Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Outlook 2016 pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, na plánovanie plánovaných činností alebo Plánovanie schôdze s inými ľuďmi. Začiarknite políčko kedy sú k dispozícii ľuďom, ktorých pozývate, aby schôdze opakovania, nastavovať pripomenutia schôdzí a požadovať odpovede od ľudí, ktorých pozvete v Outlook 2016.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Naplánovanie plánovanej činnosti

Karta Domov so zvýraznenou položkou Tvary v programe PowerPoint 2010.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Zaznie názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa), za ktorým bude nasledovať počet udalostí v zobrazení.

 2. Prázdne okno plánovanej činnosti otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + H, N. Ak máte JAWS, bude potrebné po stlačení klávesu N stlačiť kláves 1. Zameranie sa nachádza v poli Predmet.

 3. Zadajte predmet plánovanej činnosti, a potom stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa Miesto.

 4. Zadajte miesto plánovanej činnosti, a potom stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa Dátum začatia.

 5. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum o deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Start time“ (Čas začatia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „End date“ (Dátum ukončenia). Ak chcete zmeniť dátum ukončenia, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum a deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „End time“ (Čas ukončenia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

 7. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Message editing“ (Úprava správy). Potom pomocou klávesnice zadajte informácie o plánovanej činnosti. V JAWS sa ozve „Notes, edit“ (Poznámky, úpravy).

 8. Ak chcete uložiť plánovanú činnosť, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A a potom V. Okno plánovanej činnosti sa zatvorí a premiestnite sa do zobrazenia kalendára.

Dajte ostatným ľuďom vedieť o svojej dostupnosti

K plánovanej činnosti môžete pridať indikátor stavu, ktorý bude informovať ostatných o vašej dostupnosti. Ak si s vami niekto bude chcieť naplánovať schôdzu, môže tak zistiť, či ste k dispozícii alebo nie.

 1. Po otvorení okna s plánovanou činnosťou stlačte kombináciu klávesov Alt + H, B a otvorte ponuku Zobraziť ako.

 2. Možnosti dostupnosti môžete prehľadávať pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol:

  • K dispozícii

  • Pracujem na inom mieste

  • Nezáväzne

  • Nemám čas

  • Mimo pracoviska

  Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť a zatvorte ponuku Zobraziť ako.

 3. Ak chcete zmeny uložiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A a potom V. Okno plánovanej činnosti sa zatvorí a premiestnite sa do zobrazenia kalendára.

Naplánovanie schôdze a pozvanie účastníkov

 1. Ak chcete vytvoriť pozvánku na schôdzu kdekoľvek v programe Outlook 2016 (napríklad v pošte, kalendári alebo úlohách), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Q. Otvorí sa okno Schôdza, zameranie sa presunie na textové pole Komu a ozve sa: „To, editing“ (Komu, úpravy). V aplikácii JAWS sa ozve: „To, edit“ (Komu, upraviť).

 2. Ak chcete na schôdzu pozvať ľudí, zadajte meno osoby a e-mailovú adresu (ak ju poznáte).

  Outlook automaticky vyhľadáva adresára zodpovedajúce výsledky. Ak chcete prejsť návrhy, pomocou klávesu so šípkou nadol. Budete počuť mená a adresy, ako premiestniť.

  Tip: Ak chcete e-mailové adresy potvrdiť, môžete na vyhľadávanie použiť dialógové okno Kontrolovať mená. Stlačením kombinácie klávesov Alt + H otvoríte dialógové okno Kontrolovať mená a prejdete na kartu Schôdza. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Check Names button“ (Tlačidlo Kontrolovať mená), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prvé meno vo výsledkoch vyhľadávania a ozve sa znenie príslušného mena. Použitím klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte v zozname a potom stlačením klávesu Enter vyberte meno a adresu.

 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať navrhované mená. Meno vyberiete stlačením klávesu Enter.

 4. Stlačením klávesu Tab prejdete na textové pole Predmet. Ozve sa: „Subject, editing“ (Predmet, úpravy). V aplikácii JAWS sa ozve: „Subject, edit“ (Predmet, upraviť). Potom zadajte predmet schôdze.

