Používanie aplikácie Office 365 Video for iPhone

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Office 365 Video bude nahradený Microsoft Stream. Ďalšie informácie o nové podnikové video služba, ktorá pridá analytických nástrojov na spoluprácu videa a informácie o plánoch prechodu pre aktuálny Office 365 Video zákazníkov nájdete v téme migrovať prúd údajov z Office 365 Video.

Office 365 Video je portál v službách Office 365, ktorý poskytuje službu na streamovanie videa pre vašu organizáciu. Je to skvelé miesto na interné nahrávanie, zdieľanie a prezeranie videí. Môžu to byť videá obsahujúce oznámenia vedúcich pracovníkov alebo záznamy schôdzí, prezentácií a školení. Ďalšie informácie nájdete v téme Spoznajte Office 365 Video.

Office 365 Video pre iPhone poskytuje mobilný prístup ku kanálom a videám, ktoré sa nachádzajú na vašom portáli Office 365 Video. Na nahratie alebo prehrávanie videí môžete použiť aplikáciu iPhonu. Aplikácia je dostupná pre iOS 7 alebo novšiu verziu a môžete si ju bezplatne stiahnuť z obchodu App Store. Aplikácia iPhonu funguje aj v iPade, ale nie je určená na prezeranie videí v tomto zariadení.

Činnosti, ktoré môžete alebo nemôžete v aplikácii Office 365 Video for iPhone vykonávať

Office 365 Video pre iPhone poskytuje podmnožinu plne využiteľných funkcií, ktoré sú k dispozícii používateľom s príslušnými povoleniami, ktorí pristupujú k portálu Office 365 Video pomocou webového prehliadača služieb Office 365. Informácie týkajúce sa dostupných funkcií na portáli Office 365 Video vo webovom prehliadači služieb Office 365 nájdete v nasledujúcich článkoch:

Činnosti, ktoré môžete v aplikácii Office 365 Video for iPhone vykonávať

Tento článok popisuje činnosti, ktoré môžete vykonávať s aplikáciou Office 365 Video pre iPhone:

Činnosti, ktoré nemôžete v aplikácii Office 365 Video for iPhone vykonávať

Nasledujúce činnosti portálu Office 365 Video nie je možné v aplikácii Office 365 Video pre iPhone vykonávať:

 • Vytvorenie kanála

 • Odstránenie kanála

 • Zmena povolení kanála (povolenie na úpravu kanála a povolenie na zobrazenie kanála)

 • Zmena povolení správcu (v prípade určenia správcov videa a správcov kanála)

 • Zvýraznenie videí v kanáli

 • Zvýraznenie kanálov alebo videí na domovskej stránke portálu Office 365 Video

Tieto operácie môže vykonať iba používateľ s príslušnými oprávneniami na portáli Office 365 Video vo webovom prehliadači služieb Office 365.

Prihlásenie a odhlásenie z aplikácie Office 365 Video for iPhone

Prihlásenie do aplikácie Office 365 Video for iPhone je možné len v prípade, ak sú splnené obe z nasledujúcich podmienok:

 • Vaša organizácia nastavila portál Office 365 Video v službách Office 365.

 • Vaša organizácia vám priradila používateľskú licenciu na jeden z plánov predplatného na služby Office 365, pre ktoré je portál Office 365 Video k dispozícii:

  • Office 365 Enterprise E1

  • Office 365 Enterprise E2

  • Office 365 Enterprise E3

  • Office 365 Enterprise E4

  • Office 365 Enterprise A2

  • Office 365 Enterprise A3

 • Office 365 Enterprise A4

Ak neviete, či máte priradenú používateľskú licenciu na jeden z plánov predplatného na služby Office 365 uvedeného vyššie, obráťte sa na IT oddelenie.

Na prihlásenie do aplikácie office_365_video_for_iphone.

 1. Ak ešte aplikáciu O365 Video v iPhone stiahnutú nemáte, stiahnite ju z obchodu App Store.

 2. V iPhone ťuknite na aplikáciu O365 Video.

 3. Do poľa na zadanie mena používateľa zadajte svoje pracovné alebo školské konto v tvare niekto@priklad.com.

 4. Do poľa na zadanie hesla zadajte svoje heslo.

Ak sa chcete odhlásiť z aplikácie Office_365_Video_for_iPhone

 1. Na domovskej stránke aplikácie ťuknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti v Office 365 Video pre iPhone .

 2. V pravom hornom rohu ťuknite na ikonu Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu .

 3. V blízkosti dolnej časti stránky Nastavenie ťuknite na položku Odhlásiť sa.

Zobrazenie domovskej stránky

Domovská stránka obsahuje tieto časti:

 • Časť Zvýraznenie   . V tejto časti sa nachádzajú miniatúry a názvy videí, ktoré správca videí povýšil. Správca videí môže v časti Zvýraznenie zvýrazniť až päť videí a tri kanály. Ak chcete zobraziť všetky videá v časti Zvýraznenie, dotknite sa tejto časti a potiahnite ju prstom smerom doprava.

