Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluautorom prezentácie v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluautorom prezentácie v PowerPointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Zdieľať a spolupracovať s priateľom alebo kolegom na prezentácii online pomocou PowerPoint pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Spolutvorba pravidelne a v reálnom čase sú k dispozícii. Táto možnosť umožňuje zobraziť zmeny ostatných okamžite, kedy sa. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Budete tiež informácie o kópie prezentácií a ich zdieľanie prostredníctvom e-mailu v rôznych formátoch, ako je napríklad vo formáte PDF.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie online miesta uloženia

OneDrive je k dispozícii okamžite, keď spustíte PowerPoint, ale budete musieť pridať lokalitu SharePoint Online manuálne, kým bude možné nahrať alebo uložiť súbory do SharePoint Online.

 1. Otvorte ponuku Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A. Budete počuť: "A uložiť ako položka karty". V JAWS, budete počuť: "Uložiť ako karta".

 2. Stlačte A uloženie pridať umiestnenie. Budete počuť: "Pridať miesto kartu".

 3. Ak chcete pridať lokalitu SharePoint Online, stlačte kláves Y2.

 4. Po zobrazení výzvy zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate na prístup na lokalitu SharePoint Online, a potom stlačte kláves Enter.

 5. Po zobrazení výzvy zadajte heslo a stlačte Enter.

Na stránkach je teraz k dispozícii v zdieľať a Uložiť ako dialógové okná v PowerPoint.

Nahratie a zdieľanie prezentácie vo OneDrive alebo SharePointe Online

Prihláste sa do svojho konta Microsoft vo PowerPoint a prezentácií môžete nahrať do OneDrive alebo SharePoint Online, takže môžete zdieľať ich s ostatnými. Návod, ako sa prihlásiť, prejdite na prihlásenie do konta Microsoft.

Nahratím prezentácie na lokalitu OneDrive alebo SharePoint Online môžete taktiež určovať, kto môže súbor upravovať, zabezpečovať, aby všetci hneď videli najnovšie zmeny a pristupovať k prezentácii zo všetkých zariadení. Na lokalitu OneDrive alebo SharePoint Online môžete jednoducho nahrávať staršie aj novšie prezentácie.

Nahratie prezentácie do OneDrivu alebo SharePointu

Zdieľajte prezentácie ich nahratím na lokalitu OneDrive alebo SharePoint Online.

Na nahratie prezentácie na lokalitu online môžete použiť aj dialógové okno Uložiť ako. Pokyny nájdete v téme Uloženie súboru prezentácie.

 1. V PowerPoint, stlačte kombináciu klávesov Alt + Z, S otvorte dialógové okno zdieľať. Budete počuť "Nahrať umiestneniach podľa toho," nasleduje prvý umiestnenie, napríklad, "OneDrive, Microsoft."

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov požadovaného umiestnenia, a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Naming your document, presentation name“ (Pomenovanie dokumentu, názov prezentácie).

 3. Zadajte názov pre prezentáciu.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK, button“ (OK, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „People to share with, editable combo box“ (Zdieľanie s používateľmi, upraviteľné rozbaľovacie pole).

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zdieľať prezentáciu hneď, pokračujte krokom 2 z časti Zdieľanie prezentácie vo OneDrive alebo Sharepointe.

  • Ak chcete pokračovať v práci na prezentácii a neskôr zdieľať, stlačte kláves + kláves so šípkou doprava SR, kým sa počuť "Tlačidlo Zavrieť", a potom stlačte kláves Enter. Zatvorenie dialógového okna zdieľať.

Zdieľanie prezentácie vo OneDrive alebo SharePointe Online

Po nahratí prezentácie do OneDrive alebo SharePoint Online, môžete odoslať prepojenie na zdieľanie kolegami alebo priateľmi priamo z PowerPoint. Týmto spôsobom sa ovládať, kto môže získať prístup a úpravu súboru a nemusíte obávať obmedzenia veľkosti prílohy e-mailu.

 1. V PowerPoint, stlačte kombináciu klávesov Alt + Z, S otvorte dialógové okno zdieľať. Budete počuť: "Ľudí na zdieľanie, upravovať rozbaľovacie pole."

 2. Zadajte e-mailovú adresu alebo meno osoby, s ktorou chcete zdieľať prezentáciu, a potom stlačte kláves Enter. Postup zopakujte pre ďalšie kontakty, s ktorými chcete prezentáciu zdieľať.