 5. Opätovným stlačením klávesu Tab sa premiestnite do textového poľa Miesto. Ozve sa: „Location editable, edit“ (Upraviteľné miesto, upraviť). V aplikácii JAWS sa ozve: „Location, edit combo“ (Miesto, upraviť rozbaľovacie pole). Potom zadajte miesto.

  Tipy: Ak používate konto servera Microsoft Exchange, môžete použiť dialógové okno Vybrať miestnosti: Všetky miestnosti. Získate tak informácie o dostupnosti miestností, ktoré potom môžete rezervovať.

  • Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Miestnosti..., keď sa zameranie stále nachádza v poli Miesto, stlačte kláves Tab. Ozve sa „Rooms… button“ (tlačidlo Miestnosti...).

  • Stlačením klávesu Enter otvoríte dialógové okno Vybrať miestnosti. Zameranie sa presunie na pole Hľadať a ozve sa „Select Rooms, All Rooms, Search, Editing“ (Vybrať miestnosti, Všetky miestnosti, Hľadať, úpravy). V aplikácii JAWS sa ozve: „Search column, edit“ (Stĺpec Hľadať, upraviť).

  • Ak chcete v zozname miestností nájsť dostupnú miestnosť, prejdite na zoznam stlačením klávesu so šípkou nadol. Ozve sa názov vybratej miestnosti spolu s podrobnosťami, napríklad dostupnosťou miestnosti a telefónnym číslom.

  • Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor prejdite na zoznam miestností. Aktuálnu vybratú miestnosť na schôdzu si rezervujete stlačením klávesu Enter.

  • Opätovným stlačením klávesu Enter sa zameranie vráti späť na pozvánku. Ozve sa predmet schôdze a „Rooms… button“ (tlačidlo Miestnosti...).

 6. Ak chcete určiť trvanie schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Start date, editing“ (Dátum začiatku, úpravy). V aplikácii JAWS sa ozve: „Start date, edit“ (Dátum začiatku, upraviť). V tomto poli sa predvolene nachádza deň a dátum vytvorenia pozvánky na schôdzu.

  Tip: Pred uložením alebo odoslaním pozvánky na schôdzu môžete skontrolovať dostupnosť pozvaných ľudí. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontrola dostupnosti pozvaných ľudí.

  V závislosti od dĺžky schôdze použite jednu z dvoch nasledujúcich metód:

  • Ak bude schôdza trvať celý deň, zadajte dátum schôdze a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Unchecked, All day event check box“ (Nezačiarknuté, začiarkavacie políčko Celodenná udalosť). V aplikácii JAWS sa ozve: „All day event check box, not checked“ (začiarkavacie políčko Celodenná udalosť, nie je začiarknuté). Políčko začiarknite stlačením medzerníka. Ozve sa: „Checked.“ (Začiarknuté).

  • Ak bude schôdza trvať kratšie ako celý deň, zadajte dátum schôdze a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Start time“ (Čas začatia). Zadajte čas začatia schôdze a potom stlačte kláves Enter.

   Zameranie sa presunie na textové pole Čas ukončenia a ozve sa „End time“ (Čas ukončenia).

 7. Ak chcete zadať čas ukončenia schôdze, zadajte čas ukončenia a potom stlačte kláves Enter.

 8. Pozvánku na schôdzu odošlete stlačením kombinácie klávesov Alt + S. Zameranie sa premiestni na aktuálne aktívne okno.

Kontrola dostupnosti pozvaných ľudí

Po zadaní mien do pozvánky na schôdzu môžete skontrolovať, kedy sú dané osoby k dispozícii.

