Používanie centier schôdzí na organizovanie schôdzí

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Lokality centra schôdzí je webová lokalita, ktorá je odkladacím priestorom pre všetky informácie a materiály potrebné na jednu alebo viacero schôdzí. Po vytvorení pozvania na schôdzu v Microsoft Outlook 2010, môžete nastaviť lokality centra schôdzí. Predmet, mená účastníkov, dátum, čas a miesto zo žiadosti o schôdzu sa do lokality centra schôdzí automaticky pridajú v programe Outlook.

Prvé sa vytvorenie centra schôdzí na schôdzu, je potrebné pridať Schôdzí príkaz Ikona príkazu Centrum schôdzí na páse s nástrojmi alebo Panel s nástrojmi Rýchly prístup (s nástrojmi Rýchly prístup).

Ako pridať príkaz?

V otvorenej žiadosti o schôdzu vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Pridať príkaz s nástrojmi Rýchly prístup    Okno schôdze a panel s nástrojmi Rýchly prístup s príkazom Centrum schôdzí Ak chcete pridať príkaz Schôdzí na s nástrojmi Rýchly prístup, postupujte takto: 

  1. Otvorte položku schôdze.

  2. V okne schôdze kliknite na šípku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  3. V poli Vybrať príkazy z kliknite na možnosť Príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi.

  4. V zozname príkazov kliknite na položku Centrum schôdzí a potom kliknite na položku Pridať.

   Dialógové okno Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup s ďalšími príkazmi

 • Pridanie príkazu na páse s nástrojmi     Ak chcete pridať príkaz Schôdzí na páse s nástrojmi, postupujte takto:

  1. Otvorte položku schôdze.

  2. V okne schôdze kliknite na kartu Súbor.

  3. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

  4. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  5. V poli Vybrať príkazy z kliknite na možnosť Príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi.

  6. V zozname príkazov kliknite na položku Centrum schôdzí a potom v zoznamoch Prispôsobenie pása s nástrojmi kliknite na kartu a skupinu, do ktorej chcete príkaz pridať, a potom kliknite na položku Pridať.

Tieto kroky je nutné vykonať iba raz. Po pridaní sa príkaz Centrum schôdzí zobrazí vo všetkých žiadostiach o schôdzu, ktoré otvoríte.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie centra schôdzí

Prepojenie na existujúce centrum schôdzí

Aktualizácia žiadosti o schôdzu a schôdzí

Odstránenie centra schôdzí

Vytvorenie centra schôdzí

 1. Do novej alebo existujúcej žiadosti o schôdzu, kliknite na položku Centrum schôdzí Ikona príkazu Centrum schôdzí .

 2. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Nastavenie pracovného priestoru po prvýkrát     Na vytvorenie centra schôdzí sa vyžaduje adresa servera, ktorý chcete použiť.

   1. Na pracovnej table Centrum schôdzí kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

    Poznámka: Informácie o jednotlivých nastaveniach získate po kliknutí na položku Ďalšie informácie v dolnej časti pracovnej tably.

   2. V kroku 1 na pracovnej table vyberte umiestnenie pre centrum. Ak nie je zobrazené požadované umiestnenie, kliknite na položku Iné a zadajte adresu servera.

   3. V kroku 2 na pracovnej table vyberte možnosť Vytvorte nové centrum a potom vyberte jazyk a typ šablóny. Toto nastavenie sa stane predvoleným nastavením pre ďalšie centrá, ktoré budete vytvárať v budúcnosti.

   4. Po dokončení nastavenia sa kliknutím na tlačidlo OK vráťte na prvú pracovnú tablu.

   5. Kliknite na prepojenie Vytvoriť.

    Poznámka: Po kliknutí na položku vytvoriť pracovný priestor neexistuje v zadanom umiestnení. Ak chcete použiť iné miesto alebo inú šablónu pre tento pracovný priestor, musíte vytvoriť iný pracovný priestor s požadované nastavenia. Ak nemáte v úmysle používať by ste mali odstrániť Ostatné pracovného priestoru.

  • Nastavenie ďalších centier   

   Ak ste už vytvorili centrum schôdzí alebo prepojenie s centrom schôdzí, nastavenie pre jeho umiestnenie a jeho šablónu je predvoleným nastavením, ktoré sa zobrazuje aj na prvej pracovnej table. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   1. Ak chcete použiť predvolené nastavenie pre nové centrum, kliknite na pracovnej table na tlačidlo Vytvoriť.