 3. Ak chcete pridať voliteľnú správu, stlačte kláves Tab. Budete počuť: "Pridajte správu." Zadajte správu pre príjemcov.

 4. Ak chcete definovať, pre koho má byť prepojenie na zdieľanie aktívne, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve aktuálna možnosť, napríklad „Only people in your organization with the link can view and edit“ (Iba ľudia vo vašej organizácii s prepojením môžu zobrazovať a upravovať). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Link settings page“ (Stránka s nastaveniami prepojenia). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť možnosť skupiny prístupu, ktorú chcete vybrať.

 5. Podľa predvoleného nastavenia môžu prezentáciu upravovať ľudia, s ktorými ju zdieľate. Ak chcete, aby mohli len zobrazovať prezentáciu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Other settings, checked, Allow editing, checkbox“ (Iné nastavenia, začiarknuté, Povoliť úpravy, začiarkavacie políčko),a potom stlačte medzerník.

 6. Ak chcete uložiť nastavenia prístupu a opustiť stránku Nastavenia prepojenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Apply button“ (Tlačidlo Použiť), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Send link“ (Odoslať prepojenie)

 7. Ak chcete zdieľať prezentáciu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať), a potom stlačte kláves Enter.

Zdieľanie prepojenia na prezentáciu

Priamo z programu PowerPoint je možné vytvoriť prepojenie do prezentácie na lokalite OneDrive alebo SharePoint Online a odoslať ho prostredníctvom e-mailu alebo okamžitej správy, namiesto odosielania kópie prezentácie.

 1. V PowerPoint, stlačte kombináciu klávesov Alt + Z, S otvorte dialógové okno zdieľať. Budete počuť: "Ľudí na zdieľanie, upravovať rozbaľovacie pole."

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Copy link, button“ (Kopírovať prepojenie, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Link created page“ (Stránka vytvorená prepojením).

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Kopírovať", a potom stlačte kláves Enter. Odkaz bol skopírovaný.

  Ak chcete zavrieť dialógové okno, stláčaním klávesu SR + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť "Tlačidlo Zavrieť", a potom stlačte kláves Enter.

 4. Prilepte prepojenie napríklad do e-mailu alebo okamžitej správy.

Odoslanie kópie powerpointovej prezentácie e-mailom

S PowerPoint môžete jednoducho e-mail kópiu prezentácie zdieľať s ostatnými. Môžete odoslať kópiu v pôvodnom formáte prezentácie alebo vo formáte PDF. PowerPoint automaticky konvertuje prezentácie do formátu PDF a pripojí súboru k e-mailu Outlook.

Ak chcete prezentáciu uložiť vo formáte PDF, pokyny nájdete v téme Uloženie prezentácie v inom formáte súboru.

 1. V PowerPoint, stlačte kombináciu klávesov Alt + Z, S otvorte dialógové okno zdieľať.

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Odoslať kópiu", a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa možnosť formát súboru, ktoré chcete a potom stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa nový e-mail v programe Outlook s priloženou kópiou prezentácie. Zameranie sa nachádza v poli Komu. Zadajte e-mailovú adresu alebo meno príjemcu. Ak chcete napísať správu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Message body“ (Telo správy), a potom zadajte text.

 5. Ak chcete správu odoslať, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

Spolupráca v zdieľanej prezentácii

spolutvorba PowerPoint umožňuje viacerým ľuďom spolupracovať a spolupracovať na prezentáciách. Spolutvorba sa spustí automaticky pri otvorení viacerým osobám tej istej prezentácii uložené v OneDrive alebo SharePoint Online.

Spoluautorom umožňuje sledovať prepojenie, ktoré dostali, a svoje prezentácie sa otvorí v ich verzia PowerPoint alebo z PowerPoint Online. Ak používate aj PowerPoint Online alebo PowerPoint počítačovej verzie a rozhodli automaticky zdieľať zmeny, čítačka obrazovky hovorí "Sú iní používatelia, úpravy na túto snímku" Ak existujú spoluautorov na snímke, keď prejdete do nej.