 1. V okne Schôdza stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačením klávesu U otvorte Rozvrhového asistenta. Ozve sa: „All attendees list box“ (Stĺpcový zoznam Všetci účastníci). V aplikácii JAWS sa ozve: „List box, all attendees“ (Stĺpcový zoznam, všetci účastníci).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Options button“ (Tlačidlo Možnosti), a potom stlačením klávesu Enter otvorte rozbaľovaciu ponuku Možnosti. Ozve sa: „Menu“ (Ponuka). Stláčaním klávesu so šípkou nadol prechádzajte položkami, kým sa neozve: „AutoPick, collapsed, menu item“ (Automatický výber, zbalené, položka ponuky). V aplikácii JAWS sa ozve: „AutoPick submenu“ (Vedľajšia ponuka Automatický výber). Potom stlačením klávesu Enter otvorte vedľajšiu ponuku.

 3. Vo vedľajšej ponuke sa môžete pohybovať pomocou klávesu so šípkou nadol. Počas presúvania sa ozvú možnosti, ako napríklad „All People and Resources“ (Všetci ľudia a zdroje) alebo „All People and One Resource“ (Všetci ľudia a jeden zdroj). Výber požadovanej možnosti uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 4. Automatický výber vyberie nasledujúci dostupný čas, ktorý zodpovedá vybratej možnosti. V Moderátorovi sa ozve navrhovaný dátum a čas, meno každého účastníka a stav jeho dostupnosti, ako je napríklad „Anna Lidman, Free“ (Lucia Blahošová, voľná) Ak si chcete v aplikácii JAWS vypočuť dostupnosť jednotlivých účastníkov, prehľadajte stĺpcový zoznam účastníkov.

 5. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete potvrdiť čas a odoslať pozvánku na schôdzu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

  • Ak chcete potvrdiť čas a vrátiť sa do formulára pozvánky, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a klávesy P, P. Ak chcete pozvánku upraviť, použite na to kláves Tab, pomocou ktorého sa môžete posúvať v poliach pozvánky.

  • Ak sa chcete vrátiť k položke Automatický výber a vyhľadať inú možnosť, zopakujte predchádzajúce kroky. Vo väčšine prípadov zameranie zostáva na tlačidle Možnosti a môžete stlačiť kláves Enter. V ostatných prípadoch stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Options button“ (Tlačidlo Možnosti).

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. V okne pozvánky Schôdza stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte kláves E, čím sa presuniete a otvoríte dialógové okno Opakovanie plánovanej činnosti. V Moderátorovi sa ozve: „Appointment recurrence. Start, editing“ (Opakovanie plánovanej činnosti. Začiatok, úpravy). V aplikácii JAWS sa ozve: „Appointment recurrence. Start column“ (Opakovanie plánovanej činnosti, stĺpec Začiatok). Ozve sa aj čas začiatku schôdze.

 2. Ak chcete, aby sa zameranie presunulo na skupinu ovládacích prvkov Spôsob opakovania, v dialógovom okne Opakovanie plánovanej činnosti stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálne vybratý spôsob, napríklad „Daily“ (Denne), „Weekly“ (Týždenne), „Monthly“ (Mesačne) alebo „Yearly“ (Ročne).

 3. Na presun medzi spôsobmi opakovania a na ich výber použite klávesy so šípkami. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Denné možnosti

   Ak chcete vybrať možnosť Denne, stlačte kombináciu klávesov Alt + D. V Moderátorovi sa ozve: „Daily“ (Denne). V aplikácii JAWS sa ozve: „Recurrence pattern, daily“ (Spôsob opakovania, denne).

   • Každý pracovný deň

    Stlačte kláves Tab a potom stlačením kombinácie klávesov Alt + K presuňte zameranie a vyberte možnosť Každý pracovný deň. Ozve sa: „Every weekday“ (Každý pracovný deň).

   • Každých niekoľko dní

    Ak chcete zameranie presunúť na tlačidlo Každý, stlačte kombináciu klávesov Alt + V. Ozve sa „Every“ (Každý). Ak chcete zameranie presunúť na textové pole dní, stlačte kláves Tab. Ozve sa „Every, editable text“ (Každý, upraviteľný text). Zadajte počet dní (napríklad ak chcete určiť, aby sa schôdza opakovala každé dva dni, zadajte číslo 2) a potom stlačte kláves Enter.

