Používanie aplikácie OneDrive pre Android

Po stiahnutí aplikácie OneDrive si rozbaľte uvedené sekcie s návodmi na jej používanie.

Stiahnuť OneDrive zo služby Google Play

Stiahnuť OneDrive zo služby Amazon Appstore

Ak chcete pridať osobné konto, zadajte na stránke prihlásenia svoje konto Microsoft.

Ak chcete pridať konto OneDrive for Business, zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate vo vašej spoločnosti, škole alebo inej organizácii.

Ak máte problém s prihlásením do pracovného alebo školského konta, skúste sa prihlásiť na lokalite OneDrive.com alebo sa obráťte na IT oddelenie.

Ak si chcete zmeniť heslo služby OneDrive, prihláste sa do online konta na lokalite account.microsoft.com/security.

Pri prvom prihlásení do služby OneDrive sa zobrazí výzva, či chcete automaticky nahrávať fotografie a videá nasnímané v telefóne do služby OneDrive. Ak chcete zapnúť automatické nahrávanie, ťuknite na položku Zapnúť. Túto funkciu môžete zapnúť aj cez položku Nastavenia. Postupujte takto:

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Ponuka Delve pre Android – ponuka a potom otvorte položku Nastavenia.

 2. Ťuknite na položku Nahrávanie z fotoaparátu.

 3. Nastavte Nahrávanie z fotoaparátu na Zapnuté.

Poznámky: 

 • Zálohovanie fotoaparátu je k dispozícii iba v zariadeniach so systémom Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) alebo novším.

 • Ak chcete počas nahrávania šetriť batériu zariadenia, začiarknite políčko Nahrávať iba počas nabíjania.

 • Keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, všetky fotografie a videá sa nahrajú v pôvodnej veľkosti. Ak chcete použiť mobilnú sieť, otvorte aplikáciu OneDrive, položku Nastavenia, ťuknite na položku Záloha fotoaparátu, ťuknite na položku Nahrať pomocou a vyberte možnosť Wi-Fi a mobilná sieť.

 • Obrázky z fotoaparátu v zariadení so službou OneDrive sa nesynchronizujú, ale nahrajú sa do nej. Znamená to, že nahraté fotografie a videá môžete zo zariadenia odstrániť a kópie v službe OneDrive to neovplyvní.

Pomocou nástroja na nahrávanie môžete do služby OneDrive nahrať súbory, ako napríklad dokumenty, poznámkové bloky programu OneNote, fotografie, videá alebo hudbu.

Tip: Ak je zariadenie nastavené na automatické nahrávanie obrázkov do služby OneDrive, fotografie, ktoré nasnímate so zariadením, sa budú nachádzať v priečinku Z fotoaparátu vo OneDrive. Nemusíte ich do služby OneDrive nahrávať manuálne.

 1. V aplikácii OneDrive otvorte priečinok, do ktorého chcete pridať súbor.

 2. Ťuknite na položku Pridať Pridanie do OneDrivu v dolnej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Nahrať.

  Nahrávanie do OneDrivu

 3. Ťuknite na súbor, ktorý chcete nahrať. Nahrá sa do priečinka, ktorý ste otvorili.

 1. V aplikácii OneDrive otvorte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete stiahnuť. Skontrolujte, či sa obsah priečinka zobrazuje v zobrazení zoznamu a nie ako miniatúry.

 2. Ťuknite na začiarkavacie políčka súborov, ktoré chcete stiahnuť.

  Vybraté súbory

 3. Ťuknite na položku Ďalšie Tlačidlo Viac v hornom rohu obrazovky a potom ťuknite na položku Uložiť.

 4. Ťuknite na šípku v časti Uloženie do tohto umiestnenia, aby ste zobrazili priečinky v zariadení. Vyberte priečinok pre stiahnuté súbory a ťuknite na položku Uložiť.

  Ukladanie súborov z OneDrivu

Môžete vyhľadávať text v súboroch a dokonca aj vo fotografiách. Ak chcete vyhľadať text v súbore alebo na fotografii, ťuknite na položku Hľadať Tlačidlo Hľadať v hornej časti zoznamu správ na hornom paneli a zadajte požadovaný výraz do poľa Hľadať.

V tejto časti nájdete návod na nastavenia zvonenia z hudobného súboru služby OneDrive.

