Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie hlavičky alebo päty vo Worde 2016

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie hlavičky alebo päty vo Worde 2016

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ak chcete vytvoriť hlavičku alebo pätu, ktoré obsahujú štandardné informácie na všetkých stranách dokumentu, napríklad čísla strán, názov dokumentu, názov spoločnosti, autora a dátum pomocou Word pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičky alebo päty

Do hlavičky alebo päty môžete pridať ľubovoľný text, napríklad čísla strán, dátum alebo číslo strany. Môžete pridať aj obrázok, napríklad logo spoločnosti.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku v dokumente, stlačte klávesy Alt + N, H. Budete počuť "Vstavané" s počtom k dispozícii hlavičku typov a "Prázdna hlavička."

  • Ak chcete vytvoriť pätu, stlačte klávesy Alt + N, O. Budete počuť "Vstavané" s počtom k dispozícii päty typov a "Prázdna päta."

  Vykoná zmeny v ponuke, ktorá obsahuje hlavičky alebo päty rozloženia.

 2. Použite kláves Tab alebo šípka nadol cez zoznam rozložení. Stlačením klávesu Enter vyberte ten, ktorý chcete.

  Rozloženie, ktoré ste vybrali, otvorí v dokumente priestor hlavičky a päty. Zameranie prejde na prvý upravovateľný text v rozložení, ktoré ste vybrali. Telo dokumentu nebudete môcť upravovať dovtedy, kým nezavriete pás s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat.

 3. Stláčaním klávesu šípka doprava presuňte zvýraznenie na oblasť upravovať text. Budete počuť zástupného textu čítaného nahlas, napríklad "Názov dokumentu" alebo "Zadajte tu."

 4. Zadajte požadovaný text.

 5. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa premiestnite do ďalšej oblasti upraviteľného textu (ak nejaká existuje).

 6. Ak chcete zatvoriť hlavičky alebo päty a vrátiť do základného textu dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H, C.

Úprava hlavičky alebo päty

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete otvoriť a upraviť hlavičku, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Q, V.

  • Ak chcete otvoriť a upraviť pätu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Š, V.

  Vykoná sa vykoná presun do hlavičky alebo päty a otvorí na páse s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat.

 2. Vykonajte požadované zmeny.

 3. Ak chcete zatvoriť hlavičky alebo päty a vrátiť do základného textu dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H, C.

Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty

 1. Ak chcete vložiť číslo strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + N, N, U. Otvorí sa ponuka Číslo strany.

 2. Pomocou klávesu so šípkou nadol cez zoznam možných stránky miesta (v hornej časti stránky), v dolnej časti stránky a podobne pre číslo strany. Stlačením klávesu Enter alebo medzerník vyberte požadované umiestnenie.

  Každú položku umiestnenie stránky otvorí ďalšie ponuku, ktorá poskytuje možnosti na tomto mieste. Prezrite si tieto možnosti a vyberte ten, ktorý sa má pomocou klávesu so šípkou nadol.

 3. Ak chcete zatvoriť hlavičky alebo päty a vrátiť do základného textu dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H, C.

Pridanie dátumu do hlavičky alebo päty

 1. Ak chcete vložiť dátum, stlačte klávesy Alt + N, D. Otvorí sa dialógové okno Dátum a čas.

 2. Pomocou klávesu šípka nadol presuňte v zozname dostupné dátumu a času pre hlavičky alebo päty. Keď nájdete požadovaný formát, stlačením klávesu Tab vyberte ho a presuňte na ďalšie možnosti v dialógovom okne.

 3. V ponuke jazyk stlačením klávesu šípka nadol Kontrola nainštalovaných jazykov, ak je to potrebné. Stláčaním klávesu Tab vyberte položku jazyk a presunutie na nasledujúcu možnosť.

 4. Budete počuť: "nezačiarknuté, automatickú aktualizáciu." Ak chcete dátum a čas, aby sa automaticky aktualizuje, stlačte medzerník.

 5. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Nastaviť ako predvolené." Ak chcete použiť aktuálny dátum a čas nastavenia ako predvolené, stlačte medzerník. V dialógovom okne potvrdenie, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Áno", a potom stlačte kláves Enter.