  • Týždenné možnosti

   • Týždenne

    Ak chcete vybrať možnosť Týždenne, stlačte kombináciu klávesov Alt + W. V Moderátorovi sa ozve: „Weekly“ (Týždenne). V aplikácii JAWS sa ozve: „Recurrence pattern, weekly“ (Spôsob opakovania, týždenne).

   • Každých niekoľko týždňov

    Vyberte možnosť Týždenne. Stlačením klávesu Tab presuniete zameranie do textového poľa Opakovať každý. Ozve sa „Recur every, editable text, week“ (Opakovať každý, upraviteľný text, týždeň). Zadajte počet týždňov (napríklad ak chcete určiť, aby sa schôdza opakovala každé tri týždne, zadajte číslo 3).

  • Mesačné možnosti

   • Mesačne

    Ak chcete vybrať možnosť Mesačne, stlačte kombináciu klávesov Alt + M. V Moderátorovi sa ozve: „Monthly“ (Mesačne). V aplikácii JAWS sa ozve: „Recurrence pattern, monthly“ (Spôsob opakovania, mesačne).

   • Každých niekoľko mesiacov

    Vyberte možnosť Mesačne. Ak chcete nastaviť opakovanie schôdzí, trikrát stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Day, editable text, of every, editable text, month“ (Deň, upraviteľný text, každý, upraviteľný text, mesiac). Zadajte počet mesiacov (napríklad ak chcete určiť, aby sa schôdza opakovala každé tri mesiace, zadajte číslo 3).

  • Ročne

   Ak chcete vybrať možnosť Ročne, stlačte kombináciu klávesov Alt + Y. V Moderátorovi sa ozve: „Yearly“ (Ročne). V aplikácii JAWS sa ozve: „Recurrence pattern, yearly“ (Spôsob opakovania, ročne).

  Po výbere možností opakovania zatvorte dialógové okno Opakovanie plánovanej činnosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Môžete jednoducho zmeniť schôdzu na schôdzu v režime online Skype.

 1. V okne schôdze vyberte možnosť Schôdze cez Skype a ako vytvoriť prepojenie na Skype schôdzu, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, O, M.

 2. Outlook pridá všetky podrobnosti o schôdzi online a prepojenie na schôdzi pozadia.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Pomocou Outlook 2016 pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, naplánovať plánované činnosti alebo Plánovanie schôdze s inými ľuďmi. Začiarknite políčko kedy sú k dispozícii ľuďom, ktorých pozývate, aby schôdze opakovania alebo vytvorenie Skype schôdzí v Outlook 2016 pre Mac.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

 1. V programe Outlook stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „File“ (Súbor). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku Súbor.

 2. Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku Nové, stlačte kláves so šípkou nadol a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť novú plánovanú činnosť, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Appointment“ (Plánovaná činnosť), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa nové okno plánovanej činnosti so zameraním na textové pole Predmet.

  • Ak chcete vytvoriť novú schôdzu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Meeting“ (Schôdza), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno novej schôdze so zameraním na textové pole Komu:.

 4. Ak chcete prehľadávať možnosti plánovanej činnosti alebo schôdze, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

  • Ak vytvárate schôdzu, môžete pozvať ďalších ľudí, zadajte kontaktov v na: textové pole.

  • Ak chcete udalosť pomenovať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Subject, edit text“ (Predmet, upraviť text), a potom zadajte požadovaný názov udalosti.

  • Ak chcete nastaviť miesto schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Location edit text“ (Text úpravy miesta), a potom zadajte požadované miesto.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozvú predvolené hodnoty. Ak chcete hodnoty zmeniť, zadajte nové hodnoty.

   Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým počuť "Celodenná udalosť, začiarknuté políčko" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak chcete nastaviť čas pripomenutia pre udalosti, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab kým počuť "Pripomenutie rozbaľovacie tlačidlo", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Stlačením klávesu šípka nadol, kým budete počuť možnosť, a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak chcete pridať ďalšie informácie o udalosti, napríklad program schôdze, stláčajte kláves Tab, kým počuť "Nový riadok", a potom zadajte podrobnosti, ktoré sa majú.

