Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Vo OneNote 2016 môžete klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, použiť na zdieľanie poznámkových blokov a efektívnu spoluprácu s kolegami. Môžete tiež vytvárať kópie konkrétnych poznámok, napríklad jednej strany alebo sekcie z poznámkového bloku, a zdieľať ich.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote pre Windows.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tejto témy

Otvorenie OneNotu 2016 a prihlásenie

Ak chcete zdieľať poznámkový blok, musíte ho uložiť do služby OneDrive. Skontrolujte, či ste pri používaní OneNotu prihlásení do konta Microsoft.

 1. Ak chcete rýchlo otvoriť OneNote, stlačte kombináciu klávesov Windows + Shift + N.

 2. Ak sa chcete prihlásiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F. V Moderátorovi sa ozve: „File menu“ („Ponuka Súbor“). V aplikácii JAWS sa ozve: „Backstage view. File info.“ („Zobrazenie Backstage. Informácie o súbore.“) Potom stlačte kláves Y2. V Moderátorovi sa ozve: „Selected Account tab item“ („Položka karty Vybraté konto“). V aplikácii JAWS sa ozve: „Account“ („Konto“).

 3. Stlačte kláves S. V Moderátorovi sa ozve: „Accounts window. Type your email or phone number.“ („Okno Kontá. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo.“). V aplikácii JAWS sa ozve: „Account. Sign in to Office.“ („Konto. Prihláste sa do balíka Office.“)

 4. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo a stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve: „Sign in PIN. Password, editing text.“ („Prihlásenie, PIN kód. Heslo, úprava textu.“) V aplikácii JAWS sa ozve: „Password, edit. Type in text.“ („Heslo, upraviť. Zadajte text.“)

 5. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak používate konto vašej organizácie a nie konto Microsoft, prihlasovacie kroky sa môžu mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

Tip: Ak ste sa po poslednom použití aplikácie OneNote 2016 neodhlásili, aplikácia sa otvorí bez zobrazenia výzvy na prihlásenie.

Uloženie poznámkového bloku do OneDrivu

Ak chcete poznámkový blok zdieľať, skontrolujte, či je uložený vo OneDrive.

Uloženie nového poznámkového bloku do OneDrivu

Pri vytváraní nového poznámkového bloku, ktorý chcete zdieľať, ho uložte priamo do služby OneDrive.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F. V Moderátorovi sa ozve: „File menu“ („Ponuka Súbor“). V aplikácii JAWS sa ozve: „Backstage view. File info tab.“ („Zobrazenie Backstage. Karta Informácie o súbore.“)

 2. Stlačte kláves N. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. New tab item.“ („Vybraté. Položka karty Nové.“) V aplikácii JAWS sa ozve: „New tab.“ („Karta Nové.“)

 3. Vyberte požadované umiestnenie na uloženie, stlačte kláves Tab a potom stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované umiestnenie vo OneDrive.

 4. Ak chcete nový poznámkový blok pomenovať, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Enter a notebook name.“ („Zadajte názov poznámkového bloku.“) Zadajte názov nového poznámkového bloku.

 5. Ak chcete vytvoriť poznámkový blok, stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve: „Microsoft OneNote dialog. Invite people button.“ („Dialógové okno Microsoft OneNote. Tlačidlo Pozvať ľudí.“) V aplikácii JAWS sa ozve: „Your notebook has been created. Would you like to share it with other people?“ („Poznámkový blok bol vytvorený. Chcete ho zdieľať s ďalšími používateľmi?“)

 6. Ak chcete nový poznámkový blok zdieľať s ďalšími používateľmi, stlačte kláves Enter.

Budete presmerovaní na kartu Zdieľať, kde môžete vybrať ľudí, s ktorými chcete svoje poznámky zdieľať. Ďalšie informácie o zdieľaní poznámkového bloku nájdete v téme Zdieľanie poznámkového bloku.

Premiestnenie poznámkového bloku do OneDrivu

Ak máte poznámkový blok, ktorý by ste chceli zdieľať, ale nie je uložený vo OneDrive, môžete ho premiestniť.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete premiestniť, otvorený.

 2. Ak chcete poznámkový blok premiestniť do služby OneDrive, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom stlačte kláves H. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. Share tab item.“ („Vybraté. Položka karty Zdieľať.“) V aplikácii JAWS sa ozve: „Share tab“ („Karta Zdieľať“).

 3. Ak chcete vybrať umiestnenie, stlačte kláves Tab a potom stláčajte klávesy so šípkou nahor a nadol, kým sa neozve požadované umiestnenie vo OneDrive.

 4. Ak chcete názov poznámkového bloku ešte pred uložením do služby OneDrive zmeniť, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Enter a notebook name.“ („Zadajte názov poznámkového bloku.“) Zadajte nový názov.