 6. Stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK, a potom stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete zatvoriť hlavičky alebo päty a vrátiť do základného textu dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H, C.

Prístup k nástroje hlavičiek a piat

Nástroje hlavičiek a piat môžete, napríklad pridať hlavičky alebo päty obrázok alebo upraviť polohu hlavičky alebo päty v dokumente.

 1. Ak chcete otvoriť Nástroje hlavičiek a piat pás s nástrojmi, stlačte klávesy Alt + N, H, E.

 2. Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H.

 3. Stláčaním klávesu Tab sa môžete posúvať príkazy Nástroje hlavičiek a piat.

 4. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný príkaz.

 5. Ak chcete ukončiť na páse s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat a vrátiť do základného textu dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, H, C.

Odstránenie hlavičky

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete odstrániť hlavičku, stlačte klávesy Alt + N, H, R.

  • Ak chcete odstrániť pätu, stlačte kombináciu klávesov Alt + N, O, R.

  Hlavička alebo päta sa odstráni. Vykoná sa vráti do základného textu dokumentu.

Pozrite tiež

Pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

V programe Word pre Mac môžete použiť klávesnicu a VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre Mac OS, na vytvorenie hlavičky alebo päty so štandardnými informáciami na všetkých stranách dokumentu, ako sú napríklad čísla strán, názov dokumentu, názov spoločnosti, meno autora a dátum.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičiek a piat

 1. V dokumente Word opakovane stláčajte kláves F6 dovtedy, kým sa dostanete na karte. Ak sa ani na karte Vložiť, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým funkcia VoiceOver oznamuje: ", karta Vložiť, 2 8." Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Hlavičky, tlačidlo ponuky" alebo "Päty, tlačidlo ponuky." Stlačením klávesu ovládacieho prvku + možnosť + MEDZERNÍK vyberte tlačidlo.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol prejdite na zoznam s rozloženiami hlavičiek a piat.

 4. Stláčaním klávesov so šípkami prechádzajte možnosťami. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte požadovanú možnosť.

  Rozloženie, ktoré ste vybrali, otvorí v dokumente priestor hlavičky alebo päty. Zameranie zostane na páse s nástrojmi.

 5. Ak chcete prejsť na svoj dokument, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava a zameranie sa premiestni na vloženú hlavičku alebo pätu.

 6. Zadajte text hlavičky alebo päty.

 7. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa premiestnite do ďalšej oblasti upraviteľného textu (ak nejaká existuje).

Úprava hlavičiek alebo piat

 1. V dokumente Word stlačením ovládacieho prvku + možnosť + šípka doľava alebo šípka doprava klávesom opakovane prejdite do hlavičky alebo päty.

 2. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť, napríklad pomocou kombinácie klávesov Shift + Command + klávesy so šípkami, a zadajte novú hlavičku alebo pätu.

 3. Ak chcete prejsť na nasledujúcu hlavičku alebo pätu, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým na ňu neprejdete. VoiceOver oznámi vaše umiestnenie.

Pridanie dátumu do hlavičky alebo päty

 1. V dokumente Word stlačením ovládacieho prvku + možnosť + šípka vpravo opakovane prejdite do hlavičky alebo päty.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Zadajte text dátum a čas. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Date & Time button“ (Jedna položka, tlačidlo Dátum a čas). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

 3. Otvorí sa dialógové okno Dátum a čas s dostupnými možnosťami formátov. Stlačením šípky nadol sa premiestnite na zoznam a následným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol do neho prejdite.

 4. Ak chcete prechádzať možnosťami zoznamu, stláčajte klávesy so šípkou nadol alebo nahor. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "OK, predvolené, tlačidlo". Stlačením klávesu ovládacieho prvku + možnosť + MEDZERNÍK vyberte tlačidlo.

  Dátum sa pridá do hlavičky alebo päty. Zameranie zostáva na páse s nástrojmi Hlavička a päta. Ak chcete ukončiť prácu s pásom s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

Prispôsobenie hlavičiek a piat

Karta Hlavička a päta obsahuje veľa možností, ktoré môžete použiť na prispôsobenie hlavičky alebo päty.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M prejdite na panel s ponukami a potom stlačením klávesu Z prejdite na ponuku Zobrazenie.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Header and Footer“ (Hlavička a päta). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte hlavičku a pätu na úpravy.

