Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na vytvorenie priečinkov a podpriečinkov v knižnici dokumentov. Tieto priečinky umožňujú usporiadať súbory do kategórií zmysluplných pre vašu organizáciu. Môžete napríklad vytvoriť priečinky na ukladanie súborov pre každého klienta alebo na súbory, ktoré súvisia s určitým projektom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Vytvorenie priečinka

Ak chcete v knižnici dokumentov služby SharePoint Online vytvoriť priečinok, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete prejsť na zoznam priečinkov alebo súborov, stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Column headers“ (Hlavičky stĺpcov). Ak sa chcete premiestňovať v zozname a vybrať priečinok, kde sa má vytvoriť podpriečinok, stláčajte kláves so šípkou nadol alebo kláves so šípkou nahor. Vybratý priečinok otvoríte stlačením klávesu Enter.

 3. Ak chcete prejsť do panela s ponukami, stlačte niekoľkokrát kombináciu klávesov Shift + Tab, pokým sa neozve „New. Create a new folder or Office document in this location“ (Nové, vytvoriť nový priečinok alebo dokument balíka Office v tomto umiestnení). Príkaz Nové vyberiete stlačením klávesu Enter.

  Tip: Ak je prvou položkou panela s ponukami položka Otvoriť a nie položka Nové, znamená to, že je vybratý existujúci priečinok alebo súbor. Ak chcete prejsť na vybratú položku, stlačte niekoľkokrát kláves Tab. Ak chcete výber zrušiť, stlačte medzerník. Ak sa chcete vrátiť do panela s ponukami, stlačte niekoľkokrát kombináciu klávesov Shift + Tab, pokým sa neozve „New“ (Nové). K dispozícii bude príkaz Nové. Stlačte kláves Enter.

 4. Stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa „Folder“ (Priečinok). Stlačte kláves Enter.

 5. V dialógovom okne Priečinok zadajte názov priečinka a stlačte kláves Enter. V knižnici dokumentov sa vytvorí nový priečinok. Môžete začať pridávať súbory alebo vytvárať podpriečinky.

Pozrite tiež

Vyhľadanie súboru alebo priečinka, ktorý chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online, pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na premiestnenie alebo kopírovanie priečinka alebo súboru v knižnici dokumentov SharePointu Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×