 • Časť Obľúbené   . V tejto časti sa nachádzajú miniatúry a názvy videí, ktoré boli za posledné dva týždne prezerané najčastejšie. V pravom hornom rohu časti Obľúbené ťuknite na položku Zobraziť všetko, čím zobrazíte zoznam všetkých videí na portáli Office 365 Video zoradených podľa obľúbenosti. Najobľúbenejšie videá sa nachádzajú v hornej časti zoznamu.

 • Ikona Možnosti    Ikona Možnosti v Office 365 Video pre iPhone . Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte zoznam kanálov, ktoré sa nachádzajú na portáli Office 365 Video vašej organizácie.

Vyhľadávanie videa

Vyhľadávať môžete všetky videá nachádzajúce sa v kanáli, pri ktorých máte priradené povolenie na zobrazenie.

Ak chcete vyhľadať videa

 1. Na domovskej stránke vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Dotknite sa ľubovoľného miesta v blízkosti hornej časti stránky a potiahnite prstom doprava.

  • Ťuknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti v Office 365 Video pre iPhone .

 2. V hornej časti zobrazenej stránky ťuknite na ikonu Hľadať Vyhľadávanie .

 3. Do textového poľa Hľadať videá zadajte vyhľadávací dotaz.

 4. Pod klávesnicou ťuknite na položku Hľadať.

Prechod na konkrétny kanál

Tu môžete vidieť zoznam kanálov a zároveň prejsť na kanál, ktorého videá chcete zobraziť, alebo sem nahrať videá. Ak chcete kanál a v ňom nahraté videá zobraziť, musíte mať povolenie na prezeranie daného kanála. Predvolene má pri vytvorení kanála povolenie na jeho zobrazenie každý používateľ v organizácii.

Povolenia na zobrazenie kanála nie je možné v aplikácii Office 365 Video pre iPhone meniť; tieto povolenia možno zmeniť len vtedy, keď používateľ s príslušnými oprávneniami prejde na portál Office 365 Video vo webovom prehliadači služieb Office 365. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena povolení kanála v téme Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video.

Ak chcete prejsť na konkrétny kanál

 1. Na domovskej stránke vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Dotknite sa ľubovoľného miesta v blízkosti hornej časti stránky a potiahnite prstom doprava.

  • Ťuknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti v Office 365 Video pre iPhone .

 2. Posuňte sa v zozname kanálov a vyhľadajte požadovaný kanál.

  Pri prezeraní zoznamu kanálov sa môžete posunúť do hornej časti zoznamu. Získate tak prepojenia slúžiace na prechod na domovskú stránku alebo stránku Obľúbené videá.

 3. Ťuknite na kanál, ktorý chcete zobraziť.

  Ak sa počas prezerania konkrétneho kanála chcete vrátiť do zoznamu kanálov, ťuknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti v Office 365 Video pre iPhone .

Nahrávanie videí z iPhonu na portál Office 365 Video

Video sa pri nahrávaní nahrá do konkrétneho kanála. Aplikáciu Office 365 Video pre iPhone môžete nastaviť len na nahrávanie videí s použitím Wi-Fi. Informácie o kompatibilných formátoch s portálom Office 365 Video nájdete v téme Formáty videa podporované portálom Office 365 Video.

Na nahrávanie videí do kanála potrebujete povolenie na úpravu daného kanála. Povolenia kanála (povolenie na úpravu a povolenie na zobrazenie) nie je možné pomocou aplikácie Office 365 Video pre iPhone meniť; meniť ich možno len vtedy, keď používateľ s príslušnými oprávneniami prejde na portál Office 365 Video vo webovom prehliadači služieb Office 365. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena povolení kanála v téme Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video.

Maximálna veľkosť súboru, ktorý môžete nahrať, je 2GB. (Rovnaká horná hranica platí aj pre nahrávanie súborov do služby SharePoint Online.) Pri nahrávaní videa sa pôvodný súbor uloží do služby SharePoint Online a bude sa započítavať do kvóty ukladacieho priestoru vašej organizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa limitov ukladacieho priestoru kolekcie lokalít.

Nastavenie aplikácie Office_365_Video_for_iPhone na nahrávanie videí pomocou wi-fi

 1. Na domovskej stránke ťuknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti v Office 365 Video pre iPhone .

 2. V pravom hornom rohu ťuknite na ikonu Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu .

 3. V blízkosti dolnej časti stránky Nastavenie sa vedľa položky Nahrať video len s použitím Wi-Fi dotknite prepínača zapnutia a vypnutia a prstom potiahnite tlačidlo doprava. Ak sa tlačidlo nachádza na pravej časti prepínača, prepínač je v pozícii Zapnuté (so zeleným pozadím), takže Office 365 Video pre iPhone bude na nahrávanie videí používať iba Wi-Fi.

 4. Ak chcete zo stránky Nastavenie odísť, ťuknite v pravej hornej časti stránky na položku Hotovo.

Nahratie existujúceho videa z iPhonu na portál Office_365_Video

 1. Prejdite na kanál, do ktorého chcete nahrať video. Ďalšie informácie nájdete v časti Prechod na konkrétny kanál vyššie v tomto článku.

