Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Zdieľanie poznámkových blokov a efektívne spolupracovať s kolegami, používať OneNote s klávesnici a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Získate tiež informácie ako kópie konkrétne poznámky, napríklad jednej strany alebo sekcie z poznámkového bloku, a zdieľať ich.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Uloženie poznámkového bloku do OneDrivu

Ak chcete poznámkový blok zdieľať, skontrolujte, či je uložený vo OneDrive.

Uloženie nového poznámkového bloku do OneDrivu

Pri vytváraní nového poznámkového bloku, ktorý chcete zdieľať, ho uložte priamo do služby OneDrive.

 1. Stlačením klávesov Alt + F. S moderátorom, budete počuť: "Ponuku súbor." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "v zobrazení Backstage. Na karte súbor informácie."

 2. Stlačte kláves N. S moderátorom, budete počuť: "začiarknuté. Nová položka kartu." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "New tab".

 3. Ak chcete vybrať ukladanie miesto, stláčaním klávesu Tab a nahor alebo šípka nadol, kým sa požadované umiestnenie OneDrive.

 4. Ak chcete pomenovať nový poznámkový blok, stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Zadajte názov poznámkového bloku." Zadajte názov nového poznámkového bloku.

 5. Ak chcete vytvoriť Poznámkový blok, stlačte kláves Enter. S moderátorom, budete počuť: "dialógové okno Microsoft OneNote. Pozvite ľudí tlačidlo." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "bol vytvorený poznámkového bloku. Chcete zdieľať s inými používateľmi?"

 6. Ak chcete nový poznámkový blok zdieľať s ďalšími používateľmi, stlačte kláves Enter.

Budete presmerovaní na kartu zdieľať, kde si môžete vybrať ľudí, s ktorými chcete zdieľať poznámky. Ďalšie informácie o zdieľaní poznámkového bloku, označovať zdieľať Poznámkový blok.

Premiestnenie poznámkového bloku do OneDrivu

Ak máte poznámkový blok, ktorý by ste chceli zdieľať, ale nie je uložený vo OneDrive, môžete ho premiestniť.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete premiestniť, otvorený.

 2. Ak chcete presunúť Poznámkový blok OneDrive, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom stlačte kláves H. S moderátorom, budete počuť: "začiarknuté. Položka zdieľať karty." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Kartu zdieľať."

 3. Ak chcete vybrať umiestnenie, stláčaním klávesu Tab a pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami, kým sa požadované umiestnenie OneDrive.

 4. Ak chcete zmeniť názov poznámkového bloku, pred uložením do OneDrive, stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Zadajte názov poznámkového bloku." Zadajte nový názov.

 5. Ak chcete premiestniť Poznámkový blok, stlačte kláves Enter. Poznámkový blok uložený v OneDrive. Budete počuť priebehu synchronizácie. Ak sa synchronizujú so OneDrive sa mu to nepodarí, s moderátorom budete počuť: "dialógové okno Microsoft OneNote. Tlačidlo OK,"a pomocou softvéru JAWS, budete počuť:"Poznámkový blok sa synchronizuje na nové miesto." Stlačte kláves Enter.

Teraz môžete vybrať ľudí, s ktorými chcete svoje poznámky zdieľať. Ďalšie informácie o zdieľaní poznámkového bloku nájdete v téme Zdieľanie poznámkového bloku.

Zdieľanie poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať a spolupracovať na ňom s ostatnými používateľmi.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený.

 2. Ak chcete zdieľať Poznámkový blok, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom stlačte kláves H. S moderátorom, budete počuť: "začiarknuté. Položka zdieľať karty." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "súbor. Karta zdieľať."

 3. Ak chcete ľudí na spoluprácu pozvať prostredníctvom e-mailu, stlačte kláves S. Ozve sa: „Share with people tab.“ („Karta Zdieľať s ľuďmi.“)

 4. Ak chcete vybrať ľudí, ktorých chcete pozvať, stlačte kláves Y, 1. Budete počuť: "Zadajte meno kontaktu." Zadajte mená alebo e-mailové adresy ľudí, ktorých chcete pozvať.