 5. Ak chcete poznámkový blok premiestniť, stlačte kláves Enter. Poznámkový blok sa uloží do služby OneDrive. Ozve sa priebeh synchronizácie. Ak je synchronizácia so službou OneDrive úspešná, v Moderátorovi sa ozve: „Microsoft OneNote dialog. OK button,“ („Dialógové okno Microsoft OneNote. Tlačidlo OK.“) a v aplikácii JAWS sa ozve: „Your notebook is now syncing into the new location.“ („Poznámkový blok sa synchronizuje na nové umiestnenie.“) Stlačte kláves Enter.

Teraz môžete vybrať ľudí, s ktorými chcete svoje poznámky zdieľať. Ďalšie informácie o zdieľaní poznámkového bloku nájdete v téme Zdieľanie poznámkového bloku.

Zdieľanie poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať a spolupracovať na ňom s ostatnými používateľmi.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený.

 2. Ak chcete poznámkový blok zdieľať, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom stlačte kláves H. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. Share tab item.“ („Vybraté. Položka karty Zdieľať.“) V aplikácii JAWS sa ozve: „File. Share tab.“ („Súbor. Karta Zdieľať.“)

 3. Ak chcete ľudí na spoluprácu pozvať prostredníctvom e-mailu, stlačte kláves S. Ozve sa: „Share with people tab.“ („Karta Zdieľať s ľuďmi.“)

 4. Ak chcete pridať ľudí, ktorých chcete pozvať, stlačte kláves Y1. Ozve sa: „Type a contact name.“ („Zadajte meno kontaktu.“) Zadajte mená alebo e-maily ľudí, ktorých chcete pozvať.

 5. Predvolene môžu pozvaní ľudia váš poznámkový blok upravovať. Ak chcete, aby mohli poznámkový blok len zobrazovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, potom stlačte kláves Y4 a nakoniec stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Can view.“ („Môže zobrazovať.“) Možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Share button“ („Tlačidlo Zdieľať“) a potom stlačením klávesu Enter poznámkový blok zdieľajte.

Získanie prepojenia poznámkového bloku

Namiesto pozvánky môžete vašim kolegom odoslať prostredníctvom e-mailu alebo okamžitej správy aj prepojenie.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený.

 2. Ak chcete poznámkový blok zdieľať, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom stlačte kláves H. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. Share tab item.“ („Vybraté. Položka karty Zdieľať.“) V aplikácii JAWS sa ozve: „File. Share tab.“ („Súbor. Karta Zdieľať.“)

 3. Ak chcete získať prepojenie na zdieľanie poznámkového bloku, stlačte kláves L. Ozve sa: „Get a sharing link tab.“ („Karta Získať prepojenie na zdieľanie.“)

 4. Vyberte, čo chcete robiť:

  • Ak chcete povoliť zdieľanie, stlačte kláves Y4. V Moderátorovi sa ozve: „Disable link button.“ („Tlačidlo Vypnúť prepojenie.“) V aplikácii JAWS sa ozve: „Share. Get a sharing link. Create link.“ („Zdieľať. Získať prepojenie na zdieľanie. Vytvoriť prepojenie.“) Ak chcete prepojenie skopírovať, stlačte kláves so šípkou doľava a potom stlačte kombináciu klávesov Control + C.

  • Ak chcete ostatným povoliť len zobrazovanie poznámkového bloku, stlačte kláves Y2. V Moderátorovi sa ozve: „Disable link button.“ („Tlačidlo Vypnúť prepojenie.“) V aplikácii JAWS sa ozve: „Share. Get a sharing link. Create link.“ („Zdieľať. Získať prepojenie na zdieľanie. Vytvoriť prepojenie.“) Ak chcete prepojenie skopírovať, stlačte kláves so šípkou doľava a potom stlačte kombináciu klávesov Control + C.

Zdieľanie časti vašich poznámok

V niektorých prípadoch možno budete chcieť zdieľať len konkrétnu časť svojich poznámok, napríklad stranu alebo sekciu. Ak to chcete urobiť, môžete stranu alebo sekciu, ktorú chcete zdieľať, exportovať do umiestnenia vo OneDrive.

 1. Skontrolujte, či je strana alebo sekcia, ktorú chcete zdieľať, aktívna. Exportovať môžete len aktuálnu stranu alebo sekciu v poznámkovom bloku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F + S. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. Export tab item.“ („Vybraté. Položka karty Exportovať.“) V aplikácii JAWS sa ozve: „Backstage view. File. Export tab.“ („Zobrazenie Backstage. Súbor. Karta Exportovať.“)

 3. Vyberte, čo chcete exportovať:

  • Ak chcete aktuálnu stranu exportovať ako súbor OneNotu (* .one), stlačte kombináciu klávesov P + O. Ozve sa: „Save as dialog.“ („Dialógové okno Uložiť ako.“) Ak chcete uložiť v iných formátoch, stlačte kláves P, potom kláves Tab a potom stláčajte klávesy so šípkou nahor a nadol, kým sa neozve požadovaný formát.