 5. Po dokončení pridávania podrobností vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť plánovanú činnosť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, až budete počuť "Tlačidlo Uložiť a zavrieť," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak vytvárate schôdzu, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým nebudete počuť "Tlačidlo Odoslať" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 6. Okno s novou udalosťou sa zavrie a vrátite sa na predchádzajúce zobrazenie v programe Outlook.

Dajte ostatným ľuďom vedieť o svojej dostupnosti

Poskytnite ostatným informácie o svojej dostupnosti počas trvania udalosti.

 1. V okne udalosti, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť aktuálny stav dostupnosti (napríklad "Nemám čas") a "Zobrazovať ako rozbaľovacie tlačidlo" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 2. Ak chcete vybrať dostupnosti, stlačením klávesu šípka nadol dostupnosti, ktoré sa majú zobrazovať, kým sa. Ak chcete vybrať, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Pozvať ostatných, aby sa k schôdzi

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. V okne plánovaná činnosť, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť "Tlačidlo pozvať", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník na vytvorenie schôdze.

 2. Zameranie sa presunie na novovytvorené textové pole Komu, kam môžete zadať kontakty osôb pozvaných na schôdzu.

 3. Po dokončení na odoslanie pozvaní, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým nebudete počuť "Tlačidlo Odoslať" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Kontrola dostupnosti pozvaných ľudí

Po zadaní mien do pozvánky na schôdzu môžete skontrolovať, kedy sú dané osoby k dispozícii.

 1. V okne schôdze, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým počuť "Plánovanie začiarknuté políčko" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník otvoríte okno plánovania.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Tabuľka účastník stav, riadok 1 (…)," nasleduje názov za organizátora a stav účastníka. Vyhľadať pozvaná osoba stav, stlačením klávesu šípka nadol. Funkcia voiceOver oznamuje pozvaná osoba meno a dostupnosť, pri posúvaní.

 3. Ak chcete obnoviť zobrazenie plánovanej činnosti, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab dovtedy, kým počuť "Plánovanú činnosť, začiarknuté políčko" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. V okne udalosti, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť "Tlačidlo Opakovanie" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Otvorí sa nové okno, kde môžete vybrať možnosti na opakovanú udalosť, so zameraním na zopakuje rozbaľovacie tlačidlo.

 2. Vyberte frekvenciu schôdze, stlačte ovládací prvok + možnosť + medzerník a potom klávesov ŠÍPKA nahor alebo nadol klávesy so šípkami, kým nebudete počuť frekvenciu požadované plánovaná činnosť opakovať (denne, týždenne, mesačný, ročný ). Ak chcete vybrať, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab. Po dokončení, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "OK predvolenému tlačidlu", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Môžete jednoducho zmeniť schôdzu na schôdzu v režime online Skype.

 1. V okne schôdze, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť "Online schôdze, tlačidlo ponuky" alebo "Skype meeting" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 2. Ak chcete vytvoriť prepojenie na schôdzu Skype, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Outlook pridá všetky podrobnosti o schôdzi online a prepojenie do poľa Popis.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Outlook pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, naplánovať plánované činnosti alebo schôdze s inými ľuďmi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Create an event button“ (Tlačidlo Vytvoriť udalosť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Nová udalosť so zameraním v textovom poli Názov a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky.

 2. Zadajte názov udalosti.

 3. Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, ťahajte prstom doľava, kým sa neozvú predvolené hodnoty. Ak chcete hodnoty zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete zmeniť, a potom ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota. Ak chcete potvrdiť výber, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „All-day, switch button, off“ (Celý deň, tlačidlo zapnutia, vypnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete nastaviť miesto schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Location button“ (Tlačidlo Miesto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Začnite zadávať miesto. Zoznam navrhovaných miest sa počas písania bude aktualizovať. Ak chcete vybrať miesto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete nastaviť upozornenia čas udalosti, potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť "Upozornení" nasleduje aktuálnu hodnotu upozornenia a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete doplniť k udalosti viac informácií, napríklad program schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Description button“ (Tlačidlo Popis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky. Po skončení zadávania podrobností ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Po dokončení pridávania podrobností schôdze v podrobnostiach udalosti ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozvať ostatných, aby sa k schôdzi

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „People button“ (Tlačidlo Ľudia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Zistite, ako otvoriť a upraviť udalosti v kalendári, nájdete otvoriť, čítať, a úprava udalosti v kalendári.