   2. Ak chcete zmeniť predvoľby, na pracovnej table kliknite na položku Zmeniť nastavenie a potom vyberte nastavenie, ktoré chcete použiť. Po dokončení nastavenia sa kliknutím na tlačidlo OK vráťte na prvú pracovnú tablu a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

    Ak chcete otvoriť prehliadač a zobraziť centrum, kliknite na pracovnej table na položku Prejsť do centra. Môžete kliknúť aj na prepojenie pridané do tela žiadosti o schôdzu. Centrum môžete kedykoľvek prispôsobiť a pridať doň nové informácie. Ak chcete dokončiť žiadosť o schôdzu, stlačením klávesov ALT+TAB sa prepnite späť.

Ak chcete odoslať žiadosť o schôdzu a pozvať ostatných na schôdzu a do centra, kliknite na tlačidlo Odoslať. Ak ide o žiadosť o schôdzu, ktorá už bola odoslaná, kliknite na tlačidlo Poslať aktualizáciu.

Na začiatok stránky

Prepojenie s existujúcim centrom schôdzí

Poznámka: Nemôžete vytvoriť prepojenie na existujúce centrum schôdzí, ktoré obsahuje opakujúce sa udalosti.

 1. Do novej alebo existujúcej žiadosti o schôdzu, kliknite na položku Centrum schôdzí Ikona príkazu Centrum schôdzí .

 2. V časti Tip v spodnej časti pracovnej tably kliknite na text Môžete sa tiež pripojiť k existujúcemu pracovného priestoru.

 3. V kroku 1 na pracovnej table vyberte umiestnenie centra, s ktorým chcete byť prepojení.

 4. V kroku 2 na pracovnej table kliknite na položku Pripojte sa k existujúcemu centru a potom vyberte centrum, ktoré chcete použiť. Ak neviete, či ste vybrali správne centrum, overte to po kliknutí na položku Zobraziť centrum.

 5. Po dokončení nastavenia sa kliknutím na tlačidlo OK vráťte na prvú pracovnú tablu.

 6. Kliknite na položku Prepojiť.

 7. Ak chcete otvoriť prehľadávač a zobraziť centrum, kliknite na pracovnej table na položku Prejsť do centra. Môžete kliknúť aj na prepojenie pridané do tela žiadosti o schôdzu. Centrum môžete kedykoľvek prispôsobiť a pridať doň nové informácie.

 8. Ak chcete dokončiť žiadosť o schôdzu, prepnite späť na Outlook 2010 stlačením kombinácie klávesov ALT + TAB.

 9. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete odoslať žiadosť o schôdzu a pozvať ostatných na schôdzu a do centra, kliknite na tlačidlo Odoslať. Ak ide o žiadosť o schôdzu, ktorá už bola odoslaná, kliknite na tlačidlo Poslať aktualizáciu.

  • Ak chcete žiadosť o schôdzu uložiť, ale nechcete ju odoslať, kliknite na kartu Súbor a potom na príkaz Uložiť. Do centra sa odošlú podrobnosti o schôdzi (predmet, názov, dátum, čas a miesto), ale informácie o účastníkoch sa neodošlú.

Na začiatok stránky

Súčasná aktualizácia žiadosti o schôdzu a centra schôdzí

Ak je nutné zmeniť účastníkov schôdze, miesto alebo dátum a čas jej konania, môžete účastníkom schôdze poslať jej aktualizáciu a centrum schôdzí sa aktualizuje automaticky. Ak chcete zmeniť ďalšie informácie v centre schôdzí, musíte ich zmeniť v centre.

 1. Otvorte žiadosť o schôdzu, ktorá obsahuje prepojenie s centrom.

 2. Zmeňte informácie v ľubovoľnom z nasledovných polí: Komu, Miesto, ZačiatokKoniec.

 3. Ak chcete odoslať všetky aktualizácie do centra aj účastníkom, kliknite na tlačidlo Poslať aktualizáciu.

  Poznámky: 

  • Ak aktualizujete žiadosť o schôdzu a kliknete na tlačidlo Uložiť a zavrieť, aktualizované informácie sa neodošlú do centra. Ak chcete použiť aktualizácie v centre schôdzí, je nutné kliknúť na tlačidlo Poslať aktualizáciu.

  • Informácie o zmenách ďalších informácií v centre nájdete v Pomocníkovi v centre.

Na začiatok stránky

Odstránenie centra schôdzí

Centrum schôdzí nemôžete odstrániť z Outlook 2010. Môžete odstrániť lokalitu z centra alebo z nadradenej webovej lokality, pod ktorým je podlokality.

Ďalšie informácie o odstraňovaní lokalít nájdete v Pomocníkovi v centre.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×