Ak chcete na prezentácii pracovať ako spoluautor, je potrebné mať aktívne predplatné služieb Office 365 a nainštalovanú najnovšiu verziu balíka Office.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použite PowerPoint s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, zdieľať a spolupracovať s priateľom alebo kolegom na prezentácii online. Môžete tiež kópie prezentácií a ich zdieľanie prostredníctvom e-mailu v rôznych formátoch, ako je napríklad vo formáte PDF.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Uloženie a zdieľanie prezentácie vo OneDrive

Prihláste sa do svojho konta Microsoft v programe PowerPoint a uložte prezentáciu do OneDrive, aby ste ju mohli zdieľať s ostatnými používateľmi. Pokyny na prihlásenie nájdete v téme Prihlásenie do konta Microsoft.

Uložením prezentácie do OneDrive môžete taktiež určovať, kto môže súbor upravovať, zabezpečovať, aby všetci hneď videli najnovšie zmeny, a pristupovať k prezentácii zo všetkých zariadení. Staršie aj novšie prezentácie môžete jednoducho uložiť do OneDrive.

Po uložení prezentácie do OneDrive ste pripravení zdieľať ju s ostatnými používateľmi.

Uloženie prezentácie do OneDrivu

 1. V programe PowerPoint uložíte prezentáciu stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako a zameranie je na poli testovania názvu súboru. Ozve sa: „Save as“ (Uložiť ako).

 2. Môžete zadať nový názov súboru.

 3. Umiestnenie uloženia súboru vo OneDrive vyberiete stlačením klávesu Tab. Zameranie sa presunie na zoznam možných umiestnení na uloženie. Na prechod medzi umiestneniami použite kombináciu klávesov Control + Option + klávesy so šípkami a na výber kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak chcete súbor uložiť do priečnika OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „You are currently on a folder“ (Práve sa nachádzate na priečinku).

 5. Priečinok programu OneDrive môžete vybrať stlačením kombinácie klávesov Control + Option + šípka nahor alebo nadol. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy priečinkov.

 6. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, stlačením klávesu Tab prejdite na položku Nový priečinok. Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Nový priečinok. Zadajte názov priečinka a stlačte kláves Return.

 7. Uložte ho stlačením klávesu Return. Prezentácia sa uloží v programe OneDrive s príponou súboru .pptx.

Zdieľanie prezentácie vo OneDrive

 1. Ak chcete zdieľať prezentáciu v programe PowerPoint, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty panela s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať), a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „People to share with, combobox“ (Zdieľanie s používateľmi, rozbaľovacie pole).

 3. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať, a potom stlačte kláves Return. Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí zadať jej meno. Postup zopakujte pre ďalšie kontakty, s ktorými chcete súbor zdieľať.

 4. Ak chcete pridať aj voliteľnú správu, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Add a message, optional“ (Pridať správu, voliteľné). Zadajte správu pre príjemcov.

 5. Ak chcete kontrolovať, ktorý používatelia budú mať prístup k súboru, a či ho môžu upravovať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálna možnosť, ako napríklad „Only the people you specify will have access to edit“ (Prístup budú mať iba ľudia, ktorých určíte), a potom stlačte medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť možnosť skupiny prístupu, ktorú chcete vybrať.

 6. Predvolene môžu pozvaní ľudia vašu prezentáciu upravovať. Ak chcete povoliť iba zobrazenie prezentácie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Allow editing, checked, checkbox“ (Povoliť upravovanie, začiarknuté, začiarkavacie pole). Potom stlačením medzerníka vypnite možnosť úprav. Ozve sa: „Unchecked, Allow editing, checkbox“ (Nezačiarknuté, Povoliť upravovanie, začiarkavacie pole).

 7. Ak chcete uložiť nastavenia prístupu a opustiť stránku Nastavenia prepojenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Apply button“ (Tlačidlo Použiť), a potom stlačte kláves Return. Ozve sa: „People to share with, combo box“ (Zdieľanie s používateľmi, rozbaľovacie pole).

 8. Ak chcete zdieľať prezentáciu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať), a potom stlačte kláves Return.

 9. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Odoslať" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Odoslanie kópie prezentácie e-mailom

S PowerPoint môžete jednoducho e-mail kópiu prezentácie zdieľať s ostatnými. Môžete odoslať kópiu v pôvodnom formáte prezentácie alebo vo formáte PDF. PowerPoint automaticky konvertuje prezentácie do formátu PDF a pripojí súboru k e-mailu Outlook.

Ak chcete prezentáciu uložiť vo formáte PDF, pokyny nájdete v téme Uloženie prezentácie v inom formáte súboru.