 5. V predvolenom nastavení môžete upraviť ľudí pozvaných poznámkového bloku. Ak chcete, aby mohli jednoducho zobraziť Poznámkový blok, stlačte klávesy Alt + H a potom stlačte kláves Y, 4, a potom kláves so šípkou nadol. Budete počuť: "Môže zobrazovať." Ak chcete vybrať, stlačte kláves Enter.

 6. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo zdieľať" a stlačením klávesu Enter sa Poznámkový blok zdieľať.

Získanie prepojenia poznámkového bloku

Namiesto pozvánky môžete vašim kolegom odoslať prostredníctvom e-mailu alebo okamžitej správy aj prepojenie.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený.

 2. Ak chcete zdieľať Poznámkový blok, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom stlačte kláves H. S moderátorom, budete počuť: "začiarknuté. Položka zdieľať karty." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "súbor. Karta zdieľať."

 3. Ak chcete získať prepojenie na zdieľanie poznámkového bloku, stlačte kláves L. Ozve sa: „Get a sharing link tab.“ („Karta Získať prepojenie na zdieľanie.“)

 4. Vyberte, čo chcete robiť:

  • Ak chcete povoliť zdieľanie, stlačte kláves Y, 4. S moderátorom, budete počuť: "Tlačidlo Zakázať prepojenia." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "zdieľať. Získať prepojenie na zdieľanie. Vytvorenie prepojenia." Ak chcete skopírovať prepojenie, stláčaním klávesu šípka doľava a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

  • Povoliť len iní používatelia mohli zobrazovať Poznámkový blok, stlačte kláves Y, 2. S moderátorom, budete počuť: "Tlačidlo Zakázať prepojenia." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "zdieľať. Získať prepojenie na zdieľanie. Vytvorenie prepojenia." Ak chcete skopírovať prepojenie, stláčaním klávesu šípka doľava a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

Zdieľanie časti vašich poznámok

V niektorých prípadoch možno budete chcieť zdieľať len konkrétnu časť svojich poznámok, napríklad stranu alebo sekciu. Ak to chcete urobiť, môžete stranu alebo sekciu, ktorú chcete zdieľať, exportovať do umiestnenia vo OneDrive.

 1. Skontrolujte, či je strana alebo sekcia, ktorú chcete zdieľať, aktívna. Exportovať môžete len aktuálnu stranu alebo sekciu v poznámkovom bloku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F, S. S moderátorom, budete počuť: "začiarknuté. Exportujte položky kartu." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "v zobrazení Backstage. Súbor. Export kartu."

 3. Vyberte, čo chcete exportovať:

  • Exportovať aktuálnu stranu ako súbor programu OneNote (* .one), stlačte kláves P, O. Budete počuť: "Uložiť ako dialógové okno". Ak chcete uložiť v iných formátoch, stlačte kláves P, potom stláčaním klávesu Tab a pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami dovtedy, kým budete počuť požadovaný formát.

  • Export aktuálnej sekcie vo formáte programu OneNote (* jeden), stlačte kláves S, O. Budete počuť: "Uložiť ako dialógové okno". Ak chcete uložiť v iných formátoch, stlačte kláves S a potom stláčajte kláves Tab a nahor a nadol klávesy so šípkami, kým nebudete počuť požadovaný formát.

  Poznámka: Poznámky môžete exportovať do iných formátov: dokument Wordu (*.docx alebo *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) alebo webová stránka (*.mht).

 4. Ak chcete zmeniť názov súboru, zadajte názov súboru a stlačením klávesu Enter ho uložte.

 5. Teraz môžete zdieľať uložený dokument s ďalšími používateľmi. Informácie o zdieľaní súborov služby OneDrive s ostatnými používateľmi nájdete v sekcii Zdieľanie položiek pomocou kontextovej ponuky v časti Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou OneDrive.

Zobrazenie autora, dátumu a času aktualizácie

Všetky zmeny vykonané akýmkoľvek autorom zdieľaného poznámkového bloku sa automaticky aktualizujú aj vo OneDrive. Pri úprave poznámok si môžete pozrieť autora aktualizácie a čas uskutočnenia aktualizácie.

