Používanie čítačky obrazovky na výber stĺpcov, ktoré chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na výber stĺpcov, ktoré chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na prispôsobenie stĺpcov zobrazených v knižnici dokumentov. Okrem stĺpcov Názov, Upravené či Upravil môžete chcieť napríklad zobraziť aj stĺpce ID, Vytvoril/-a, Komentár pri vrátení do projektu alebo Značka súladu. Výber relevantných stĺpcov, ktoré sa zobrazia, môže uľahčiť navigáciu v knižnici dokumentov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Výber stĺpcov, ktoré sa majú zobraziť v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite na miesto v knižnici dokumentov, kde chcete zobraziť alebo skryť stĺpce.

 3. V zozname dokumentov v zobrazení Zoznam alebo Dlaždice stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column.“ (Hlavičky stĺpcov mriežky, Pomocou ponuky môžete položky zoradiť, filtrovať alebo zoskupovať podľa stĺpcov). V programe Moderátor sa ozve „Table name” (Názov stĺpca).

  Tipy: Prepínanie medzi zobrazením Zoznam a zobrazením Dlaždice:

  1. Uistite sa, že nie sú vybraté žiadne súbory ani priečinky. Tlačidlo Nové a ponuka Zobraziť sú v ponuke k dispozícii iba vtedy, keď v knižnici dokumentov nie sú vybraté žiadne súbory.

  2. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve hlásenie „New, Create a new folder or Office document in this location“ (Nové, Vytvoriť nový priečinok alebo dokument Office v tomto umiestnení).

  3. Stláčajte kláves so šípkou vpravo, kým sa neozve „View menu“ (Ponuka zobrazenia), a stlačte kláves Enter.

  4. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve hlásenie „List“ (Zoznam) alebo „Tiles“ (Dlaždice). Potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava dovtedy, kým sa neozve hlásenie „Arrange by name column header“ (Usporiadať podľa názvu hlavičky stĺpca) alebo „Arrange“ (Usporiadať) a názov ľubovoľného iného stĺpca (napríklad Upravené, Hodnotenie alebo Vzal z projektu), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa prvá možnosť v zozname, napríklad „A to Z“ (Od A po Z) alebo „Older to newer“ (Od starších po novšie).

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve hlásenie „Column settings submenu“ (Vedľajšia ponuka Nastavenie stĺpca). Potom stlačte kláves so šípkou doprava alebo kláves Enter. Otvorí sa vedľajšia ponuka. (V programe Moderátor sa ozve „Rename“ (Premenovať).

 6. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Show/hide columns“ (Zobraziť alebo skryť stĺpce). Potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Úprava stĺpcov v zobrazení a ozve sa hlásenie „Dialog, New tab, Application“ (Dialógové okno, Nová karta, Aplikácia). (V Moderátorovi sa názov dialógového okna neprečíta.)

  Tip: Vo vedľajšej ponuke Nastavenie stĺpca môžete tiež stĺpec premenovať, presunúť ho doprava alebo doľava alebo pridať stĺpec. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položky Premenovať, Premiestniť doprava alebo Pridať stĺpec a stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete prejsť do zoznamu stĺpcov, stlačte kláves Tab. Čítačka obrazovky prečíta názov prvej hlavičky stĺpca v zozname.

 8. Ak chcete prejsť na stĺpce, ktoré chcete zobraziť, použite klávesy so šípkami a na začiarknutie alebo zrušenia začiarknutia políčka použite medzerník.

 9. Ak chcete použiť vami zvolené možnosti, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab dovtedy, kým sa neozve „Apply“ (Použiť). Potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Nahratie súborov do knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×