Používanie čítačky obrazovky na získavanie oznámení o zmene súboru alebo priečinka v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na získavanie oznámení o zmene súboru alebo priečinka v SharePointe Online

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Môžete vytvoriť upozornenia, ktoré vás informovať o zmenách k súborom a priečinkom pomocou SharePoint Online s klávesnici a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Ak chcete vytvoriť upozornenie, môžete určiť spôsob doručenia (e-mailu alebo textovej správy), keď upozornenie sa odošle, a aké zmeny spustenie upozornenia.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Vytvorenie upozornenia, ktoré vás bude informovať v prípade zmeny súboru alebo priečinka

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Premiestniť do zoznamu priečinkov a súborov, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tabuľka, zoznam priečinkov, súborov alebo položiek."

 3. Na pohyb v zozname a vyberte položku chcete dostávať upozornenia na použitie nahor a nadol klávesy so šípkami. V prípade potreby položky sa nachádza v priečinku, vyberte priečinok a potom stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tabuľku, zoznam priečinkov, súborov alebo položiek," a potom vyberte položku nahor a nadol klávesy so šípkami.

 4. Na paneli s ponukami, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab, kým sa: "Panel príkazov."

 5. Stlačte kláves šípka doprava alebo doľava, kým vy počuť "ďalšie veci, môžete urobiť s vybratou položkou", a potom stlačte kláves Enter.

 6. Definovanie upozornenia pre položky, stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Upozornenie me", a potom stlačte kláves Enter. Zobrazí sa dialógové okno Upozorniť pri zmene položiek.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Názov upozornenia", a zadajte názov upozornenia.

 8. Ak chcete určiť spôsob doručenia, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "E-mailu, prepínač." V závislosti od nastavení konta iným spôsobom doručenia, napríklad posielanie textových správ, môže byť k dispozícii. Ak textovú správu možnosť je k dispozícii, vyberte ho, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak vyberiete túto možnosť, môžete nastaviť aj mať URL odoslané v rámci SMS správy. Na vykonanie tohto kroku stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Odoslať adresu URL v textovej správy (SMS)", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK vyplniť na začiarkavacie políčko.

 9. Ak chcete určiť, ktoré udalosti sa budú dostávať upozornenia pre, stláčajte kláves Tab, až budete počuť: "Zmenia, prepínač." Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prepínať medzi možnosťami až budete počuť ten, ktorý chcete.

 10. Ak chcete určiť frekvenciu upozornení, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Oznámenie odoslať okamžite, prepínač." Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prepínať medzi možnosťami až budete počuť ten, ktorý chcete. Ak vyberiete možnosť denne alebo týždenne súhrn, stláčaním klávesu Tab, kým počuť dátum alebo čas, a potom použite hore a dole šípkami definovať dátum a čas, ktorý chcete nastaviť možnosti upozornení na.

 11. Ak chcete uložiť nastavenie upozornení, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "OK", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na prezeranie histórie verzií súboru v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na prezeranie aktivity súboru v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Umožňuje prehľadávanie a navigáciu lokality SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Funkcie jednoduchšieho prístupu v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×