 1. Upravovať text, nahor alebo nadol kláves so šípkou na prehľadávanie poznámok. Čítačka obrazovky číta položky automaticky pri prehľadávaní.

 2. Ak si chcete pozrieť autora zmeny a čas jej vykonania, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10 a potom Shift + Tab. Ozve sa meno autora, ako aj dátum a čas aktualizácie.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou klávesnice a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, OneNote pre Mac zdieľanie poznámkových blokov a efektívne spolupracovať s kolegami. Môžete tiež vytvárať poznámky, ako je napríklad jednej strany z poznámkového bloku, počet kópií a zdieľať ich.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Zdieľanie poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať a spolupracovať na ňom s ostatnými používateľmi.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený vo OneNote pre Mac.

 2. Ak chcete poznámkový blok zdieľať, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Redo typing button“ (Tlačidlo Opakovať zadávanie).

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým budete počuť "Tlačidlo ponuky zdieľať" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Budete počuť: "Pozvať ľudí na tlačidlo Poznámkový blok."

 4. Ak chcete ľudí na spoluprácu pozvať prostredníctvom e-mailu, stlačte medzerník. Ozve sa: „Type names or email addresses, edit text, blank“ (Zadajte mená alebo e-mailové adresy, upraviť text, prázdne).

 5. Zadajte mená alebo e-maily ľudí, ktorých chcete pozvať.

  Ak poznámkový blok zdieľate prvýkrát, môže sa zobraziť kontextová ponuka so žiadosťou o prístup k vašim kontaktom.

 6. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Zahrňte správu (voliteľné)." Ak chcete odoslať správu, ktorú pozvánku, napíšte ho.

 7. V predvolenom nastavení môžete upraviť ľudí pozvaných poznámkového bloku. Ak chcete, aby sa práve sa mala zobraziť Poznámkový blok, stláčaním klávesu Tab a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník, zrušte začiarknutie políčka Môžete upraviť.

 8. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Tlačidlo zdieľať." Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník na zdieľanie poznámkového bloku.

Získanie prepojenia poznámkového bloku

Namiesto pozvánky môžete z aplikácie OneNote pre Mac odoslať vašim kolegom prostredníctvom e-mailu alebo okamžitej správy aj prepojenie.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený vo OneNote pre Mac.

 2. Ak chcete poznámkový blok zdieľať, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Redo typing button“ (Tlačidlo Opakovať zadávanie).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo ponuky zdieľať", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Budete počuť: "Pozvať ľudí na tlačidlo Poznámkový blok."

 4. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Kopírovať prepojenie do poznámkového bloku tlačidlo."

 5. Stlačte medzerník. Ozve sa: „Press the spacebar to get a view-only link button“ (Tlačidlo Stlačením medzerníka získate prepojenie iba na zobrazenie).

  • Ak chcete zdieľať prepojenie poznámkového bloku iba na zobrazenie, stlačte medzerník. Ozve sa: „Dialog, Loading sharing link“ (Dialógové okno, Načítava sa prepojenie na zdieľane).

  • Ak chcete zdieľať zobrazenie a úprava prepojenia na Poznámkový blok, stláčaním klávesu Tab a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Budete počuť: "Dialógové okno, načítanie zdieľanie prepojenia."

 6. Stlačte medzerník. Prepojenie na zdieľanie sa skopíruje do schránky a dialógové okno sa zatvorí.

Teraz môžete skopírovať prepojenie do e-mailu alebo okamžitej správy, ktorú odosielate vašim spolupracovníkom.

Zdieľanie časti vašich poznámok

Niekedy možno chcete zdieľať len konkrétnu stranu v poznámkach. V takomto prípade môžete odoslať stranu ako e-mailovú správu alebo ju pripojiť vo formáte PDF.

 1. Skontrolujte, či je strana, ktorú chcete zdieľať, aktívna. Exportovať môžete len aktuálnu stranu v poznámkovom bloku.

 2. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Redo typing button“ (Tlačidlo Opakovať zadávanie).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo ponuky zdieľať", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Budete počuť: "Pozvať ľudí na tlačidlo Poznámkový blok."

