Používanie dátumov v grafoch

Keď vytvárate graf z hárka údajov, ktorý obsahuje dátumy, a dátumy tvoria v grafe os kategórií (x), program Microsoft Graph automaticky použije časovú os ako os kategórie.

Zobrazenie dátumov. Časová os zobrazuje dátumy v chronologickom poradí v určených intervaloch alebo „základných jednotkách“ bez ohľadu na to, či sú dátumy v hárku zoradené, alebo nie.

Charts that use time-scale axes

Program Graph najprv nastaví základné jednotky pre časovú os (dni, mesiace alebo roky) podľa najmenšieho časového rozdielu medzi dátumami v údajoch. Nastavenie základnej jednotky môžete zmeniť, pričom program Graph graf prekreslí. Napríklad, ak máte údaje o cenách akcií, kde najmenší časový rozdiel v dátumoch je sedem dní, program Graph zmení nastavenie základnej jednotky časovej osi na dni.

Ak chcete získať prehľad o stave na burze za dlhšie obdobie, ako v prvom grafe tohto príkladu, základnú jednotku môžete zmeniť na mesiace. Ak chcete zmeniť základnú jednotku, kliknite na os, v ponuke Formát kliknite na položku Vybratá os a na karte Mierka kliknite na požadované možnosti.

Grafy s časovou osou a časy. Graf s časovou osou nemôžete vytvoriť z údajov, ktoré sú merané na hodiny, minúty a sekundy. Pre grafy s časovou osou sú určené iba základné jednotky dni, mesiace a roky.

Typy grafov, ktoré môžu využívať časovú os. Časové osi sú k dispozícii v burzových grafoch a dvojrozmerných alebo priestorových čiarových, stĺpcových, pruhových a plošných grafoch.

Tip Časovú os nemôžete použiť, ak sú údaje grafu zobrazené v legende. Môžete však zmeniť spôsob vynášania údajov do grafu, aby sa dátumy zobrazovali namiesto časovej osi na osi kategórií.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×