Používanie čítačky obrazovky na výber stĺpcov, ktoré chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na výber stĺpcov, ktoré chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použiť SharePoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky prispôsobiť stĺpce zobrazené v knižnici dokumentov. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Napríklad, okrem názvu, upravené a upravené podľa stĺpcov, môžete zobraziť ID, vytvoril, začiarknite políčko do projektu alebo súladu príznak stĺpcov. Výberom príslušných stĺpcov na zobrazenie môže to zjednodušiť prechod knižnice dokumentov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite na miesto v knižnici dokumentov, kde chcete zobraziť alebo skryť stĺpce.

 3. V zobrazení zoznamu alebo dlaždice, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Zoznam priečinkov a súborov."

  Tipy: Prepnutie medzi zobrazením Zoznam a zobrazením Dlaždice:

  1. Skontrolujte, či sú vybraté žiadne súbory alebo priečinky. Nové tlačidlo a ponuka Možnosti zobrazenia sú k dispozícii na paneli s ponukami len vtedy, keď nie sú vybraté žiadne súbory v knižnici dokumentov.

  2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „nové.“

  3. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa počuť "Možnosti zobrazenia", a stlačte kláves Enter.

  4. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "List" alebo "Dlaždice", a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "Pridať stĺpec", a potom stlačte kláves Enter.

 5. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Zobraziť alebo skryť stĺpce", a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Úprava stĺpcoch zobrazenia.

 6. Ak chcete prejsť do zoznamu stĺpcov, stlačte kláves Tab. Čítačka obrazovky prečíta názov prvej hlavičky stĺpca v zozname.

 7. Ak chcete premiestniť do stĺpca zobrazenia, stlačte kláves nahor a nadol klávesy so šípkami, až kým budete počuť ten, ktorý má a začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka, stlačte medzerník.

 8. Ak chcete použiť vami zvolené možnosti, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab dovtedy, kým sa neozve „Apply“ (Použiť). Potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Nahratie súborov do knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Umožňuje prehľadávanie a navigáciu lokality SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×