 4. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tlačidlo Odoslať stranu."

 5. Stlačte medzerník. Ozve sa: „Message... button“ (Tlačidlo Správa...).

  • Ak chcete odoslať stranu e-mailom, stlačte medzerník. V poštovej aplikácii sa otvorí nové okno správy spolu s prilepeným obsahom strany vrátane formátovania. Pred odoslaním strany stačí pridať e-mailovú adresu a predmet.

  • Ak chcete odoslať stranu e-mailom ako prílohu PDF, stlačte kláves Tab a potom stlačte medzerník. Otvorí sa okno novej správy v aplikácii Pošta so stránkou vo formáte PDF. Pred odoslaním PDF súbor jednoducho pridať e-mailovú adresu a predmet.

Skrytie informácií o autorovi

OneNote pre Mac predvolene zobrazuje v oblasti textu iniciály iných autorov, pričom funkcia VoiceOver ich v režime čítania nahlas prečíta.

 1. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Review, tab“ (Revízia, karta) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "skryť autorov, začiarknuté, začiarknite políčko." Stlačením klávesu ovládacieho prvku + možnosť + medzerník zapnite toto nastavenie.

 4. Vrátiť do plátno strany, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Obdobie stránku plátno,."

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre iOS môžete použiť VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre iOS, na zdieľanie poznámkových blokov a efektívnu spoluprácu s kolegami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Pri postupe uvedenom v tejto téme sa predpokladá, že ste do telefónu pridali e-mailové konto.

Obsah tejto témy

Zdieľanie poznámkového bloku

Keď vytvoríte nový poznámkový blok, OneNote pre iOS ho automaticky uloží do služby OneDrive, takže stačí vybrať poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, a pozvať ľudí na spoluprácu.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený v zobrazení sekcií.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Invite people to notebook button“ (Tlačidlo Pozvať ľudí do poznámkového bloku), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Type names or email addresses text field“ (Textové pole Zadajte mená alebo e-mailové adresy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak poznámkový blok zdieľate prvýkrát, môže sa zobraziť kontextová ponuka so žiadosťou o prístup k vašim kontaktom.

 5. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať. Ak má program OneNote k vašim kontaktom prístup, môžete kontakt vybrať aj z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa zobrazí počas zadávania adresy.

 6. Ťuknite 4 prstami do dolnej polovice obrazovky. Ozve sa „Return“ (Vrátiť). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Predvolene môžu pozvaní ľudia váš poznámkový blok upravovať. Ak chcete, aby mohli poznámkový blok iba zobrazovať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Can Edit, switch button, on“ (Môže upravovať, tlačidlo prepínania, zapnuté). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vypnite nastavenie.

 7. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  E-mail sa odošle vašim spolupracovníkom spolu s pozvánkou na spoluprácu na poznámkovom bloku.

 8. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku a vráťte sa do zobrazenia sekcií.

Odoslanie strany e-mailom

Ak chcete ostatným používateľom zobraziť len jednu stranu poznámkového bloku, môžete ju odoslať e-mailom ako prílohu vo formáte PDF.

 1. Otvorte stranu poznámkového bloku, ktorú chcete e-mailom odoslať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Page actions button“ (Tlačidlo Akcie strán), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Email page button“ (Tlačidlo Odoslať stranu e-mailom), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „To text field“ (Textové pole Komu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Ak má program OneNote k vašim kontaktom prístup, môžete kontakt vybrať aj z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa zobrazí počas zadávania adresy.

  Do poľa Predmet sa automaticky pridá názov strany.

 6. Ťuknite 4 prstami do dolnej polovice obrazovky. Ozve sa „Return“ (Vrátiť). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ťuknite 4 prstami do hornej polovice obrazovky. Ozve sa „Cancel button“ (Tlačidlo Zrušiť).

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

E-mail sa odošle, ponuka sa zavrie a vy sa vrátite na zobrazenie strany.

