Používanie čítačky obrazovky s oznámeniami vo OneNote pre iOS

Používanie čítačky obrazovky s oznámeniami vo OneNote pre iOS

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou funkcie VoiceOver vo OneNote pre iOS, vstavanej čítačke obrazovky v systéme iOS, môžete dostávať oznámenia o všetkých úpravách a zmenách, ktoré ostatní používatelia urobia v zdieľanom poznámkovom bloku. Oznámenia vám pomôžu sledovať zmeny v reálnom čase.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Oznámenia sú momentálne dostupné len pre poznámkové bloky uložené vo OneDrive.

Obsah tohto článku

Nastavenia oznámení

Môžete si vybrať, ktorý typ oznámení chcete dostávať, keď iný používateľ zmení zdieľaný poznámkový blok. V nastaveniach oznámení vo OneNote pre iOS si môžete vybrať, či chcete, aby sa vám zobrazil pruh, štítok, alebo oboje.

Výber požadovaného typu oznámení

Oznámenie v tvare pruhu je krátka správa, ktorá sa zobrazí na obrazovke telefónu pri prijatí oznámenia a zmizne automaticky po niekoľkých sekundách. VoiceOver prečíta obsah pruhu, keď sa zobrazí.

Oznámenie v tvare štítku je číslo na malom červenom bode zobrazenom v pravom hornom rohu ikony aplikácie na domovskej obrazovke telefónu. VoiceOver oznámi štítok pri prechádzaní do aplikácie na domovskej obrazovke, napríklad: „OneNote, two new items“ (OneNote, dve nové položky).

 1. Vo OneNote potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Notifications, button“ (Oznámenia, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 2. Otvorí sa zobrazenie Oznámenia. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Notification Settings, button“ (Nastavenia oznámení, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Otvorí sa zobrazenie Nastavenia oznámení. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Banner Notifications“ (Oznámenia v tvare pruhu). Ak chcete zapnúť alebo vypnúť oznámenia v tvare pruhu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnutím prstom doprava sa presuňte na oznámenia v tvare štítku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Badge App Icon“ (Štítok na ikone aplikácie). Dvojitým ťuknutím na obrazovku ho zapnite alebo vypnite.

 5. Zobrazenie Nastavenia oznámení zavrite potiahnutím prstom doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi „Close, button“ (Zavrieť, tlačidlo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 6. Zobrazenie Oznámenia zavriete dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Tip: Zobrazenie môžete tiež zavrieť tak, že dvomi prstami nakreslíte tvar písmena Z.

Používanie oznámení

Vo OneNote pre iOS môžete čítať prijaté oznámenia a zapnúť alebo vypnúť oznámenia.

Zapnutie alebo vypnutie oznámení

 1. Vo OneNote potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Notifications, button“ (Oznámenia, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 2. Otvorí sa zobrazenie Oznámenia. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Notification Settings, button“ (Nastavenia oznámení, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Otvorí sa zobrazenie Nastavenia oznámení. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi názov poznámkového bloku, ktorému chcete zmeniť nastavenia oznámení.

 4. Oznámenia zapnite alebo vypnite dvojitým ťuknutím na obrazovku. Pri ťuknutí funkcia VoiceOver oznámi aktuálny stav.

 5. Zobrazenie Nastavenia oznámení zavrite potiahnutím prstom doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi „Close, button“ (Zavrieť, tlačidlo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 6. Zobrazenie Oznámenia zavriete dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Čítanie oznámení

 1. Ak máte nové oznámenia, keď otvoríte OneNote, zobrazí sa štítok v aplikácii na tlačidle Oznámenia. Na tlačidlo prejdite potiahnutím prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi tlačidlo, napríklad: „Notifications, button. One unviewed notifications“ (Oznámenia, tlačidlo. Počet nezobrazených oznámení: jedno). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neprečíta oznámenie.

 3. Na ďalšie oznámenie prejdite potiahnutím prstom doprava.

 4. Keď sa nachádzate na oznámení, na aktualizovaný poznámkový blok prejdite dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pozrite tiež

Čítanie strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×