Používanie čítačky obrazovky na získavanie oznámení o zmene súboru alebo priečinka v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na získavanie oznámení o zmene súboru alebo priečinka v SharePointe Online

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na vytvorenie upozornení, ktoré vás budú informovať o zmenách v súboroch a priečinkoch. Keď vytvoríte upozornenie, môžete určiť spôsob doručenia (e-mail alebo textová správa), čas odoslania upozornenia a popis zmien, ktoré upozornenie spustili.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Vytvorenie upozornenia, ktoré vás bude informovať v prípade zmeny súboru alebo priečinka

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip: Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. V zobrazení Zoznam alebo v zobrazení Dlaždice vyberte súbor alebo priečinok, z ktorého chcete dostávať upozornenia.

  Poznámky: Prepínanie medzi zobrazením Zoznam a zobrazením Dlaždice:

  1. Ak chcete, aby v ponuke bolo k dispozícii tlačidlo Nové a ponuka Zobraziť, presvedčte sa, že v knižnici dokumentov nie sú otvorené žiadne súbory ani priečinky.

  2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „New, Create a new folder or Office document in this location“ (Nové, vytvoriť nový priečinok alebo dokument balíka Office na tomto mieste).

  3. Stláčajte kláves so šípkou vpravo, kým sa neozve hlásenie „View menu“ (Ponuka zobrazenia), a stlačte kláves Enter.

  4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie „List“ (Zoznam) alebo „Tiles“ (Dlaždice), a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Menu, Open“ (Ponuka, Otvoriť). V Moderátorovi sa ozve „Open“ (Otvoriť).

 5. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie „More commands, Other things you can do with the selected item submenu“ (Ďalšie príkazy, Ostatné veci, ktoré môžete urobiť vo vedľajšej ponuke vybratej položky), a stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve „Menu item“ (Položka ponuky). Otvorí sa vedľajšia ponuka.

 6. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie „Alert me“ (Upozorni ma), a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Upozorniť ma pri zmene položiek.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Alert Title edit“ (Upraviť názov upozornenia) a podľa uváženia zadajte nový názov upozornenia. V Moderátorovi sa ozve „Alert title“ (Názov upozornenia).

 8. Ak sa chcete presunúť do textového poľa Používatelia, stlačte kláves Tab. Zobrazí sa vaše meno a e-mailová adresa. Ak chcete pridať ďalšieho používateľa, ktorému sa budú posielať upozornenia, stlačte kláves Tab a potom zadajte bodkočiarku (;) a meno alebo e-mailovú adresu používateľa.

 9. Ak chcete určiť spôsob doručenia, stlačte kláves Tab. Ozve sa hlásenie „Email radio button selected“ (Vybral sa prepínač pre e-mail). V závislosti od nastavení konta môžu byť k dispozícii ďalšie možnosti doručenia, ako napríklad prijímanie upozornení formou SMS správy. Ak je k dispozícii tlačidlo SMS správa, vyberte ho stlačením klávesu so šípkou nadol. Ak vyberiete túto možnosť, môžete tiež vybrať, aby sa v textovej správe odoslala aj URL adresa. Ak chcete pridať URL adresu, stlačte kláves so šípkou nadol a potom medzerník.

 10. Ak chcete určiť spôsob filtrovania alebo obmedzenia upozornení, stlačte kláves Tab. Ozve sa hlásenie „Anything changes radio button selected“ (Vybral sa prepínač pre akúkoľvek zmenu). Pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte jednu z ďalších možností (Iný používateľ mení dokument, Iný používateľ mení dokument, ktorý som vytvoril alebo Iný používateľ mení dokument, ktorý som naposledy zmenil).

 11. Ak chcete určiť frekvenciu upozornení, stlačte kláves Tab. Ozve sa hlásenie „Send notification immediately radio button selected“ (Vybral sa prepínač pre okamžité odoslanie upozornenia). Pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte možnosť Odoslať denný súhrn alebo Odoslať týždenný súhrn. Ak vyberiete niektorú z týchto dvoch možností, na rozbaľovacie pole Hodina, kde môžete zadať čas, sa premiestnite stlačením klávesu Tab. Potom vyberte čas pomocou klávesu so šípkou nadol.

 12. Stláčaním klávesu Tab sa premiestnite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na prezeranie histórie verzií súboru v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na prezeranie aktivity súboru v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×