  • Ak chcete aktuálnu sekciu exportovať ako súbor OneNotu (* .one), stlačte kombináciu klávesov S + O. Ozve sa: „Save as dialog.“ („Dialógové okno Uložiť ako.“) Ak chcete uložiť v iných formátoch, stlačte kláves S, potom kláves Tab a potom stláčajte klávesy so šípkou nahor a nadol, kým sa neozve požadovaný formát.

  Poznámka: Poznámky môžete exportovať do iných formátov: dokument Wordu (*.docx alebo *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) alebo webová stránka (*.mht).

 4. Ak chcete zmeniť názov súboru, zadajte názov súboru a stlačením klávesu Enter ho uložte.

 5. Teraz môžete zdieľať uložený dokument s ďalšími používateľmi. Informácie o zdieľaní súborov služby OneDrive s ostatnými používateľmi nájdete v sekcii Zdieľanie položiek pomocou kontextovej ponuky v časti Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou OneDrive.

Zobrazenie autora, dátumu a času aktualizácie

Všetky zmeny vykonané akýmkoľvek autorom zdieľaného poznámkového bloku sa automaticky aktualizujú aj vo OneDrive. Pri úprave poznámok si môžete pozrieť autora aktualizácie a čas uskutočnenia aktualizácie.

 1. V upraviteľnom texte môžete klávesy so šípkou nahor alebo nadol použiť na prehľadávanie poznámok. Počas prehľadávania čítačka obrazovky prečíta položky za vás.

 2. Ak si chcete pozrieť autora zmeny a čas jej vykonania, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10 a potom Shift + Tab. Ozve sa meno autora, ako aj dátum a čas aktualizácie.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote 2016 pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky pre Mac OS, môžete v programe OneNote pre Mac zdieľať poznámkové bloky a efektívne spolupracovať s kolegami. Môžete tiež vytvárať kópie konkrétnych poznámok, napríklad jednej strany alebo sekcie z poznámkového bloku, a zdieľať ich.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Zdieľanie poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať a spolupracovať na ňom s ostatnými používateľmi.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený vo OneNote pre Mac.

 2. Ak chcete poznámkový blok zdieľať, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Redo typing button“ (Tlačidlo Opakovať zadávanie).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Invite people to Notebook button“ (Tlačidlo Pozvať ľudí do poznámkového bloku).

 4. Ak chcete ľudí na spoluprácu pozvať prostredníctvom e-mailu, stlačte medzerník. Ozve sa: „Type names or email addresses, edit text, blank“ (Zadajte mená alebo e-mailové adresy, upraviť text, prázdne).

 5. Zadajte mená alebo e-maily ľudí, ktorých chcete pozvať.

  Ak poznámkový blok zdieľate prvýkrát, môže sa zobraziť kontextová ponuka so žiadosťou o prístup k vašim kontaktom.

 6. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Include a message (Optional)“ (Pridajte správu (voliteľné)). Ak chcete spolu s pozvánkou odoslať aj správu, napíšte ju teraz.

 7. Predvolene môžu pozvaní ľudia váš poznámkový blok upravovať. Ak chcete, aby mohli ľudia poznámkový blok len zobrazovať, stlačte kláves Tab a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník zrušte začiarknutie políčka Môže upravovať.

 8. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať). Stlačením kombinácie Control + Option + medzerník poznámkový blok zdieľajte.

Získanie prepojenia poznámkového bloku

Namiesto pozvánky môžete z aplikácie OneNote pre Mac odoslať vašim kolegom prostredníctvom e-mailu alebo okamžitej správy aj prepojenie.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený vo OneNote pre Mac.

 2. Ak chcete poznámkový blok zdieľať, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Redo typing button“ (Tlačidlo Opakovať zadávanie).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Invite people to Notebook button“ (Tlačidlo Pozvať ľudí do poznámkového bloku).

 4. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Copy link to notebook button“ (Tlačidlo Kopírovať prepojenie na poznámkový blok).

 5. Stlačte medzerník. Ozve sa: „Press the spacebar to get a view-only link button“ (Tlačidlo Stlačením medzerníka získate prepojenie iba na zobrazenie).

  • Ak chcete zdieľať prepojenie poznámkového bloku iba na zobrazenie, stlačte medzerník. Ozve sa: „Dialog, Loading sharing link“ (Dialógové okno, Načítava sa prepojenie na zdieľane).

