Používanie šablóny databázy projektov programu Access

Napísal Michael Groh, MVP pre Access

Pomocou databázy správy projektov programu Access 2007 môžete spravovať projekty a ich priradené úlohy a zamestnancov. Môžete tiež vyhľadávať a filtrovať podrobnosti o projektoch, zadávať bežné úlohy a odosielať alebo prijímať údaje prostredníctvom e-mailových správ.

Šablóna databázy projektov

Používanie databázy

V tomto článku nájdete základné kroky používania šablóny počítačovej databázy projektov.

Príprava databázy na použitie

Ak chcete skontrolovať, či je povolený všetok obsah databázy, použite nasledujúci postup:

 1. Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office kliknite na položku Povoliť tento obsah a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie týkajúce sa povolenia obsahu databázy nájdete v článku Rozhodnutie o dôverovaní databáze.

Pridanie zamestnancov

Ak chcete začať používať šablónu databázy projektov, najprv musíte pridať zamestnancov, aby ste mali ku komu priradiť jednotlivé projekty alebo úlohy. Použite tento postup na manuálne pridanie zamestnancov alebo si pozrite nasledujúcu časť, v ktorej je popísané pridanie zamestnancov z kontaktov Outlooku 2007.

 1. Vo formulári Zoznam projektov kliknite na položku Zoznam zamestnancov.

 2. Vo formulári Zoznam zamestnancov vyplňte podrobnosti o jednotlivých zamestnancoch.

 3. Ak chcete zadať o zamestnancoch ešte podrobnejšie informácie, vo formulári Zoznam zamestnancov dvakrát kliknite na meno zamestnanca a zadajte informácie do formulára Podrobnosti o zamestnancovi.

 4. Kliknutím na položku Zavrieť sa vrátite na formulár Zoznam projektov.

Pridanie kontaktov z programu Microsoft Office Outlook 2007

Ak používate Office Outlook 2007, môžete zamestnancov z tohto programu pridať bez toho, aby ste museli znova zadávať informácie.

 1. Vo formulári Zoznam projektov kliknite na položku Zoznam zamestnancov.

 2. Vo formulári Zoznam zamestnancov kliknite na položku Pridať z programu Outlook.

 3. V dialógovom okne Výber mien na pridanie vyberte mená, ktoré chcete pridať do databázy.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie nového projektu

 1. Vo formulári Zoznam projektov kliknite na položku Nový projekt.

 2. Vo formulári Podrobnosti o projekte vyplňte podrobnosti o projekte a potom kliknite na položku Zavrieť.

Úprava existujúceho projektu

 1. Vo formulári Zoznam projektov dvakrát kliknite na projekt, ktorý chcete upraviť.

 2. Vo formulári Podrobnosti o projekte vyplňte alebo pridajte podrobnosti o projekte.

  Pridanie úlohy

  • Vo formulári Podrobnosti o projekte kliknite na položku Nová úloha.

  • Vo formulári Podrobnosti o úlohe vyplňte podrobnosti o úlohe a potom kliknite na položku Zavrieť.

   Program Access zobrazí nový projekt v zozname Úlohy projektu vo formulári Podrobnosti o projekte.

   Úprava úlohy

  • Vo formulári Podrobnosti o projekte kliknite na kartu Úlohy projektu.

  • Dvakrát kliknite na úlohu, ktorú chcete upraviť.

  • Vo formulári Podrobnosti o úlohe upravte podrobnosti o úlohe a potom kliknite na položku Zavrieť.

   Pridanie bežnej úlohy

   Bežné úlohy sú úlohy, ktoré sa často používajú v rôznych projektoch. Môže to byť napríklad rozpočet alebo školenie. Po zadaní bežnej úlohy ju môžete pridať do ľubovoľného projektu nachádzajúceho sa v databáze projektov bez nutnosti opätovného zadávania podrobností o úlohe.

  • Vo formulári Podrobnosti o projekte kliknite na položku Bežná úloha.

  • Začiarknite políčko vedľa jednotlivých bežných úloh, ktoré chcete pridať do projektu. Nové bežné úlohy pridávajte na koniec zoznamu.

  • Kliknutím na položku Zavrieť sa vrátite na formulár Podrobnosti o projekte.

Zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailu

Od používateľov e-mailu môžete zhromažďovať údaje o projektoch a zamestnancoch tak, že im odošlete v e-mailovej správe formulár na zadávanie údajov. Keď používatelia vrátia vyplnené formuláre, môžete údaje spracovať a uložiť do zoznamu úloh.

 1. Vo formulári Zoznam projektov alebo Zoznam zamestnancov kliknite na položku Zhromaždenie údajov.

 2. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi zhromažďovaním údajov prostredníctvom e-mailových správ, pomocou ktorých môžete zhromaždiť údaje od konkrétnych príjemcov e-mailov.

Filtrovanie zoznamu projektov

Vo formulári Zoznam projektov môžete tento zoznam projektov filtrovať a obľúbené filtre uložiť na neskoršie použitie.

 1. Filtre použijete kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a výberom požadovaných filtrov.

 2. Kliknite na položku Uložiť filter.

 3. Do formulára Podrobnosti o filtri zadajte názov filtra a popis a potom kliknite na položku Zavrieť.

 4. Pomocou poľa Obľúbené filtre môžete použiť uložené filtre. Kliknutím na položku (Vymazať filter) filter odstránite.

Zobrazenie podrobností o projekte alebo zamestnancovi

Pomocou formulára Podrobnosti o projekte a Podrobnosti o zamestnancovi môžete zobrazovať a zadávať ďalšie informácie o projekte a zamestnancovi. Postup na zobrazenie formulára Podrobnosti o projekte alebo Podrobnosti o zamestnancovi:

 • Vo formulári Zoznam projektov alebo Zoznam zamestnancov dvakrát kliknite na položku, ktorú chcete zobraziť.

Pridanie príloh

Do formulára Podrobnosti o projekte, Podrobnosti o úlohe a Podrobnosti o zamestnancovi môžete pridať obrázky a iné prílohy.

 • V ľubovoľnom formulári Podrobnosti kliknite dvakrát na pole Prílohy (vo formulári Podrobnosti o zamestnancovi kliknite dvakrát na ikonu obrázka).

 • V dialógovom okne Prílohy kliknite na položku Pridať.

 • V dialógovom okne Vybrať súbor vyhľadajte priečinok, v ktorom sa nachádza súbor.

 • Vyberte súbor, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Otvoriť.

 • V dialógovom okne Prílohy kliknite na položku OK.

Poznámka: K jednotlivým položkám môžete priložiť viacero súborov vrátane rôznych typov súborov, ako sú napríklad dokumenty a tabuľkové hárky.

Zobrazenie zostáv

Databáza projektov zahŕňa niekoľko zostáv vrátane zostavy Otvorené projekty, Podrobnosti o úlohe, Adresár zamestnancov a ďalších. Postup na zobrazenie zostavy:

 • Vo formulári Zoznam projektov vyberte zo zoznamu Zostavy zostavu, ktorú chcete zobraziť.

Postup na tlač zostavy:

 • Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Tlačiť.

Môžete vytvoriť aj vlastné zostavy. Ďalšie informácie nájdete v článku Vytvorenie jednoduchej zostavy.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×