  Otvorí sa okno Ľudia so zameraním v upraviteľnom textovom poli a klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej polovici obrazovky.

 2. Začnite písať meno kontaktu. Počas písania sa zoznam navrhovaných kontaktov aktualizuje. Ak chcete vybrať kontakt, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované meno, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zopakujte tento postup pre všetky kontakty, ktoré chcete pozvať.

 3. Po ukončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. Pri úprave a vytvorenie udalosti, v okne Novej udalosti, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Opakovala, žiadne, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka zopakujte.

 2. Ak chcete vybrať výskyt schôdze, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť frekvencia, v ktorom chcete schôdze sa vyskytujú. Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Premiestniť, vykoná sa prechod späť do okna Nová udalosť, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo dozadu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Môžete jednoducho zmeniť schôdzu na schôdzu v režime online Skype.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „Skype call, switch button, off“ (Hovor cez Skype, tlačidlo prepnutia, vypnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete uložiť zmeny, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Outlook pridá všetky podrobnosti o schôdzi online a prepojenie do poľa Popis.

 3. Pripojenie k schôdzi Skype otvorte udalosť, a potom potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo pripojiť sa k", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Použiť Outlook pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, naplánovať plánované činnosti alebo schôdze s inými ľuďmi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

Umožnite čítačke obrazovky, aby vám pomohla s naplánovaním plánovanej činnosti alebo schôdze.

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Add new event button“ (Tlačidlo Pridať novú udalosť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Nová udalosť so zameraním v textovom poli Názov a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky.

 2. Zadajte názov udalosti.

 3. Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, ťahajte prstom doľava, kým sa neozvú predvolené hodnoty. Ak chcete zmeniť hodnoty, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete potvrdiť výber, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „All-day event“ (Tlačidlo Celodenná udalosť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Chcete nastaviť miesto schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Location“ (Miesto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete zadať názov požadovaného miesta, dvakrát ťuknite na obrazovku a začnite písať. Zoznam navrhovaných miest sa počas písania bude aktualizovať. Ak chcete vybrať miesto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak používate viacero kalendárov, môžete určiť, ku ktorému kalendáru pridávate novú udalosť. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Calendar (Kalendár), < aktuálne konto kalendára>“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný kalendár, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete nastaviť upozornenia čas udalosti, potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť "Upozornení" nasleduje aktuálnu hodnotu upozornenia a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete doplniť k udalosti viac informácií, napríklad program schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Description“ (Popis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej polovici obrazovky. Po skončení zadávania podrobností ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Po dokončení pridávania podrobností schôdze v podrobnostiach udalosti ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Save“ (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozvať ostatných, aby sa k schôdzi

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „People“ (Ľudia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Zistite, ako otvoriť a upraviť udalosti v kalendári, nájdete otvoriť, čítať, a úprava udalosti v kalendári.

  Otvorí sa okno Pridať ľudí so zameraním v upraviteľnom textovom poli a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky.

 2. Začnite písať meno kontaktu. Počas písania sa zoznam navrhovaných kontaktov aktualizuje. Ak chcete vybrať kontakt, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované meno, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zopakujte tento postup pre všetky kontakty, ktoré chcete pozvať.

 3. Po upravení názvu ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. Pri vytváraní udalosti, v okne Novej udalosti, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Opakovať, nikdy," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka zopakujte.

 2. Ak chcete vybrať výskyt schôdze, potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť "Frekvencia, nikdy," dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť frekvencia, v ktorom chcete schôdze sa vyskytujú. Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete uložiť zmeny, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Uložiť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod späť do okna Nová udalosť.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Môžete jednoducho zmeniť schôdzu na schôdzu v režime online Skype.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „Skype“ (Skype), „Skype meeting“ (Schôdza cez Skype) alebo „Off switch“ (Tlačidlo vypnutia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete uložiť zmeny, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Save“ (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Outlook pridá všetky podrobnosti o schôdzi online a prepojenie do poľa Popis.