  • Ak chcete zdieľať prepojenie poznámkového bloku umožňujúce zobrazenie a úpravy, stlačte kláves Tab a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Dialog, Loading sharing link“ (Dialógové okno, Načítava sa prepojenie na zdieľane).

 6. Stlačte medzerník. Prepojenie na zdieľanie sa skopíruje do schránky a dialógové okno sa zatvorí.

Teraz môžete skopírovať prepojenie do e-mailu alebo okamžitej správy, ktorú odosielate vašim spolupracovníkom.

Zdieľanie časti vašich poznámok

Niekedy možno chcete zdieľať len konkrétnu stranu v poznámkach. V takomto prípade môžete odoslať stranu ako e-mailovú správu alebo ju pripojiť vo formáte PDF.

 1. Skontrolujte, či je strana, ktorú chcete zdieľať, aktívna. Exportovať môžete len aktuálnu stranu v poznámkovom bloku.

 2. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Redo typing button“ (Tlačidlo Opakovať zadávanie).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Invite people to Notebook button“ (Tlačidlo Pozvať ľudí do poznámkového bloku).

 4. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Send page button“ (Tlačidlo Odoslať stranu).

 5. Stlačte medzerník. Ozve sa: „Message... button“ (Tlačidlo Správa...).

  • Ak chcete odoslať stranu e-mailom, stlačte medzerník. V poštovej aplikácii sa otvorí nové okno správy spolu s prilepeným obsahom strany vrátane formátovania. Pred odoslaním strany stačí pridať e-mailovú adresu a predmet.

  • Ak chcete stranu odoslať e-mailom ako prílohu vo formáte PDF, stlačte kláves Tab a potom stlačte medzerník. V poštovej aplikácii sa otvorí nové okno správy spolu s priloženou stranou vo formáte PDF. Pred odoslaním súboru PDF stačí pridať e-mailovú adresu a predmet.

Skrytie informácií o autorovi

OneNote pre Mac predvolene zobrazuje v oblasti textu iniciály iných autorov, pričom funkcia VoiceOver ich v režime čítania nahlas prečíta.

 1. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Review, tab“ (Revízia, karta) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Hide authors, unchecked, check box“ (Skryť autorov, nezačiarknuté, začiarkavacie políčko). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník zapnete nastavenie.

 4. Ak sa chcete vrátiť na plátno strany, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Page canvas, period“ (Plátno strany, bodka).

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre iOS môžete použiť VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre iOS, na zdieľanie poznámkových blokov a efektívnu spoluprácu s kolegami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Pri postupe uvedenom v tejto téme sa predpokladá, že ste do telefónu pridali e-mailové konto.

Obsah tejto témy

Zdieľanie poznámkového bloku

Keď vytvoríte nový poznámkový blok, OneNote pre iOS ho automaticky uloží do služby OneDrive, takže stačí vybrať poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, a pozvať ľudí na spoluprácu.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený v zobrazení sekcií.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Invite people to notebook button“ (Tlačidlo Pozvať ľudí do poznámkového bloku), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Type names or email addresses text field“ (Textové pole Zadajte mená alebo e-mailové adresy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak poznámkový blok zdieľate prvýkrát, môže sa zobraziť kontextová ponuka so žiadosťou o prístup k vašim kontaktom.

 5. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať. Ak má program OneNote k vašim kontaktom prístup, môžete kontakt vybrať aj z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa zobrazí počas zadávania adresy.

 6. Ťuknite 4 prstami do dolnej polovice obrazovky. Ozve sa „Return“ (Vrátiť). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Predvolene môžu pozvaní ľudia váš poznámkový blok upravovať. Ak chcete, aby mohli poznámkový blok iba zobrazovať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Can Edit, switch button, on“ (Môže upravovať, tlačidlo prepínania, zapnuté). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vypnite nastavenie.

 7. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  E-mail sa odošle vašim spolupracovníkom spolu s pozvánkou na spoluprácu na poznámkovom bloku.

 8. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku a vráťte sa do zobrazenia sekcií.

Odoslanie strany e-mailom

Ak chcete ostatným používateľom zobraziť len jednu stranu poznámkového bloku, môžete ju odoslať e-mailom ako prílohu vo formáte PDF.

 1. Otvorte stranu poznámkového bloku, ktorú chcete e-mailom odoslať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Page actions button“ (Tlačidlo Akcie strán), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Email page button“ (Tlačidlo Odoslať stranu e-mailom), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „To text field“ (Textové pole Komu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Ak má program OneNote k vašim kontaktom prístup, môžete kontakt vybrať aj z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa zobrazí počas zadávania adresy.

  Do poľa Predmet sa automaticky pridá názov strany.