 1. Ak chcete zdieľať prezentáciu v programe PowerPoint, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty panela s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „People to share with, combobox“ (Zdieľanie s používateľmi, rozbaľovacie pole).

 3. Stláčajte kláves so Tab, kým sa neozve „Attach a copy instead, collapsed, popup button“ (Namiesto toho priložiť kópiu, zbalené, kontextové tlačidlo), a potom stlačte medzerník.

 4. Stlačte klávesy so šípkami nahor alebo nadol a vyberte, či chcete odoslať súbor vo formáte prezentácie alebo vo formáte PDF. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 5. Otvorí sa aplikácia Pošta s priloženou prezentáciou vo formáte .pptxm alebo PDF. Zameranie sa nachádza v poli Komu.

 6. Zadajte e-mailové adresy ľudí, ktorým chcete odoslať kópiu prezentácie.

 7. Stlačte kláves Tab, kým sa neozve „Subject column“ (Stĺpec Predmet). Potom zadajte predmet e-mailu.

 8. Ak chcete odoslať e-mail, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo odoslať). Potom stlačte medzerník.

Zdieľanie prepojenia na prezentáciu

Namiesto odosielania kópie prezentácie e-mailom môžete odoslať prepojenie na zdieľanie. Týmto spôsobom môžu iní používatelia vidieť najnovšie zmeny v prezentácii bez toho, aby ste mali obavy z obmedzenia veľkosti e-mailovej prílohy.

 1. Ak chcete zdieľať prezentáciu v programe PowerPoint, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty panela s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo ponuky zdieľať" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Budete počuť: "Ľudí na zdieľanie, rozbaľovacie pole."

 3. Držte stlačený kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Copy link button“ (Tlačidlo Kopírovať prepojenie), a stlačte medzerník. Prepojenie sa skopírovalo.

 4. Prilepte prepojenie napríklad do e-mailu alebo okamžitej správy.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

PowerPoint pomocou funkcie VoiceOver, čítačka obrazovky vstavané iOS, zdieľať a spolupracovať s priateľom alebo kolegom na prezentácii online. Môžete tiež PDF kópie prezentácií a ich zdieľanie prostredníctvom e-mailu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie a zdieľanie prezentácie vo OneDrive

Prihláste sa do svojho konta Microsoft v programe PowerPoint a uložte prezentáciu do OneDrive, aby ste ju mohli zdieľať s ostatnými používateľmi. Pokyny na prihlásenie nájdete v téme Prihlásenie do konta Microsoft.

Uložením prezentácie do OneDrive môžete taktiež určovať, kto môže súbor upravovať, zabezpečovať, aby všetci hneď videli najnovšie zmeny, a pristupovať k prezentácii zo všetkých zariadení. Staršie aj novšie prezentácie môžete jednoducho uložiť do OneDrive.

Po uložení prezentácie do OneDrive ste pripravení zdieľať ju s ostatnými používateľmi.

Uloženie prezentácie do OneDrivu

 1. Ak chcete v programe PowerPoint 2016 pre iOS uložiť prezentáciu, ťuknite na hornej polovici obrazovky 4 prstami a potiahnite prsty doprava, kým nezaznie: „Save and close, button“ (Uložiť a zavrieť, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save, ellipsis, button“ (Uložiť, tri bodky, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte názov súboru.

 4. Ak chcete vybrať umiestnenie na uloženie, pokračujte v ťahaní prstom doprava, kým sa dostanete za položku „Places“ (Miesta), a kým nezaznie názov účtu vo OneDrive, ako napríklad „OneDrive - Personal“ (OneDrive – osobné). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete súbor uložiť v priečinku služby OneDrive, potiahnite prstom doprava, kým nezaznie názov hľadaného priečinka, a za ktorým bude nasledovať „Button, folder, actions available“ (Tlačidlo, priečinok, akcie k dispozícii). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete uložiť prezentáciu, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Save, button“ (Tlačidlo Uložiť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prezentácia sa uloží vo OneDrive s príponou súboru .pptx.

Zdieľanie prezentácie vo OneDrive

 1. Po uložení prezentácie vo OneDrive ťuknite na hornú polovicu obrazovky 4 prstami. Zaznie názov prezentácie.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie „Share, heading“ (Zdielať, nadpis).