 3. Pripojenie k schôdzi Skype otvorte udalosť, a potom potiahnutím prstom doprava sa počuť Popis a potom Skype URL adresy schôdze, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Použiť Outlook Kalendár s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, naplánovať plánované činnosti alebo schôdze s inými ľuďmi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

Umožnite čítačke obrazovky, aby vám pomohla s naplánovaním plánovanej činnosti alebo schôdze.

 1. V akomkoľvek zobrazení potiahnite jedným prstom na obrazovke nahor alebo nadol, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom prstom ťahajte doprava alebo doľava, kým sa neozve „New button“ (Tlačidlo Nové). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno s novou udalosťou.

 2. Ak chcete udalosť pomenovať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Event name“ (Názov udalosti), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte názov udalosti pomocou klávesnice na obrazovke.

  Tip: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Moderátor ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete nastaviť miesto schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Location editable text“ (Upraviteľný text miesta). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte miesto prostredníctvom klávesnice na obrazovke.

 4. Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, ťahajte prstom doľava, kým sa neozvú predvolené hodnoty dátumu a času. Ak chcete hodnoty zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaný dátum a čas, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Unchecked All-day checkbox“ (Nezačiarknuté začiarkávacie políčko Celý deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete doplniť k udalosti viac informácií, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Event description, editable text“ (Popis udalosti, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom zadajte ďalšie informácie pomocou klávesnice na obrazovke.

 6. Ak vytvárate schôdzu a chcete pozvať ľudí, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Invite someone, editable text“ (Niekoho pozvať, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať kontakt, zadajte kontakt pomocou klávesnice na obrazovke, a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Enter“ (Zadať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete pre udalosť nastaviť čas upozornenia, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Reminder button“ (Tlačidlo Pripomenutie), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť. Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 8. Po dokončení pridávania podrobností vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť plánovanú činnosť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save and close button“ (Tlačidlo Uložiť a zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vytvoriť schôdzu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Okno s novou udalosťou sa zavrie a vrátite sa späť na zobrazenie kalendára.

Dajte ostatným ľuďom vedieť o svojej dostupnosti

Poskytnite ostatným informácie o svojej dostupnosti počas trvania udalosti.

 1. V okne udalosti ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Show as button“ (Tlačidlo Zobraziť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Zobraziť ako.

 2. Ak chcete vybrať dostupnosť, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná dostupnosť, ktorú chcete zobraziť. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pozvať ostatných, aby sa k schôdzi

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. Pri úprave a vytváranie udalosť, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Pozvať niekoho upravovať text" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Zistite, ako otvoriť a upraviť udalosti v kalendári, nájdete otvoriť, čítať, a úprava udalosti v kalendári.

 2. Ak chcete pridať kontakt, zadajte kontakt pomocou klávesnice na obrazovke, a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Enter“ (Zadať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať ďalšie kontakty, zopakujte postup aj pri ďalších pozvaných.

 3. Ak chcete odoslať pozvánku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. V okne udalosti ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Off, repeat button“ (Vypnuté, tlačidlo opakovania), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa nová karta, kde môžete vybrať možnosti opakovanej udalosti.

 2. Ak chcete vybrať frekvenciu schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Repeat pattern weekly“ (Opakovať týždenne). Ak chcete inú frekvenciu ako Týždenne, dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná frekvencia schôdze. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete prehľadávať iné možnosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Moderátor pri presúvaní oznamuje možnosti.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Použiť Outlook Web App pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, naplánovať plánované činnosti alebo schôdze s inými ľuďmi v kalendári.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Obsah tohto článku

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

Umožnite čítačke obrazovky, aby vám pomohla s naplánovaním plánovanej činnosti alebo schôdze.

 1. V Outlook, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + 2 otvoriť kalendár. Budete počuť "Loaded", nasleduje počet udalostí a "Udalostí v jednej vybratý kalendár."