 6. Ťuknite 4 prstami do dolnej polovice obrazovky. Ozve sa „Return“ (Vrátiť). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ťuknite 4 prstami do hornej polovice obrazovky. Ozve sa „Cancel button“ (Tlačidlo Zrušiť).

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

E-mail sa odošle, ponuka sa zavrie a vy sa vrátite na zobrazenie strany.

Získanie prepojenia poznámkového bloku

Namiesto pozvánky môžete priamo zo služby OneNote pre iOS odoslať svojim kolegom prostredníctvom e-mailu alebo okamžitej správy aj prepojenie.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený v zobrazení sekcií.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Copy link to Notebook button“ (Tlačidlo Kopírovať prepojenie do poznámkového bloku), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zdieľať prepojenie iba na zobrazovanie poznámkového bloku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „View only“ (Iba zobrazenie).

  • Ak chcete zdieľať prepojenie na zobrazovanie a úpravu poznámkového bloku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „View and edit“ (Zobraziť a upraviť).

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Retrieving link for sharing“ (Načítava sa prepojenie na zdieľanie).

  Dialógové okno sa zatvorí a vy sa vrátite do zobrazenia Sekcie.

Prepojenie sa skopíruje do schránky a vy ho môžete prilepiť do e-mailu alebo okamžitej správy, ktorú spoluautorovi odosielate.

Skrytie informácií o autorovi

OneNote pre iOS predvolene zobrazuje v oblasti textu iniciály iných autorov, pričom funkcia VoiceOver ich v režime čítania nahlas prečíta.

 1. V zobrazení zoznamu poznámkových blokov programu OneNote pre iOS potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Settings button“ (Tlačidlo Nastavenie). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak sa v zobrazení zoznamu poznámkových blokov nenachádzate, ťuknite štyrmi prstami do hornej polovice obrazovky. Vo funkcii VoiceOver sa ozve miesto, kam sa vrátite, spolu s výrazom „Back button“ (Tlačidlo Späť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite o jednu úroveň späť. Zameranie ostane na tlačidle Späť a môžete dvojité ťuknutie opakovať dovtedy, kým sa neozve „Settings button“ (Tlačidlo Nastavenie).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit and view button“ (Tlačidlo Upraviť a zobraziť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Hide authors, switch button, off“ (Skryť autorov, tlačidlo prepínania, vypnuté). Dvojitým ťuknutím zapnite nastavenie.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ozve sa „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite do zobrazenia najvyššej úrovne.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii OneNote pre Android môžete použiť vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android na zdieľanie poznámkových blokov (prostredníctvom aplikácie OneDrive) a strán s cieľom zefektívniť spoluprácu s kolegami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tejto témy

Zdieľanie poznámkového bloku

Keď vytvoríte nový poznámkový blok, OneNote pre Android ho automaticky uloží do aplikácie OneDrive. Ak máte v telefóne aplikáciu OneDrive, môžete ju použiť na zdieľanie celého poznámkového bloku.

 1. Po vytvorení poznámkového bloku, ktorý chcete zdieľať v aplikácii OneNote, otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Ak chcete v aplikácii OneDrive prehľadávať súbory a priečinky, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov požadovanej položky. V aplikácii OneNote sa názvy súborov oznamujú takto: „Notebook“ (Poznámkový blok) <názov poznámkového bloku>. Ak chcete otvoriť položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Keď ste v poznámkovom bloku, ktorý chcete zdieľať, ťahajte prstom doprava. Ozve sa: „File commands button“ (Príkazy súboru, tlačidlo). Ak chcete otvoriť ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Share“ (Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Zdieľať.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Invite people“ (Pozvať ľudí). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit people to share, edit box“ (Upraviť ľudí na zdieľanie, textové pole).

 6. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať, pomocou klávesnice na obrazovke. Po skončení presúvajte prst na klávesnici, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom ho zdvihnite (a v prípade potreby dvakrát ťuknite na obrazovku).

  Poznámka: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlasuje tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 7. Predvolene môžu pozvaní ľudia váš poznámkový blok upravovať. Ak chcete, aby mohli poznámkový blok iba zobrazovať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Checked, Allow editing, checkbox“ (Začiarknuté, Povoliť upravovanie, začiarkavacie políčko). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vypnite toto nastavenie.

 8. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Send“ (Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  E-mail sa odošle vašim spolupracovníkom spolu s pozvánkou na spoluprácu na poznámkovom bloku. Ponuka Zdieľať sa zavrie.

Odoslanie strany e-mailom

Ak chcete ostatným používateľom zobraziť len jednu stranu poznámkového bloku, môžete ju odoslať e-mailom v aplikácii Outlook pre Android.