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Invite people, button“ (Pozvať ľudí, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Pozvať ľudí.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Type names or email addresses text field“ (Textové pole Zadajte mená alebo e-mailové adresy). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať. Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí zadať jej meno.

  Poznámka: Môže sa otvoriť dialógové okno s otázkou, či PowerPoint môže získať prístup k vašim kontaktom. Potiahnite prstom doprava, kým nezaznie „Don't allow, button“ (Nepovoliť, tlačidlo) alebo „OK button“ (Tlačidlo OK). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Can edit, switch button, on“ (Môže upravovať, tlačidlo zapnutia, zapnuté). Predvolene môžu pozvaní ľudia vašu prezentáciu upravovať. Ak chcete, aby bolo možné iba zobrazovať prezentáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku a zrušte možnosť upravovať ju. Ozve sa: „Off“ (Vypnuté).

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Include message (optional)“ (Pridajte správu (voliteľné)). Ak to chcete urobiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte správu pre príjemcu.

 8. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Príjemca dostane e-mail s informáciami o zdieľanej prezentácii. Vrátite sa do ponuky Zdieľať.

Zdieľanie prezentácie s inými používateľmi

S PowerPoint môžete jednoducho e-mail kópiu prezentácie.

 1. Keď je v programe PowerPoint otvorená prezentácia, ťuknite na hornú polovicu obrazovky 4 prstami. Zaznie názov prezentácie.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie „Share, heading“ (Zdielať, nadpis).

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send a copy, button“ (Odoslať kópiu, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Odoslať kópiu.

  Tip: Predvolene sa kópia odošle e-mailom v natívnom formáte PowerPointu. Ak chcete formát PDF, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Format, PowerPoint presentation, button“ (Formát, prezentácia v PowerPointe, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „PDF“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send with another app, button“ (Odoslať inou aplikáciou, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Mail, button“ (Pošta, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Pred odoslaním prezentácie z programu PowerPoint musíte mať v Pošte nastavené e-mailové konto.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „To, text field“ (Komu, textové pole), dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Názov súboru prílohy sa automaticky použije ako predmet e-mailu.

  Poznámka: Môže sa otvoriť dialógové okno s otázkou, či PowerPoint môže získať prístup k vašim kontaktom. Potiahnite prstom doprava, kým nezaznie „Don't allow, button“ (Nepovoliť, tlačidlo) alebo „OK button“ (Tlačidlo OK). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send, button“ (Odoslať, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Príjemca dostane e-mail s priloženým súborom PDF. Vrátite sa do ponuky Odoslať kópiu.

Uloženie powerpointových prezentácií ako súborov PDF

Niekedy chcete zdieľať prezentáciu s ľuďmi, ktorí nemajú PowerPoint, a zároveň chcete ponechať jej obsah a formátovanie nedotknuté. V takom prípade môžete použiť PowerPoint a uložiť prezentácie vo formáte PDF priamo do programu OneDrive.

 1. Keď je v programe PowerPoint otvorená prezentácia, ťuknite na hornú polovicu obrazovky 4 prstami. Zaznie názov prezentácie.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „File, button“ (Súbor, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File, heading“ (Súbor, nadpis).

 3. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Export, button“ (Export, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „PDF“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Zadajte názov súboru.

 6. Ak chcete vybrať umiestnenie vo OneDrive, potiahnite prstom doprava, kým nezaznie názov konta OneDrive, ako napríklad „OneDrive - Personal“ (OneDrive – osobné). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak ste predtým uložili prezentáciu vo OneDrive, PowerPoint si ju zapamätá a zobrazí priamo zoznam priečinkov služby OneDrive.

 7. Ak chcete súbor uložiť v priečinku služby OneDrive, potiahnite prstom doprava, kým nezaznie názov hľadaného priečinka, a za ktorým bude nasledovať „Button, folder, actions available“ (Tlačidlo, priečinok, akcie k dispozícii). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete uložiť kópiu súboru PDF, potiahnite prstom doľava, kým nezaznie „Export, button“ (Exportovať, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

PowerPoint pre Android môžete používať s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Android, a zdieľať či spolupracovať tak na prezentácii online s priateľmi alebo kolegami. Pri zdieľaní súborov zo služby OneDrive môžete pozvať ľudí na zobrazenie alebo úpravu prezentácie alebo odoslať súbor ako prílohu e-mailu, a to priamo z prezentácie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Uloženie prezentácie do OneDrivu

Prihláste sa do svojho konta Microsoft v programe PowerPoint a uložte prezentáciu do OneDrive, aby ste ju mohli zdieľať s ostatnými používateľmi. Pokyny na prihlásenie získate v téme Otvorenie PowerPointu a prihlásenie. Uložením prezentácie na lokalitu OneDrive môžete taktiež určovať, kto môže súbor upravovať, zabezpečovať, aby všetci hneď videli najnovšie zmeny, a pristupovať k prezentácii zo všetkých zariadení. Staršie aj novšie prezentácie môžete jednoducho uložiť do OneDrive.