 2. V pravom hornom rohu stránky ťuknite na ikonu Nahrať video (znamienko plus) Ikona Pridať video v Office 365 Video pre iPhone .

 3. V dolnej časti stránky ťuknite na položku Vybrať existujúce. Zobrazí sa aplikácia iPhonu Fotky.

 4. V aplikácii Fotky ťuknite na položku Videá a potom ťuknite na video, ktoré chcete nahrať.

 5. Ťuknite na položku Vybrať.

 6. Do poľa Ťuknúť a zadať názov zadajte názov videa.

 7. (Voliteľné) Do poľa Ťuknúť a zadať popis zadajte popis videa.

Poznámka: Trvanie nahrávania videa môžu rovnako ako pri nahratí každého iného súboru ovplyvniť mnohé činitele, napríklad veľkosť videa a šírka pásma siete.

Ak chcete zjednodušiť vyhľadávanie, môže byť užitočné používať konzistentné názvy a popisy videí. Vďaka týmto informáciám ich používatelia neskôr jednoduchšie nájdu, najmä ak máte na portáli Office 365 Video väčšie množstvo videí. Informácie navyše poskytujú širší kontext k videu v Office Delve a Office Graphe.

Zobrazenie videí nahratých v kanáli

Office 365 Video pre iPhone poskytuje pri videách nahratých na akýkoľvek konkrétny kanál samostatné zobrazenie nazvané Moje videá.

Zobrazenie videí nahratých v kanáli

 1. Prejdite na kanál, do ktorého ste nahrali jedno alebo viac videí. Ďalšie informácie nájdete v časti Prechod na konkrétny kanál vyššie v tomto článku.

 2. V hornej časti zoznamu videí nachádzajúcich sa v kanáli ťuknite na položku Všetky videá.

 3. Ťuknite na položku Moje videá.

Kontrola dostupnosti nahratého videa na prehrávanie

Po nahratí sa video ešte istý čas spracúva, aby bolo možné streamovať prehrávanie, a indexuje na vyhľadávanie. Prehrávať ho možno až potom. Video bude najskôr možné zobraziť a prehrať v sekcii kanála Moje videá. O niečo neskôr ho budú môcť zobraziť a prehrať aj ostatní používatelia kdekoľvek na portáli. Videá, ktoré ste na kanál nahrali, budú môcť zobraziť iba používatelia s povolením na zobrazenie videí v príslušnom kanáli.

Kontrola dostupnosti nahratého videa na prehrávanie

 1. Postupujte podľa krokov v predchádzajúcej časti s názvom Zobrazenie videí nahratých v kanáli.

 2. V položke Moje videá vyhľadajte miniatúru videa, ktoré chcete skontrolovať.

Počas spracúvania videa sa v položke Moje videá zobrazí prázdna miniatúra videa so správou, ktorá označuje, že sa video spracúva. Keď je video pripravené na prehrávanie, zobrazí sa miniatúra s obrázkom videa.

Úprava názvu alebo popisu nahratého videa

Názov alebo popis nahratého videa môžete kedykoľvek upraviť.

Ak chcete upraviť názov alebo Popis nahratého videa

 1. Prejdite na kanál, do ktorého ste video nahrali. Ďalšie informácie nájdete v časti Prechod na konkrétny kanál vyššie v tomto článku.

 2. Ťuknite na miniatúru videa, ktorého názov alebo popis chcete upraviť. Zobrazí sa stránka prehrávača videa.

 3. V pravom hornom rohu stránky prehrávača videa ťuknite na položku Upraviť.

 4. Ak chcete upraviť názov videa, ťuknite na pole názvu (nachádza sa hneď pod prehrávačom videa).

 5. Ak chcete upraviť popis videa, ťuknite na pole popisu (nachádza sa hneď pod poľom názvu).

 6. V dolnej časti stránky ťuknite na položku Hotovo.

 7. V pravej hornej časti stránky ťuknite na položku Hotovo.

Odstránenie nahratého videa

Keď odstránite video, uvoľní sa miesto v prospech kvóty ukladacieho priestoru služby SharePoint Online vašej organizácie. Ak chcete nahrať video na kanál, musíte mať povolenie na úpravu kanála. Ak chcete nahraté video odstrániť, aj v tomto prípade musíte mať povolenie na úpravu príslušného kanála. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena povolení kanála v téme Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video.

Upozornenie: Po odstránení video už nie je možné obnoviť. V prípade potreby ho však môžete opätovne nahrať.

Odstránenie nahratého videa

 1. Prejdite na kanál, do ktorého ste video nahrali.

 2. Ťuknite na miniatúru videa, ktoré chcete odstrániť. Zobrazí sa stránka prehrávača videa.

 3. V pravom hornom rohu stránky prehrávača videa ťuknite na položku Upraviť.

 4. V dolnej časti stránky ťuknite na položku Odstrániť.

 5. V okne Odstrániť toto video? ťuknite na položku Odstrániť video.

 6. V dolnej časti stránky ťuknite na položku Hotovo.

 7. V pravej hornej časti stránky ťuknite na položku Hotovo.

Pozrite tiež

Spoznajte Office 365 Video

Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video

Spravovanie portálu Office 365 Video

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×