcete zo zoznamu, ťuknite na položku a presuňte alebo zadajte hodnoty, text alebo odkazy na bunky použiť, a potom ťuknite na položku Enter Zadajte ikonu . Ďalšie informácie o používaní vzorcov a funkcií v Exceli nájdete v téme Prehľad vzorcov na webovej lokalite balíka Microsoft Office.

Zoradenie čísel

 1. V zošite ťuknite na prvú bunku rozsahu, ktorý chcete zoradiť, a potom presuňte dolný krúžok do poslednej bunky v rozsahu buniek, ktorý chcete zoradiť.

 2. Ťuknite na položky Zoradiť Ikona Zoradiť > Zoradiť podľa > stĺpec, podľa ktorého chcete zoraďovať, a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete zoradiť čísla od najväčšieho po najmenšie, ťuknite na položky Spôsob zoradenia > Zostupne.

  • Ak chcete zoradiť čísla od najmenšieho po najväčšie, ťuknite na položky Spôsob zoradenia > Vzostupne.

 3. Ťuknite na položku Hotovo.

Poznámka: Ak chcete pridať ďalší stĺpec, podľa ktorého sa bude zoraďovať, ťuknite na položky Ďalšie možnosti > Ďalší spôsob > ďalší stĺpec, podľa ktorého chcete zoraďovať > Spôsob zoradenia > Vzostupne alebo Zostupne > Hotovo.

Prepínanie medzi hárkami alebo grafmi v zošite

 1. V zošite ťuknite na ikonu Hárky Ikona hárky .

 2. Ťuknite na hárok alebo graf, ktorý chcete zobraziť.

Pridanie komentára

 1. Ťuknite na bunku v hárku, do ktorej chcete pridať komentár.

 2. Ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Komentár. Zadajte komentáre. (Ak komentár pridávate prvýkrát, zobrazí sa výzva na zadanie mena používateľa, aby ostatní používatelia vedeli, kto zošit upravil. Meno používateľa môžete neskôr zmeniť. Ťuknite na položku Nastavenia Obrázok rozloženia Zoznam procesovzozname aplikácií, rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Aplikácie a potom ťuknite na položky Office > Meno používateľa.)

 3. Ak chcete ukončiť písanie komentára, ťuknite mimo poľa komentára.

 4. Ak chcete zobraziť komentár, ťuknite na bunku s komentárom v hárku.

 5. Ak chcete komentár vymazať, ťuknite na bunku s komentárom a ťuknite na položky Viac Ikona Viac > Vymazať komentár.

Vyhľadanie určitého slova alebo čísla

 1. V zošite ťuknite na ikonu Hľadať '' .

 2. Zadajte slovo alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať, a potom ťuknite na ikonu Zadať Zadajte ikonu .

 3. Ak chcete vyhľadať ďalší výskyt, ťuknite na ikonu Nasledujúci Ikonu ďalej .

 4. Vyhľadávanie zastavíte ťuknutím na ľubovoľné miesto v hárku.

Odoslanie zošita e-mailom

 1. zozname aplikácií ťuknite na položku Office Ikona Office .

 2. Na vyhľadanie zošita, ktorý chcete odoslať, použite niektorý z týchto krokov:

  • Ak ide o zošit, ktorý ste už otvorili, rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Nedávne.

  • Rýchlym pohybom prsta prejdite na položku Umiestnenia a ťuknite na umiestnenie, kde sa zošit nachádza.

  • Ťuknite na ikonu Hľadať '' a vyhľadajte zošit.

 3. Ťuknite na zošit a podržte ho, ťuknite na položku Zdieľať a potom ťuknite na názov e-mailového konta.

 4. Do e-mailu pridajte príjemcu, všetky ostatné informácie a ťuknite na položku Odoslať Odoslanie e-mailu ikonu .

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×