Po uložení prezentácie do OneDrive ste pripravení zdieľať ju s ostatnými používateľmi.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Not checked, Back switch“ (Nezačiarknuté, prepínač Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zobrazenie miniatúr.

 2. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „File, button“ (Súbor, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Save as, File menu closed, Enter a file name <názov aktuálneho súboru>“ (Uložiť ako, Ponuka Súbor bola zatvorená, Zadajte názov súboru <názov aktuálneho súboru>).

 4. Ak chcete názov súboru zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorte klávesnicu na obrazovke. Pomocou klávesnice najprv odstráňte starý alebo predvolený názov a potom zadajte nový názov súboru. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu.

 5. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite na možnosti umiestnenia uloženia, kým nenájdete svoje konto OneDrive, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom nadol a potom nahor. Ozve sa „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku prezentáciu uložte. Po uložení sa ponuka Súbor zavrie a zameranie sa vráti do prezentácie.

Tip: Po uložení prezentácie do služby OneDrive sa sem po výbere položky Uložiť uložia všetky zmeny bez toho, aby ste museli prezentáciu do nového umiestnenia uložiť.

Zdieľanie prezentácie prostredníctvom OneDrivu

Prezentáciu môžete zdieľať počas práce na ňom. Váš spolupracovník dostane prostredníctvom e-mailu prepojenie na zdieľanie a môže ho použiť na otvorenie prezentácie v programe PowerPoint.

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete zdieľať, v programe PowerPoint pre Android.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, Share, switch“ (Nie je začiarknuté, Zdieľať, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Invite people to this file, edit box“ (Pozvať ľudí do tohto súboru, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete prezentáciu zdieľať.

 5. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 6. Ak chcete pridať správu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Include a message (optional), edit box“ (Pridajte správu (voliteľné), textové pole), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom pomocou klávesnice na obrazovke napíšte správu.

 7. Ak chcete priradiť povolenia, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Checked, can edit, checkbox“ (Začiarknuté, môže upraviť, začiarkavacie políčko). Predvolene môžu vaši spolupracovníci vami zdieľanú prezentáciu upravovať. Ak chcete, aby mohli prezentáciu len zobrazovať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zdieľanie kópie prezentácie e-mailom

Môžete tiež poslať kópiu prezentácie e-mailom alebo ju odoslať ako súbor PDF.

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete zdieľať, v programe PowerPoint pre Android.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, Share, switch“ (Nie je začiarknuté, Zdieľať, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Full document, button“ (Celý dokument, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Presentation button“ (Tlačidlo Prezemntácia) alebo „PDF button“ (Tlačidlo PDF) v závislosti od toho, ktorý formát súboru chcete zdieľať. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte formát.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete e-mailovú aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie, napríklad „Outlook“ (Outlook) alebo „Gmail“ (Gmail), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete prezentáciu zdieľať.

 7. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send“ (Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Tieto pokyny môžete použiť aj na odoslanie kópie PDF súboru na vašu vlastnú e-mailovú adresu alebo na uloženie PDF súboru na Disk Google.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

PowerPoint Mobile môžete používať s Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, a zdieľať či spolupracovať tak na prezentácii online s priateľmi alebo kolegami. Uložte svoj súbor do služby OneDrive alebo SharePoint a pozvite ľudí na zobrazovanie alebo úpravu zdieľanej prezentácie. Ak chcete radšej prezentáciu odoslať prostredníctvom e-mailu, môžete to urobiť priamo z programu PowerPoint Mobile.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie prezentácie do OneDrivu alebo SharePointu

Prihláste sa do svojho konta Microsoft v programe PowerPoint_1st_NoVer a uložte prezentáciu na lokalitu OneDrive alebo SharePoint_Online, aby ste ju mohli zdieľať s ostatnými používateľmi. Pokyny na prihlásenie získate v téme </link>Otvorenie PowerPointu a prihlásenie. Uložením prezentácie na online lokalitu môžete taktiež určovať, kto môže súbor upravovať, zabezpečovať, aby všetci hneď videli najnovšie zmeny a pristupovať k prezentácii zo všetkých zariadení. Staršie aj novšie prezentácie môžete jednoducho uložiť na lokalitu OneDrive alebo SharePoint_Online.