 2. Vytvorenie novej udalosti stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N. Otvorí sa okno nastavení plánovanej činnosti alebo Podrobnosti so zameraním na textové pole Názov udalosti. Budete počuť: "Zadať názov udalosti."

 3. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti udalosti, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

  • Ak chcete udalosť pomenovať, zadajte názov do textového poľa s názvom udalosti.

  • Ak vytvárate schôdzu, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Add people, editing“ (Pridať ľudí, úpravy). Ak chcete pridať kontakt, zadajte požadovaný kontakt a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete nastaviť miesto schôdze, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Pridať umiestnenie alebo miestnosti, upravovanie," a potom zadajte požadované umiestnenie.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozvú predvolené hodnoty. Ak chcete zmeniť dátum začiatku alebo ukončenia, stlačením medzerníka otvorte rozbaľovací kalendár. Potom pomocou klávesov so šípkami prehľadávajte rozbaľovací kalendár a požadované položky vyberte stlačením klávesu Enter. Ak chcete zmeniť čas, zadajte nové hodnoty.

  • Ak chcete k udalosti pridať viac informácií, stláčajte kláves Tab kým sa neozve „Event body, editing“ (Telo udalosti, úpravy), a potom zadajte požadované informácie.

 4. Po skončení stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať) (v prípade schôdze) alebo „Save button“ (Tlačidlo Uložiť) (v prípade plánovanej činnosti). Potom stlačte medzerník.

 5. Okno s novou udalosťou sa zavrie a vrátite sa na zobrazenie Kalendár.

Pozvať ostatných, aby sa k schôdzi

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. V okne nastavení plánovanej činnosti alebo Podrobnosti, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť: "Pridať ľudí, úpravy".

 2. Ak chcete pridať kontakt, zadajte alebo prilepte e-mailovú adresu účastníka, a potom stlačte kláves Enter. Rovnaký postup zopakujte pri všetkých účastníkoch.

Kontrola dostupnosti pozvaných ľudí

Po zadaní mien do pozvánky na schôdzu, vám program Outlook pomôže vybrať čas, kedy je každý pozvaný používateľ k dispozícii.

 1. V okne nastavení plánovanej činnosti alebo Podrobnosti, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab, kým sa k schôdzi časovanie návrh v časti plán. Moderátor oznamuje navrhované schôdze.

 2. Ak chcete prehľadávať ďalšie navrhované časy, stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný navrhnutý čas. Moderátor pri presúvaní oznamuje navrhované časy. Ak chcete daný čas vybrať, stlačte medzerník.

 3. Ak neviete nájsť kedykoľvek k dispozícii pre daný deň, môžete skontrolovať dostupnosť pozvaná osoba na ďalší deň. Vyhľadať pre ostatné dni, v časti plán, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť "otvorené mesiac výber, tlačidlo Zbaliť," a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým počuť v aktuálne vybratom dni, a potom použite klávesy so šípkami na prehľadávanie dni. Ak chcete vybrať jeden deň, stlačte kláves Enter.

Vytvorenie opakovanej schôdze

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. V okne nastavení plánovanej činnosti alebo Podrobnosti, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť "opakovania, pripravený len rozbaľovacie pole."

 2. Ak chcete vybrať výskyt schôdze, stlačte medzerník a potom pomocou klávesu šípka nadol, kým sa frekvencia, v ktorom chcete schôdze sa vyskytujú. Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Môžete jednoducho zmeniť schôdzu na schôdzu v režime online Skype.

Poznámka: Ak si nie ste Office 365 účastníka, pravdepodobne nemáte možnosť vo vašej Outlook Web App.

 1. V okne nastavení plánovanej činnosti alebo Podrobnosti, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť "Tlačidlo Odoslať."

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Add Skype meeting button“ (Tlačidlo Pridať schôdzu cez Skype). Ak chcete vytvoriť schôdzu cez Skype, stlačte medzerník.

 3. Po odoslaní pozvánky Outlook pridá do tela udalosti podrobnosti o online schôdzi a prepojenie.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v  Outlooku na webe

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×