Získanie prepojenia poznámkového bloku

Namiesto pozvánky môžete priamo zo služby OneNote pre iOS odoslať svojim kolegom prostredníctvom e-mailu alebo okamžitej správy aj prepojenie.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený v zobrazení sekcií.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Copy link to Notebook button“ (Tlačidlo Kopírovať prepojenie do poznámkového bloku), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zdieľať prepojenie iba na zobrazovanie poznámkového bloku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „View only“ (Iba zobrazenie).

  • Ak chcete zdieľať prepojenie na zobrazovanie a úpravu poznámkového bloku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „View and edit“ (Zobraziť a upraviť).

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Retrieving link for sharing“ (Načítava sa prepojenie na zdieľanie).

  Dialógové okno sa zatvorí a vy sa vrátite do zobrazenia Sekcie.

Prepojenie sa skopíruje do schránky a vy ho môžete prilepiť do e-mailu alebo okamžitej správy, ktorú spoluautorovi odosielate.

Skrytie informácií o autorovi

OneNote pre iOS predvolene zobrazuje v oblasti textu iniciály iných autorov, pričom funkcia VoiceOver ich v režime čítania nahlas prečíta.

 1. V zobrazení zoznamu poznámkových blokov programu OneNote pre iOS potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Settings button“ (Tlačidlo Nastavenie). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak sa v zobrazení zoznamu poznámkových blokov nenachádzate, ťuknite štyrmi prstami do hornej polovice obrazovky. Vo funkcii VoiceOver sa ozve miesto, kam sa vrátite, spolu s výrazom „Back button“ (Tlačidlo Späť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite o jednu úroveň späť. Zameranie ostane na tlačidle Späť a môžete dvojité ťuknutie opakovať dovtedy, kým sa neozve „Settings button“ (Tlačidlo Nastavenie).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit and view button“ (Tlačidlo Upraviť a zobraziť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Hide authors, switch button, off“ (Skryť autorov, tlačidlo prepínania, vypnuté). Dvojitým ťuknutím zapnite nastavenie.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ozve sa „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite do zobrazenia najvyššej úrovne.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii OneNote pre Android môžete použiť vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android na zdieľanie poznámkových blokov (prostredníctvom aplikácie OneDrive) a strán s cieľom zefektívniť spoluprácu s kolegami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tejto témy

Zdieľanie poznámkového bloku

Keď vytvoríte nový poznámkový blok, OneNote pre Android ho automaticky uloží do aplikácie OneDrive. Ak máte v telefóne aplikáciu OneDrive, môžete ju použiť na zdieľanie celého poznámkového bloku.

Poznámka: Ak používate pracovné alebo školské konto, môže byť mierne odlišné kroky.

 1. Po vytvorení poznámkového bloku, ktorý chcete zdieľať v aplikácii OneNote, otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Ak chcete v aplikácii OneDrive prehľadávať súbory a priečinky, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov požadovanej položky. V aplikácii OneNote sa názvy súborov oznamujú takto: „Notebook“ (Poznámkový blok) <názov poznámkového bloku>. Ak chcete otvoriť položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Keď ste v poznámkovom bloku, ktorý chcete zdieľať, ťahajte prstom doprava. Ozve sa: „File commands button“ (Príkazy súboru, tlačidlo). Ak chcete otvoriť ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Share“ (Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Zdieľať.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pozvať ľudí", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Úpravy, pridajte ľudí na zdieľanie s, panel s nástrojmi."

 6. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať, pomocou klávesnice na obrazovke. Po skončení presúvajte prst na klávesnici, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom ho zdvihnite (a v prípade potreby dvakrát ťuknite na obrazovku).

  Poznámka: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlasuje tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 7. Predvolene môžu pozvaní ľudia váš poznámkový blok upravovať. Ak chcete, aby mohli poznámkový blok iba zobrazovať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Checked, Allow editing, checkbox“ (Začiarknuté, Povoliť upravovanie, začiarkavacie políčko). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vypnite toto nastavenie.

 8. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Send“ (Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  E-mail sa odošle vašim spolupracovníkom spolu s pozvánkou na spoluprácu na poznámkovom bloku. Ponuka Zdieľať sa zavrie.