 1. Otvorte stranu poznámkového bloku, ktorú chcete e-mailom odoslať, v aplikácii OneNote.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Share page“ (Zdieľať stranu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Zdieľať ako.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete stranu zdieľať ako prílohu vo formáte PDF, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „PDF“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete stranu zdieľať ako prílohu vo formáte PDF, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „PDF“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Outlook“, potom dvakrát ťuknite na obrazovku. V aplikácii Outlook pre Android sa otvorí položka Nová správa so zameraním na pole Komu. Ozve sa: „Editing, To, field“ (Úprava, Komu, pole).

  .

 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu príjemcu.

  Poznámka: Do poľa Predmet sa automaticky pridá názov strany.

 6. Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Send“ (Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ďalšie informácie o vytváraní a odosielaní e-mailu v programe Outlook pre Android nájdete v téme Vytvorenie a odoslanie e-mailu.

 7. E-mail sa odošle, Outlook sa zavrie a zameranie sa presunie na zobrazenie strany v aplikácii OneNote.

Získanie prepojenia poznámkového bloku

Ak máte v telefóne aplikáciu OneDrive, namiesto pozvánky na zdieľanie poznámkového bloku môžete odoslať kolegom prostredníctvom e-mailu alebo okamžitej správy aj prepojenie.

 1. V aplikácii OneDrive prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať. Potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „File commands button“ (Príkazy súboru, tlačidlo). Ak chcete otvoriť ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Share“ (Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Zdieľať.

 4. Predvolene sa vytvorí prepojenie na zobrazenie a úpravu poznámkového bloku. Ak chcete zdieľať prepojenie iba na zobrazovanie poznámkového bloku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Drop-down list, People within Microsoft can edit“ (Rozbaľovací zoznam, Ľudia v rámci Microsoftu môžu upravovať). Dvakrát ťuknite na obrazovku a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Ľudia v rámci Microsoftu môžu upravovať“. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Ak chcete vytvoriť a kopírovať prepojenie na zdieľanie do schránky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Copy link“ (Kopírovať prepojenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ponuka Zdieľať sa zavrie, prepojenie sa skopíruje do schránky a vy ho môžete prilepiť do e-mailu alebo okamžitej správy, ktorú spoluautorovi odosielate.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre Windows 10 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky pre Windows, na zdieľanie poznámkových blokov a efektívnu spoluprácu s kolegami. Môžete tiež vytvárať kópie konkrétnych poznámok a zdieľať ich.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tejto témy

Otvorenie OneNotu

 1. Skontrolujte, či ste vo svojom zariadený prihlásení do konta Microsoft.

 2. Ak chcete otvoriť OneNote, stlačte kláves s logom Windows a zadajte výraz „onenote“. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „OneNote. Trusted Microsoft Store app” (OneNote, dôveryhodná aplikácia pre Microsoft Store). Následne stlačte kláves Enter.

Zdieľanie poznámkového bloku

Keď vytvoríte nový poznámkový blok, OneNote pre Windows 10 ho automaticky uloží do služby OneDrive, takže stačí vybrať poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, a pozvať ľudí na spoluprácu.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený v režime úprav.

 2. Ak chcete poznámkový blok otvoriť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G a otvorte navigáciu v rámci poznámkových blokov.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na poznámkový blok, ktorý chcete otvoriť. Keď nájdete správny poznámkový blok, stlačte kláves Esc. Poznámkový blok sa otvorí.

 4. Ak chcete poznámkový blok zdieľať, stlačte kombináciu klávesov Alt + D. V Moderátorovi sa ozve „Selected, Home tab item“ (Vybraté, položka karty Domov). V JAWS sa ozve: „Home tab“ (Kara Domov). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa karta Zdieľať. V Moderátorovi sa ozve: „Send a copy hyperlink“ (Hypertextové prepojenie na odoslanie kópie). V JAWS sa ozve: „Send a copy link“ (Prepojenie Odoslať kópiu).

 5. Ak chcete pozvať ľudí na spoluprácu prostredníctvom e-mailu, stlačte kláves Tab a potom stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol, kým sa neozve „This notebook“ (Tento poznámkový blok) a názov poznámkového bloku. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 6. Stlačte kláves Tab. Moderátor oznámi: „Type email addresses, editing“ (Zadajte e-mailové adresy, úpravy). V JAWS sa ozve: „Type email addresses, edit Type in text“ (Zadajte e-mailové adresy, upraviť, zadajte text).

 7. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať.

 8. Predvolene môžu pozvaní ľudia váš poznámkový blok upravovať. Ak chcete, aby mohli poznámkový blok iba zobrazovať, stlačte kláves Tab. V Moderátorovi sa ozve: „Can edit“ (Môže upravovať). V JAWS sa ozve: „Combo box. Can Edit“ (Rozbaľovacie pole, Môže upravovať). Dvakrát stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Can view“ (Môže zobrazovať). Stlačte kláves Enter.