 4. Ak chcete prejsť na kartu Hlavička a päta, opakovane stláčajte kláves F6, kým VoiceOver neoznámi: „Header and Footer, selected, tab“ (Hlavička a päta, vybraté, karta). Opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite na pás s nástrojmi.

  Prvou položkou pása s nástrojmi je Hlavička. Ak chcete prechádzať ďalšími položkami pása s nástrojmi, stlačte kláves Tab.

 5. Položku vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Ak chcete po dokončení zavrieť kartu a hlavičku a pätu, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Napíšte text zavrieť hlavičku. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Close Header and Footer button“ (Jedna položka, tlačidlo Zavrieť hlavičku a pätu). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

  Hlavička, päta a karta Hlavička a päta sa zatvoria a zameranie sa presunie do základného textu dokumentu.

Odstránenie hlavičiek a piat

 1. V dokumente Word stlačte ovládací prvok + možnosť + M prejdite na panel s ponukami a potom stlačte V prejdite do ponuky Zobraziť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Header and Footer“ (Hlavička a päta). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte hlavičku a pätu na úpravy.

 4. Ak chcete prejsť na kartu Hlavička a päta, opakovane stláčajte kláves F6, kým VoiceOver neoznámi: „Header and Footer, selected, tab“ (Hlavička a päta, vybraté, karta). Opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite na pás s nástrojmi.

  Prvou položkou pása s nástrojmi je Hlavička. Funkcia VoiceOver oznámi: „Header, menu button“ (Hlavička, tlačidlo ponuky). Ak chcete prejsť na položku Päta, stlačte kláves Tab. Ak chcete vybrať tlačidlo, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Remove Header“ (Odstrániť hlavičku) alebo „Remove Footer“ (Odstrániť pätu).

 6. Ak chcete odstrániť hlavičku alebo pätu, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Hlavička alebo päta sa odstráni z dokumentu.

  Ak chcete zavrieť kartu a hlavičku a pätu, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Napíšte text zavrieť hlavičku. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Close Header and Footer button“ (Jedna položka, tlačidlo Zavrieť hlavičku a pätu). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou Word pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, ak chcete vytvoriť hlavičku alebo pätu, ktoré obsahujú štandardné informácie, napríklad čísla strán na všetky strany v dokumente.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičky alebo päty

 1. V dokumente, v zobrazení na úpravy presunúť do časti dokumentu, ktoré chcete pridať hlavičku alebo pätu.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, Home vybratá."

 3. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Vložiť tabulátor." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Vložiť potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hlavičky a päty, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Hlavička a päta a vykoná sa prechod na hlavičku sekcie.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku, zadajte hlavičku pomocou klávesnice na obrazovke.

   Poznámka: Ak chcete otvoriť klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Začiarknuté, ďalšie možnosti, prepínačom" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vytvoriť pätu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Päty sekcie < číslo sekcie >" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod sekcie päty a môžete zadať päty pomocou klávesnice na obrazovke.

 6. Po dokončení zavrite ponuku Hlavička a päta a vrátite sa do základného textu dokumentu, presuňte prst do oblasti na písanie sa počuť textu dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty

 1. Presun časti dokumentu, ktoré chcete pridať čísla strán do hlavičky alebo päty v dokumente, v zobrazení na úpravy.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, Home vybratá."

 3. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Vložiť tabulátor." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Vložiť, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "čísel strán tlačidlo, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Číslo strany.

 5. Ak chcete prispôsobiť čísla strán, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "číslo formátu, rozbaľovacie pole, <current možnosť > začiarknuté," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Formát čísla. Potiahnutím prstom doprava posun v možnostiach. Pri posúvaní, TalkBack oznamuje možností pre vás. Ak na možnosť, dvakrát ťuknite obrazovky. Prejdite späť do ponuky Číslo strany, potiahnite prstom doľava, kým sa "Tlačidlo dozadu", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. V ponuke Číslo strany, ak chcete pridať čísla strán, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť požadované umiestnenie čísla strany chcete, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho. Číslo strany sa pridá do sekcie hlavičky alebo päty a otvorí sa ponuka Hlavička a päta.

