Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie nového dokumentu v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie nového dokumentu v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na vytvorenie nových dokumentov v knižnici dokumentov, kde môžete jednoducho zdieľať dokumenty so svojím tímom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Vytvorenie nového dokumentu

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 vo svojej organizácii, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v službe SharePoint Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Vyskúšajte to, tlačidlo), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Vyskúšajte to, tlačidlo). Keď sa zobrazenie knižnice dokumentov zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Po otvorení knižnice v zobrazení SharePoint Online je zameranie nastavené na tlačidlo Nové. Ozve sa „New, Create a new folder or Office document in this location, Use the Left or Right Arrow keys to navigate and the Enter key to activate, Submenu, To move through the items, press Up or Down Arrow“ (Nové, Vytvoriť nový priečinok alebo dokument balíka Office na tomto mieste, Na navigáciu použite klávesy so šípkami doľava a doprava a na aktiváciu použite kláves Enter, Vedľajšia ponuka, Na presúvanie medzi položkami použite klávesy so šípkami nahor a nadol). V Moderátorovi sa ozve „Menu item, Status“ (Položka ponuky, Stav).

  Tip: Ak zameranie nie je na tlačidle Nové, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov knižnice a hlásenie „Leaving Menus“ (Opúšťam ponuky) alebo „Menu, New, Create a new folder or Office document in this location, Use the Left or Right Arrow keys to navigate and the Enter key to activate, Submenu, To move through the items, press Up or Down Arrow“ (Ponuka, Nové, Vytvoriť nový priečinok alebo dokument balíka Office na tomto mieste, Na navigáciu použite klávesy so šípkami doľava a doprava a na aktiváciu použite kláves Enter, Vedľajšia ponuka, Na presúvanie medzi položkami použite klávesy so šípkami nahor a nadol). V Moderátorovi sa ozve „Menu item, Status“ (Položka ponuky, Stav).

 3. Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov aplikácie balíka Office, a potom stlačte kláves Enter.

 5. Otvorí sa nový dokument. Ozve sa „New, Create a new folder or Office document in this location, Use the Left or Right Arrow keys to navigate and the Enter key to activate, Submenu“ (Nové, Vytvoriť nový priečinok alebo dokument balíka Office na tomto mieste, Na navigáciu použite klávesy so šípkami doľava a doprava a na aktiváciu použite kláves Enter, Vedľajšia ponuka). V Moderátorovi sa ozve „Menu item, Status“ (Položka ponuky, Stav).

 6. Vytvorte dokument. Váš dokument balíka Office sa uloží automaticky. Názov dokumentu je Dokument číslo.

 7. Ak chcete skončiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Exit“ (Skončiť). Stlačte kláves Enter. Ak používate JAWS, okno sa zatvorí.

 8. Ak používate Moderátora, otvorí sa dialógové okno Chcete zavrieť všetky karty alebo aktuálnu kartu?.

 9. Stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa „Close current tab“ (Zavrieť aktuálnu kartu).

 10. Stlačte kláves Enter. Dokument sa zavrie a zameranie sa vráti na knižnicu.

Ak chcete dokument premenovať, pozrite si tému Používanie čítačky obrazovky na úpravu informácií o súbore alebo priečinku v knižnici dokumentov.

Pozrite tiež

Ako vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×