Odoslanie strany e-mailom

Ak chcete ostatným používateľom zobraziť len jednu stranu poznámkového bloku, môžete ju odoslať e-mailom v aplikácii Outlook pre Android.

 1. Otvorte stranu poznámkového bloku, ktorú chcete e-mailom odoslať, v aplikácii OneNote.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Share page“ (Zdieľať stranu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Zdieľať ako.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete stranu zdieľať ako prílohu vo formáte PDF, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „PDF“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zdieľať stránky ako obyčajný text v tele správy, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Obyčajný text", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Outlook", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Nová správa sa otvorí v Outlook pre Android so zameraním na pole. Budete počuť: "Úpravy, do poľa, zadajte príjemcov e-mailovú adresu, panel s nástrojmi."

 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu príjemcu.

  Poznámka: Do poľa Predmet sa automaticky pridá názov strany.

 6. Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Send“ (Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ďalšie informácie o tom, ako vytvárať a odosielať e-mailu v Outlook pre Android odkazovať na vytváranie a odosielanie e-mailov sekcie v základných úloh pomocou čítačky obrazovky s e-mailu v Outlooku.

 7. E-mail sa odošle, Outlook sa zavrie a zameranie sa presunie na zobrazenie strany v aplikácii OneNote.

Získanie prepojenia poznámkového bloku

Ak máte v telefóne aplikáciu OneDrive, namiesto pozvánky na zdieľanie poznámkového bloku môžete odoslať kolegom prostredníctvom e-mailu alebo okamžitej správy aj prepojenie.

Poznámka: Ak používate pracovné alebo školské konto, môže byť mierne odlišné kroky.

 1. V aplikácii OneDrive prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať. Potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „File commands button“ (Príkazy súboru, tlačidlo). Ak chcete otvoriť ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Share“ (Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Zdieľať.

 3. Na základe predvoleného nastavenia vytvárať zobrazenia a upraviť prepojenie do poznámkového bloku. Ak chcete zobraziť len prepojenie na Poznámkový blok zdieľať, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "rozbaľovacieho zoznamu, môže upravovať". Dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Môže zobrazovať." Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Vytvorenie a skopírovanie zdieľanie prepojenia do schránky, v ponuke zdieľať potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť "Kopírovať prepojenie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ponuka Zdieľať sa zavrie, prepojenie sa skopíruje do schránky a vy ho môžete prilepiť do e-mailu alebo okamžitej správy, ktorú spoluautorovi odosielate.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Zdieľanie poznámkových blokov a efektívne spolupracovať s kolegami, používať OneNote pre Windows 10 s klávesnici a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Budete tiež informácie o kópie konkrétne poznámky a zdieľať ich.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Zdieľanie poznámkového bloku

Keď vytvoríte nový poznámkový blok, OneNote pre Windows 10 ho automaticky uloží do služby OneDrive, takže stačí vybrať poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, a pozvať ľudí na spoluprácu.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený v režime úprav.

 2. Ak chcete poznámkový blok otvoriť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G a otvorte navigáciu v rámci poznámkových blokov.

 3. Nahor a nadol kláves so šípkou prechodu na Poznámkový blok, ktorý chcete otvoriť. Keď ste našli správne Poznámkový blok, stlačte kláves Esc. Otvorí sa Poznámkový blok.

 4. Ak chcete zdieľať Poznámkový blok, stlačte kombináciu klávesov Alt + H. Budete počuť: "Kartu Domov." Stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Tlačidlo zdieľať." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Otvorí kartu zdieľať. Budete počuť: "Odoslať kópiu."

 5. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Zadajte e-mailové adresy."

 6. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať.

 7. Na základe predvoleného nastavenia pozvaní ľudia môžu upravovať Poznámkový blok. Ak chcete, aby sa zobrazil len Poznámkový blok, stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Môže upravovať." Dvakrát stlačte kláves so šípkou nadol. Budete počuť: "Môže zobrazovať." Stlačte kláves Enter.

 8. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo zdieľať", a potom stlačte medzerník na zdieľanie poznámkového bloku.