Po uložení prezentácie na lokalitu OneDrive alebo SharePoint Online ste pripravení zdieľať ju s ostatnými používateľmi.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Quick access commands, Off, Back button“ (Príkazy na rýchly prístup, Vypnuté, tlačidlo Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zobrazenie miniatúr.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Quick access commands, File button“ (Príkazy na rýchly prístup, tlačidlo Súbor). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Otvorí sa tabla a ozve sa: „Backstage page pane, Go back button“ (Tabla strany Backstage, tlačidlo Prejsť späť). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Otvorí sa dialógové okno Uložiť a ozve sa názov aktuálneho súboru.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save a copy of this file“ (Uložiť kópiu tohto súboru), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie na uloženie, ako je napríklad „OneDrive“ (OneDrive), a dvojitým ťuknutím uskutočnite výber.

  Ak nie ste prihlásení už, OneDrive alebo SharePoint Online vyzve na prihlásenie.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve priečinok alebo umiestnenie, v ktorom chcete vykonať uloženie, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho otvorte.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Aplikácie panel tlačidloďalej." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Otvorí sa dialógové okno Zadajte názov súboru.

 8. Ak chcete zmeniť názov súboru, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve názov aktuálnej prezentácie, a dvojitým ťuknutím na obrazovku spustite úpravy. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov. Po dokončení potiahnite prstom nahor, kým sa neozve „Landmarks and containers“ (Orientačné body a kontajnery), a potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „App bar“ (Panel aplikácií). Potiahnite prstom nadol, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom opakovane potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Save a copy app bar button“ (Tlačidlo na paneli aplikácií Uložiť kópiu).

 9. Dvojitým ťuknutím na obrazovku prezentáciu uložte.

Zdieľanie prezentácie prostredníctvom OneDrivu alebo SharePointu

Môžete pozvať ľudí na zobrazovanie a úpravu prezentácie na lokalite OneDrive alebo SharePoint Online.

 1. V zobrazení miniatúr, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým Moderátor oznamuje: "Vypnuté, tlačidlo zdieľať." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 2. Otvorí sa dialógové okno zdieľať. Moderátor oznamuje: "Zadajte e-mailovú adresu, ak chcete niekoho pozvať." Dvojitým ťuknutím na obrazovku zobrazte klávesnicu na obrazovke.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete prezentáciu zdieľať.

  Tip: Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí potiahnutím prstom vybrať meno osoby v zozname Kontakty. Moderátor oznámi: „Browse contacts button“ (Tlačidlo Prehľadávať kontakty). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a prejdite do zoznamu Kontakty. Opakovaním potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname kontaktov. Prípadne použite položku Hľadať v hornej časti. Keď nájdete kontakt, ktorý chcete pridať ako príjemcu, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta kontaktu. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve adresa, ktorú chcete použiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete pridať k pozvánke osobnú poznámku, potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť "Ďalšie možnosti", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "Zahrnúť správu, voliteľné," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text poznámky.

 5. Ak chcete, aby príjemca mohol prezentáciu zobrazovať, ale nie ju upravovať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Give permissions to this presentation, can edit“ (Udeliť povolenia na túto prezentáciu, môže upraviť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností a v Moderátorovi sa ozve: „Menu“ (Ponuka). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Can view“ (Môže zobraziť), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 6. Ak chcete odoslať pozvánku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share, button“ (Zdieľať, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Pozvánka sa odošle. Vráťte sa do dialógového okna Zdieľať.

Zdieľanie kópie prezentácie e-mailom

Môžete tiež poslať kópiu prezentácie e-mailom priamo v programe PowerPoint.