 7. Zavrite ponuku Hlavička a päta a vrátiť do základného textu dokumentu, presuňte prst v oblasti písania sa počuť textu dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak chcete odstrániť stranu čísla, v ponuke Číslo strany potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "odstrániť čísla strán, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie hlavičky

 1. Presun časti dokumentu, ktoré chcete odstrániť hlavičky a päty v dokumente, v zobrazení na úpravy.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, Home vybratá."

 3. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Vložiť tabulátor." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Vložiť potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hlavičky a päty, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Hlavička a päta a vykoná sa prechod na hlavičku sekcie.

 5. Presuňte zvýraznenie na ponuke Hlavička a päta, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. V ponuke Hlavička a päta vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť hlavičku, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hlavička menu" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka hlavičky. Potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "odstrániť hlavičku, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť pätu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Päty menu" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka päty. Potom potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "odstrániť pätu, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Hlavička alebo päta sa odstráni a vykoná sa prechod na ponuku Hlavička a päta.

 7. Zavrite ponuku Hlavička a päta a vrátiť do základného textu dokumentu, presuňte prst v oblasti písania sa počuť textu dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použite Word Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, ak chcete vytvoriť hlavičku alebo pätu, ktoré obsahujú štandardné informácie, napríklad čísla strán na všetky strany v dokumente.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičky alebo päty

Môžete pridať text, ktorý chcete do hlavičky alebo päty.

 1. V dokumente, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Selektor zoznam kariet," nasleduje názov aktuálne vybratú kartu.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vložiť", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hlavička a päta tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Hlavička tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vytvoriť pätu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Päta tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text hlavičky alebo päty.

 7. Ak chcete zatvoriť hlavičky alebo päty a vrátiť do základného textu dokumentu, ťuknite na položku hornej polovici obrazovky.

Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty

Môžete pridať čísla strán v rôznych formátoch.

 1. V dokumente, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Selektor tabulátora, tlačidlo Domov zbalené," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Hlavná ponuka je teraz rozšírený.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vložiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo čísla strany", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa požadované umiestnenie čísla strany chcete, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho.

 6. Ak chcete prispôsobiť čísla strán, napríklad tak, že vyberiete číselný formát, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Zoznam päty skupiny."

 7. Potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname príkazov a potom dvojitým ťuknutím vyberte požadovaný príkaz.

 8. Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, ťuknite na položku hornej polovici obrazovky.

Odstránenie hlavičky

Môžete odstrániť text hlavičky alebo päty.

 1. V dokumente, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Selektor tabulátora, tlačidlo Domov zbalené," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Domov." Hlavná ponuka je teraz rozšírený.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "tlačidlo Hlavička a päta", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete odstrániť hlavičku, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Hlavička tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Tlačidlo odstrániť hlavičku."

  • Ak chcete odstrániť pätu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Päta tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Tlačidlo odstrániť pätu."

 5. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Hlavičky alebo päty obsah sa odstráni a vykoná sa prechod do hlavičky.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Ak chcete vytvoriť hlavičku alebo pätu, ktorá obsahuje štandardné informácie o všetkých strán v dokumente, napríklad čísla strán, názov dokumentu, názov spoločnosti, autora a dátum pomocou Word Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Pridanie hlavičky alebo päty

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N, H. Hlavičky a päty úpravy sa otvorí oblasť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku zarovnané doľava, začnite písať.

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku stred, stláčaním klávesu Tab raz a zadajte požadovaný text.

  • Ak chcete vytvoriť hlavičku zarovnaný doprava, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Stĺpec 3 z 3", a potom napíšte text.

  • Ak chcete získať prístup k možnostiam hlavičky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť: "Možnosti". Ak chcete prehľadávať dostupných možností, stlačte medzerník a potom pomocou klávesov so šípkami. Ak chcete použiť niektorú z možností, stlačte kláves Enter.

  • Pridať pätu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 sa počuť "Úpravy predvolenej päty", a potom zadajte text päty.

 3. Ukončiť oblasti hlavičky a päty a návrat do základného textu dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 sa počuť "Zavrieť hlavičku a pätu tlačidlo", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×