 9. Ukončenie zdieľania poznámkového bloku s niekým, na karte Zdieľanie stláčajte tabulátor, kým vy názov niektorého spolupracovníkov. Potom nahor alebo nadol kláves so šípkou prechodu na osobu, s ktorou chcete prestať zdieľať. Stlačením klávesu medzerník a potom stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Ukončiť zdieľanie tlačidlo." Stlačením klávesu medzerník zastaviť zdieľanie.

Zdieľanie strany

V niektorých prípadoch možno budete chcieť zdieľať len konkrétnu časť svojich poznámok. V takomto prípade môžete vytvoriť prepojenie na zdieľanie strany poznámkového bloku.

Poznámka: Ak používate pracovné alebo školské konto, stranu nemusí byť možné zdieľať. Použite radšej konto Microsoft.

 1. Skontrolujte, či je strana, ktorú chcete zdieľať, aktívna. Vytvoriť môžete len prepojenie na zdieľanie pre aktuálnu stranu v poznámkovom bloku.

 2. Otvoriť konkrétnej stránky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G, prejdite na časť navigácie. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť názov sekcie. Potom použite nahor a nadol klávesy so šípkami a prejdite na sekciu obsahujúcu stranu, ktorú chcete zdieľať.

 3. Navigáciu v rámci strán otvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + G. Zaznie názov strany. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete zdieľať. Keď nájdete správnu stranu, stlačte medzerník a prejdite na stranu v režime úprav.

 4. Ak chcete zdieľať stránky, stlačte kláves Alt + H. Budete počuť: "Kartu Domov." Stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Tlačidlo zdieľať." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Otvorí kartu zdieľať. Budete počuť: "Odoslať kópiu."

 5. Ak chcete vytvoriť prepojenie na stránku na zdieľanie, stláčaním klávesu Tab a nahor alebo šípky nadol, kým vy počuť "Túto stránku" a názov strany. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 6. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Vytvoriť tlačidlo". Stlačením klávesu medzerník vytvoriť prepojenie.

 7. Skopírujte prepojenie, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tlačidlo Kopírovať." Stlačením klávesu medzerník kopírovať.

  Poznámka: Ľudia, ktorí dostanú prepojenie, môžu stranu len zobraziť.

 8. Ak chcete zastaviť zdieľanie strany, na karte Zdieľanie stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Ktokoľvek s prepojením na zobrazenie stránky." Stlačením klávesu medzerník. Budete počuť: "Ukončiť zdieľanie tlačidlo." Potom stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

Odoslanie kópie e-mailom

Vo OneNote pre Windows 10 môžete jednoducho kópiu svojich poznámok odoslať e-mailom.

 1. Skontrolujte, či je strana, ktorú chcete zdieľať, v režime úprav.

 2. Ak chcete odoslať kópiu strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + H. Budete počuť: "Kartu Domov." Stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Tlačidlo zdieľať." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Otvorí sa na kartu zdieľať. Budete počuť: "Odoslať kópiu."

 3. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte. Moderátor oznamuje: "Anketu." Pomocou softvéru JAWS budete počuť: "Zdieľať, zoznam aplikácií."

 4. Ak chcete odoslať kópiu e-mailom, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým počuť "Pošta", a potom stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 5. Otvorí sa aplikácia Pošta pre Windows 10 a výber sa nachádza v poli Komu, kde môžete zadať e-maily ľudí, ktorým chcete kópiu odoslať. Informácie o odoslaní e-mailovej správy pomocou čítačky obrazovky nájdete v téme Vytvorenie a odoslanie nového e-mailu v aplikácii Pošta pre Windows 10 pomocou čítačky obrazovky.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Zdieľanie poznámkových blokov a efektívne spolupracovať s kolegami, používať OneNote Online s klávesnici a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate OneNote Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote Online.

Obsah tejto témy

Zdieľanie poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať a spolupracovať na ňom s ostatnými používateľmi.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený vo OneNote Online.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť názov aktuálne vybratého páse s nástrojmi.

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo zdieľať", a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno zdieľať.