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia ťuknite na položky Aplikácie > Nastavenia > Zvuky a oznámenia > Vyzváňací tón.

 2. Ak chcete použiť vlastný hudobný súbor, prejdite na koniec zobrazenia a vyberte položku Pridať vyzváňací tón.

 3. Ťuknite na položku Dokončiť akciu pomocou: OneDrive a potom po zobrazení výzvy ťuknite na možnosť Iba raz.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje možnosť OneDrive, stiahnite a uložte hudobný súbor najskôr do svojho zariadenia.

 4. Vyberte hudobný súbor a potom ťuknite na položku Hotovo.

  Poznámky: 

  • Ak chcete nastaviť zvonenie zo svojho zariadenia, nie zo služby OneDrive, možno budete musieť vymazať predvolené nastavenia aplikácie OneDrive.

  • Prejdite na položky Nastavenia > Aplikácie.

  • Posuňte sa až nadol a potom ťuknite na položku OneDrive.

  • Po vymazaní predvolených nastavení služby OneDrive by ste mali pri nastavovaní súborov zo služby OneDrive ako zvonení vedieť použiť Nástroj na výber zvukov namiesto toho, aby ste prešli do služby OneDrive.

  • Posuňte sa až nadol a potom ťuknite na položku Vymazať predvolené nastavenia.

Priečinky môžete pridať v zobrazení Súbory alebo v iných priečinkoch vo OneDrive.

 1. V zobrazení alebo priečinku, kde chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku Pridať Pridanie do OneDrivu v dolnej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Vytvoriť priečinok.

  Nahrávanie do OneDrivu

 2. Zadajte názov priečinka a potom ťuknite na položku OK.

V aplikácii OneDrive ťuknite na ikonu Ponuka Delve pre Android – ponuka a potom ťuknite na položku Pridať OneDrive for Business. Prihláste sa pomocou mena používateľa a hesla, ktoré používate pre OneDrive for Business.

Poznámka: Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta OneDrive for Business,vaša organizácia musí mať oprávňujúci plán podnikového predplatného na SharePoint Online alebo Office 365. Nemôžete sa prihlásiť pomocou konta z lokálneho adresára.

Ak chcete prepnúť medzi osobným kontom OneDrive a kontom OneDrive for Business alebo medzi viacerými kontami OneDrive for Business, ťuknite na ikonu Ponuka Delve pre Android – ponuka a potom ťuknite na konto, ktoré chcete použiť.

Tip: Do aplikácie OneDrive môžete pridať iba jedno osobné konto. Ak chcete otvoriť iné osobné konto, otvorte položku Nastavenia, ťuknite na názov svojho konta, ťuknite na položku Odhlásiť sa a potom sa prihláste pomocou konta, ktoré chcete použiť.

Súbory, fotografie a priečinky vo OneDrive môžete zdieľať z aplikácie OneDrive v zariadení s Androidom rovnako, ako to môžete urobiť v PC alebo Macu. Ak chcete prestať zdieľať, prejdite na webovú lokalitu OneDrive a prihláste sa pomocou svojho konta Microsoft.

Kopírovanie prepojenia a jeho prilepenie do SMS správy alebo na webovú lokalitu

 1. Vyberte požadovaný súbor alebo priečinok (vyberiete ho stlačením a podržaním) a potom vyberte položku Zdieľať Zdieľanie súborov .

 2. (voliteľné) Vyberte položku Môže upravovať, ak chcete príjemcom umožniť súbor upravovať, alebo vyberte položku Môže zobrazovať, ak si súbor môžu príjemcovia zobraziť iba na čítanie.

  Snímka obrazovky so zmenou povolení počas zdieľania v aplikácii OneDrive pre Android

 3. Vyberte položku Kopírovať prepojenie a potom prilepte prepojenie do aplikácie alebo na webovú lokalitu, kde prepojenie zdieľate.

  Tlačidlo na kopírovanie prepojenia vp OneDrive pre Android

  Poznámka: Nezabudnite, že každý, kto má prepojenie, môžete dokument otvoriť, stiahnuť a uložiť, ako aj preposlať prepojenie.

Pozvanie ľudí na zobrazenie súboru alebo priečinka

 1. Vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať (vyberiete ho stlačením a podržaním).

 2. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie súborov > Pozvať ľudí.