 9. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať) a potom stlačením medzerníka poznámkový blok zdieľajte.

 10. Ak chcete poznámkový blok s danou osobou prestať zdieľať, na karte Zdieľať stláčajte kláves Tab, kým sa neozve meno jedného zo spolupracovníkov. Pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol prejdite na osobu, s ktorou chcete zdieľanie ukončiť. Stlačte medzerník a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Stop sharing button“ (Tlačidlo Ukončiť zdieľanie). Zdieľanie ukončíte stlačením medzerníka.

Zdieľanie strany

V niektorých prípadoch možno budete chcieť zdieľať len konkrétnu časť svojich poznámok. V takomto prípade môžete vytvoriť prepojenie na zdieľanie strany poznámkového bloku.

Poznámka: Ak používate pracovné alebo školské konto, stranu nemusí byť možné zdieľať. Použite radšej konto Microsoft.

 1. Skontrolujte, či je strana, ktorú chcete zdieľať, aktívna. Vytvoriť môžete len prepojenie na zdieľanie pre aktuálnu stranu v poznámkovom bloku.

 2. Ak chcete otvoriť konkrétnu stranu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu v rámci sekcií. Stláčajte kláves Tab, kým nezaznie názov sekcie. Potom pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na sekciu so stranou, ktorú chcete zdieľať.

 3. Navigáciu v rámci strán otvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + G. Zaznie názov strany. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na stranu, ktorú chcete zdieľať. Keď nájdete správnu stranu, stlačte medzerník a prejdite na stranu v režime úprav.

 4. Ak chcete stranu zdieľať, stlačte kombináciu klávesov Alt + D. V Moderátorovi sa ozve „Selected, Home tab item“ (Vybraté, položka karty Domov). V JAWS sa ozve: „Home tab“ (Kara Domov). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa karta Zdieľať. V Moderátorovi sa ozve: „Send a copy hyperlink“ (Hypertextové prepojenie na odoslanie kópie). V JAWS sa ozve: „Send a copy link“ (Prepojenie Odoslať kópiu).

 5. Ak chcete vytvoriť prepojenie na zdieľanie strany, stlačte kláves Tab a potom stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol, kým sa neozve „This page“ (Táto strana) spolu s názvom strany. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 6. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Create button“ (Tlačidlo Vytvoriť). Prepojenie vytvoríte stlačením medzerníka.

 7. Ak chcete prepojenie skopírovať, opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Copy button“ (Tlačidlo Kopírovať). Kopírovanie uskutočníte stlačením medzerníka.

  Poznámka: Ľudia, ktorí dostanú prepojenie, môžu stranu len zobraziť.

 8. Ak chcete zdieľanie strany ukončiť, stláčajte na karte Zdieľať kláves Tab, kým sa neozve: „Anyone with the link can view the page“ (Túto stránku môže zobraziť každý, kto má prepojenie). Stlačte medzerník. Ozve sa: „Stop sharing button“ (Tlačidlo Ukončiť zdieľanie). Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka.

Odoslanie kópie e-mailom

Vo OneNote pre Windows 10 môžete jednoducho kópiu svojich poznámok odoslať e-mailom.

 1. Skontrolujte, či je strana, ktorú chcete zdieľať, v režime úprav.

 2. Ak chcete odoslať kópiu strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + D. Moderátor oznámi: „Selected, Home tab item“ (Vybraté, položka karty Domov). V JAWS sa ozve: „Home tab“ (Kara Domov). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa karta Zdieľať. V Moderátorovi sa ozve: „Send a copy hyperlink“ (Hypertextové prepojenie na odoslanie kópie). V JAWS sa ozve: „Send a copy link“ (Prepojenie Odoslať kópiu).

 3. Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Moderátor oznámi: „Share window“ (Okno Zdieľať). V JAWS sa ozve: „Share, app list“ (Zdieľať, zoznam aplikácií).

 4. Ak chcete odoslať kópiu e-mailu, opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Mail“ (Pošta). Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka.

 5. Otvorí sa aplikácia Pošta pre Windows 10 a výber sa nachádza v poli Komu, kde môžete zadať e-maily ľudí, ktorým chcete kópiu odoslať. Informácie o odoslaní e-mailovej správy pomocou čítačky obrazovky nájdete v téme Vytvorenie a odoslanie nového e-mailu v aplikácii Pošta pre Windows 10 pomocou čítačky obrazovky.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote Online môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky pre Windows, na zdieľanie poznámkových blokov a efektívnu spoluprácu s kolegami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate OneNote Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote Online.