 4. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Ľudia vo vašej organizácii Toto prepojenie môže upravovať". Ak chcete zmeniť na prepojenie, ktoré chcete zdieľať funguje pre, alebo či príjemca môže upravovať zdieľaný Poznámkový blok, stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Prepojenie nastavenie." Obmedziť na prepojenie na konkrétneho používateľa alebo používateľov, stlačením klávesu so šípkou nahor, kým sa požadovanú možnosť a stlačením klávesu Enter potvrďte výber. Ak chcete zmeniť odkaz na prepojenie na zobrazenie, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Začiarknuté, povoliť úpravy začiarkavacie políčko" a stlačte kláves Enter.

  Potvrďte nové prepojenie nastavenie, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Použiť", a stlačte kláves Enter.

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zadajte meno alebo e-mailovú adresu." Zadajte mená alebo e-mailové adresy ľudí, ktorých chcete pozvať, oddelené čiarkou, ak existuje viac ako jeden.

 6. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Zadajte voliteľné správu tu." Ak chcete odoslať správu do pozvánky, napíšte ho.

 7. Ak chcete zdieľať Poznámkový blok, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Tlačidlo Odoslať" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Ak chcete zavrieť dialógové okno zdieľať, stlačte kláves Esc.

Získanie prepojenia poznámkového bloku

Namiesto pozvánky môžete zo služby OneNote Online odoslať vašim kolegom prostredníctvom e-mailu alebo okamžitej správy aj prepojenie.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený vo OneNote Online.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť názov aktuálne vybratého páse s nástrojmi.

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo zdieľať", a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno zdieľať

 4. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Ľudia vo vašej organizácii Toto prepojenie môže upravovať".

 5. Ak chcete zmeniť na prepojenie, ktoré chcete zdieľať funguje pre, alebo či príjemca môže upravovať zdieľaný Poznámkový blok, stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Prepojenie nastavenie." Obmedziť na prepojenie na konkrétneho používateľa alebo používateľov, stlačením klávesu so šípkou nahor, kým budete počuť možnosť, a stlačte kláves Enter a potvrďte výber. Ak chcete zmeniť odkaz na prepojenie na zobrazenie, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Začiarknuté, povoliť úpravy začiarkavacie políčko" a stlačte kláves Enter.

  Potvrďte nové prepojenie nastavenie, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Použiť", a stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete vytvoriť prepojenie na zdieľanie, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo Kopírovať prepojenie", a potom stlačením klávesu Enter vyberte. Vytvorí prepojenie otvorí sa okno, so zameraním na adresu vytvorené prepojenia.

 7. Ak chcete kopírovať prepojenie do schránky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C. Prepojenie môžete teraz vložený v e-mailu alebo okamžitú správu odosielate spolupracovníkom.

 8. Po skopírovaní prepojenia, stlačte kláves Esc zatvorte dialógové okno zdieľať.

Kontrola prítomnosti spolupracovníka

Vďaka programu OneNote Online môžete zisťovať, či s vami na poznámkovom bloku pracujú aj iní ľudia.

 1. Po zobrazení zdieľaný Poznámkový blok v OneNote Online stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa názov karty aktuálne vybratý pás s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "poskytnutie pripomienok spoločnosti Microsoft, tlačidlo," a potom stláčaním klávesu Tab ešte raz, ak chcete zistiť, ak spoluautorom práve prezeráte Poznámkový blok.

  • Ak spolupracovníka je zobrazený v poznámkovom bloku, budete počuť jeho meno, za ktorou nasleduje "Je tu tiež." Ak stlačíte kláves Enter, čítačky obrazovky vám povie, ktorú časť vašej spolutvorba je zobrazenie, napríklad "túto stránku."

  • Ak je nikto iný zobrazenú v poznámkovom bloku, budete počuť: "Nastal práve vy tu."

 3. Ak sa chcete vrátiť do oblasti textu poznámkového bloku, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Editing area, editing“ (Oblasť úprav, úpravy).

Tip: Ak chcete zobraziť informácie o autorovi vedľa oblasti textu, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť názov aktuálne vybratého páse s nástrojmi a potom stlačte kláves W. Budete počuť: "Vybraté položky Zobraziť kartu." Ak chcete zobraziť informácie o autorovi, stlačte kláves z.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×