  Tlačidlo na pozvanie ľudí vo OneDroid pre Android

 3. V časti Pridajte ľudí, s ktorými sa má zdieľať zadajte požadované mená alebo e-mailové adresy.

  Snímka obrazovky s pozvaním ľudí na zdieľanie súboru z OneDrivu pre Android

 4. Ak chcete umožniť ľuďom úpravy, ponechajte políčkoPovoliť úpravy začiarknuté. Zrušením začiarknutia tohto políčka umožníte ľuďom súbor alebo priečinok iba zobraziť.

  Tip: Ak chcete do pozvánky na zdieľanie pridať poznámku, ťuknite na šípku na konci položky Povoliť úpravy, potom ťuknite na možnosť Pridajte rýchlu poznámku a napíšte to, čo potrebujete.

 5. Ťuknite na položku Odoslať Odoslanie pozvania na zdieľanie . Príjemcovia dostanú e-mailovú správu s prepojením na dokument.

Odoslanie súboru ako prílohy

 1. Vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať (vyberiete ho stlačením a podržaním).

 2. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie súborov > Odoslať súbory.

  Tlačidlo na odoslanie súborov vo OneDrive pre Android

 3. V zozname Zdieľať ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na odoslanie súboru.

 4. Ak chcete danú aplikáciu používať vždy, keď chcete odoslať súbor, ťuknite na položku Vždy. Ak ťuknete na možnosť Iba raz, táto voľba sa zobrazí znova, keď budete najbližšie súbor odosielať.

  Následne sa vybratá aplikácia otvorí. Použite ju na zdieľanie súboru.

  Tip: Vo formáte prílohy je možné zdieľať len samostatné súbory. Ak chcete zdieľať priečinok, použite možnosť Kopírovať prepojenie alebo Pozvať ľudí.

Keď s vami niekto zdieľa súbor alebo priečinok vo OneDrive, v zariadení s Androidom zvyčajne dostanete e-mailovú správu alebo oznámenie. Ak chcete vyhľadať súbory, ktoré sú s vami zdieľané v aplikácii OneDrive, ťuknite na položky Ponuka Delve pre Android – ponuka > Zdieľané zobrazenie.

Zdieľané zobrazenie vo OneDrive

Zdieľané zobrazenie obsahuje súbory, ktoré s vami zdieľajú iní používatelia, a súbory, ktoré vy zdieľate s inými používateľmi. Ťuknutím na meno zdieľajúceho účastníka vyhľadáte súbory, ktoré táto osoba zdieľa.

Zobrazenie Zdieľané súbory

Poznámka: Zdieľané zobrazenie vyzerá inak, keď ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

 1. V aplikácii OneDrive otvorte priečinok, ktorý chcete zoradiť, a potom ťuknite na šípku vedľa položky Zoradiť.

 2. Vyberte požadovaný spôsob zoradenia súborov. Položky môžete zoradiť podľa názvu, dátumu alebo veľkosti.

Môžete pridať PIN kód, aby ste zabránili iným ľuďom, ktorí používajú zariadenie, aby omylom získali prístup, zmenili alebo odstránili vaše súbory.

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Ponuka Delve pre Android – ponuka a potom otvorte položku Nastavenia.

 2. Ťuknite na položku Prístupový kód a zapnite možnosť Vyžadovať kód.

 3. Zadajte 4-miestny kód a potom ho zadajte znova na overenie.

V aplikácii OneDrive ťuknite na položky Ponuka Delve pre Android – ponuka > Nastavenia a ťuknutím na názov svojho konta zobrazíte množstvo ukladacieho priestoru a voľné miesto.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získajte online Pomocníka
Zobrazte si riešenie problémov v mobilnej aplikácii OneDrive, ďalšie stránky podpory pre OneDrive alebo Pomocníka pre OneDrive for Business.

Ikona podpory pre e-mail

E-mailová podpora
Ak potrebujete ďalšiu pomoc, odošlite e-mail na adresu tímu podpory služby OneDrive.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na IT oddelenie alebo správcu. Ak ste správcom služby SharePoint Online, môžete tiež vytvoriť žiadosť o podporu v Centre spravovania služieb Office 365.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Spýtajte sa komunity
Získajte pomoc od odborníkov z našich fór:
fórum komunity OneDrive alebo fórum komunity OneDrive for Business

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×