 1. V zobrazení miniatúr, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť: "Vypnuté, tlačidlo zdieľať." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 2. Otvorí sa dialógové okno Zdieľať. Moderátor oznámi: „Type an email address to invite someone“ (Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „More options, link“ (Ďalšie možnosti, prepojenie). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Moderátor oznámi: „Send an attachment or get a sharing link“ (Odoslať prílohu alebo získať prepojenie na zdieľanie). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send as attachment, button“ (Tlačidlo Odoslať vo forme prílohy), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 5. Otvorí sa okno Zdieľať. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve e-mailové konto, ako je napríklad „Outlook Mail“ (Outlook Pošta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Otvorí sa okno pošty. Zameranie sa nachádza v poli Komu. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte adresu príjemcu.

  Tip: Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí potiahnutím prstom vybrať meno osoby v zozname Kontakty. Moderátor oznámi: „Choose contacts, button“ (Tlačidlo Vybrať kontakty). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a prejdite do zoznamu Kontakty. Opakovaním potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname kontaktov. Prípadne použite položku Hľadať v hornej časti. Keď nájdete kontakt, ktorý chcete pridať ako príjemcu, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta kontaktu. Moderátor oznámi: „People window“ (Okno Ľudia). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve adresa, ktorú chcete použiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete upraviť predmet e-mailu, potiahnite prstom doprava a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte predmet. Po dokončení prejdite na kláves Enter a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete pridať správu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Message, editable text“ (Správa, upravovateľný text), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke napíšte správu.

 9. Po dokončení potiahnite prstom nahor, kým sa neozve „Item“ (Položky), potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Send button“ (Tlačidlo Odoslať). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a odošlite prezentáciu.

  Prezentácia sa odošle. Vráťte sa do dialógového okna Zdieľať.

Pozrite tiež

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Zdieľať a spolupracovať s priateľom alebo kolegom na prezentácii online pomocou PowerPoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Pri zdieľaní súborov pomocou OneDrive, môžete pozvať ľudí, ak chcete zobraziť alebo upraviť prezentáciu, aby ste mohli pracovať spolu v rovnakom čase. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže PowerPoint Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Zdieľanie prezentácie prostredníctvom OneDrivu

Prezentáciu môžete zdieľať počas práce na nej. Váš spolupracovník dostane prostredníctvom e-mailu prepojenie na zdieľanie.

 1. Stlačte kláves s logom Alt + Windows. Budete počuť aktuálne vybratú kartu na páse s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tlačidlo zdieľať." Otvorí sa dialógové okno zdieľať.

 3. Ak chcete priradiť povolenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálne vybratá možnosť povolení, napríklad „Only people who already have access can use this link“ (Iba ľudia, ktorí už majú prístup, môžu použivať toto prepojenie). Potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Link settings page“ (Stránka s nastaveniami prepojenia). Požadovanú možnosť vyberte pomocou šípok nahor alebo nadol.

  Ak chcete kontrolovať práva na úpravy, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Other settings, checked, Allow editing checkbox“ (Ďalšie nastavenia, začiarknuté, začiarkavacie políčko Povoliť úpravy). Ak chcete, aby nikto iný nemohol upravovať prezentáciu, stlačte medzerník.

  Ak chcete použiť zmeny v povoleniach, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Apply, button“ (Použiť, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Ľudí na zdieľanie", a potom zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete zdieľať prezentáciu s. Zdieľať s viac ako jednej osobe, použite na oddelenie e-mailové adresy oddelené bodkočiarkou.

 5. Ak chcete pridať správu pre príjemcov, stláčajte kláves Tab, kým počuť "Pridať správu, voliteľné," a potom napíšte svoju správu.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom stlačte kláves Enter.

Stiahnutie a zdieľanie prezentácie vo formáte PDF

Stiahnuť kópiu prezentácie vo formáte PDF do svojho počítača, kde ho môžete bezpečne zdieľať rôznymi spôsobmi.

 1. Otvorte dialógové okno PDF súbor na stiahnutie, stlačte kláves Alt + logom systému Windows + kláves F, W, P. Budete počuť: "Snímky panel". Sa zameriava na tlačidlo Stiahnuť. Stlačením klávesu Enter na stiahnutie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N. Budete počuť: "Tlačidla Otvoriť."

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a potom stlačte kláves Enter. Je súbor uložený v počítači, v priečinku súbory na stiahnutie.

 4. Keď budete počuť "Odmietnuť tlačidlo" stlačením klávesu Enter zavrite dialógové okno.

 5. Zdieľanie súboru, napríklad prostredníctvom e-mailu.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×