Obsah tejto témy

Zdieľanie poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať a spolupracovať na ňom s ostatnými používateľmi.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený vo OneNote Online.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Ozve sa: „List of Microsoft services button“ (Tlačidlo Zoznam služieb spoločnosti Microsoft).

 3. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať) a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa „Dialog share“ (Dialógové okno zdieľania) spolu s názvom vášho konta a oznamom „Focus on Enter names or email addresses, editing“ (Výber na položke Zadajte mená alebo e-mailové adresy, úpravy).

 4. Zadajte mená alebo e-maily osôb, ktoré chcete pozvať. V prípade viacerých mien alebo adries ich oddeľte čiarkami.

 5. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Can edit, editable combo box“ (Môže upravovať, upraviteľné rozbaľovacie pole). Ak chcete, aby mohli spolupracovníci poznámkový blok len zobrazovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol a potom opäť šípku nadol, kým sa neozve: „Can view“ (Môže zobrazovať). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 6. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Include a personal message with this invitation (Optional), dot, edit“ (Pridajte k tejto pozvánke osobnú správu (voliteľné), bodka, upraviť). Ak chcete spolu s pozvánkou odoslať aj správu, napíšte ju teraz.

 7. Ak chcete poznámkový blok zdieľať, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

Získanie prepojenia poznámkového bloku

Namiesto pozvánky môžete zo služby OneNote Online odoslať vašim kolegom prostredníctvom e-mailu alebo okamžitej správy aj prepojenie.

 1. Skontrolujte, či je poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať, otvorený vo OneNote Online.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Ozve sa: „List of Microsoft services button“ (Tlačidlo Zoznam služieb spoločnosti Microsoft).

 3. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať) a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa „Dialog share“ (Dialógové okno zdieľania) spolu s názvom vášho konta a oznamom „Focus on Enter names or email addresses, editing“ (Výber na položke Zadajte mená alebo e-mailové adresy, úpravy).

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Get a link, link.“ (Získanie prepojenia, prepojenie). Potom stlačte kláves Enter.

 5. Ozve sa: „Edit link - account in your organization required“ (Prepojenie na úpravu – vyžaduje sa účet vo vašej organizácii). Ak chcete prepojenie zmeniť na obmedzené prepojenie alebo na prepojenie na zobrazenie, stlačte kláves Enter a pomocou klávesov so šípkou nadol a nahor vyhľadajte požadovanú možnosť. Výber potvrdíte stlačením klávesu Enter.

  Tip: Prepojenia na úpravu a prepojenia na zobrazenie môže otvoriť ktokoľvek s kontom vo vašej organizácii. Obmedzené prepojenia môžu otvoriť len konkrétni používatelia.

 6. Stlačte kláves Tab. Čítačka obrazovky prečíta adresu prepojenia. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C skopírujte prepojenie do schránky. Potom ho môžete skopírovať do e-mailu alebo okamžitej správy, ktorú odosielate svojim spolupracovníkom.

 7. Po skopírovaní prepojenia dialógové okno zavrite stlačením kombinácie klávesov Alt + C.

Kontrola prítomnosti spolupracovníka

Vďaka programu OneNote Online môžete zisťovať, či s vami na poznámkovom bloku pracujú aj iní ľudia.

 1. Počas zobrazenia zdieľaného poznámkového bloku vo OneNote Online stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nezaznie: „Home tab item“ (Položka karta Domov).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Give feedback to Microsoft, button“ (Pošlite pripomienky spoločnosti Microsoft, tlačidlo) a potom stlačte kláves Tab ešte raz, aby ste zistili, či si vaši spolupracovníci momentálne neprezerajú váš poznámkový blok.

  • Ak si niektorý spolupracovník prezerá poznámkový blok, ozve sa jeho meno spolu s výrazom „Is also here, button collapsed“ (Je tu tiež, tlačidlo zbalené). Ak stlačíte kláves Enter, čítačka obrazovky vám oznámi, ktorú časť si váš spoluautor prezerá, napríklad „This page“ (Táto strana).

  • Ak si poznámkový blok nikto iný neprezerá, ozve sa: „It's just you here now, button collapsed, disabled“ (V tomto momente ste tu už len vy, tlačidlo zbalené, vypnuté).

 3. Ak sa chcete vrátiť do oblasti textu poznámkového bloku, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Editing area, editing“ (Oblasť úprav, úpravy).

Tip: Ak chcete zobraziť informácie o autorovi v textovej oblasti, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Home tab item“ (Položka karty Domov) a potom stlačte kláves O. Ozve sa: „Selected, View tab item“ (Vybraté, položka karty Zobraziť). Ak chcete zobraziť informácie o autorovi, stlačte kláves S.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×